Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ on the other hand แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


39 ผลลัพธ์ สำหรับ on the other hand  
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -on the other hand-, *on the other hand*, on the other han

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
on the other hand(idm) ในทางตรงข้าม, See also: ในทางกลับกัน, Syn. on the other side, Ant. on the one hand, on one hand

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I guess the foot's on the other hand now. ผมคิดว่าตอนนี้อำนาจ ตกอยู่ในมือคนอื่นแล้ว Airplane! (1980)
On the other hand this might be a good chance for you to get practice talking to the natives. จะว่าไปแล้วก็เป็นโอกาสดีที่คุณ จะได้ฝึกคุยกับคนพื้นเมือง The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
You on the other hand have a real opportunity here. ส่วนคุณน่ะแตกต่าง คุณมีโอกาสในโลกนี้ ตามกฎของบริษัท Upside Down (2012)
I on the other hand am a hunter. ในทางกลับกัน ผมเป็นนักล่าแวมไพร์ True Lies (2013)
But on the other hand I know exactly what'll happen. แต่อีกทางคือ ผมรู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้ The Man from U.N.C.L.E. (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
on the other handAged people like to keep the world the way it is. On the other hand young people love to change the world.
on the other handAmericans, on the other hand, are more likely to take chances in the hope of achieving great success.
on the other handHe is able man, but on the other hand he asks too much of as.
on the other handHe is clever, but on the other hand he often makes careless mistakes.
on the other handHe was too obstinate, but on the other hand he was reliable.
on the other handHis words are severe, but on the other hand he is kind.
on the other handIf, on the other hand, children are left alone a great deal with nothing to do, they are likely to become dull and unintelligent.
on the other handIt gets very humid at home in summer; in winter, on the other hand, it gets very dry.
on the other handIt gets very humid here in summer in winter, on the other hand, it gets very dry.
on the other handIt is cheap, but on the other hand it is not good.
on the other handI understand her but on the other hand I don't think she's right.
on the other handOn the one hand he is kind, but on the other hand he is lazy.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ในอีกกรณีหนึ่ง(det) on the other hand, Syn. อีกกรณีหนึ่ง
ในทางกลับกัน(conj) conversely, See also: on the other hand, Syn. ในทางตรงกันข้าม, Example: ผู้บริหารโรงพยาบาลพิจารณาว่าควรจะมีแพทย์ด้านใดเพิ่มขึ้นหรือไม่ ในทางตรงกันข้ามก็อาจจะพิจารณาว่าควรจะลดแพทย์ด้านใดลงด้วย
ในทางตรงกันข้าม(conj) on the contrary, See also: on the other hand, whereas, Syn. ตรงกันข้าม, Ant. ในทางเดียวกัน, Example: คลินิกแห่งนี้ควรจะมีแพทย์ด้านใดเพิ่มขึ้น หรือไม่ในทางตรงกันข้ามก็อาจจะพิจารณาว่าควรจะลดแพทย์ด้านใดลง
ในอีกแง่หนึ่ง(conj) on the other hand, Syn. ในอีกทางหนึ่ง, อีกประการหนึ่ง
ในอีกทางหนึ่ง(adv) on the other hand, See also: in other direction, on other sides, Syn. ในอีกกรณีหนึ่ง, ในอีกแง่หนึ่ง, Example: ปัญหานี้แก้ไขได้ในอีกทางหนึ่งคือ ต้องหาแหล่งเงินทุนที่ใหม่

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อีกโสดหนึ่ง[īk sōt neung] (xp) EN: on the other case ; on the other hand  FR: d'un autre côté ; d'autre part
ในทางกลับกัน[nai thāng klapkan] (conj) EN: conversely ; on the other hand
ในทางตรงกันข้าม[nai thāng trongkankhām] (conj) EN: on the contrary ; on the other hand ; whereas

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
另一方面[lìng yī fāng miàn, ㄌㄧㄥˋ ㄧ ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ, ] on the other hand; another aspect, #2,637 [Add to Longdo]
反之[fǎn zhī, ㄈㄢˇ ㄓ, ] on the other hand...; conversely..., #11,428 [Add to Longdo]
反过来说[fǎn guò lái shuō, ㄈㄢˇ ㄍㄨㄛˋ ㄌㄞˊ ㄕㄨㄛ, / ] on the other hand, #40,146 [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
かと言って[かといって, katoitte] (exp) (uk) having said that; on the other hand [Add to Longdo]
その代り;その代わり[そのかわり, sonokawari] (conj) instead; but (on the other hand) [Add to Longdo]
その反面[そのはんめん, sonohanmen] (n) on the other hand [Add to Longdo]
一方[ひとかた, hitokata] (n) (1) one (esp. of two); the other; one way; the other way; one direction; the other direction; one side; the other side; one party; the other party; (conj) (2) (See 他方・2) on the one hand; on the other hand; (3) whereas; although; but at the same time; meanwhile; in turn; (n-adv, n-suf) (4) (after noun, adjective-stem or plain verb) just keeps; being inclined to ...; tending to be ...; tending to do ...; continuously ...; just keeps on ...ing; only; (P) [Add to Longdo]
引き換え(P);引換え(P);引き替え(P);引替え(P);引換[ひきかえ, hikikae] (n) (1) exchange; conversion; (2) on the contrary; on the other hand; (P) [Add to Longdo]
他方[たほう, tahou] (n, adj-no) (1) one (esp. of two); the other; one way; the other way; one direction; the other direction; one side; the other side; one party; the other party; (conj) (2) (See 一方・いっぽう・2) on the other hand; (P) [Add to Longdo]
転じて[てんじて, tenjite] (exp) by the way; meanwhile; on the other hand [Add to Longdo]
反面[はんめん, hanmen] (n-adv, n) on the other hand; opposite side; reverse; (P) [Add to Longdo]
反面に[はんめんに, hanmenni] (adv) on the other hand [Add to Longdo]
片や[かたや, kataya] (exp) on one hand; on the other hand [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1234 seconds, cache age: 8.847 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม