often แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


80 ผลลัพธ์ สำหรับ often  AO1 F T AH0 N
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -often-, *often*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
fabric softener(n) น้ำยาปรับผ้านุ่ม

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
often(adv) บ่อยๆ, See also: บ่อยครั้ง, Syn. frequently, oftentimes, Ant. seldom, rarely
oftentimes(adv) บ่อยๆ, See also: บ่อยครั้ง, Syn. frequently, often, Ant. seldom, rarely

Hope Dictionary
often(ออฟ'เฟิน, ออ'เฟิน) adv. บ่อย ๆ , เป็นประจำ
soften(ซอ'เฟิน) vi., vt. (ทำให้) กลายเป็นนิ่ม, กลายเป็นอ่อนลง, กลายเป็นอ่อนโยน, กลายเป็นละมุนละไม
water-softener(วอ'เทอะซอฟ'เฟินเนอะ) n. สารที่ทำให้น้ำอ่อน, ตัวทำให้น้ำอ่อน

Nontri Dictionary
often(adv) เป็นประจำ, เสมอๆ, บ่อยๆ, หลายครั้ง, ส่วนมาก, มักจะ
soften(vi) เบาลง, อ่อนลง, จาง, เลือน, หยุ่น, นิ่ม
soften(vt) ทำให้เบา, ทำให้อ่อนนุ่ม, ทำให้นิ่มนวล, ทำให้นิ่ม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes, that's often the trouble. คนเราก็มักเป็นอย่างงี้เเหละ Rebecca (1940)
No, sir. I often said Mrs. De Winter was a born sailor. ไม่ครับ ผมเคยพูดอยู่บ่อยๆ ว่า คุณนายเดอ วินเทอร์เกิดมาเพื่อแล่นเรือ Rebecca (1940)
I often wonder what it would be like to retire to the country. ฉันเเอบคิดเสมอว่าจะไปยังไง ถ้าได้เกษียณตัวไปอยู่ตามชนบท Rebecca (1940)
We didn't all die. I often didn't feel well. เราไม่ได้ตายทั้งหมด ฉันมักจะ ไม่ได้รู้สึกดี How I Won the War (1967)
Where ground is soft most often grows,  ในกรณีที่พื้นดินนุ่มส่วนใหญ่มักจะ เติบโตขึ้น Yellow Submarine (1968)
There's often been a Heather An armful altogether หลายครั้งที่ฉัน กอดดอกเฮทเธอร์ไว้เต็มอ้อมแขน The Little Prince (1974)
Among the Dahlias I often daily ฉันมักเชยชมดอกดาเลีย The Little Prince (1974)
Avoid each other's eye a bit Less often each day The ice will soften each day แต่ละวันที่อยู่ใกล้ เราจะหลบสายตากันน้อยลง The Little Prince (1974)
How often do you talk with God? คุณได้คุยกับพระเจ้าบ่อยแค่ไหน Oh, God! (1977)
- How often does the train go by? - So often you won't even notice it. รถไฟจะผ่านบ่อยแค่ไหน บ่อยมากถึงคุณจะไม่สังเกตมัน The Blues Brothers (1980)
She often appeared In his dreams. เธอมักจะปรากฏตัวในฝันของเขา Idemo dalje (1982)
I often talk unintelligibly. ฉันมักจะพูดอย่างไม่ฉลาด Idemo dalje (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
oftenA blind person's hearing is often very acute.
oftenA boy of seventeen is often as tall as his father.
oftenA building with high ceilings and huge rooms may be less practical than the colorless block of offices that takes its place, but it often fits in well with its surroundings.
oftenA careless man often makes mistakes.
oftenAccidents often result from carelessness.
oftenAccidents of this kind often occur.
oftenA child's mischief often causes a fire.
oftenA cold often leads to all kinds of disease.
oftenAdolescents often quarrel with their parents.
oftenAir pollution is often caused by smoke issuing from the chimneys.
oftenAlbert is engaged in foreign trade and often goes abroad.
oftenAlso, a lot of houses were damaged; windows were often broken throughout the town.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
มัก(adv) often, See also: frequently, Syn. มักจะ, โดยมาก, ค่อนข้าง, Example: ในวันที่มีอากาศร้อน เรามักกระหายน้ำมากเป็นพิเศษ
มักจะ(adv) often, See also: frequently, Example: พ่อแม่มักจะกระตุ้นให้เด็กชายคล่องแคล่วว่องไว เอะอะตึงตัง แต่จะสอนลูกสาวให้เงียบๆ
ร่ำไป(adv) often, See also: frequently, repeatedly, generally, Syn. บ่อย, เรื่อยๆ, Example: ตาของฉันคอยแต่จะปิดลงอยู่ร่ำไป, Thai Definition: พร่ำเพรื่อไป
หลายครั้ง(adv) often, See also: over and over, again, many times, Syn. หลายหน, หลายครา, หลายคราว, หลายที, Ant. ครั้งเดียว, ทีเดียว, Example: ในปีนี้จะมีการประชุมระหว่างประเทศที่กรุงเทพฯ หลายครั้ง
นิจสิน(adv) often, See also: habitually, frequently, perpetually, constantly, regularly, Syn. ปกติ, บ่อย, ประจำ, Example: เขามาที่นี่เป็นนิจศีล, Thai Definition: เป็นปกติเสมอไป
เนืองนิจ(adv) often, See also: habitually, frequently, perpetually, constantly, regularly, Syn. เสมอๆ, เนือง, เนืองๆ, บ่อยๆ, Example: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออกเยี่ยมราษฎรอยู่เป็นเนืองนิจ
เป็นกิจวัตร(adv) often, See also: frequently, generally, repeatedly, time and again, Syn. เป็นประจำ, เสมอ, Example: สโมสรบรรดานายทหารและครอบครัวอาศัยสโมสรเป็นที่สังสรรค์กันแทบทุกเย็นเป็นกิจวัตร
ถี่(adv) often, See also: frequently, always, Example: เต่าไม่ได้หายใจถี่ เป็นจังหวะอย่างสัตว์อื่นๆ, Thai Definition: มีระยะเวลากระชั้นชิดกัน
ถี่ๆ(adv) frequently, See also: often, always, Syn. ถี่, Example: น้ำสายเบ็ดที่ไหวไปมาถูกกระตุกถี่ๆ แล้วดึงยาวลงล่าง, Thai Definition: มีระยะเวลากระชั้นชิดกัน
ไม่ขาดปาก(adv) frequently, See also: often, regularly, usually, Example: พ่อชมแม่ไม่ขาดปากในฝีมือทำอาหารของแม่

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อาจิณ[ājin] (adv) EN: regularly ; always ; often ; frequently ; habitually  FR: habituellement
บ่อย[bǿi = bøi] (x) EN: often ; frequently  FR: souvent ; fréquemment
บ่อย ๆ[bǿi-bǿi] (x) EN: frequently ; very often ; often  FR: très souvent ; fréquemment
บ่อยมาก[bǿi māk] (adv) EN: so often  FR: si souvent ; tellement souvent ; très souvent
จ๊ะ[ja] (x) EN: would you ; [ terminal particle to soften a question or command ]  FR: [ particule d'atténuation utilisée à la fin d'une question ou d'une directive ]
กิจวัตร[kitjawat] (adv) EN: often ; frequently ; usually  FR: souvent ; fréquemment ; habituellement
หลายหน[lāi hon] (adv) EN: often ; over and ove r; again ; many times  FR: plusieurs fois ; à différentes reprises ; maintes fois
หลายครา[lāi khrā] (adv) EN: often
หลายครั้ง[lāi khrang] (adv) EN: often ; over and ove r; again ; many times  FR: plusieurs fois ; à différentes reprises
หลายที[lāi thī] (adv) EN: often

CMU Pronouncing Dictionary
OFTEN AO1 F T AH0 N
OFTEN AO1 F AH0 N
OFTENER AO1 F T AH0 N ER0
OFTENER AO1 F AH0 N ER0
OFTENTIMES AO1 F T AH0 N T AY2 M Z
OFTENTIMES AO1 F AH0 N T AY2 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary
often (a) ˈɒfn (o1 f n)
oftener (a) ˈɒfnər (o1 f n @ r)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
往往[wǎng wǎng, ㄨㄤˇ ㄨㄤˇ,  ] often; frequently #1,350 [Add to Longdo]
时常[shí cháng, ㄕˊ ㄔㄤˊ,   /  ] often; frequently #7,295 [Add to Longdo]
时时[shí shí, ㄕˊ ㄕˊ,   /  ] often; constantly #10,621 [Add to Longdo]
每每[měi měi, ㄇㄟˇ ㄇㄟˇ,  ] often #13,379 [Add to Longdo]
[zhé, ㄓㄜˊ, / ] often; regularly; (archaic) luggage rack on a chariot (drooping down like ears, hence "chariot ears") #34,702 [Add to Longdo]
勤密[qín mì, ㄑㄧㄣˊ ㄇㄧˋ,  ] often; frequently [Add to Longdo]
很多时[hěn duō shí, ㄏㄣˇ ㄉㄨㄛ ㄕˊ,    /   ] often [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
oft; oftmals; häufig { adv } | öfter | am öftesten | oft benutzt | allzu oftoften | more often | most often | often used | all too often [Add to Longdo]
vielmaligoften repeated [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
こと[koto] (prt) (1) (particle always used at sentence-end) particle indicating a command; (2) (fem) (often as ことね) particle indicating mild enthusiasm; (3) particle indicating a gentle interrogative; (4) (at sentence end as ことよ) particle used to soften a judgment or conclusion #21 [Add to Longdo]
[ら, ra] (suf) (1) pluralizing suffix (often humble, derogatory or familiar); and others; et alios; and the like; and followers; (2) (See あちら, いくら) or so (rough indicator of direction, location, amount, etc.); (3) (See 清ら) (after the stem of an adjective) nominalizing suffix #221 [Add to Longdo]
子(P);児[こ, ko] (n, n-suf) (1) child; (2) (also 仔) young (animal); (3) (also 娘) young woman; young geisha; (4) offshoot; (5) (See 元も子もない) interest; (6) (abbr) (See 子株・2) new shares; (7) (arch) bird egg; (n-suf) (8) (after a noun or -masu stem) -er (often of young women); (P) #443 [Add to Longdo]
面(P);頬[つら, tsura] (n) (1) (See 顔・かお) face (often derog. or vulg.); mug; (2) surface; (3) (arch) surrounding area; (4) (arch) cheek; cheeks; (P) #530 [Add to Longdo]
最後[さいご, saigo] (n, adj-no) (1) last; end; conclusion; latest; most recent; (exp) (2) (after -tara form or -ta form followed by "ga") no sooner than; right after (often having negative consequences); (3) (arch) (See 最期) one's final moments; (P) #683 [Add to Longdo]
一方[ひとかた, hitokata] (n) (1) (hon) one person; (adj-na) (2) (often in negative form) ordinary; common #802 [Add to Longdo]
一つ(P);1つ;一(io)[ひとつ, hitotsu] (num) (1) one; (n) (2) for one thing (often used in itemized lists); (3) (after a noun) only; (4) (with a verb in negative form) (not) even; (n-adv) (5) just (i.e. "just try it"); (P) #820 [Add to Longdo]
船(P);舟;槽[ふね, fune] (n) (1) (船, 舟 only) (舟 is often small and hand-propelled) ship; boat; watercraft; vessel; steamship; (2) tank; tub; vat; trough; (n-suf, ctr) (3) (船, 舟 only) counter for boat-shaped containers (e.g. of sashimi); (P) #950 [Add to Longdo]
赤;紅;朱[あか, aka] (n) (1) red; crimson; scarlet; (2) red-containing colour (e.g. brown, pink, orange); (3) (col) (often written as アカ) Red (i.e. communist); (4) (abbr) (See 赤信号) red light; (5) (abbr) (See 赤字・1, 赤字・2) red ink (i.e. in finance or proof-reading); (in) the red; (adj-no, n-pref) (6) (See 赤の他人) complete; total; perfect; obvious #1,272 [Add to Longdo]
改善[かいぜん, kaizen] (n, vs, adj-no) (1) betterment; improvement; (2) (uk) (often written カイゼン) kaizen (Japanese business philosophy of continuous improvement); (P) #1,304 [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.496 seconds, cache age: 0.29 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม