Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ notification แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
51 ผลลัพธ์ สำหรับ notification  N OW2 T AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -notification-, *notification*

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
notification[N] การแจ้ง (แจ้งความ, แจ้งการเกิด, อัตราเกิดของโรคฯลฯ), See also: การแจ้งความ, การประกาศ, Syn. manifesto
Hope Dictionary
notification(โนทิฟิเค'เชิน) n. การแจ้งความ,การแจ้งล่วงหน้า,การเตือนล่วงหน้า,การประกาศ, Syn. notice
Nontri Dictionary
notification(n) การประกาศ,การเตือนล่วงหน้า,การแจ้งความ
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
notificationประกาศ, แจ้งความ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
notification of claimการแจ้งเกิดวินาศภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
notification; notice, publicประกาศ, แจ้งความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
...will not release the names of the dead until notification of next of kin. จะไม่เปิดเผยรายชื่อผู้เสียชีวิต ยกเว้นเฉพาะญาติๆ เท่านั้น Body of Lies (2008)
You should make the notification first. We will. คุณควรแจ้่ง/Nให้พวกเขาทราบก่อน Remembrance of Things Past (2010)
I get notifications on body discoveries of 18- to 24-year-olds. ฉันได้รับแจ้งเมื่อตอนที่พบศพ อายุระหว่าง 18-24 ปี Supply and Demand (2011)
Listen, Lori, I can make the notification if you want. ลอรี่ ผมไปแจ้งแทนคุณได้น่ะ Mea Makamae (2011)
You know, like only the unsub understands it notification kind of thing? รู้ไหม เหมือนว่ามีแต่อันซับที่เข้าใจ เป็นการแจ้งเตือนอะไรซักอย่าง Broken (2013)
The device will send me a notification after you've viewed it. เครื่องนั่นจะส่งการแจ้งเตือนมาให้ผม หลังจากที่คุณดูมันแล้ว The Man Who Saved Central City (2015)
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ใบแจ้งความ[N] notice, See also: notification, Example: ตำรวจออกใบแจ้งความให้เพื่อไปทำบัตรประชาชนใบใหม่
ใบแดง[N] notification of wedding ceremony, Example: เธอได้ใบแดงจากเพื่อนสนิทที่เมืองไทยติดต่อกัน 3 ราย, Count unit: ใบ, Thai definition: ใบแจ้งกำหนดการมงคลสมรส
ใบดำ[N] notification of funeral, Example: เขาส่งใบดำไปให้ญาติๆ ดูกำหนดการ, Count unit: ใบ, Thai definition: ใบแจ้งกำหนดการฌาปนกิจศพ
ประกาศ[N] notice, See also: notification, announcement, declaration, proclamation, Syn. ข้อมูล, ข่าวสาร, ข่าว, Example: รัฐบาลปิดประกาศให้ประชาชนไปเสียภาษี, Thai definition: ข้อความที่แจ้งให้ทราบทั่วกัน
การบอกกล่าว[N] giving information, See also: notification, telling, advising, informing, Syn. การบอก, การแจ้ง, การแจ้งให้ทราบ, Ant. การรับฟัง, การฟัง, การสดับ, การสดับรับฟัง, Example: โปรแกรมควรที่จะมีการบอกกล่าวให้กับผู้ใช้ได้ทราบด้วยว่ามันได้ทำอะไรให้กับผู้ใช้ไปบ้าง, Thai definition: การร้องบอกให้ผู้อื่นเป็นพยานรับรู้ไว้
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ใบดำ[n.] (baidam) EN: notification of funeral   FR: faire-part de décès [m]
ใบมรณบัตร[n. exp.] (bai møranabat) EN: notification of death   FR: certificat de décès [m] ; attestation de décès [f]
แจ้งเกิด[n. exp.] (jaēng koēt) EN: notification of birth   FR: déclaration de naissance [f]
การบอกกล่าว[n.] (kān bøkklāo) EN: giving information ; notification ; telling ; advising ; informing   FR: information [f] ; allégation [f] ; énonciation [f]
คำเตือน[n.] (khamteūoen) EN: warning ; caution ; notification ; notice ; caveat   FR: avertissement
ประกาศ[n.] (prakāt) EN: announcement ; declaration ; proclamation ; notice ; notification   FR: annonce [f] ; déclaration [f] ; proclamation [f] ; notification [f]
CMU Pronouncing Dictionary
NOTIFICATION   N OW2 T AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N
NOTIFICATIONS   N OW2 T AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N Z
Oxford Advanced Learners Dictionary
notification  (n) nˌoutɪfɪkˈɛɪʃən
notifications  (n) nˌoutɪfɪkˈɛɪʃənz
Saikam JP-TH-EN Dictionary
お知らせ[おしらせ, oshirase] Thai: หมายประกาศ English: Notification
DING DE-EN Dictionary
Anzeige {f} | Anzeigen {pl}notification | notifications [Add to Longdo]
Anzeigeverfahren {n}notification procedure [Add to Longdo]
Benachrichtigungskette {f}notification chain [Add to Longdo]
Schadensmeldung {f}notification of loss; notification of claim [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
お知らせ;御知らせ;お報せ;御報せ[おしらせ, oshirase] (n,vs) (See 知らせ) notice; notification [Add to Longdo]
ガン告知;癌告知[ガンこくち(ガン告知);がんこくち(癌告知), gan kokuchi ( gan kokuchi ); gankokuchi ( gan kokuchi )] (n) cancer notification [Add to Longdo]
移牒[いちょう, ichou] (n,vs) notification to authorities [Add to Longdo]
御達し;お達し[おたっし, otasshi] (n) notice or order handed down from above; announcement; notification [Add to Longdo]
告達[こくたつ, kokutatsu] (n,vs) notification [Add to Longdo]
催告[さいこく, saikoku] (n,vs) notification [Add to Longdo]
再告[さいこく, saikoku] (n) renotification [Add to Longdo]
採用通知[さいようつうち, saiyoutsuuchi] (n) job offer; letter of appointment; appointment letter; notification of appointment [Add to Longdo]
死亡広告[しぼうこうこく, shiboukoukoku] (n) obituary; notification of death [Add to Longdo]
事前通知[じぜんつうち, jizentsuuchi] (n) advance notification [Add to Longdo]
COMPDICT JP-EN Dictionary
受信通知要求表示[じゅしんつうちようきゅうひょうじ, jushintsuuchiyoukyuuhyouji] receipt notification request indication [Add to Longdo]
受信不能通知要求表示[じゅしんふのうつうちようきゅうひょうじ, jushinfunoutsuuchiyoukyuuhyouji] non-receipt notification request indication [Add to Longdo]
通知[つうち, tsuuchi] report (vs), notification, posting [Add to Longdo]
通知型[つうちがた, tsuuchigata] notification type [Add to Longdo]
配信通知[はいしんつうち, haishintsuuchi] delivery notification [Add to Longdo]
配信不能通知[はいしんふのうつうち, haishinfunoutsuuchi] non-delivery notification [Add to Longdo]
配信不能通知の抑止[はいしんふのうつうちのよくし, haishinfunoutsuuchinoyokushi] prevention of non-delivery notification [Add to Longdo]
明示輻輳通知[めいじふくそうつうち, meijifukusoutsuuchi] explicit congestion notification [Add to Longdo]
隣接局通知[りんせつきょくつうち, rinsetsukyokutsuuchi] neighbor notification [Add to Longdo]
Time: 0.0087 seconds, cache age: 41.539 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม