Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ new แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


168 ผลลัพธ์ สำหรับ new  N UW1
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -new-, *new*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
New Year's Day(n) วันขึ้นปีใหม่
newbieผู้ไร้ประสบการณ์, มือใหม่, ในแวดวงคนเล่นเกมคอมพิวเตอร์บางทีแผลงเป็น n00b
news(n) ข่าว
brand new(adj) ใหม่ล่าสุด
action news(n) ข่าวสังคม, ข่าวกิจกรรม เช่น Now, you can get the latest information from Channel 2 Action News along with weather warnings and forecast delivered directly to your desktop.

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
new(adj) ใหม่, See also: แบบใหม่, ร่วมสมัย, Syn. fresh, inexperienced, Ant. experienced
news(n) ข่าว, See also: หัวข้อข่าว, รายการข่าว, ข่าวคราว, กระแสข่าว, Syn. message, report, headlines
newt(n) สัตวประเภทจิ้งจกซึ่งอาศัยอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำ, See also: ตัวนิวท์, Syn. triton
newt(sl) คนทึ่ม, See also: คนโง่, เจ้าโง่
newel(n) เสาค้ำตรงขั้นบันได (ส่วนบนติดราวมือจับ ส่วนล่างติดขั้นบันได), Syn. newel post
newly(adv) สดๆ ร้อนๆ, See also: เมื่อเร็วๆ นี้, Syn. lately, recently
newsy(adj) เต็มไปด้วยข่าวบันเทิงหรือข่าวน่าสนใจ, Syn. informative
newish(adj) ใหม่ๆ, See also: เมื่อเร็วๆนี้
newborn(adj) แรกเกิด, See also: ซึ่งเกิดใหม่, Syn. infant, new
newborn(n) เด็กแรกเกิด, Syn. infant

Hope Dictionary
new(นิว) adj., adv. ใหม่ -adv. อย่างใหม่. n. สิ่งที่ใหม่, See also: newness n.
new testamentn. พระคัมภีร์ไบเบิลเล่มใหม่ที่ประกอบด้วย Gospels, Acts of the Apostles, Epistles, Revelation of St. John the Divine
new worldn. ด้านซีกโลกตะวันตกที่ได้แก่ทวีปอเมริกาเหนือและใต้รวมทั้งเกาะต่าง ๆ และน่านน้ำที่ล้อมรอบ
new yearn. ปีใหม่, วันปีใหม่, วันแรก ๆ ของปี
new year'sn. = New Year's Day (ดู) , = New Year's Eve (ดู)
new year's dayn. วันที่ 1 มกราคม
new year's even. คืนวันที่ 31 ธันวาคม
new zealand(-ซี'เลินดฺ) n. นิวซีแลนด์, See also: New Zealander n.
newbie(นิว' บี) n. ผู้ไร้ประสบการณ์หรือผู้เริ่มเล่นอินเทอเนต
newborn(นิว'บอร์น) adj. เพิ่งเกิด, เกิดใหม่. n. ทารกแรกเกิด., Syn. baby

Nontri Dictionary
new(adj) ใหม่, แปลก, ไม่คุ้นเคย, เป็นครั้งแรก
new(adv) อย่างใหม่, เมื่อเร็วๆนี้
NEW New Year(n) วันขึ้นปีใหม่, วันปีใหม่, เทศกาลปีใหม่, ตรุษ
newborn(adj) เพิ่งเกิดใหม่, แรกเกิด
newcomer(n) คนแปลกหน้า, ผู้มาใหม่, สมาชิกใหม่
newfangled(adj) เป็นแบบใหม่, เป็นของใหม่, เป็นแฟชั่นใหม่
newly(adv) ใหม่เอี่ยม, ใหม่, เมื่อเร็วๆนี้
news(n) ข่าว, ข่าวสาร, เรื่องใหม่, ความรู้ใหม่, เรื่องแปลก
newsboy(n) เด็กส่งหนังสือพิมพ์
newspaper(n) หนังสือพิมพ์

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
new assetsสินทรัพย์ที่ปรากฏขึ้นใหม่ (ในกองมรดก) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
new businessธุรกิจใหม่ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
new cause of actionมูลคดีใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
new comedyสุขนาฏกรรมแนวใหม่ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
new criticismการวิจารณ์แนวใหม่ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
new for oldของใหม่แทนของเก่า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
new humanismมนุษยนิยมแนวใหม่ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
new matterเรื่องใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
new objectivity; Neue Sachlichkeitคติรูปธรรมแนวใหม่ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
new orderระเบียบใหม่ (ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของโลก) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
New Age consumersผู้บริโภครุ่นใหม่ [TU Subject Heading]
New Age movementขบวนการยุคใหม่ [TU Subject Heading]
New Age musicดนตรีร่วมสมัย [TU Subject Heading]
New Age musiciansนักดนตรีร่วมสมัย [TU Subject Heading]
New Asian-African Strategic Partnershipความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ใหม่ระหว่างเอเชียกับ แอฟริกา เกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2548 (ค.ศ.2005) [การทูต]
New business enterprisesการสร้างธุรกิจใหม่ [TU Subject Heading]
New Diplomacyการทูตแบบใหม่ ภายหลังสงครามโลกครั้งแรก หรือตั้งแต่ ค.ศ. 1918 เป็นต้นมา ได้เกิดการทูตแบบใหม่ ซึ่งแตกต่างไปจาการทูตแบบเก่า อันได้ปฏิบัติกันมาเป็นเวลาหลายร้อยปี นักวิชาการบางท่านมีความเอนเอียงที่จะตำหนิว่า การที่เกิดสงครามโลกขึ้นนั้น เป็นเพราะการทูตประสบความล้มเหลวมากกว่าอย่างไรก็ดี บางท่านเห็นว่าแม้ส่วนประกอบของการทูตจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามกาลเวลา แต่เนื้อหาหรือสาระสำคัญของการทูตยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง เป็นการผสมผสานเข้าด้วยกันระหว่างการทูตแบบเก่ากับการทูตแบบใหม่อาจกล่าวได้ ว่า มีปัจจัยสำคัญ ๆ อยู่สามประการ ที่มีอิทธิพลหรือบังเกิดผลโดยเฉพาะต่อวิธีการหรือทฤษฎีของการเจรจาระหว่าง ประเทศ กล่าวคือ ข้อแรก ชุมชนนานาชาติทั้งหลายเกิดการตื่นตัวมากขึ้น ข้อที่สอง ได้มีการเล็งเห็นความสำคัญของมติสาธารณะ ( Public Opinion) มากขึ้น และประการสุดท้าย เป็นเพราะการสื่อสารคมนาคมได้เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วอดีตนักการทูตผู้มี ชื่อเสียงคนหนึ่งของอินเดีย ได้แสดงความไม่พอใจและรังเกียจความหยาบอย่างปราศจากหน่วยก้านของการดำเนิน การทูตแบบใหม่ เช่น การโฆษณาชวนเชื่อเข้าใส่กัน การใช้ถ้อยคำในเชิงผรุสวาทต่อกัน การเรียกร้องกันอย่างดื้อ ๆ ขาดความละมุนละไมและประณีต อาทิเช่น การเรียกร้องข้ามหัวรัฐบาลไปยังประชาชนโดยตรงในค่ายของฝ่ายตรงกันข้ามการ กระทำต่าง ๆ ที่จะให้รัฐบาลต้องเสียชื่อหรือขาดความน่าเชื่อถือ ตลอดจนการใส่ร้ายป้ายสีกันด้วยวิธีการต่าง ๆ นานา ห้ามไม่ให้ประชาชนติดต่อกันทางสังคม และอื่น ๆ เป็นต้น [การทูต]
New editionฉบับพิมพ์ครั้งใหม่ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
New international economic orderระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศแบบใหม่ [เศรษฐศาสตร์]
New productsผลิตภัณฑ์ใหม่ [TU Subject Heading]

Longdo Unapproved EN-TH
new moom(n) จันทร์ดับ
news(abbrev) ข่าว ( คำย่อของ North East West South )
NewsNight(n) ข่าวรอบดึก
newtype(slang) เป็นชื่อเรียกคนที่มีสัมผัสพิเศษ (สัมผัสที่ 6 อะไรเงี่ย) หรือจะเรียกว่ามีพรสวรรค์ก็ได้ ส่วนใหญ่จะเป็นพวกมีสติปัญญาสูงกว่าคนทั่วไป แต่ติดนิสัยงี่เง่ามาด้วย เป็นศัพท์ที่มาจากการ์ตูนเรื่องกันดั้ม ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- new york. นิวยอร์ก Chapter Eight 'Shadowboxing' (2009)
'Tain't New Year's. มันไม่ได้เป็นปีใหม่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Any news from Epstein? มีข่าวจากเอฟสตินไหม The Great Dictator (1940)
Sure. They like to see new faces. แน่นอน พวกเขาต้องการคนหน้าใหม่ๆ The Great Dictator (1940)
You can't, they're all dead. That's why I'm building a new one. - Very interesting! นั้นสิ พวกมันตายหมด เป็นเหตุผลที่ผมสร้างมันอีกที่ The Great Dictator (1940)
I want to show you my new bombing planes. They're coming over. ผมอยากชมอนุภาพของมัน ช่วยยิงสนามบินผมที The Great Dictator (1940)
Let us all unite, let us fight for a new world, a world that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age security. ให้ทุกคนร่วมสู้ เพื่อสร้างโลกใหม่ โลก ที่จะให้ทุกคนมีโอกาสทำงาน ที่จะให้คนรุ่นหลัง และความปลอดภัยของผู้สูงอายุ The Great Dictator (1940)
We are coming out of the darkness into a new world, a kindlier world, where men will rise above their hate, their greed and their brutality. เราจะออกจากความมืดมิด เข้าสู่โลกใหม่ โลกที่เกื้อหนุน The Great Dictator (1940)
I buy a new suit and I swing-a the chain ฉันจะซื้อชุดใหม่และฉันแกว่ง โซ่ Pinocchio (1940)
I buy a new suit and I swing-a the cane ฉันจะซื้อชุดใหม่และฉันแกว่ง อ้อย Pinocchio (1940)
We must leave for New York at once. - เราต้องไปนิวยอร์คทันที Rebecca (1940)
- New York. - นิวยอร์คค่ะ Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
newA boy was giving out newspapers in the rain.
newA brewery we finance have made a new sweet sake and so brought it to us asking that we try it but ...
newAcclimate a plant to a new environment.
newAccording to Mike, Mac bought a new car.
newAccording to newspaper reports, there was an airplane accident last evening.
newAccording to the ABC news, another jet-liner was hi-jacked in the Middle East.
newAccording to the newspaper he participated in the plot.
newAccording to the newspaper, he will be here today.
newAccording to the newspaperman, it makes life worth while, doesn't it?
newAccording to the newspapers, he will be here today.
newAccording to the newspaper, the boy was knocked unconscious and lay on his back with his eyes closed.
newAccording to the newspaper, the cost of living in Tokyo is the highest in the world.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ผู้มาใหม่(n) new-comer, See also: newly-arrived person, Syn. คนมาใหม่, Ant. ผู้อยู่เก่า, Example: อาจารย์เปิดโอกาสให้ผู้มาใหม่ได้แนะนำตัวกับเพื่อนๆ ในห้อง, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่เพิ่งมาอยู่ใหม่
คลื่นลูกใหม่(n) new wave, Example: นักประวัติศาสตร์จะพูดถึงการเคลื่อนไหวนี้ในฐานะคลื่นลูกใหม่ที่จะนำประวัติศาสตร์สู่ยุคใหม่, Count Unit: คน, Thai Definition: คนรุ่นใหม่ที่เข้ามามีบทบาทในกิจการนั้นๆ แทนคนรุ่นเก่า, Notes: (สำนวน)
นสพ.(n) newspaper, Syn. หนังสือพิมพ์
นิค(n) NIC, See also: newly industrialized country, Syn. ประเทศอุตสาหกรรมใหม่
สิ่งแปลกใหม่(n) new matter, See also: แปล, Syn. เรื่องแปลกใหม่
คนขายหนังสือพิมพ์(n) news vendor, See also: news dealer
ข่าวสั้น(n) news in brief
ผู้อ่านข่าว(n) newsreader, See also: newscaster, Syn. ผู้ประกาศข่าว
นักวิเคราะห์ข่าว(n) commentator, See also: news analyst, Syn. นักพิเคราะห์ข่าว, นักวินิจฉัยข่าว, Example: ทางรายการมีโอกาสต้อนรับนักวิเคราะห์ข่าวชื่อดังซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวนั้น
ผู้สืบข่าว(n) news sleuth, Syn. คนสืบข่าว, Example: ตำรวจเกรงว่าผู้สืบข่าวจะทำให้คดีบิดเบือน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่เสาะแสวงหารายละเอียดของข่าวเพื่อนำมาเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ไอแซก นิวตัน = ไอแซค นิวตัน[Aisaēk Niūtan] (n, prop) EN: Isaac Newton  FR: Isaac Newton
อ่านหนังสือพิมพ์[ān nangseūphim] (v, exp) EN: read a newspaper  FR: lire un journal
แบบใหม่[baēp mai] (n, exp) EN: new model  FR: nouveau modèle [ m ] ; nouvelle édition [ f ]
บัตร ส.ค.ส.[bat Sø.Khø.Sø.] (n, exp) EN: New Year greetings card
บอกข่าว[bøk khāo] (x) EN: report news  FR: annoncer la nouvelle
ฉบับ[chabap] (n) EN: [ classifier : newspapers ; letters ; manuscripts ; documents ; periodicals ]  FR: [ classificateur : journaux ; lettres ; documents manuscrits ]
ฉลองปีใหม่[chaløng pīmai] (v, exp) EN: celebrate the New Year  FR: fêter le nouvel an
เชียงใหม่นิวส์[Chieng Mai Niū = Chieng Mai Niūs] (tm) EN: Chiang Mai News
โฉมใหม่[chōm mai] (n, exp) EN: new look  FR: nouveau look [ m ]
ช่องข่าว[chǿng khāo] (n, exp) EN: news channel  FR: chaîne d'information [ f ]

CMU Pronouncing Dictionary
NEW N UW1
NEW N Y UW1
NEWS N Y UW1 Z
NEWS N UW1 Z
NEWT N UW1 T
NEWBY N UW1 B IY0
NEWLY N UW1 L IY0
NEWS' N UW1 Z
NEWER N UW1 ER0
NEWSY N UW1 Z IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary
new (j) njˈuː (n y uu1)
news (n) njˈuːz (n y uu1 z)
newt (n) njˈuːt (n y uu1 t)
Newry (n) njˈuəʳriː (n y u@1 r ii)
newel (n) njˈuːəl (n y uu1 @ l)
newer (j) njˈuːər (n y uu1 @ r)
newly (a) njˈuːliː (n y uu1 l ii)
newsy (j) njˈuːziː (n y uu1 z ii)
newts (n) njˈuːts (n y uu1 t s)
Newark (n) njˈuːək (n y uu1 @ k)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[xīn, ㄒㄧㄣ, ] new; newly; abbr. for Xinjiang 新疆; meso- (chem.), #72 [Add to Longdo]
消息[xiāo xi, ㄒㄧㄠ ㄒㄧ˙, ] news; information; CL:條|条[ tiao2 ], #489 [Add to Longdo]
新闻[xīn wén, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ, / ] news, #712 [Add to Longdo]
新年[xīn nián, ㄒㄧㄣ ㄋㄧㄢˊ, ] New Year, #2,000 [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, ] news; interest; breath; rest; Taiwan pr. xi2, #2,776 [Add to Longdo]
报纸[bào zhǐ, ㄅㄠˋ ㄓˇ, / ] newspaper; newsprint, #2,867 [Add to Longdo]
新型[xīn xíng, ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄥˊ, ] new type; new kind, #2,936 [Add to Longdo]
纽约[Niǔ Yuē, ㄋㄧㄡˇ ㄩㄝ, / ] New York, #3,447 [Add to Longdo]
元旦[yuán dàn, ㄩㄢˊ ㄉㄢˋ, ] New Year's Day, #4,392 [Add to Longdo]
新建[xīn jiàn, ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄢˋ, ] new construction, #4,521 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Erstanwender { m } [ comp. ] | Erstanwender { pl }new user | new user; newusers [Add to Longdo]
Heurige { m }; Heuriger [ Ös. ]new wine [Add to Longdo]
Neuanschaffung { f }new acquisition [Add to Longdo]
Neuauflage { f }new edition [Add to Longdo]
Neuausgabe { f }new edition [Add to Longdo]
Neubau { m } | Neubauten { pl }new house; new building | new houses; new buildings [Add to Longdo]
Neuerscheinung { f }new publication; new release [Add to Longdo]
Neujahr { n }New Year; New Year's Day [Add to Longdo]
Neukunde { m } | potentieller Neukundenew customer | prospect [Add to Longdo]
Neumond { m }new moon [Add to Longdo]
Neustart { m }new start [Add to Longdo]
Neuverschuldung { f }new borrowings [Add to Longdo]
New Economy { f } [ econ. ]New Economy [Add to Longdo]
News-Gruppe { f }newsgroup [Add to Longdo]
Newtonsches AxiomNewton's law [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
83会[はちさんかい, hachisankai] (n) (See 小泉チルドレン) collectively, the 83 new LDP members of parliament elected in the Sept. 2005 general election [Add to Longdo]
CNN[シーエヌエヌ, shi-enuenu] (n) CNN; Cable News Network [Add to Longdo]
あけおめ[akeome] (exp) (abbr) Happy New Year [Add to Longdo]
お金をこわす;お金を壊す[おかねをこわす, okanewokowasu] (exp, v5s) (nab [Add to Longdo]
お雑煮;御雑煮[おぞうに, ozouni] (n) New Year dish [Add to Longdo]
お初;御初[おはつ, ohatsu] (n) (1) (pol) (See 初・はつ) doing something for the first time (ever, in a season, etc.); (2) new item; first crop of the season [Add to Longdo]
お節;御節[おせち, osechi] (n) (See お節料理) food served during the New Year's Holidays [Add to Longdo]
お節料理(P);御節料理;おせち料理[おせちりょうり, osechiryouri] (n) food served during the New Year's Holidays; (P) [Add to Longdo]
お屠蘇[おとそ, otoso] (n) New Year's sake; spiced sake [Add to Longdo]
お年玉(P);御年玉[おとしだま, otoshidama] (n) (See 年玉) New Year's gift (usu. money given to a child by relatives and visitors); (P) [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
ニュージェネレーション[にゅーじえねれーしょん, nyu-jienere-shon] new generation [Add to Longdo]
ニュースグループ[にゅーすぐるーぷ, nyu-suguru-pu] NG, news group [Add to Longdo]
ニュース記事[ニュースきじ, nyu-su kiji] news article [Add to Longdo]
ニューズレター[にゅーずれたー, nyu-zureta-] newsletter [Add to Longdo]
ニューバージョン[にゅーばーじょん, nyu-ba-jon] new version [Add to Longdo]
ニューブリッジ[にゅーぶりっじ, nyu-burijji] Newbridge [Add to Longdo]
ニューライン[にゅーらいん, nyu-rain] newline (character) [Add to Longdo]
ネットニュース[ねっとにゅーす, nettonyu-su] net news, network news, Usenet [Add to Longdo]
ポスト[ぽすと, posuto] to post (articles to a newsgroup) (vs) [Add to Longdo]
メトロポリタンエリアネットワーク[めとろぽりたん'えりあねっとわーく, metoroporitan ' erianettowa-ku] Metropolitan Area Nework, MAN [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1462 seconds, cache age: 1.623 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม