neighborly แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


23 ผลลัพธ์ สำหรับ neighborly
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -neighborly-, *neighborly*, neighbor

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
neighborly(adj) ซึ่งเป็นมิตร, Syn. friendly, sociable, Ant. antisocial, unfriendly

Hope Dictionary
neighborly(เน'เบอลี) adj. เป็นเพื่อน, มีมิตรไมตรีจิต., See also: neighborliness n. neighbourliness n.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're just taking statements from all the neighbors... just to see if they saw or heard anything unusual. เราต้องการกำลังจากเพื่อนบ้าน ที่อาจเห็นหรือได้ยินอะไร The Lawnmower Man (1992)
Trick-or-treat till the neighbor's gonna die of fright ทริก ออร์ ทรีท จนกว่าเพื่อนบ้านจะตายด้วยความหวาดกลัว The Nightmare Before Christmas (1993)
Those were the words you used, Mr. Dufresne, according to your neighbors. สิ่งเหล่านี้เป็นคำที่คุณใช้นาย Dufresne ตามที่เพื่อนบ้านของคุณ The Shawshank Redemption (1994)
The neighbors reported the smell... and there they are... all just sitting there. โดยเพื่อนบ้านร้องทุกข์เรื่องกลิ่น มากันทั้งโขยง นั่งรวมกลุ่มกัน Heat (1995)
I believe in it. And if any one of you friends and neighbors, kind of gather around and... ผมเชื่อ ถ้าทุกท่านเข้ามารวมกัน... Blazing Saddles (1974)
"Love thy neighbor as thyself." "จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเอง" Gandhi (1982)
To the neighbors, of course. กับเพื่อนบ้านแน่นอน Idemo dalje (1982)
To the left neighbor, the carpenter Andra, some cracklings, some lard, two sausages. ทางด้านซ้ายเพื่อนบ้านช่างไม้ Andra, บางแรดน้ำมันหมูสองไส้กรอก Idemo dalje (1982)
You don't exactly look like neighbors. นายดูไม่เหมือนเพื่อนบ้านเลย Night of the Living Dead (1990)
Our nearest neighbor is about four miles away. เพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุดของเราคือประมาณสี่ห่างออกไป Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Our neighbors didn't park in our driveway anymore... even though we didn't have a car. เพื่อนบ้านไม่กล้าจอดรถ หน้าบ้านเราอีกต่อไป ถึงแม้เราจะไม่มีรถก็ตาม แค่อายุ13 Goodfellas (1990)
Made the neighbors miserable because I never quit blowing. ทำให้เพื่อนบ้านลำคาญ เพราะฉันไม่ยอมหยุดเป่า The Young Indiana Jones Chronicles (1992)

CMU Pronouncing Dictionary
neighborly

WordNet (3.0)
neighborly(adj) exhibiting the qualities expected in a friendly neighbor, Syn. neighbourly

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
Neighborly

a. [ Also written neighbourly. ] Appropriate to the relation of neighbors; having frequent or familiar intercourse; kind; civil; social; friendly. -- adv. In a neighborly manner. [ 1913 Webster ]

Judge if this be neighborly dealing. Arbuthnot. [ 1913 Webster ]


CC-CEDICT CN-EN Dictionary
睦邻[mù lín, ㄇㄨˋ ㄌㄧㄣˊ,   /  ] neighborly relations #24,610 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
nachbarlichneighborly [ Am. ]; neighbourly [ Br. ] [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
善隣関係[ぜんりんかんけい, zenrinkankei] (n) good neighborly relations; good neighbourly relations [Add to Longdo]
善隣友好[ぜんりんゆうこう, zenrinyuukou] (n) neighbourly friendship; neighborly friendship [Add to Longdo]
隣人愛[りんじんあい, rinjin'ai] (n) neighborly love; neighbourly love [Add to Longdo]
隣付き合い[となりづきあい, tonaridukiai] (n) neighborly relations; neighbourly relations [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0373 seconds, cache age: 14.121 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม