Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ neatly แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


37 ผลลัพธ์ สำหรับ neatly  N IY1 T L IY0
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -neatly-, *neatly*, neat

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
neatly(adv) อย่างเรียบร้อย, See also: อย่างเป็นระเบียบ, Syn. tidily, orderly, systematically, Ant. unevenly, untidily, unsystematically

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All the rungs have been neatly sawn in the middle. ขั้นทั้งหมดที่ได้รับ เรียบร้อยแปรรูปที่อยู่ตรงกลาง Help! (1965)
Does your heart quicken when you see new merchandise in neatly stacked piles? หัวใจของคุณเต้นเร็วขึ้นรึไม่เวลาคุณเห็นสินค้าชิ้นใหม่ เรียงเป็นตั้งๆบนชั้น Confessions of a Shopaholic (2009)
Neatly masking the 24 million in bonuses โดยเราทำโบนัสได้ถึง 24 ล้าน Confessions of a Shopaholic (2009)
Did you really think it was all just neatly gonna go away? เธอคิดจริงเหรอว่ามันแค่ ทำตัวเนียนและทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้หน้าตาย Breakage (2009)
Sometimes there are no words, no clever quotes to neatly sum up what's happened that day. บางครั้งไม่ต้องพูด หรือหาถ้อยคำเฉียบคมเพื่อบอกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น To Hell... And Back (2009)
Like I said, sometimes there are no words, no clever quotes to neatly sum up what's happened that day. อย่างที่บอก ไม่มีคำพูด เฉียบคม เพื่อสรุปสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้น To Hell... And Back (2009)
The world scares you so you wrap it up neatly in bonds of reason, education and proof. โลกทำให้คุณกลัว คุณเลยขังตัวเองเสียติดแน่น กับเรื่องหลักเหตุผล การศึกษา และการพิสูจน์ Harbingers in a Fountain (2009)
They seem to have been neatly put away. เกือบจะโดนโยนทิ้งไปแล้ว The Beginning in the End (2010)
I mean, it's got lasers and gadgets and... neatly organized files. หมายถึง มันมีทั้งเลเซอร์ และอุปกรณ์กับ ข้อมูลองค์กร Chuck Versus the Anniversary (2010)
- Day of the Dead-- and I just found it neatly tucked against my windshield. ที่จริงคือ "วันแห่งความตาย" ผมเพิ่งเจอมัน เสียบอยู่ในก้านปัดน้ำฝน Spider and the Fly (2010)
The incident has been neatly filed away. แกล้งไม่สนใจเรื่องลูกชายไปเฉยๆ There Goes the Neighborhood: Part 2 (2011)
"which I severed neatly with one blow. ซึ่งฉันใช้ความรุนแรงอย่างปราณีต ด้วยการตัดเพียงหนึ่งครั้ง Of Mouse and Man (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
neatlyCan you wrap these neatly for me?
neatlyEach of the girls was dressed neatly.
neatlyIf you make a mistake just cross it out neatly.
neatlyShe folded her handkerchief neatly.
neatlyShe is always neatly dressed.
neatlyShe is neatly dressed.
neatlyThough she did not wear expensive clothes, she was neatly dressed.
neatlyWhen you get into a commuter train, you see the briefcases neatly stacked on the racks.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
อย่างเรียบร้อย(adv) neatly, See also: tidily, orderly, Ant. อย่างลวกๆ, Example: พระมหากษัตริย์พระองค์นี้ทรงมีอานุภาพ รักษาเอกภาพแห่งพระราชอาณาจักรไว้ได้อย่างเรียบร้อย
หมดจดเรียบร้อย(adv) thoroughly, See also: neatly, Syn. สะอาดเรียบร้อย, Ant. สกปรก, Example: เขาทำงานของเขาหมดจดเรียบร้อย
เป็นที่เป็นทาง(adv) neatly, See also: orderly, tidily, Syn. เป็นระเบียบเรียบร้อย, Ant. รก, Example: เขาเก็บข้าวของเป็นที่เป็นทางทำให้หยิบใช้ได้สะดวก
โดยเรียบร้อย(adv) smoothly, See also: neatly, in good condition, Syn. โดยระเบียบเรียบร้อย
ประณีต(adv) neatly, See also: elaborately, finely, meticulously, delicately, elegantly, exquisitely, Syn. ละเอียดลออ, เรียบร้อยงดงาม, พิถีพิถัน, ประณีตบรรจง, Example: เธอแกะสลักผักและผลไม้ประณีตมาก

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เรียบร้อย[rīeprøi] (adv) EN: in good order ; orderly ; neatly  FR: comme il faut ; d'une manière soignée

CMU Pronouncing Dictionary
NEATLY N IY1 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary
neatly (a) nˈiːtliː (n ii1 t l ii)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
整洁[zhěng jié, ㄓㄥˇ ㄐㄧㄝˊ, / ] neatly; tidy, #11,982 [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
きちんと[kichinto] (adv, vs) (on-mim) precisely; accurately; neatly; (P) [Add to Longdo]
こざっぱり[kozappari] (adv, vs) neat (neatly); tidy; trim [Add to Longdo]
すっきり[sukkiri] (adv, adv-to, vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P) [Add to Longdo]
手奇麗;手綺麗[てぎれい, tegirei] (adj-na) neatly or cleverly made [Add to Longdo]
小じんまり;小ぢんまり[こじんまり(小じんまり);こぢんまり(小ぢんまり), kojinmari ( shou jinmari ); kodinmari ( shou dinmari )] (adv, adv-to, vs) (uk) snugly; neatly; compactly; cosily [Add to Longdo]
整頓[せいとん, seiton] (n, vs) orderliness; put in order; tidying up; arranging neatly; (P) [Add to Longdo]
脱ぎ揃える[ぬぎそろえる, nugisoroeru] (v1) to take off something (e.g. a pair of shoes) and leave them neatly aligned side by side [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1554 seconds, cache age: 7.925 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม