Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ merger แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


58 ผลลัพธ์ สำหรับ merger  M ER1 JH ER0
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -merger-, *merger*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
merger(n) ผู้ผสมผสาน, Syn. amalgamation, consolidation, mixture

Hope Dictionary
merger(เมอ'เจอะ) n. การรวมตัวของหน่วยงานธุรกิจการค้าเป็นหน่วยเดียวกับ, Syn. combine

Nontri Dictionary
merger(n) การรวมกันเข้า, การรวมตัว, การผสม

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
merger๑. การรวมบริษัท๒. หลักควบความเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
mergerการควบเข้ากัน, การเกลื่อนกลืนกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
merger clauseข้อกำหนดเกลื่อนกลืนกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Mergerการควบกิจการ, Example: การที่บริษัทตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไป รวมกิจการเข้าด้วยกัน โดยผลของการรวมอาจเกิดเป็นบริษัทใหม่ หรือคงเหลือเป็นบริษัทใดบริษัทหนึ่งเพียงบริษัทเดียวก็ได้ [ตลาดทุน]
Mergerการรวมกิจการ [การบัญชี]
Merger accountingการบัญชีสำหรับการรวมกิจการ [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So you're hoping if you can get another merger talk with them, Tsukushi-chan will feel a little better? ดังนั้น เธอก็เลยคิดว่า ถ้าทำให้บริษัทรวมกันได้ สึคุชิก็จะรู้สึกดีขึ้นใช่มั๊ย? Boys Over Flowers (2005)
Don't forget, merger meeting. อย่าลืมการประชุมร่วมบริษัท Firewall (2006)
Merger goes through, we'll go in and replace the whole thing. Merger เข้ามาแล้ว, เรากำลังจะเข้าไป แล้วแทนที่ทุกอย่าง Firewall (2006)
As you can see by the chart, after the merger Accuwest will have 1100 branches in 13 states with over 100 billion in assets. ในขณะที่คุณเห็นสถิตินี่, หลังจากการประชุมร่วม... ...Accuwest จะมี 1, 100 สาขา ใน 1 3 รัฐ... ...ด้วยเงินหมุนเวียน 1 แสนล้านเหรียญในระบบ นั่นจะตอบคำถามคุณ, Harry, ใช่... Firewall (2006)
- I want this merger to go smoothly. -ฉันต้องการให้การประชุมร่วมราบรื่น Firewall (2006)
- We can make this merger work for everyone's benefit. -ใช่ -เราทำงานร่วมกันได้... ...สำหรับผลกำไรของทุกคน Firewall (2006)
We're going to have to discuss this merger later. เราจะพูดเรื่องนี้กันทีหลังนะ Awake (2007)
Because if the Shimotomo merger does not go through soon, then that entire firm is in a lot of trouble. เพราะว่า ถ้า บริษัทของกลุ่มชิโมโตโม่ ไม่ทำอะไรซักอย่าง ความมั่นคงทั้งหมด จะอยู่ในภาวะยุ่งยากน่าดู Awake (2007)
This bodes well for the New York-based company, especially since continued merger discussions with the Shimotomo Corporation have left investors feeling anxious. This bodes well for the New York-based company, especially since continued merger discussions with the Shimotomo Corporation have left investors feeling anxious. Awake (2007)
And with that merger still in question, the Dirasonic acquisition will go a great way to calming investors' concerns that Beresford is playing with fire. And with that merger still in question, the Dirasonic acquisition will go a great way to calming investors' concerns that Beresford is playing with fire. Awake (2007)
I've got a merger I'm working on. ฉันเพิ่งรวมบริษัท ฉันต้องทำงานต่อ The Nanny Diaries (2007)
- until this merger is finished. - จนกว่าบริษัทจะรวมกันเสร็จ The Nanny Diaries (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mergerCompany attorneys are working around the clock to complete the merger.
mergerHe had hoped to found a new company after the merger was complete.
mergerThe firm has added 25 new associates to work on mergers and other deals.
mergerThe merger created the first largest bank in Japan.
mergerThe merger was implemented on a 50-50 ratio.
mergerThe news of the merger of the two companies broke yesterday.
mergerThe office has been topsy-turvy since the merger upset everything.
mergerThe tea leaves all point to a merger, if you ask me.

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อาบ[āp] (v) EN: take a bath ; bath  FR: se laver ; prendre un bain ; se baigner ; immerger ; tremper
แช่[chaē] (v) EN: steep ; soak ; immerse ; dip  FR: macérer ; tremper ; immerger
แช่น้ำ[chaē nām] (v, exp) EN: soak in water ; be immersed in water  FR: immerger dans l'eau ; plonger dans l'eau
ชุบ[chup] (v) EN: soak ; immerse ; dip ; steep ; put in a bathe ; douse  FR: plonger ; tremper ; immerger
ดำ[dam] (v) EN: dive ; submerge ; remain under water  FR: plonger ; s'immerger
ดำน้ำ[damnām] (v) EN: dive ; submerge ; remain under water  FR: plonger ; immerger
จมหายไป[jom hāi pai] (v, exp) FR: immerger
จมน้ำ[jom nām] (v, exp) EN: drown ; be drowned ; get drowned  FR: submerger ; couler ; noyer ; se noyer ; sombrer
การควบเข้ากัน[kān khūap khaokan] (n, exp) EN: merger
การควบกิจการ[kān khūap kitjakān] (n, exp) EN: merger

CMU Pronouncing Dictionary
MERGER M ER1 JH ER0
MERGERS M ER1 JH ER0 Z
MERGER'S M ER1 JH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary
merger (n) mˈɜːʳʤər (m @@1 jh @ r)
mergers (n) mˈɜːʳʤəz (m @@1 jh @ z)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
并购[bìng gòu, ㄅㄧㄥˋ ㄍㄡˋ, / ] merger and acquisition (M and A); acquisition; to take over [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Fusion { f }; Verschmelzung { f }; Zusammenschluss { m }; Unternehmenszusammenschluss { m } | horizontaler Zusammenschluss | konglomerater Zusammenschlussmerger | horizontal merger | conglomerate merger [Add to Longdo]
Fusionsarbitrage { f }merger arbitrage [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
企業合併[きぎょうがっぺい, kigyougappei] (n) merger [Add to Longdo]
吸収合併[きゅうしゅうがっぺい, kyuushuugappei] (n) merger; takeover [Add to Longdo]
経営統合[けいえいとうごう, keieitougou] (n) business integration; business merger; integration of management [Add to Longdo]
合併[がっぺい(P);ごうへい(ok), gappei (P); gouhei (ok)] (n, vs) combination; union; amalgamation; consolidation; merger; coalition; fusion; annexation; affiliation; incorporation; (P) [Add to Longdo]
合併活動[がっぺいかつどう, gappeikatsudou] (n) merger activity [Add to Longdo]
合併比率[がっぺいひりつ, gappeihiritsu] (n) merger ratio [Add to Longdo]
混同[こんどう, kondou] (n, vs) confusion; mixing; merger; (P) [Add to Longdo]
垂直統合[すいちょくとうごう, suichokutougou] (n) vertical integration; vertical merger [Add to Longdo]
大同団結[だいどうだんけつ, daidoudanketsu] (n, vs) merger; (presenting a) united front [Add to Longdo]
町村合併[ちょうそんがっぺい, chousongappei] (n) merger of towns and villages [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
併合[へいごう, heigou] merging (vs), merger [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1505 seconds, cache age: 2.355 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม