Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ make out แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
46 ผลลัพธ์ สำหรับ make out  
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -make out-, *make out*

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
make out[PHRV] เขียน, Syn. fill in, fill out, fill up, write out
make out[PHRV] มองเห็นชัดเจน
make out[PHRV] เข้าใจ, See also: ค้นพบ, Syn. figure out, puzzle out, work out
make out[PHRV] ตอบได้, See also: ตอบคำถาม, ตอบ
make out[PHRV] ทำสำเร็จ, See also: มีชีวิตอยู่, Syn. get on, go on
make out[PHRV] มีความสัมพันธ์ทางเพศกับ
make out[PHRV] ประสบความสำเร็จ
make out[PHRV] อ้างว่า, Syn. give out
make out[PHRV] แสร้งทำ, See also: แกล้งทำ, เสแสร้ง, ปลอมแปลง
make out[PHRV] ทำให้สมบูรณ์, See also: ทำให้ครบจำนวน
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
- What can you make out of this? - คุณคิดว่านี่จะทำอะไรได้ Airplane! (1980)
If we all work together we'll make out okay - We will ถ้าเราทำงานร่วมกัน มันจะต้องดี James and the Giant Peach (1996)
Look at the first word. Can you make out what it says? มาดูคำแรกกัน ลองอ่านดูว่ามันว่าอย่างไร The Education of Little Tree (1997)
I can't make out the rest. "Liberate me?" -"ลิเบราเต้ เม" Event Horizon (1997)
And you've been dying to make out with me for some time now. แล้วก็ คุณเริ่มอยากมีอะไรกับผมมาซักระยะหนึ่งแล้ว 50 First Dates (2004)
Great you guys can just make out in front of me. เจ๋ง งั้นก็ทำกันตรงหน้าฉันเลยใหม Eating Out (2004)
- To make out your character. -เพื่อจะได้รู้นิสัยคุณ Pride & Prejudice (2005)
- I can't make out his script. -พ่ออ่านไม่รู้เรื่อง Pride & Prejudice (2005)
- Couldn't make out for sure. -บอกไม่ถูก An American Haunting (2005)
I can make out bevelled margins. A machete did this. ดูจากขอบแผลแล้ว มีดยาวทำแบบนี้ It's Alive! (2007)
No, irony is the bringing together of contradictory truths to make out of the contradiction a new truth with a laugh or a smile, and I confess that a truth must come with one or the other, or I account it as false and a denial of the very nature of humanity itself. ไม่ค่ะ ถ้าเหน็บแนม ความซื่อสัตย์มันจะต้องขัดแย้งกัน เพื่อสร้างความขัดแย้งใหม่ ด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้ม และฉันก็คิดว่าทุกคน มีความซื่อสัตย์อยู่ในตัวกันอยู่แล้ว Becoming Jane (2007)
"I haven't seen this since it came out, but we should make out instead. La la la. " ชั้นไม่ได้ดูอีกหลังมันออกโรง แต่เราควรมีอะไรกันแทนบลาบลาบลา Juno (2007)
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
make outAs far as I could make out, he was experimenting with new methods.
make outAt first I could not make out what he was saying.
make outCan you help me? I can't make out how to start this machine.
make outCan you make out the meaning easily?
make outCan you make out what he is trying to say?
make outCan you make out what she is driving at?
make outCan you make out why he won't go with us?
make outCan you make out why John left so suddenly?
make outCould you make out a certificate of health?
make outCould you make out what he was saying?
make outDid you make out what he said?
make outDo you think you can make out the list in an hour?
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ออก[v.] (øk) EN: issue ; make out   FR: sortir ; émettre
ออกใบเสร็จ[v. exp.] (øk baiset) EN: make out a receipt   
ออกเช็ค[v. exp.] (øk chek) EN: make out a cheque   
แปล[v.] (plaē) EN: decode ; render ; decipher ; make out   FR: déchiffrer ; décoder
สังเกตออก[v.] (sangkēt øk) EN: see ; make out ; perceive ; find out   FR: percevoir
EDICT JP-EN Dictionary
いちゃいちゃ[, ichaicha] (adv,n,vs) flirt; make out [Add to Longdo]
宜しくやる[よろしくやる, yoroshikuyaru] (exp,v5r) (1) (uk) to make out with; to make cozy with (cosy); (2) to do at one's own discretion [Add to Longdo]
合点が行く[がてんがいく, gatengaiku] (exp,v5k-s) to understand; to make out [Add to Longdo]
作る(P);造る(P);創る(P)[つくる, tsukuru] (v5r,vt) (1) (造る usu. for large-scale building, manufacturing, etc. 創る usu. for creating) to make; to produce; to manufacture; to build; to construct; (2) to prepare (food); to brew (alcohol); (3) (See 野菜を作る) to raise; to grow; to cultivate; to train; (4) to till; (5) to draw up (a document); to make out; to prepare; to write; (6) to create (an artistic work, etc.); to compose; (7) to coin (a phrase); to organize; to organise; to establish; to found; (8) to have (a child); (9) to make up (one's face, etc.); (10) to fabricate (an excuse, etc.); (11) to form (a line, etc.); (12) to set (a record); (13) to commit (a sin, etc.); (P) [Add to Longdo]
人影を認める[ひとかげをみとめる, hitokagewomitomeru] (exp,v1) to make out someone's figure [Add to Longdo]
判じる[はんじる, hanjiru] (v1,vt) (1) to judge; to decide; (2) to solve; to decipher; to puzzle out; to interpret; (3) to divine; to guess; to make out [Add to Longdo]
判ずる[はんずる, hanzuru] (vz,vt) (1) to judge; to decide; (2) to solve; to decipher; to puzzle out; to interpret; (3) to divine; to guess; to make out [Add to Longdo]
Time: 0.0153 seconds, cache age: 17.324 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม