Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ long ago แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


41 ผลลัพธ์ สำหรับ long ago  
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -long ago-, *long ago*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
long ago(adv) นานมาแล้ว, See also: นมนาน, นาน, นานมาก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's long ago that I had fish. นานมาแล้ว.. ฉันกินปลา Ginî piggu: Manhôru no naka no ningyo (1988)
I shudder to recall how once long ago I embraced the same beliefs... how at one time I was, in fact... no different from these intolerant Chinese. ผมสั่นกลัวเมื่อนึกได้ว่า ผมเองก็เคย รู้สึกอย่างเดียวกันนั้นเมื่อนานมาแล้ว ผมเคยเป็นแบบนั้นจริงๆ ไม่ต่างจากที่จีน ไขว่คว้าความเป็นใหญ่ Seven Years in Tibet (1997)
But Hagen had long ago learned one thing. แต่เฮเก้นมีสูตรอยู่อย่างหนึ่ง The Legend of Bagger Vance (2000)
Long ago people believed the Ether filled the universe as a medium for the propagation of light. นานมาแล้ว ผู้คนเชื่อกันว่า Ether เติมเต็มจักรวาน ดั่งศูนย์กลาง สำหรับ All About Lily Chou-Chou (2001)
Daesu, I don't remember since it was so long ago but that Soo ah, you see... แด ซู ฉันจำไม่ได้แล้วนะเนี่ย เพราะมันเป็นเรื่องนานมาแล้ว Oldboy (2003)
So if they did pass by, it shouldn't have been too long ago Why do you ask? คิดว่าน่าจะผ่านทางนี้ The Great Jang-Geum (2003)
If we... had met long ago or much later, what would we be? ถ้าเรา.. เจอกันก่อนหน้านี้ เราจะเป็นยังไงกันนะ์? April Snow (2005)
It's just that not so long ago I would have described your feelings towards me as.... ไม่ ไม่ได้วันนี้ ถ้าจะให้ผมพูดถึงความรู้สึกที่คุณมีต่อผม Casino Royale (2006)
For instance, how long ago did you think about her before we started having this conversation? อย่างเช่น นานเท่าไหร่แล้ว ที่คุณคิดเรื่องของเธอ ก่อนที่เราจะเริ่มคุยกันนี่ Cashback (2006)
God, how long ago was that? - Uh... พระเจ้า มันนานแค่ไหนมาแล้ว เอ่อ... Cashback (2006)
This is the range that would be expected over the Iast 60 years, but the scientists who specialize in global warming have computer models that long ago predicted this range of temperature increase. นี่คือช่วงระดับการเปลี่ยนแปลง ที่คาดการณ์กันไว้สำหรับ 60 ปีที่ผ่านมา แต่นักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องโลกร้อน ได้สร้างแบบจำลองในคอมพิวเตอร์ ซึ่งเคยพยากรณ์ไว้นานมาแล้วว่า อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นในช่วงระดับแบบนี้ An Inconvenient Truth (2006)
How long ago did he do this? นานแค่ไหนแล้วที่เขาทำอย่างนี้ Chapter Two 'Don't Look Back' (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
long agoAlthough I broke test tubes and played about with chemicals for fun, I did occasionally manage to obey the teacher's instructions as well; repeating experiments that others had long ago undertaken.
long agoHe should have done that long ago.
long agoHow long ago did the author die?
long agoHow long ago did the bus leave?
long agoHow long ago was that?
long agoI parted from her long ago.
long agoI remember singing that song long ago.
long agoIt is thought to have been much colder long ago.
long agoI visited Canada long ago.
long agoI visited Kyoto long ago.
long agoI visited Paris long ago.
long agoLong ago in early cultures, the ball in the game was the symbol of the sun.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
นานมาแล้ว(adv) long ago, See also: long time ago, Example: โครงการนี้เป็นโครงการที่มีผู้เคยทดลองทำนานมาแล้ว
นมนาน(adv) long ago, See also: long time ago, old ancient, Syn. นานนม, นาน, นมนานกาเล, Example: เรื่องอาฆาตของสองตระกูลนี้เกิดขึ้นมานมนานมากแล้ว, Thai Definition: นานมากๆ
จำเนียร(adv) long, See also: long ago, Syn. นาน, ช้า, Ant. ใกล้, เร็ว

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เมื่อนานมาแล้ว[meūa nān mā laēo] (adv) EN: a long ago  FR: il y a longtemps
นานมาแล้ว[nān mā laēo] (xp) EN: long ago ; long time ago  FR: il y a longtemps ; une fois

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
早已[zǎo yǐ, ㄗㄠˇ ㄧˇ, ] long ago; for a long time, #2,618 [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
ずっと(P);ずーっと(P);ずうっと[zutto (P); zu-tto (P); zuutto] (adv) (1) (ずーっと and ずうっと are more emphatic) continuously in some state (for a long time, distance); throughout; all along; the whole time; all the way; (2) much (better, etc.); by far; far and away; (3) far away; long ago; (4) direct; straight; (P) [Add to Longdo]
一昔前[ひとむかしまえ, hitomukashimae] (n) long ago; previous; of a former age [Add to Longdo]
久々(P);久久[ひさびさ, hisabisa] (adj-na, adj-no, adv, n) (See 久し振り) (in a) long time; long time (ago); while (ago); long ago; long while (ago); (in a) long while; (P) [Add to Longdo]
此の中[このじゅう, konojuu] (n-adv, n-t) (obs) recently; not long ago; for a while recently; all the while recently [Add to Longdo]
疾うに[とうに, touni] (adv) (uk) (See 疾っくに) long ago; a long time ago; already [Add to Longdo]
疾っくに[とっくに, tokkuni] (adv) (uk) long ago; already; a long time ago; (P) [Add to Longdo]
夙に[つとに, tsutoni] (adv) bright and early; early in life; long ago; for a long time [Add to Longdo]
昔々;昔昔[むかしむかし, mukashimukashi] (n-t) long ago; once upon a time [Add to Longdo]
昔ながら[むかしながら, mukashinagara] (adv, adj-no) the same as it was long ago; unchanged; traditional [Add to Longdo]
先ほど(P);先程(P)[さきほど, sakihodo] (n-adv, n-t) some time ago; not long ago; just now; (P) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0753 seconds, cache age: 66.749 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม