layer แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


105 ผลลัพธ์ สำหรับ layer  L EY1 ER0
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -layer-, *layer*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
layer(n) กิ่งตอน
layer(vt) ขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่ง, Syn. propagate
layer(n) ความหนาของวัตถุเหนือพื้นผิว, Syn. thickness
layer(n) ชั้น, Syn. stratum, bed, tier
layer(vt) ทำให้เป็นชั้น
layer(vi) แบ่งเป็นชั้นๆ
layer(n) ผู้วาง
layer(n) แม่ไก่ที่วางไข่

Hope Dictionary
layer(เล'เออะ) n. ชั้น, ชั้นดิน, สิ่งที่เป็นชั้น, ระดับ, ไก่ที่ออกไข่ vt. ทำเป็นชั้น, Syn. tier
minelayer(ไมนฺ'เลเออะ) n. เรือวางทุ่นระเบิด
player(เพล'เออะ) n. ผู้เล่น, นักกีฬา, ผู้บรรเลงดนตรี, เครื่องดนตรี, ผู้เล่นการพนัน
record playern. เครื่องเล่นจานเสียง, จานเสียง

Nontri Dictionary
layer(n) ผู้จัด, ชั้น, กิ่งตอน, ระดับ, ชั้นดิน
bricklayer(n) คนก่อตึก, ช่างก่ออิฐ, คนปูอิฐ
player(n) ผู้เล่น, ตัวละคร, นักแสดง, คนบรรเลง, นักกีฬา

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
layerชั้นเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
layerช่วงชั้นความรับผิด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
layered operating systemระบบปฏิบัติการเป็นชั้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Layerชั้น [การแพทย์]
Layer by Layerลงไปเป็นชั้นๆ [การแพทย์]
Layer Highความสูงของชั้น [การแพทย์]
Layer Structureโครงสร้างเป็นชั้นๆ [การแพทย์]
Layer, Blockingชั้นที่อุดตัน [การแพทย์]
Layer, Boundaryชั้นตัวทำละลายที่อยู่โดยรอบเซลล์ [การแพทย์]
Layer, Doubleดับเบิลแลร์ [การแพทย์]
Layer, Externalผนังลูกตาชั้นนอกสุด [การแพทย์]
Layer, Fibrousเยื่อหุ้มกระดูกชั้นนอก [การแพทย์]
Layer, Functionalชั้นบน, เยื่อบุมดลูก, ชั้นผิว [การแพทย์]

Longdo Unapproved EN-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
layered(vt) หั่นเป็นชิ้นบางๆ, Syn. slices
layering(n) plant propagation by wounding a target area of a plant with aerial stem to let it grow new roots and detaches itself from the mother plant., See also: air layering

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The theory is that we will enter the outer layer of Jupiter's atmosphere using what is called a ballute for a shield. ทฤษฎีก็คือว่าเราจะเข้าสู่ ชั้นนอกของชั้นบรรยากาศของ ดาวพฤหัสบดี โดยใช้สิ่งที่เรียกว่าโดดร่ม สำหรับโล่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
We've heard everything from the ozone layer and chemical weapons to... voodoo mysticism and organisms from space. 'มีการคาดเดาต่างๆนาๆ ทั้งผลของชั้นโอโซน และอาวุธเคมี' 'ไปถึง เวทย์มนต์วูดู และสัตว์ประหลาดต่างดาว'. Night of the Living Dead (1990)
I'll bet all of you, like me yearn for just one story that isn't about unveiling layer after layer of human weakness. แล้วก้อที่สำคัญเลย ต้องมี นักข่าว เข้าประเด็นเลยดีกว่า มียักข่าวของ มันเดย์โซล ที่แบบว่า.. Hero (1992)
A story that reveals, with each layer of investigation something finer and nobler. ชั้นอยากได้คนที่จะมาช่วยงานชั้นมากกว่า อ่าใช่ครับ นั่นก้อเป็นอีกกรณีนึง ปล่องให้เป็นหน้าที่ของผมเอง โอเค? Hero (1992)
I never button them. How many layers are you wearing? ฉันไม่เคยปิดกระดุม ส่วนนายสวมชุดกี่ชั้นกันนะ? Wild Reeds (1994)
Once the tallow hardens, you skim off a layer of glycerin. อยู่กับความเจ็บปวดนี่สิ อย่าไปคิดเรื่องอื่น ไม่, ไม่เอา โอ๊ย พระเจ้า! Fight Club (1999)
My guess is it's put a layer of dew on the warmer grass, which is gonna slow your ball down. ผมคิดว่ามันจะมีหยาดน้ำค้าง บนหญ้าที่อุ่นกว่า... ...ทำให้ลูกคุณกลิ้งช้าลง The Legend of Bagger Vance (2000)
- So, what did you find? - Most of the hemorrhaging is coming... from the outer layer of the cerebral cortex. what did you find? the outer layer of the cerebral cortex. The Butterfly Effect (2004)
You got a lot of layers in there, don't you? - โอเคมั้ย - ครับ I Heart Huckabees (2004)
Adhesive reside shows he put layer after layer of duct tape over his victims' eyes. จากการวิเคราะห์แถบกาวพบว่า เขาได้ปิดเทปชั้นแล้วชั้นเล่า บนตาของเหยื่อ Extreme Aggressor (2005)
I mean, usually, you peel a video back a couple of layers and anything bogus comes off. แบบว่า ปกติแล้วเราจะแยกภาพออกมาดูแล้วและถ้ามีอะไรหลอกมันจะโผล่ออกมาให้เห็น English, Fitz or Percy (2005)
This area here, it's bulletproof glass, three layers thick. ตรงนี้ เป็นกระจกกันกระสุน หนาสามชั้น The Key and the Clock (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
layerNote the function of the background layers of these graphic designs.
layerThe destruction of the ozone layer affects the environment.
layerThe flood deposited a layer of mud.
layerThe Japanese distribution system, characterized by layers of wholesale, is complex and costly.
layerThis chart illustrates the function of ozone layer.
layerThis debate about the future of the ozone layer has been mostly about profits and politics.
layerThis is a layer of soil that is permanently frozen, and in some places it's many feet deep.
layerToday the ozone layer is thinning.
layerWe call these slabs of the solid-rock layer 'plates'.
layerWe should do more to protect the ozone layer from further damage.
layerWhen inserting the budwood into the root stock make the cambium layer overlap.
layerWithout the ozone layer, we would be in danger.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ตอน(v) castrate, See also: layer, Example: พ่อกำลังตอนต้นมะม่วงอยู่ในสวน, Thai Definition: แยกกิ่งออกจากต้นเดิมเพื่อเอาไปปลูกโดยวิธีใช้มีดควั่นเอาเปลือกออกแล้วเอาดินพอกให้ออกราก
ชั้น(clas) layer, See also: tier, stratum, terrace

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บุกเบิก[bukboēk] (v, exp) EN: clear land ; develop ; exploit  FR: déblayer ; défricher
ชั้น[chan] (n) EN: layer ; stratum ; tier  FR: couche [ f ] ; strate [ f ] ; niveau [ m ]
ชั้น[chan] (n) EN: [ class. : layer ; tier ; stratum ; terrace ]
ช่างก่ออิฐ[chang kø it] (n) EN: bricklayer ; mason  FR: maçon [ m ]
ช่างปูน[chang pūn] (n) EN: mason ; bricklayer ; tiler ; plasterer  FR: maçon [ m ]
ชั้นของโอโซน[chan khøng ōsōn] (n, exp) EN: ozone layer  FR: couche d'ozone [ f ]
หีบเสียง[hīpsīeng] (n) EN: gramophone ; phonograph ; record player  FR: électrophone [ m ] ; gramophone [ m ] ; phonographe [ m ] ; tourne-disque [ m ]
เจือน้ำ[jeūa nām] (v, exp) FR: diluer ; délayer
ไข่ดก[khai dok] (x) EN: be a good layer
ฆาตกร[khāttakøn] (n) EN: murderer ; killer ; slayer ; assassin  FR: meutrier [ m ] ; assassin [ m ] ; tueur [ m ]

CMU Pronouncing Dictionary
LAYER L EY1 ER0
LAYERS L EY1 ER0 Z
LAYERED L EY1 ER0 D
LAYERING L EY1 ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary
layer (v) lˈɛɪər (l ei1 @ r)
layers (v) lˈɛɪəz (l ei1 @ z)
layered (v) lˈɛɪəd (l ei1 @ d)
layering (v) lˈɛɪərɪŋ (l ei1 @ r i ng)
layer-cake (n) lˈɛɪə-kɛɪk (l ei1 @ - k ei k)
layer-cakes (n) lˈɛɪə-kɛɪks (l ei1 @ - k ei k s)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[céng, ㄘㄥˊ, / ] layer; stratum; laminated; floor (of a building); storey; classifier for layers; repeated; sheaf (math.) #815 [Add to Longdo]
重重[chóng chóng, ㄔㄨㄥˊ ㄔㄨㄥˊ, ] layer upon layer; one after another #7,607 [Add to Longdo]
层层[céng céng, ㄘㄥˊ ㄘㄥˊ, / ] layer upon layer #8,857 [Add to Longdo]
一层[yī céng, ㄧ ㄘㄥˊ, / ] layer [Add to Longdo]
土层[tǔ céng, ㄊㄨˇ ㄘㄥˊ, / ] layer of soil; ground level [Add to Longdo]
[lè, ㄌㄜˋ, ] layer; vein [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Sahnetorte { f }layer cake [Add to Longdo]
Schicht { f } | Schichten { pl }layer | layers [Add to Longdo]
Schichtdicke { f }layer thickness; film thickness [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
選手[せんしゅ, senshu] (n) player (in game); team member; (P) #93 [Add to Longdo]
[おう, ou] (n, n-suf) (1) king; ruler; sovereign; monarch; (2) king (for senior player) (shogi); (P) #347 [Add to Longdo]
俳優[はいゆう, haiyuu] (n, adj-no) (See 役者) actor; actress; player; performer; (P) #767 [Add to Longdo]
背番号[せばんごう, sebangou] (n) number on player's back; (P) #1,281 [Add to Longdo]
[かい, kai] (n) (1) (biological) kingdom; (2) erathem (rock layer corresponding to the era in which it was deposited); (3) partition of land; (suf) (4) the world of (some category) #1,313 [Add to Longdo]
最優秀[さいゆうしゅう, saiyuushuu] (adj-no) best; most (valuable player); top (quality); grade A; ace; finest #2,106 [Add to Longdo]
[そう, sou] (n, n-suf) (1) layer; seam; bed; stream; class; (2) { math } sheaf; (ctr) (3) storey (of a building); story; floor #2,238 [Add to Longdo]
芸人[げいにん, geinin] (n) player; performer; actor; (P) #2,563 [Add to Longdo]
床(P);牀[ゆか, yuka] (n) (1) floor; (2) stage (for the narrator and the shamisen player); (3) dining platform built across a river; (P) #2,631 [Add to Longdo]
忍;荵[しのぶ, shinobu] (n) (1) (uk) Davallia mariesii (species of fern); (2) (See 軒忍) Lepisorus thunbergiana (species of fern); (3) (See 襲の色目) color of clothing layers under one's overcoat (light green on blue); (4) (abbr) (See 忍髷) ancient women's hairstyle; (5) (abbr) (See 忍摺) clothing patterned using the fern Davallia mariesii #3,315 [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
アダプテーションレイヤ[あだぷてーしょんれいや, adapute-shonreiya] adaptation layer [Add to Longdo]
アダプテーション層[アダプテーションそう, adapute-shon sou] adaptation layer [Add to Longdo]
アプリケーション層[アプリケーションそう, apurike-shon sou] application layer [Add to Longdo]
オーディオカセットプレーヤ[おーでいおかせっとぷれーや, o-deiokasettopure-ya] tape player, audio cassette player [Add to Longdo]
シグナリング層[シグナリングそう, shigunaringu sou] signalling layer [Add to Longdo]
データリンク層[データリンクそう, de-tarinku sou] data link layer [Add to Longdo]
トランスポート層[トランスポートそう, toransupo-to sou] transport layer [Add to Longdo]
ネットワーク層[ネットワークそう, nettowa-ku sou] network layer [Add to Longdo]
プレゼンテーション層[プレゼンテーションそう, purezente-shon sou] presentation layer [Add to Longdo]
マルチプレーヤーゲーム[まるちぷれーやーげーむ, maruchipure-ya-ge-mu] multiplayer game [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1161 seconds, cache age: 51.526 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม