last แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


159 ผลลัพธ์ สำหรับ last  L AE1 S T
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -last-, *last*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
last minute(n) ช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนการเกิดเหตุการณ์ที่อ้างถึง เช่น He always waits until the last minute, before he decides to buy a stock. ปัจจุบันพบคำนี้บ่อยในวงการการท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่น last-minute trip หรือ last-minute flight, See also: last-minute
last will(n) ความประสงค์ครั้งสุดท้ายของชีวิต, บันทึกการยกมรดก (Last Will and Testament) เช่น Do make, publish and declare this to be my last will and testament. I give, devise and bequeath to my beloved wife all of my property, real, personal and mixed, of which I shall be possessed, and to which I shall be entitled, at the time of my death., See also: testament
last-minute(adj, adv) เพียงช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนการเกิดเหตุการณ์ที่อ้างถึง ปัจจุบันพบคำนี้บ่อยในวงการการท่องเที่ยว เช่น last-minute trip หรือ last-minute flight, See also: last minute
osteoblast(n) เซลสร้างกระดูก
elastic band(n) ยางรัด, หนังยาง, Syn. rubber band
plaster figure(n) รูปหล่อปูนปลาสเตอร์
osteoblastoma(n) เนื้องอกของกระดูกชนิดหนึ่ง ไม่ใช่มะเร็ง มักเกิดที่ กระดูกแขนขาหรือกระดูกสันหลัง ทำให้เกิดอาการปวด บวม รักษาโดยการผ่าตัด
plasticine(n) ดินน้ำมัน เช่น Plasticine is loved for its soft, malleable and non-hardening characteristics, it can be used again and again.

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
last(n) คนหรือสิ่งที่อยู่สุดท้าย, See also: คนสุดท้าย
last(adv) ครั้งล่าสุด, See also: ล่าสุด, Syn. most recently
last(n) ช่วงสุดท้าย
last(adj) ที่คงเหลืออยู่สิ่งเดียว, Syn. only remaining
last(adv) ในที่สุด, See also: โดยสรุป, Syn. finally, in conclusion
last(adj) เป็นไปได้น้อยที่สุด, See also: เหมาะสมน้อยที่สุด
last(adj) ล่าสุด, See also: ครั้งล่าสุด, ที่ผ่านมา, Syn. most recent, latest
last(adj) สุดท้าย, See also: หลังที่สุด, ท้ายสุด, หลังสุด, Syn. final, ultimate
last(adv) สุดท้าย, See also: ท้ายสุด, หลังสุด, Syn. finally
last(vt) คงอยู่, See also: อยู่, ยังคงดำเนินต่อไป, Syn. continue, go on

Hope Dictionary
last(ลาสทฺ) { lasted, lasting, lasts } adj., adv. สุดท้าย, ล่าสุด, สายสุด, โดยสรุป, ในที่สุด, ที่คงเหลืออยู่สิ่งเดียว, ก่อนสิ้นชีพ, ที่สุด, อย่างยิ่ง, คนเดียว, โดดเดี่ยว, ล่าสุด, ใหม่เอี่ยม, แต่ละ n. คนสุดท้าย, ตอนจบ, ข้อสรุป v. ต่อไป, ต่อเนื่อง, ยืนหยัด, ทนทาน. คำศัพท์ย่อย:
last judgmentวันโลกาวินาศ, วันล้างโลก, วันตัดสินครั้งสุดท้ายของพระเจ้า., Syn. Last Assize, Last Inquest
last namen. นามสกุล, ชื่อสกุล, Syn. surname
last postn. การเป่าแตรทหารครั้งที่2ก่อนเข้านอน
last sleepn. การนอนหลับครั้งสุดท้าย, การนอนตาย
last suppern. อาหารค่ำมื้อสุดท้ายของพระเยซูคริสต์กับสาวกทั้ง12คนก่อนที่พระองค์จะถูกตรึงบนไม่กางเขนจนตาย
last-ditch(ลาสทฺ'ดิทชฺ) adj. ด่านสุดท้าย, แผนสุดท้าย, พยายามครั้งสุดท้าย, See also: last-ditcher n. ดูlast-ditch
last-minute(ลาสทฺ'มินนิท) นาทีสุดท้ายในนาทีวิกฤติ, ในระยะเวลาที่สำคัญที่สุด
lasting(ลาส'ทิง) adj. ทนทาน, ทน, คงทน, ยืนหยัด, ถาวร. n. สิ่งทอที่ทนทานแข็งแรง., See also: lastingness n. ดูlasting, Syn. durable
lastly(ลาสทฺ'ลี) adv. ในที่สุด, โดยสรุป, สุดท้ายนี้

Nontri Dictionary
last(adj) สุดท้าย, หลังสุด, ท้ายสุด, ปลาย, จบ, ตลอดไป, ถาวร, ล่าสุด
last(adv) สุดท้าย, หลังสุด, ท้ายสุด, ล่าสุด, ในที่สุด
last(vt) ทนอยู่ได้, คงทน, ยืดเยื้อ, ถาวร, มีอายุต่อไป
lasting(adj) ทนทาน, คงทน, ถาวร, ยืดเยื้อ, ยืดยาด
lastly(adv) ในที่สุด, สุดท้ายนี้, โดยสรุป
ballast(n) อับเฉาเรือ
ballast(vt) ถ่วงน้ำหนัก, ทำให้มั่นคง
BLAST blast furnace(n) เตาหลอมเหล็ก
blast(n) เสียงระเบิด, การระเบิด, ลมกรรโชก, เสียงอึกทึก
blast(vt) ทำลาย, ระเบิด, ทำให้เกิดเสียงดัง

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
last antecedent ruleหลักการตีความข้อความสุดท้ายมิให้มีความหมายไกลไปจากข้อความที่นำหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
last heirทายาทคนสุดท้าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
last mensesประจำเดือนครั้งล่าสุด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
last paymentการชำระเงินงวดสุดท้าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
last resort, court ofศาลชั้นที่สุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
last willพินัยกรรมฉบับหลังสุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
last-in-first-out (LIFO)เข้าหลังออกก่อน (ไลโฟ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
last-in-first-out (LIFO)เข้าหลังออกก่อน (ไลโฟ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Last In, First Outการตีราคาสินค้าคงเหลือวิธีเข้าหลังออกก่อน [การบัญชี]
Last mileวงจรสื่อสารสำหรับการเข้าถึงโครงข่ายระยะสุดท้าย, Example: วงจรสื่อสารสำหรับการเข้าถึงโครงข่ายระยะสุดท้ายที่สามารถใช้เทคโนโลยีสื่อสารหลายประเภทเพื่อเชื่อมต่อโครงข่ายหลักกับผู้ใช้ปลายทาง ซึ่งถือเป็นส่วนที่ยากในการลงทุนที่สุดของโครงข่ายเนื่องจากต้องกระจายออกจากโครงข่ายหลักไปสู่ผู้ใช้จำนวนมาก กล่าวคือ เป็นช่วง “หนึ่งไมล์สุดท้าย” และ “หนึ่งไมล์แรกของการสื่อสาร” [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]
Last yearsช่วงปีสุดท้ายของชีวิต [TU Subject Heading]
Last-in, First-outวิธีเข้าหลังออกก่อน [การแพทย์]

Longdo Unapproved EN-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
last but not leastสุดท้าย แต่สำคัญไม่น้อยกว่าคน หรือเรื่อง หรือสิ่ง ที่กล่าวมาแล้ว
last-minute flight(n) การจองและซื้อตั๋วเครื่องบินก่อนหน้าการเดินทางเพียงระยะสั้น เพื่อเก็งราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ปรากฏในรายการราคาตั๋วเครื่องบินแบบปกติ, See also: last-minute
last-minute trip(n) การจองและซื้อแพ็คเกจทัวร์ก่อนหน้าการเดินทางเพียงระยะสั้น เพื่อเก็งราคาแพ็คเกจทัวร์ที่ต่ำกว่าราคาที่ปรากฏในแค็ตตาล็อก, See also: last-minute

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why, last week. Why, recently! ทำไมสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำไม เมื่อเร็ว ๆ นี้! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Father was killed in the war, mother died last year. พ่อเธอตายในสงคราม แม่เธอก็ตายเมื่อปีก่อน The Great Dictator (1940)
I am pleased to announce that we are at last ready to march on Osterlich. ผมมีความยินดีที่จะบอกว่า สิ่งสุดท้ายที่เราจะทำ เราพร้อมที่จะบุก ออสตินลิค แล้ว The Great Dictator (1940)
The latest design, the last word in modern warfare. การออกแบบ ล่าสุดของรุ่น อาวุธที่ทันสมัย The Great Dictator (1940)
But this is the last time I can help you. แต่นี้เป็นครั้งสุดท้ายที่ฉัน สามารถช่วยคุณ Pinocchio (1940)
Looks like the last of them. ดูเหมือนว่าคนสุดท้ายของมัน Pinocchio (1940)
Last night, I dreamt I went to Manderley again. เมื่อคืนฉันฝันว่า ได้กลับไปที่เเมนเดอเลย์อีกครั้ง Rebecca (1940)
My mother died years and years ago, and there was only my father, and he died last summer. เหลือแต่คุณพ่อ ซึ่งท่านก็เพิ่งเสียไปเมื่อฤดูร้อนที่ผ่านมา Rebecca (1940)
There's a dangerous undertow and there was a man drowned here last year. คลื่นลมอันตราย มีคนจมน้ำเมื่อปีก่อน Rebecca (1940)
All these last few days. - 3 วันที่ผ่านมา Rebecca (1940)
And I must congratulate you upon the way Maxim looks. We were very worried about him this time last year. ดูหน้าตาแม็กซิมมีความสุขขึ้น ต้องขอบคุณคุณจริงๆ ช่วงนี้ของเมื่อปีก่อนเราเป็นห่วงเขามาก Rebecca (1940)
Nothing has been altered since that last night. ไม่มีสิ่งใดถูกเปลี่ยนแปลงเลย นับตั้งแต่คืนสุดท้ายนั่น Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lastA 19-year-old Canadian broke the world record last month for a nonstop, round-trip swim across the English Channel.
lastA bicycle race was held in Nagoya last year.
lastAbout eighty thousand spectators packed into the stadium last night.
lastA burglar broke into the bank last night.
lastA burglar broke into the convenience store last month, but I heard the police caught him yesterday.
lastA burglar broke into the shop last night.
lastAccording to newspaper reports, there was an airplane accident last evening.
lastAccording to the newspaper, there was a big fire last night.
lastAccording to the paper, there was an earthquake last night.
lastAccording to today's paper, there was afire in this town last night.
lastAccording to today's paper, there was a fire in this town last night.
lastAccording to Tom, Jane got married last month.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ที่พึ่งสุดท้าย(n) last resort, Ant. ที่พึ่งแรก, Example: เกษตรกรอยากจะมีธ.ก.ส. เป็นที่พึ่งสุดท้าย เพราะธ.ก.ส. เป็นสถาบันการเงินที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์
ที่ผ่านมา(adv) preceding, See also: last, Example: นี่ถือเป็นการเยือนสหรัฐครั้งแรกของผู้นำหมีขาวในรอบศตวรรษที่ผ่านมาเพื่อรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มั่นคงถาวร(v) last, See also: be permanent, be constant, Syn. คงทนถาวร, Ant. ชั่วครั้งชั่วคราว, Thai Definition: อยู่ได้นาน
วันสุดท้าย(n) last day, Ant. วันแรก, Example: แล้ววันสุดท้ายที่พวกเราทุกคนไม่อยากให้มาถึง ก็มาถึงจนได้, Count Unit: วัน, Thai Definition: วันที่เกิดขึ้นหลังสุด
สุดท้าย(adj) last, See also: hindmost, Syn. หลังสุด, ทีหลัง, ท้าย, Ant. แรก
ครั้งสุดท้าย(adj) last, See also: ultimate, final, Syn. คราวสุดท้าย, หนสุดท้าย, Ant. ครั้งแรก, Example: แผ่นดินไหวครั้งสุดท้ายในประเทศไทยเกิดขึ้นเมื่อสามสิบกว่าปีมาแล้ว
เมื่อคืน(n) last night, Syn. เมื่อคืนนี้, Example: เขาตื่นนอนขึ้นมาเมื่อนอกบ้านแดดสายสดใสแล้ว เป็นเพราะเมื่อคืนเขานอนไม่ค่อยหลับ, Thai Definition: กลางคืนที่เพิ่งเลยไป
เมื่อคืนนี้(n) last night, Syn. เมื่อคืน, Example: เขากลับมาเกือบสองยามเมื่อคืนนี้, Thai Definition: กลางคืนที่เพิ่งเลยไป
สุดท้อง(adj) youngest, See also: last-born, Syn. สุดท้าย, Example: เด็กที่อยู่ในฐานะบุตรคนสุดท้องมีความโน้มเอียงที่จะมีปัญหาการปรับตัวทางบุคลิกภาพได้, Thai Definition: เกิดทีหลังเพื่อน, เกิดสุดท้าย
หน่วย(n) last digit, See also: last figure, Syn. เลขหลักหน่วย, Example: ในการบวกเลข เราจะบวกหลักหน่วยก่อน แล้วจึงจะบวกหลักสิบ, Thai Definition: ตัวเลขหลังสุดของเลขจำนวนเต็มที่เรียกกัน

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อาหารมื้อสุดท้าย[Āhān Meū Sutthāi] (n, prop) EN: The Last Supper  FR: Cène [ f ]
อมตะ[ammata] (adj) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting  FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
อับเฉา[apchao] (n) EN: ballast ; weight  FR: lest [ m ] ; ballast [ m ]
อาทิตย์ก่อน[āthit køn] (n, exp) EN: last week  FR: la semaine précédente
อาทิตย์ที่แล้ว[āthit thīlaēo] (n, exp) EN: last week  FR: la semaine dernière
บานไม่รู้โรย[bānmairūrōi] (n) EN: Globe amaranth ; Pearly everlasting ; Bachelor's button ; Button agaga  FR: immortelle [ f ]
บลาสโตซิสต์[blāstōsist = blāstōsis] (n) EN: blastocyst
ช่างฉาบปูน[chang chāp pūn] (n, exp) EN: plasterer  FR: plâtrier [ m ]
ช่างปูน[chang pūn] (n) EN: mason ; bricklayer ; tiler ; plasterer  FR: maçon [ m ]
ชาติที่แล้ว[chāt thīlaēo] (n, exp) EN: last life  FR: vie antérieure [ f ]

CMU Pronouncing Dictionary
LAST L AE1 S T
LASTS L AE1 S T S
LASTER L AE1 S T ER0
LASTED L AE1 S T IH0 D
LASTED L AE1 S T AH0 D
LASTRA L AE1 S T R AH0
LAST'S L AE1 S T S
LASTLY L AE1 S T L IY0
LASTEST L AE1 S T AH0 S T
LASTING L AE1 S T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary
last (v) lˈaːst (l aa1 s t)
lasts (v) lˈaːsts (l aa1 s t s)
lasted (v) lˈaːstɪd (l aa1 s t i d)
lastly (a) lˈaːstliː (l aa1 s t l ii)
lasting (v) lˈaːstɪŋ (l aa1 s t i ng)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
去年[qù nián, ㄑㄩˋ ㄋㄧㄢˊ, ] last year #399 [Add to Longdo]
上周[shàng zhōu, ㄕㄤˋ ㄓㄡ, ] last week #2,977 [Add to Longdo]
上次[shàng cì, ㄕㄤˋ ㄘˋ, ] last time #4,027 [Add to Longdo]
直至[zhí zhì, ㄓˊ ㄓˋ, ] lasting until; up till (the present) #5,746 [Add to Longdo]
上月[shàng yuè, ㄕㄤˋ ㄩㄝˋ, ] last month #7,233 [Add to Longdo]
下旬[xià xún, ㄒㄧㄚˋ ㄒㄩㄣˊ, ] last third of the month #7,435 [Add to Longdo]
终极[zhōng jí, ㄓㄨㄥ ㄐㄧˊ, / ] last rites (Christian ceremony) #10,934 [Add to Longdo]
悠悠[yōu yōu, ㄧㄡ ㄧㄡ, ] lasting for ages; long drawn out; remote in time or space; unhurried; a great number (of events); preposterous; pensive #13,744 [Add to Longdo]
前摆[qián bǎi, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄞˇ, / ] last time #45,201 [Add to Longdo]
末世[mò shì, ㄇㄛˋ ㄕˋ, ] last phase (of an age) #46,928 [Add to Longdo]

Longdo Approved DE-TH
läßtSee also: lassen
lästern(vi) |lästerte, hat gelästert| นินทา เช่น über jemanden lästern = นินทาเกี่ยวใครบางคน
Lastschrift(n) |die, pl. Lastschriften| รายการของเงินที่ถูกหักจากบัญชี, See also: A. Gutschrift
zu Lasten gehenถูกหักออกจากบัญชี, คิดเงิน เช่น Diese Gebühr geht zu Ihren Lasten. ค่าธรรมเนียมนี้จะถูกหักออกจากบัญชีของคุณ, See also: Related: Lastschrift
Palast(n) |der, pl. Paläste| พระราชวัง, See also: Schloss, Burg
gepflasterte Strasseถนนที่ถูกปูเรียงด้วยหินก้อนโตๆมักพบเห็นได้ตามเมืองเก่าๆในยุโรปแสดงถึงความเจริญของเมืองนั้น เช่น Eine gepflasterte Straße läuft entlang des Kanals in Richtung Stadt. Schon von hier aus könnt Ihr die Kirche sehen.
Lärmbelästigung(n) |die, pl. Lärmbelästigungen| มลพิษทางเสียง, เสียงรบกวน เช่น Stete Lärmbelästigung macht krank.; Zur Vermeidung von Lärmbelästigungen dürfen Altglassammelbehälter nur. werktags in der Zeit von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr befüllt werden

DING DE-EN Dictionary
Galgenfrist { f }last respite [Add to Longdo]
Lasterleben { n }dissolute life [Add to Longdo]
Lastfall { m }loading condition [Add to Longdo]
Last { f }; Bürde { f }; Belastung { f } | zur Last werden | eine Bürde auf sich nehmen | jdm. eine Bürde auferlegen | Last an Verantwortungburden | to become a burden | to take on a burden | to place a burden on someone | burden of responsibility [Add to Longdo]
Last { f }onerousness [Add to Longdo]
Last { f }; Belastung { f }; Ladung { f }; Beladung { f } | kritische Last | statische Last | zulässige Last | dynamische Belastung | vorgeschriebene Belastung | zulässige Belastungload; loading | critical load | static load | design load | dynamic loading | specified load | maximum rated load [Add to Longdo]
Last { f }; Belastung { f } | Lasten { pl }encumbrance | encumbrances [Add to Longdo]
Lastannahme { f }loading assumption [Add to Longdo]
Lastaufnahmemittel { n }load suspension device; load attachment device [Add to Longdo]
Lastauswahlregelung { f }load selection control [Add to Longdo]
Lastdrehzahl { f }on-load speed [Add to Longdo]
Lastenaufzug { m }freight elevator; material lift [Add to Longdo]
Lastenergie { f }on-load energy [Add to Longdo]
Lastenheft { n }product concept catalogue [Add to Longdo]
Laster { n }; Untugend { f }vice [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
[まえ, mae] (n-pref) (1) (See 前・まえ) the last (i.e. immediately preceding) (e.g. "the last mayor"); previous; one-time; former; (2) (before the name of an era) pre- (e.g. "premodern"); (adj-no, n) (3) before; earlier; (P) #147 [Add to Longdo]
最終[さいしゅう, saishuu] (n, adj-no) last; final; closing; (P) #585 [Add to Longdo]
最後[さいご, saigo] (n, adj-no) (1) last; end; conclusion; latest; most recent; (exp) (2) (after -tara form or -ta form followed by "ga") no sooner than; right after (often having negative consequences); (3) (arch) (See 最期) one's final moments; (P) #683 [Add to Longdo]
[らい, rai] (n) (1) next (year, etc.); (2) since (last month, etc.); (P) #1,248 [Add to Longdo]
限り[かぎり, kagiri] (n-adv, n) (1) limit; limits; bounds; (2) degree; extent; scope; (3) as far as possible; as much as possible; to the best of one's ability; (4) unless (after neg. verb); (5) the end; the last; (P) #1,323 [Add to Longdo]
続く[つづく, tsuduku] (v5k, vi) (1) (See に続く) to continue; to last; to go on; (2) to be unbroken; (3) to occur again and again; (4) to lead to; to connect to; (P) #2,415 [Add to Longdo]
終点[しゅうてん, shuuten] (n) terminus; last stop (e.g. train); (P) #2,683 [Add to Longdo]
ハウス[hausu] (n) (1) house; (2) (abbr) (See ビニールハウス) plastic greenhouse; (3) (abbr) (See ハウスミュージック) house music; (P) #3,242 [Add to Longdo]
前年[ぜんねん, zennen] (n-adv, n-t) the preceding year; the previous year; last year; (P) #3,368 [Add to Longdo]
前回[ぜんかい, zenkai] (n-adv, n-t) previous time; last time; previous installment; previous instalment; previous session; (P) #3,421 [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
後入れ先出し[あといれさきだし, atoiresakidashi] Last-In First-Out, LIFO [Add to Longdo]
組終端[くみしゅうたん, kumishuutan] last character position of line [Add to Longdo]
誘電性プラスチック[ゆうでんせいプラスチック, yuudensei purasuchikku] conductive plastic [Add to Longdo]
サウンドブラスタ[さうんどぶらすた, saundoburasuta] Sound Blaster [Add to Longdo]

JDDICT JP-DE Dictionary
[に, ni] Last, Fracht, Gepaeck [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0524 seconds, cache age: 1.707 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม