l แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


239 ผลลัพธ์ สำหรับ l  EH1 L
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -l-, *l*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Unapproved ES - TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
la vida no vale nada(phrase) ชีวิตที่ไม่มีค่าอะไร
latter-day saints(n) สิทธิชนยุคสุดท้าย

Longdo Unapproved MED - TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
laparoscopic splenectomy(n) การผ่าตัดม้ามโดยวิธีส่องกล้อง
Laparoscopic Surgery(n) การผ่าตัดผ่านกล้อง
leucinesกรดอะมิโนลิวซีน เป็นกรดอะนิโนชนิดหนึ่งที่จำเป็นต่อร่างกาย

Longdo Unapproved TH - TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
LDS[แอลดีเอส] (n) วิสุทธิชนยุคสุดท้าย, See also: S. Latter-day Saints
LDS Church(org) ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดท้าย, See also: S. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
LDS Church(org) ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย, See also: S. LDS
LDSC(org) องค์กรเพื่อการกุศลวิสุทธิชนยุคสุดท้าย Latter-day Saint Charities, See also: S. LDS Church
let's see(phrase, (spoken)) Let’s + V1 แปลประมาณว่า …..กันเถอะ มาดูกันว่า, เดี๋ยวนะ, คอยดูสิว่า, I am thinking about this, you are not sure what to say next OK. Let's see where we are.มาดูกันว่าถึงไหนแล้้ว Do you know a shop that sells dictionaries?” (ขอโทษครับ) พี่รู้จักร้านหนังสือที่ขายพวกพจนานุกรมไหมครับ? “Let me see” เดี๋ยวนะ ให้ผมคิดก่อน Let’s see what you will get for the New Year. คอยดูสิว่าเธอจะได้อะไรเป็นของขวัญวันปีใหม่ let's see (spoken) I am thinking about this “Do you have any idea how many people will be there?” “Well, let's see – I don't think I could put a number on it.” Let's see how much you want to win this event. Now that we know what your interests are, let's see if we can match you to a job that you'd like.

Longdo Approved EN-TH
Label whore[เล'เบล ฮอร์] (n, slang) คนที่คลั่งไคล้หลงใหลในเสื้อผ้าเครื่องใช้แบรนด์เนม, See also: brand whore, Syn. tag hag
lactose intolerant(adj) แพ้นม ซึ่งเกิดจากการที่ร่างกายไม่สามารถย่อยน้ำตาลแล็กโตสซึ่งมาจากอาหารประเภทนม เช่น If the blood glucose level does not rise, that means that the lactose is not being broken down into simple sugars, and the patient is lactose intolerant., See also: lactose intolerance, lactose maldigestion
laid-back(adj) สบายๆ, รู้สึกสบายผ่อนคลาย เช่น I can't be laid-back. I can't be cool. ฉันไม่สามารถรู้สึกสบายปลอดโปร่งได้ ฉันไม่สามารถใจเย็นไว้ได้
lance corporal(n) สิบตรี
lanyard(n) สายคล้อง
laptop(n, jargon) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบวางตัก หรือพกพา, See also: notebook
larger than life(adj) น่าประทับใจมาก เช่น He was a larger than life man, not just an intellectual., See also: imposed, Syn. very impressive
lasagna(n) ชื่่ออาหารอิตาลีชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยเส้นพาสต้า, ซอส, เนยแข็ง และอาจมีผักหรือเนื้อ แล้วนำไปอบ
Image:
last minute(n) ช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนการเกิดเหตุการณ์ที่อ้างถึง เช่น He always waits until the last minute, before he decides to buy a stock. ปัจจุบันพบคำนี้บ่อยในวงการการท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่น last-minute trip หรือ last-minute flight, See also: last-minute
last will(n) ความประสงค์ครั้งสุดท้ายของชีวิต, บันทึกการยกมรดก (Last Will and Testament) เช่น Do make, publish and declare this to be my last will and testament. I give, devise and bequeath to my beloved wife all of my property, real, personal and mixed, of which I shall be possessed, and to which I shall be entitled, at the time of my death., See also: testament

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
L(abbr) ความยาว (คำย่อของ length)
l(abbr) ด้านซ้าย (คำย่อของ left)
L(adj) ที่อยู่ในลำดับที่ 12
L(n) พยัญชนะตัวที่12 ในภาษาอังกฤษ
l(n) พยัญชนะตัวที่12 ในภาษาอังกฤษ
l(abbr) ลิตร (คำย่อของ liter)
l(abbr) เส้นรุ้ง (คำย่อของ latitude)
L(abbr) เส้นแวง (คำย่อของ longitude)
la(n) เสียงที่ 6 ของลำดับเสียงดนตรี, See also: เสียง ลา
la(int) คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือเน้นย้ำ

Hope Dictionary
l(เอล) พยัญชนะอังกฤษตัวที่12
l.i.p.abbr. lymphocytic interstitial pneumonia
l.o.pabbr. left occiput posterior
l.s.t.l.abbr. laparoscopic tubal ligation
l/cabbr. letter of credit เอกสารสินเชื่อ
l2abbr. second lumbar ventebra
la(ลา) เสียงที่ 6 ของลำดับเสียงดนตรี, เสียง'ลา' interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ abbr. left atrium, latex agglutination, local anethesia
label(เล'เบิล) { labeled/labelled, labeling/labelling, labels } n. ฉลาก, ป้าย, คำอธิบาย, คำนิยาม, เครื่องหมาย, สัญลักษณ์, ฉายา vt. ติดฉลาก, ติดป้าย, ตราหน้าอธิบาย, แบ่งแยกประเภทหรือชนิด., See also: labeler n. ดูlabel labeller n. ดูlabel คำที่มีความหมายเหมือนก
labia(เล'เบีย) n. พหูพจน์ของ labium
labia majoraแคมใหญ่

Nontri Dictionary
la(n) เสียงดนตรี
label(n) ป้าย, สัญลักษณ์, เครื่องหมาย, ฉลาก, ฉายา, คำนิยาม
label(vt) ปิดฉลาก, ติดป้าย, ติดฉลาก
labial(adj) เกี่ยวกับริมฝีปาก
labor(n) งาน, กรรมกร, ผู้ใช้แรงงาน, การตรากตรำทำงาน, แรงงาน
laboratory(n) ห้องทดลอง, ห้องค้นคว้า, ห้องวิจัย, ห้องแล็บ
laborious(adj) ตรากตรำ, ขยันขันแข็ง, อุตสาหะ, เพียรพยายาม, ลำบาก
labour(n) งาน, กรรมกร, ผู้ใช้แรงงาน, การตรากตรำทำงาน, แรงงาน
labour(vi) ตรากตรำทำงาน, ใช้แรงงาน
labourer(n) กรรมกร, คนงาน, ผู้ใช้แรงงาน, จับกัง, กุลี

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
lèse majesté (Fr.)ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ [ ดู crimen laesae majestatis และ leze majesty ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
l'Hospital's rule; l'Hิpital's ruleหลักเกณฑ์โลปีตาล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
l'Hิpital's rule; l'Hospital's ruleหลักเกณฑ์โลปีตาล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
L-bandแถบความถี่แอล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
L-head engineเครื่องยนต์แบบหัวรูปตัวแอล [ มีความหมายเหมือนกับ flat-head engine และ side-valve engine ] [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
L.C.M. (least common multiple; lowest common multiple)ค.ร.น. (ตัวคูณร่วมน้อย) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
labelป้าย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
labelป้าย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
label clauseข้อกำหนดฉลากสินค้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
label diagramแผนภาพสัญลักษณ์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
L-Amino Acidกรดอะมิโนชนิดแอล [การแพทย์]
L-Ascorbic Acidกรดแอลแอสคอร์บิค [การแพทย์]
L-Benchรูปตัวแอล [การแพทย์]
L-Dehydroascorbic Acidกรดแอลดีไฮโดรแอสคอร์บิก [การแพทย์]
L-Glutamic Acidกรดแอล-กลูตามิค [การแพทย์]
L-Tartaric Acidกรดแอล-ตาร์ตาริค [การแพทย์]
L.C.M.แอลซีเอม, ดู least common  multiple [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
La Ninaลานีญา, ความแปรปรวนของลมฟ้าอากาศ ที่ทำให้ พื้นทวีปบริเวณด้านตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิก แห้งแล้งกว่าปกติ ในขณะที่พื้นทวีปบริเวณตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกเกิดฝนตกหนักกว่าปกติ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
La Nina Currentลานีญา [TU Subject Heading]
Lab Resultsค่าที่ได้จากการวิเคราะห์ [การแพทย์]

Longdo Unapproved EN-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
lห้องน้ำ
L8R(slang) later
Labanotation[ลาบานโนเทชั่น] (n) ระบบการจดบันทึกการเคลื่อนไหวของร่างด้วยสัญลักษณ์ รู้จักในนาม "โน้ตนาฏศิลป์ระบบลาบาน" โดยเป็นระบบที่รู้จักและแพร่หลายทั่วโลกว่ามีคุณสมบัติในการบันทึกท่าเต้นรำได้ละเอียดลออที่สุด เป็นระบบที่คิดค้นโดย Rudolf Laban ชาวฮังกาเรียน
label['เลเบิล] (vt) บรรยาย lebel sth/sb
Lacto-ovo vegetarian(n) ไม่กินเนื้อสัตว์ แต่กินผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ได้ เช่น นม, เนย, ไข่
ladies and gentlemenสุภาพสตรี และสุภาพบุรุษ
lady in waiting(n) นางสนองพระโอษฐ์
lady-boy(n) กะเทย (โดยเฉพาะอย่างย่ิ่งในประเทศไทย)
laight[เลท] (vi) กริยาช่องที่ 2 เเละ 3 ของ latch
lame-ass[เลม-แอส] (n) ตูดพิการ, คนน่าเบื่อ, คนน่ารำคาญ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Аnd as you sweeр the room lmagine that the broom ls someone that you love and soon you'll find you're danсing to the tune และเป็นคุณกวาดห้องพัก ลองจินตนาการว่าไม้กวาด คือคนที่คุณรักและเร็ว ๆ นี้ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Here's where l keep the best ones. เอ้อ นี่ ตรงนี้มีปืนเยี่ยมๆ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
l hid the gold. The gold is safe! ฉันซ่อนไว้ ทองปลอดภัย! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
' l never forget old friends Tuco. ' ฉันไม่เคยลืมเพื่อนเก่า ทูโค The Good, the Bad and the Ugly (1966)
- l don't know what they want. - พวกเขาไม่ยอมบอกผมว่า เขาต้องการอะไร Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
- l never meant to hurt you. - ผมไม่เคยคิดจะทำร้ายคุณ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
- l was a child in love. lt was wrong. - ฉันเป็นเด็กที่ตกหลุมรัก. มันเป็นความผิด. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
- l can only say sorry so many times. - ผมได้แต่พูดขอโทษ ไม่รู้จะกี่ครั้ง. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
- l don't know where it is. - ฉันไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหน Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
- l ought to kill you now. - ฉันจะฆ่าแกตอนนี้. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
- l know where the Ark is. - ผมรู้ว่าหีบศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ไหน. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
- l would very much like to see you in it. - ผมอยากเห็นคุณอยู่ในชุดนี้มาก. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
l2. Cut the radishes into long sticks.
l400 million people speak English as their first language.
l4. Just before bringing it to the boil, set to a low flame and remove the scum again.
l5 is less than 8.
l60, 000 lucky number request: I got a request to draw an illustration for the site of Beikyu, who hit the lucky number, "Standing By A Little Maple Tree".
l80% of all English words come from other languages.
lA 19-year-old Canadian broke the world record last month for a nonstop, round-trip swim across the English Channel.
lA 5% consumption tax is levied on most goods and services in Japan.
lA 5% consumption tax is levied on purchases of most goods and services.
lA bad cold caused the singer to lose his voice.
lA ball hit her on the right leg.
lA band led the parade through the city.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ที่พึ่งสุดท้าย(n) last resort, Ant. ที่พึ่งแรก, Example: เกษตรกรอยากจะมีธ.ก.ส. เป็นที่พึ่งสุดท้าย เพราะธ.ก.ส. เป็นสถาบันการเงินที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์
ความโก้หรู(n) luxury, See also: profuseness, lavishness, extravagance, Syn. ความภูมิฐาน, ความหรูหรา, Example: ยี่ห้อของรถยนต์แสดงสถานภาพของความโก้หรูของคนในสังคม
ความหวาน(n) sweetness, See also: lusciousness, Example: นมข้นหวานก็เป็นนมที่มีความหวานมากเกินไปไม่เหมาะสำหรับเด็ก, Thai Definition: มีรสเหมือนรสน้ำตาล
ภาษีบำรุงท้องที่(n) local maintenance tax, Example: เจ้าของที่ดินจะต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ทุกปี, Thai Definition: ภาษีซึ่งบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน มีหน้าที่ต้องเสียเป็นรายปีจากราคาปานกลางของที่ดินตามที่ทางราชการได้ประกาศกำหนดไว้, Notes: (กฎหมาย)
ภาส(n) light, See also: brightness, Syn. แสง, ความสว่าง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภูเขาเลากา(adv) like a mountain, Syn. มากมายก่ายกอง, Example: เขามีงานกองทิ้งไว้เป็นภูเขาเลากาเลย, Thai Definition: ที่สูงใหญ่มาก
คำลามก(n) obscene word, See also: lewd word, Example: หนังสือการ์ตูนในปัจจุบันมีจำนวนไม่น้อยที่มีทั้งภาพและคำลามกเต็มไปหมด, Thai Definition: คำที่ความหมายหยาบช้า สกปรก
จัดเก็บ(v) levy, Syn. เรียกเก็บ, Example: รัฐบาลจัดเก็บภาษีศุลกากรกล้องถ่ายรูป 37 เปอร์เซ็นต์
ช่างมันเถอะ(int) Let it be!, See also: So be it!, Example: ช่างมันเถอะคุณก็รู้อยู่แล้วว่าหนังสือพิมพ์กับโทรทัศน์บ้านเราชอบเสนอข่าวแบบไหน
ดึกสงัด(n) late night, Example: เสียงสุนัขหอนในยามดึกสงัดทำให้ฉันขนลุก, Thai Definition: ยามดึกที่เงียบสงัด

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อา[ā] (n) EN: uncle ; aunt  FR: oncle [ m ] ; tante [ f ]
อบายมุข[abāiyamuk] (n) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path  FR: vice [ m ] ; perversité [ f ]
อับราฮัม ลินคอล์น = อับราฮัม ลินคอร์น[Abraham Linkhøn] (n, prop) EN: Abraham Lincoln  FR: Abraham Lincoln
อาชา[āchā] (n) EN: horse ; pedigree horse  FR: cheval [ m ]
อาชาน[āchān] (n) EN: birth ; family
อาชาไนย[āchānai] (adj) EN: easily trained
อาชาไนย[āchānai] (adj) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained
อาชีพ[āchīp] (n) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work  FR: profession [ f ] ; métier [ m ] ; occupation [ f ] ; activité [ f ] ; boulot [ m ] (fam.) ; job [ m ] (fam.)
อาชีพ[āchīp] (adj) EN: professional  FR: professionnel
อาชีพชอบ[āchīp chøp] (n, exp) EN: right livelihood  FR: moyens d'existence justes [ mpl ] ; mode de vie juste [ m ]

CMU Pronouncing Dictionary
L EH1 L
LB P AW1 N D
LS EH1 L EH1 S
LP EH1 L P IY1
L. EH1 L
LI L IY1
LA L AA1
LN L EY1 N
LO L OW1
LE L AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary
L (n) ˈɛl (e1 l)
l (n) ˈɛl (e1 l)
Le (dt) (l @)
LA (n) ˌɛlˈɛɪ (e2 l ei1)
LP (n) ˌɛlpˈiː (e2 l p ii1)
Lt (n) lˌɛftˈɛnənt (l e2 f t e1 n @ n t)
la (n) lˈaː (l aa1)
lb (n) pˈaund (p au1 n d)
ll (n) lˈaɪnz (l ai1 n z)
lo (uh) lˈou (l ou1)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[le, ㄌㄜ˙, ] (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) #3 [Add to Longdo]
[liǎo, ㄌㄧㄠˇ, ] to know; to understand #3 [Add to Longdo]
[liǎo, ㄌㄧㄠˇ, / ] clear #3 [Add to Longdo]
[liào, ㄌㄧㄠˋ, / ] look afar from a high place #3 [Add to Longdo]
[lái, ㄌㄞˊ, / ] to come; to arrive; to come round; ever since; next #36 [Add to Longdo]
[liǎng, ㄌㄧㄤˇ, / ] both; two; ounce; some; a few; tael #43 [Add to Longdo]
[cōng, ㄘㄨㄥ, / ] lax; yielding; unhurried #49 [Add to Longdo]
[lǐ, ㄌㄧˇ, / ] inside; internal; interior; lining; village; basic unit of city administration #83 [Add to Longdo]
[lǐ, ㄌㄧˇ, / ] inside; internal; interior; lining; village; basic unit of city administration #83 [Add to Longdo]
[lǐ, ㄌㄧˇ, ] Chinese mile (approx. 0.5 km); neighborhood; hometown; surname Li #83 [Add to Longdo]

Longdo Unapproved JP-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[ N ][lipəu, səkʃən, lip] การดูดไขมัน (ด้วยเครื่อง) [ แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔ ]

Longdo Approved DE-TH
lächeln(vi) |lächelte, hat gelächelt, über etw.(A)/jmdn.| ยิ้ม เช่น Was lächelst du? เธอยิ้มอะไร
lachen(vi) |lachte, hat gelacht, über etw.(A)/jmdn.| หัวเราะ เช่น Das ist nicht zum Lachen. นี่ไม่ใช่เรื่องที่จะมาหัวเราะนะ
lachen (über etw.(A))(vi) |lachte, hat gelacht| หัวเราะ (เกี่ยวกับ)
Lachs(n) |der, pl. Lachse| ปลาแซลมอน
Lachs(n) |der, pl. Lachs| ปลาขนาดใหญ่ที่มีชีวิตอยู่ในน้ำเย็นตามทะเลเหนือ และแพร่พันธุ์ตามแม่น้ำ รสชาดดี เนื้อปลามีสีส้ม
laden(vt) |lädt, lud, hat geladen, etw.(A) auf/in etw.(A)| บรรทุกใส่ เช่น Der Lastwagen hat Kohle geladen. รถบรรทุกบรรทุกถ่านหิน, See also: Related: beladen
laden(vt) |lädt, lud, hat geladen, etw.(A) auf/in etw.(A)| อัดไฟ, ชาร์จแบตเตอรี่ เช่น den Akku laden
Ladung(n) |die, pl. Ladungen| ประจุไฟฟ้า
Lage(n) |die, pl. Lagen| ตำแหน่ง
Lage(n) |die, pl. Lagen| สถานการณ์, สถานะ, สถานภาพ

Longdo Unapproved DE-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lack (m)(n) แล็กเกอร์, สารเคลือบมัน
Landesherrลันเดสแฮร์ เป็นตำแหน่งเจ้าศักดินาในยุคกลาง มีอำนาจเฉกเช่นเจ้าแผ่นดินเหนือดินแดนหนึ่ง ดินแดนนั้นอาจมีสถานะเป็นรัฐอิสระ หรือรัฐบริวารของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ก็ได้
Leistungsverzeichnis { n } für ausgeschriebene Bauleistungenใบประมาณราคา
liebe[lie-ber] (vt) love
liebe gott(n, vt) ข้าพเจ้า
Litschi(n) ลิ้นจี่
Little Devil(n) ปีศาจ
Lychee(n) ลิ้นจี่, Syn. Litschi
Lyriker { m }; Lyrikerin { f }(n) นักแต่งกลอน ผู้ประพันธ์ กวี

DING DE-EN Dictionary
lahmgammy [Add to Longdo]
leistetrends [Add to Longdo]
leertdepletes [Add to Longdo]
lindertsoothes [Add to Longdo]
Laktose { f }lactose [Add to Longdo]
Landstreicher { m }yegg [Add to Longdo]
Leichtsinn { m }levity [Add to Longdo]
Lustigkeit { f }merriness [Add to Longdo]
Leipziger Allerlei { n } [ cook. ]Leipzig mixed vegetable [Add to Longdo]
lokale Beleuchtung { f }local illumination [Add to Longdo]
lebendes Bild | lebendige Bildertableau | tableaus [Add to Longdo]
leichter Brandschadensinge [Add to Longdo]
Lehrsches Dämpfungsmaßdamping factor [Add to Longdo]
Leiter { m } der Finanzabteilung; Leiterin { f } der Finanzabteilungtreasurer [Add to Longdo]
lohnendes Geschäftpaying proposition [Add to Longdo]

Longdo Approved FR-TH
l'Organisation des Nations Unies(l'ONU)(n) สหประชาชาติ นำหน้าด้วย l'article defini เสมอ เช่น L'Organisation des Nations Unies est un centre de règlement des problèmes auxquels l'humanité tout entière doit faire face.
laคำนำหน้านามเพศหญิงที่เฉพาะเจาะจง เช่น la jupe กระโปรงนี้, ใช้ l' ถ้าคำนามนั้นขึ้นต้นด้วยสระหรือ h ที่ไม่ออกเสียง เช่น l'adresse ที่อยู่นี้, See also: le
lapin(n) |m| กระต่ายตัวผู้
lapine(n) |f| กระต่ายตัวเมีย
lave-linge(n) |m| เครื่องซักผ้า
leคำนำหน้านามเพศชายที่เฉพาะเจาะจง เช่น le film ภาพยนต์เรื่องนี้, le cinéma โรงหนังนี้, ใช้ l' ถ้าคำนามนั้นขึ้นต้นด้วยสระหรือ h ที่ไม่ออกเสียง เช่น l'hôtel, See also: la
leçon(n) la, บทเรียน เช่น étudier une leçon = เรียนหนังสือหนึ่งบท
léger(adj) เบา(น้ำหนัก)
léger(adj) อ่อนย่อยง่าย(อาหาร) เช่น Prends une salade. C'est léger et frais. ทานสลัดซิจ๊ะ มันเบาและสดดี
lesคำนำหน้านามพหูพจน์ที่เฉพาะเจาะจง (ทั้งนามเพศชายและหญิงเหมือนกัน) เช่น les salles, les boissons

Longdo Unapproved FR-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
La chatte[ลา ชาต] (n) อวัยวะเพศหญิง, แมวเพศเมีย
la lettre de remerciement(s)(n) จดหมายแสดงความขอบคุณ
La maquette du temple d'Angkor Wat[ลา มาแก็ต ดู ตรอมพ์ ดัง กอ วัด] (n, name, uniq) นครวัดจำลอง (ที่วัดพระแก้ว)
lac(n) ทะเลสาบ เช่น ทะเลสาบเจนีวา le lac Léman
Le dieu[เลอ ดิเออ] (n) พระเจ้า
Le dieu[เลอ ดิเออ] (n) พระเจ้า
learn(vt) เรียน
Les spectacles traditionnels au milieu d'eau[เล สเปคตาค ทราดิซิยองแนล โอ มิลิเยอ โดว] (n, name, uniq) การแสดงละตรพื้นบ้านกลางน้ำ เช่น การแสดงละครพื้นบ้าน กลางน้ำที่ตลาดน้ำคลองสระบัว จังหวัดอยุธยา
levure(n) yeast
libereur(vi, vt) ผู้ปลอดปล่อย

EDICT JP-EN Dictionary
[no] (prt) (See 乃) indicates possessive among other uses (for full details and examples see the main entry (linked)) #1 [Add to Longdo]
[ni] (prt) indicates such things as location of person or thing, location of short-term action, etc.; (P) #2 [Add to Longdo]
[wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P) #3 [Add to Longdo]
[ha] (prt) (1) (pronounced わ in modern Japanese) topic marker particle; (2) indicates contrast with another option (stated or unstated); (3) adds emphasis; (P) #4 [Add to Longdo]
年(P);歳[とし, toshi] (n-adv, n) (1) (年 only) year; (n) (2) many years; (suf, n) (3) age; (n-adv, n) (4) past one's prime; old age; (P) #5 [Add to Longdo]
年;歳[とせ, tose] (ctr) (arch) counter for years (following a number in the hito-futa-mi counting system) #5 [Add to Longdo]
[ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt, conj) (3) but; however; still; and; (P) #6 [Add to Longdo]
[ta] (aux-v) (1) (だ after certain verb forms) (See だ・2) indicate past completed or action; (2) (See だ・3) indicates light imperative #7 [Add to Longdo]
[de] (prt) (1) indicates location of action; at; in; (2) indicates time of action; (3) indicates means of action; cause of effect; by; (conj) (4) and then; so; (aux) (5) (alternate form of 〜て used for some verb types) (See て) indicates continuing action; (P) #8 [Add to Longdo]
[to] (prt, conj) (1) if; when; (2) and; (3) with; (4) particle used for quoting (with speech, thoughts, etc.); (n) (5) (abbr) (See と金) promoted pawn (shogi); (P) #10 [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
10進[10しん, 10 shin] decimal [Add to Longdo]
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
10進演算[10しんえんざん, 10 shin'enzan] decimal arithmetic [Add to Longdo]
10進演算子[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator [Add to Longdo]
10進基数[10しんきすう, 10 shinkisuu] decimal radix [Add to Longdo]
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point [Add to Longdo]
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number [Add to Longdo]
10進法[10しんほう, 10 shinhou] decimal, decimal notation [Add to Longdo]
2ルート化[にルートか, ni ru-to ka] (link, path) redundancy [Add to Longdo]

JDDICT JP-DE Dictionary
そよ風[そよかぜ, soyokaze] leichte_Brise [Add to Longdo]
ローマ字[ローマじ, ro-ma ji] lateinische_Buchstaben [Add to Longdo]
上陸[じょうりく, jouriku] Landung, das_Landen [Add to Longdo]
中風[ちゅうふう, chuufuu] Laehmung (nach Schlaganfall) [Add to Longdo]
久しぶり[ひさしぶり, hisashiburi] lange_Zeit, seit_langer_Zeit, nach_langer_Zeit [Add to Longdo]
久し振り[ひさしぶり, hisashiburi] lange_Zeit, seit_langer_Zeit, nach_langer_zeit [Add to Longdo]
乾漆像[かんしつぞう, kanshitsuzou] lackierte_Buddha-Statue (aus Holz) [Add to Longdo]
人々[ひとびと, hitobito] Leute [Add to Longdo]
人びと[ひとびと, hitobito] Leute [Add to Longdo]
介在[かいざい, kaizai] liegen_zwischen, stehen_zwischen, kommen_zwischen [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.5254 seconds, cache age: 18.672 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม