Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ knock up แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
10 ผลลัพธ์ สำหรับ knock up  
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -knock up-, *knock up*

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
knock up[PHRV] ตีขึ้น, See also: เคาะขึ้น, เดาะขึ้นไป, Syn. hit up
knock up[PHRV] เตะให้ตื่น, See also: ตีให้ตื่น
knock up[PHRV] ทำอย่างลวกๆ, See also: สร้างขึ้นอย่างคร่าวๆ
knock up[PHRV] รีบทำ
knock up[PHRV] หารายได้, See also: หาเงิน
knock up[PHRV] ทำให้เหน็ดเหนื่อยมาก (คำไม่เป็นทางการ), Syn. tire out
knock up[PHRV] ฝึกซ้อม (ก่อนลงแข่งจริง)
knock up[PHRV] พยายามหาคะแนนเสียง (การเลือกตั้ง)
knock up[PHRV] ทำให้ผู้หญิงตั้งครรภ์ (คำสแลง), See also: ทำให้ตั้งท้อง, Syn. bang up
knock up[SL] ทำให้ท้อง, See also: ทำให้ตั้งท้อง
Time: 0.0096 seconds, cache age: 236.035 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม