Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ japan แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


132 ผลลัพธ์ สำหรับ japan  JH AH0 P AE1 N
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -japan-, *japan*
Possible hiragana form: じゃぱん

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
Japan(n) ญี่ปุ่น, See also: ประเทศญี่ปุ่น
Japan(n) ประเทศญี่ปุ่น
Japanese(adj) เกี่ยวกับญี่ปุ่น
Japanese(n) คนญี่ปุ่น, See also: ชาวญี่ปุ่น
Japanese(n) ภาษาญี่ปุ่น

Hope Dictionary
japan(จะแพน') n. ญี่ปุ่น, ประเทศญี่ปุ่น., Syn. Nippon
japanese(แจพ'พะนีซ, -นิส) adj. เกี่ยวกับญี่ปุ่น n. คนญี่ปุ่น, ภาษาญี่ปุ่น
japanese lanternโคมไฟจีน
japanesqueadj. แบบญี่ปุ่น
japanismn. ความนิยมญี่ปุ่นขนบธรรมเนียมประเพณีของญี่ปุ่น

Nontri Dictionary
Japan(n) ประเทศญี่ปุ่น
Japanese(adj) เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น, เกี่ยวกับชาวญี่ปุ่น
Japanese(n) ชาวญี่ปุ่น, คนญี่ปุ่น, ภาษาญี่ปุ่น

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Japanism; Japonismคตินิยมศิลปะญี่ปุ่น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Japanญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Japan - Thailand Joint Taks Forc on Counter Trafficking in pesonsคณะทำงานเฉพาะกิจร่วมไทย - ญี่ปุ่นว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2549 เพื่อเป็นกลไกในการประสานความร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์ระหว่างกัน ระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาล ครอบคลุมความร่วมมือใน 3 เรื่อง ได้แก่ (1) การป้องกันการค้ามนุษย์ ( prevention) (2) การบังคับใช้กฎหมาย (law enforcement) และ (3) การคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ (protection) [การทูต]
JAPAN-ASEAN General Exchange Fundกองทุนการแลกเปลี่ยนญี่ปุ่น-อาเซียน เป็นกองทุนสำหรับการพัฒนาบุคลากรของประเทศสมาชิกใหม่และ การพัฒนาสำนักเลขาธิการอาเซียน โดยญี่ปุ่นบริจาคเงินจำนวน 2, 542, 000 เหรียญสหรัฐ ในปีงบประมาณ 2543 ได้จัดตั้งกองทุน JAGEF ขึ้นมาใหม่ แทนกองทุนความร่วมมือเดิม (JACPP) [การทูต]
Japan-Thailand Economic Parnership Agreement (2005)ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (ค.ศ.2005) [TU Subject Heading]
Japan. National Dietญี่ปุ่น. รัฐสภา [TU Subject Heading]
Japaneseชาวญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Japanese Association for Sex Educationสมาคมเพศศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น [การแพทย์]
Japanese encephalitis vaccinesวัคซีนสมองอักเสบ จาแปนนีส บี [TU Subject Heading]
Japanese languageภาษาญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Japanese literatureวรรณกรรมญี่ปุ่น [TU Subject Heading]

Longdo Unapproved EN-TH
japan tray(n) ถาดเครื่องเขิน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I left Japan because of the war. ลิตรจากญี่ปุ่นเพราะสงคราม Bloodsport (1988)
Many years ago I lived in Japan a pet of my master, Yoshi mimicking his movements from my cage and learning the mysterious art of Ninjitsu for Yoshi was one of Japars finest shadow warriors. หลายปีมาแล้ว ... ... ฉันอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ... ... สัตว์เลี้ยงของนายโยชิของฉัน ... Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Japan made headlines by opting to forego candidate representation in exchange for the systems integration subcontract. ญี่ปุ่นทำข่าวโดยการเลือกที่จะ นำตัวแทนผู้สมัคร เพื่อแลกกับการรับ เหมาช่วงการรวมระบบ Contact (1997)
But I came all the way to Japan for this...! ฉันถ่อมาถึงญี่ปุ่นเพื่อสิ่งนี้เลยนะ! Street Fighter Alpha (1999)
No. I heard in Japan a father and daughter in law smoke together. เปล่าสักหน่อย ในประเทศญี่ปุ่น พ่อกับลูกสะใภ้เขาก็สูบบุหรี่ด้วยกัน Crazy First Love (2003)
He can't cover Japan all by himself, can he? เค้าแจกของทั่วประเทศไม่ไหวหรอกน่ะ คนเดียวน่ะ Nobody Knows (2004)
- Japan - Japan? คุณมาจากที่ไหนเหรอ Crying Out Love in the Center of the World (2004)
Japan has undertaken a surprise offense... ญี่ปุ่นต้องรับมือกับการโจมตี ที่ไม่ได้คาดหมาย.. The Great Raid (2005)
My dad lives in America but is now in Japan on business. พ่อของผมอยู่ที่อเมริกา แต่ตอนนี้ทำงานอยู่ที่ญึ่ปุ่น My Boyfriend Is Type-B (2005)
I haven't met you since Japan before the war. ไม่ได้เจอกันนานเลยนะ ตั้งแต่สงครามญี่ปุ่นโน่น Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
Do you know the state Japan is in now? ลูกรู้ไหมว่าญี่ปุ่นเป็นยังไงตอนนี้ Grave of the Fireflys (2005)
Japan will win ญี่ปุ่นจะชนะ Grave of the Fireflys (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
japanA 5% consumption tax is levied on most goods and services in Japan.
japanAbout 50 percent of the firms in Japan have acknowledged the necessity of giving their workers longer holidays, and think summer holidays are needed to give their workers both mental and physical refreshment.
japanAccording to a recent study, the average life span of the Japanese is still increasing.
japanAccording to this magazine, the economic situation in Japan is getting worse year by year.
japanA certain movie was novelized - rather it was a scenario written for a movie was expanded as a novel and localized to Japanese.
japanA cold wave passed over Japan.
japanA comparable car would cost far more in Japan.
japanA famous Japanese poet does not approve of any fixed doctrine in haiku.
japanA few years ago it would have been inconceivable for Japan to send troops overseas.
japanAfter 1639 Japan closed the door to foreign cuisine.
japanAfter I got married, my Japanese got better and I could understand more.
japanAfter the war, the diligence and the saving of the Japanese gave an impression which is strong in the American.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ไจกา(n) JICA, See also: Japan International Co-operation Agency, Syn. องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น
ประเทศญี่ปุ่น(n) Japan, Syn. ญี่ปุ่น, Example: ประเทศญี่ปุ่นมีชื่อเสียงเรื่องดอกซากุระที่สวยงามมาก
ชาวญี่ปุ่น(n) Japanese, Syn. ชาวอาทิตย์อุทัย, คนญี่ปุ่น, Example: ชาวญี่ปุ่นเข้ามาพำนักอยู่ในเมืองไทยเป็นเวลานานแล้ว, Count Unit: คน
ญี่ปุ่น(n) Japan, Syn. ประเทศญี่ปุ่น, Example: ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่พัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วมาก แม้จะเคยถูกประกาศให้แพ้สงครามก็ตาม, Thai Definition: ชื่อประเทศและชนชาติหนึ่งอยู่ในหมู่เกาะทางทิศตะวันออกของประเทศจีน
คนญี่ปุ่น(n) Japanese, Syn. ชาวญี่ปุ่น, Example: อันที่จริงแล้วผมก็ชอบคนญี่ปุ่น เพราะอย่างน้อยเราก็เป็นคนเอเชียด้วยกัน, Count Unit: คน

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อาหารญี่ปุ่น[āhān Yīpun] (n, exp) EN: Japanese food ; Japanese cuisine  FR: cuisine japonaise [ f ] ; nourriture japonaise [ f ]
ชายชาวญี่ปุ่น[chāichāo Yīpun] (n, prop) EN: Japanese  FR: Japonais [ m ]
ฟักทองญี่ปุ่น[fakthøng Yīpun] (n, exp) EN: Japanese Pumpkin
คนญี่ปุ่น[khon Yīpun] (n, prop) EN: Japanese  FR: Japonais [ m ]
มินต์[min = mint] (n) EN: Japanese Mint
น้ำซีอิ๊วญี่ปุ่น[nām sī-iu Yīpun] (n, exp) EN: Japanese soy sauce
นกเดินดงพันธุ์ญี่ปุ่น[nok doēn dong phan Yīpun] (n, exp) EN: Japanese Thrush  FR: Merle du Japon [ m ] ; Grive du Japon [ m ] ; Merle japonais [ m ]
นกเขนน้อยพันธุ์ญี่ปุ่น[nok khēn nøi phan Yīpun] (n, exp) EN: Japanese Robin  FR: Rossignol akahigé [ m ] ; Rossignol du Japon [ m ] ; Rougegorge akahigé [ m ] ; Rougegorge du Japon [ m ]
นกคุ่มญี่ปุ่น[nok khum Yīpun] (n, exp) EN: Japanese Quail  FR: Caille du Japon [ f ] ; Caille japonaise [ f ]
นกแซวสวรรค์หางดำ[nok saēo sawan hāng dam] (n, exp) EN: Japanese Paradise-Flycatcher  FR: Tchitrec du Japon [ m ] ; Moucherolle du Japon ; Gobemouche de paradis japonais [ m ] ; Gobemouche du paradis du Japon [ m ] ; Tersiphone du Japon

CMU Pronouncing Dictionary
JAPAN JH AH0 P AE1 N
JAPANS JH AH0 P AE1 N Z
JAPAN'S JH AH0 P AE1 N Z
JAPANESE JH AE2 P AH0 N IY1 Z
JAPANIMATION JH AH0 P AE1 N IH0 M EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary
Japan (n) ʤˈəpˈæn (jh @1 p a1 n)
japan (v) ʤˈəpˈæn (jh @1 p a1 n)
japans (v) ʤˈəpˈænz (jh @1 p a1 n z)
Japanese (n) ʤˌæpənˈiːz (jh a2 p @ n ii1 z)
japanned (v) ʤˈəpˈænd (jh @1 p a1 n d)
japanning (v) ʤˈəpˈænɪŋ (jh @1 p a1 n i ng)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
日本[Rì běn, ㄖˋ ㄅㄣˇ, ] Japan; Japanese, #359 [Add to Longdo]
日本人[Rì běn rén, ㄖˋ ㄅㄣˇ ㄖㄣˊ, ] Japanese person or people, #6,201 [Add to Longdo]
小泉[Xiǎo quán, ㄒㄧㄠˇ ㄑㄩㄢˊ, ] Japanese surname Koizumi; Koizumi Jun'ichiro, Prime Minister of Japan 2001-2006, #8,368 [Add to Longdo]
日元[Rì yuán, ㄖˋ ㄩㄢˊ, ] Japanese yen (unit of currency); also written 日圓|日圆, #8,898 [Add to Longdo]
日圆[Rì yuán, ㄖˋ ㄩㄢˊ, / ] Japanese yen (unit of currency), #9,893 [Add to Longdo]
日语[Rì yǔ, ㄖˋ ㄩˇ, / ] Japanese language, #12,022 [Add to Longdo]
日中[Rì Zhōng, ㄖˋ ㄓㄨㄥ, ] Japan-China, #12,834 [Add to Longdo]
[bǎn, ㄅㄢˇ, ] Japanese or nonstandard variant of 阪, #18,447 [Add to Longdo]
日文[Rì wén, ㄖˋ ㄨㄣˊ, ] Japanese (language), #19,660 [Add to Longdo]
安倍[Ān bèi, ㄢ ㄅㄟˋ, ] Japanese surname Abe, #21,860 [Add to Longdo]

Saikam JP-TH-EN Dictionary
日本[にっぽん, nihon] TH: ประเทศญี่ปุ่น  EN: Japan
日本[にほん, nihon] TH: ประเทศญี่ปุ่น  EN: Japan

Longdo Approved DE-TH
Japan(uniq) ประเทศญี่ปุ่น, See also: Related: japanisch

DING DE-EN Dictionary
Japanersatzpapier { n }japan imitation paper [Add to Longdo]
Japanseide { f }Japanese silk [Add to Longdo]
Japankormoran { m } [ ornith. ]Japanese Cormorant [Add to Longdo]
Japanwachtel { f } [ ornith. ]Japanese Quail [Add to Longdo]
Japanbekassine { f } [ ornith. ]Japanese Snipe [Add to Longdo]
Japanmöwe { f } [ ornith. ]Japanese Gull [Add to Longdo]
Japanalk { m } [ ornith. ]Crested Murrelet [Add to Longdo]
Japangrünspecht { m } [ ornith. ]Wavy-bellied Woodpecker [Add to Longdo]
Japanstelze { f } [ ornith. ]Japanese Pied Wagtail [Add to Longdo]
Japanbuschsänger { m } [ ornith. ]Japanese Bush Warbler [Add to Longdo]
Japanparadiesschnäpper { m } [ ornith. ]Black Paradise Flycatcher [Add to Longdo]
Japanbrillenvogel { m } [ ornith. ]Japanese White-eye [Add to Longdo]
Japan-Lyrakaiserfisch { m } (Genicanthus semifasciatus) [ zool. ]tiger angel [Add to Longdo]
Japanischer Schnabelwal { m } [ zool. ]ginkgo-toothed beaked whale; Japanese beaked whale (Mesoplodon ginkgodens) [Add to Longdo]
Japan [ geogr. ]Japan (jp) [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
蝲蛄(oK)[ざりがに;ザリガニ(P), zarigani ; zarigani (P)] (n) (uk) crayfish (esp. Japanese crayfish, Cambaroides japonicus); (P) [Add to Longdo]
[せいご;セイゴ, seigo ; seigo] (n) (uk) (See 鱸) juvenile Japanese sea perch (under two years of age and 25 cm in length) [Add to Longdo]
鯯;拶双魚[さっぱ;サッパ, sappa ; sappa] (n) (uk) Japanese sardinella (Sardinella zunasi) [Add to Longdo]
 ???[ ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]
〒;郵便マーク;郵便記号[ゆうびんマーク(郵便マーク);ゆうびんきごう(〒;郵便記号), yuubin ma-ku ( yuubin ma-ku ); yuubinkigou ( (kigou) ; yuubin kigou )] (n) (abbr) (Japanese) postal symbol; post office; post; postal service; mail [Add to Longdo]
110番[ひゃくとおばん, hyakutooban] (n, vs) police emergency tel. no. (in Japan); (P) [Add to Longdo]
2ちゃんねる[にちゃんねる, nichanneru] (n) { comp } 2channel (Japanese online forum) [Add to Longdo]
ALT[エイエルティー, eierutei-] (exp) assistant language teacher (technical term used in Japan); ALT [Add to Longdo]
JAS[ジャス, jasu] (n) Japanese Agricultural Standard; JAS; (P) [Add to Longdo]
JASDAQ[ジャスダック, jasudakku] (n) Japanese Association Of Securities Dealers Automated Quotations (JASDAQ) [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
仮名漢字変換形日本文入力装置[かなかんじへんかんがたにほんぶんにゅうりょくそうち, kanakanjihenkangatanihonbunnyuuryokusouchi] kana-to-kanji conversion Japanese input method [Add to Longdo]
拡張日本語キーボード[かくちょうにほんごキーボード, kakuchounihongo ki-bo-do] enhanced (Japanese) keyboard [Add to Longdo]
社団法人情報サービス産業協会[しゃだんほうじんじょうほうサービスさんぎょう, shadanhoujinjouhou sa-bisu sangyou] JISA, Japan Information Service Industry Association [Add to Longdo]
日本語化[にほんごか, nihongoka] Japanese localization [Add to Longdo]
日本語版[にほんごはん, nihongohan] Japanese (language) version, edition [Add to Longdo]
日本語訳[にほんごやく, nihongoyaku] Japanese translation [Add to Longdo]
日本工業規格[にほんこうぎょうきかく, nihonkougyoukikaku] Japanese Industrial Standards, JIS [Add to Longdo]
日本電子工業振興協会[にほんでんしこうぎょうしんこうきょうかい, nihondenshikougyoushinkoukyoukai] JEIDA, Japan Electronics Industry Development Association [Add to Longdo]
日本独自[にほんどくじ, nihondokuji] Japan-specific [Add to Longdo]

JDDICT JP-DE Dictionary
万葉集[まんようしゅう, manyoushuu] japanische_Gedichtsammlung a.d.8.Jh. [Add to Longdo]
和室[わしつ, washitsu] japanisches_Zimmer [Add to Longdo]
和文[わぶん, wabun] japanische_Schrift [Add to Longdo]
和服[わふく, wafuku] japanische_Kleidung [Add to Longdo]
和独[わどく, wadoku] Japanisch_Deutsch (Woerterbuch) [Add to Longdo]
和紙[わし, washi] japan.Papier, Japanpapier [Add to Longdo]
和菓子[わがし, wagashi] japanisches_Konfekt [Add to Longdo]
和風[わふう, wafuu] japanischer_Stil [Add to Longdo]
和食[わしょく, washoku] japanische_Kueche [Add to Longdo]
国語[こくご, kokugo] Japanisch [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0983 seconds, cache age: (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม