Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ invasion แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


45 ผลลัพธ์ สำหรับ invasion  IH2 N V EY1 ZH AH0 N
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -invasion-, *invasion*
Possible hiragana form: いんう゛ぁしおん

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
invasion(n) การบุกรุก, See also: การรุกล้ำ, การล่วงล้ำ, Syn. intrusion, encroachment
invasion(n) การรุกราน, See also: การโจมตี, Syn. attack, assult, inroad, Ant. defense, protection

Hope Dictionary
invasion(อินเ'เชิน) n. การรุกราน,การล้ำรุก,การบุกรุก,การถลันเข้าไป,การแพร่ (ของโรค)

Nontri Dictionary
invasion(n) การบุกรุก,การย่ำยี,ความร้าวราน

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
invasionการรุกราน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
invasionการรุกราน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Invasionแทรกซึม, การแทรกลง, การรุกราน, ลุกลาม [การแพทย์]
Invasion, Localลุกลามเฉพาะที่, การแพร่กระจายทางระบบน้ำเหลือง [การแพทย์]
Invasion, Perineuralการแทรกซึมเข้าไปรอบๆเส้นประสาท [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bad news. The invasion of Osterlich will have to be delayed. ข่าวร้ายครับ การบุก ออสตินลิค ถูกเลื่อนออกไป The Great Dictator (1940)
To the invasion of Osterlich! แด่ ออสตินลิค The Great Dictator (1940)
Napaloni will leave the invasion of Osterlich to me. เนโพโลนี จะต้องออก ออกจาก ออสตินลิค ของฉัน The Great Dictator (1940)
Garbitsch! The invasion of Osterlich. การ์บริทซ เราจะบุก ออสตินลิค The Great Dictator (1940)
The invasion of Osterlich. แผนบุก ออสตินลิค The Great Dictator (1940)
I've got nothing to say. This is an invasion of my privacy! ผมไม่มีอะไรจะพูด นี่เป็นการบุกรุกความเป็นส่วนตัวผม ! Squeeze (1993)
And it will be all that I have to say about this, uh... this invasion of my privacy. And it will be all that l have to say about this... . This invasion of my privacy. Maid in Manhattan (2002)
Oh, I think to continue would be an unwarranted invasion of my husband's privacy and, โอ้ ฉันคิดว่าถ้าทำต่อไป จะเป็นการล่วงล้ำเรื่องส่วนตัวของเค้าเกินไป Shall We Dance (2004)
Clearing the way for an overwhelming invasion of the islands. เพื่อเปิดทางไปสู่การโจมตีทั้งหมู่เกาะ The Great Raid (2005)
It fights against the invasion of harmful substances. คอยป้องกันสิ่งแปลกปลอมต่างๆจากภายนอก Final Fantasy VII: Advent Children (2005)
Supposedly the invasion was to find an artefact.. การบุกครั้งนี้ก็เพื่อตามหาสิ่งล้ำค่ The Da Vinci Code (2006)
[Radio: Man] That's McFly, a new British invasion band- นั่นคือ แมคฟลาย วงดนตรีใหม่ที่จะเข้ามาครองอังกฤษ Just My Luck (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
invasionDefend their town from invasion.
invasionIt is nothing less than an invasion.
invasionThe allies condemned the invasion as a violation of UN resolutions.
invasionThe invasion of other countries is a shameful action.
invasionThe people could repel the invasion.
invasionThis book deals with the invasion of the Romans.

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
การรุกราน[kān rukrān] (n) EN: aggression ; invasion ; attack  FR: agression [f] ; invasion [f]

CMU Pronouncing Dictionary
INVASION IH2 N V EY1 ZH AH0 N
INVASIONS IH2 N V EY1 ZH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary
invasion (n) ˈɪnvˈɛɪʒn (i1 n v ei1 zh n)
invasions (n) ˈɪnvˈɛɪʒnz (i1 n v ei1 zh n z)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
侵略[qīnlu:e4, ㄑㄧㄣlu:è, ㄜˋ, ] invasion; encroachment, #5,383 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Invasion {f}invasion [Add to Longdo]
Überfall {m} (auf); Einfall {m} (in)invasion (of) [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
ノルマンディー上陸作戦[ノルマンディーじょうりくさくせん, norumandei-jourikusakusen] (n) Invasion of Normandy (June-July 1944); Normandy Invasion [Add to Longdo]
ピッグス湾事件[ピッグスわんじけん, piggusu wanjiken] (n) Bay of Pigs Invasion (1961) [Add to Longdo]
軍事侵略[ぐんじしんりゃく, gunjishinryaku] (n) military aggression; military invasion [Add to Longdo]
元寇[げんこう, genkou] (n) the Mongol Invasion [Add to Longdo]
三韓出兵[さんかんしゅっぺい, sankanshuppei] (n) (obsc) legendary military invasion of Korea in the 3rd century [Add to Longdo]
三韓征伐[さんかんせいばつ, sankanseibatsu] (n) (arch) legendary military invasion of Korea in the 3rd century [Add to Longdo]
蚕食[さんしょく, sanshoku] (n,vs) encroachment; invasion; aggression [Add to Longdo]
襲来[しゅうらい, shuurai] (n,vs) invasion; raid; attack; visitation (of a calamity) [Add to Longdo]
侵攻(P);侵冦[しんこう, shinkou] (n,vs) invasion; (P) [Add to Longdo]
侵襲[しんしゅう, shinshuu] (n,vs) invasion; infestation [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.248 seconds, cache age: (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม