intoxication แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


35 ผลลัพธ์ สำหรับ intoxication  IH2 N T AA2 K S AH0 K EY1 SH AH0 N
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -intoxication-, *intoxication*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
intoxication(n) การมึนเมา, Syn. inebriation, drunkenness
intoxication(n) ความมัวเมา, See also: ความหลงระเริง

Hope Dictionary
intoxication(อินทอคซิเค'เชิน) n. ความมึนเมา, ความมัวเมา, ความตื่นเต้นเกินไป, Syn. drunkenness
autointoxication(ออดทอินทอคซิเค'เชิน) n. การเป็นพิษจากภายในร่างกาย., Syn. autotoxemia -autotoxic adj. autotoxicosis

Nontri Dictionary
intoxication(n) ความเป็นพิษ, ความมึนเมา, ความมัวเมา

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
intoxication๑. ภาวะถูกพิษ, ภาวะเป็นพิษ [ มีความหมายเหมือนกับ intoxation; poisoning; toxication ๑ ]๒. การให้สารพิษ [ มีความหมายเหมือนกับ intoxation; poisoning; toxication ๒ ]๓. ภาวะเป็นพิษเหตุสุรา๔. กลุ่มอาการจิตเวชเหตุสารออกฤทธิ์ต่อจิต ประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intoxicationความมึนเมา [ ดู enbriety ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
intoxication, habitualการติดสุรายาเมา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
intoxication, water๑. ภาวะน้ำเป็นพิษ๒. ภาวะเมาน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Intoxicationสารที่เป็นพิษ, ภาวะเป็นพิษ, สภาวะเป็นพิษ, การแพ้พิษ, สารพิษก่อพิษ, การเป็นพิษ, เกิดจากพิษ [การแพทย์]
Intoxication, Acuteภาวะพิษปัจจุบัน, การแพ้พิษอย่างเฉียบพลัน [การแพทย์]
Intoxication, Chronicพิษเรื้อรัง, การแพ้พิษเรื้อรัง [การแพทย์]
Intoxication, Episodicเป็นพิษเป็นครั้งคราว [การแพทย์]
Intoxication, Pathologicalโรคแพ้พิษสุรา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Who knows when this intoxication of youth subsides." "ใครจะรู้ความเมาในวัยจะลดลง" Heyy Babyy (2007)
¶¶And the Funky Bunch helps me ¶¶ ¶¶To bring you a show with no intoxication ¶¶ # และพรรคพวกช่วยฉัน แสดงได้ โดยไม่ต้องเมายา # Funk (2010)
Why, just this week, we've had five suspensions for intoxication on school grounds. ทำไมนะเหรอ เพราะแค่เพียงอาทิตย์นี้ เราต้องพักการเรียนเด็ก 5 ราย เนื่องจากแมาอยู่ที่สนามโรงเรียน Blame It on the Alcohol (2011)
Right after he left, local P.D. picked him up for public intoxication and they're holding him, but it's just until he sobers up. หลังจากที่เขาไปแล้ว ตำรวจท้องถิ่นจับตัวเขามา ข้อหามึนเมาในที่สาธารณะ และกักตัวเขาไว้ แต่ก็แค่จนเขาสร่างเมา The Gathering (2013)
Rimbaud explores the intoxication of nature and the excesses that lead to love when you're young and lose your inhibitions. แรงโบด์สำรวจ มึนเมาของธรรมชาติ และตะกละที่นำไปสู่​​ความรัก เมื่อคุณหนุ่ม และสูญเสียยับยั้งของคุณ Young & Beautiful (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
intoxicationIntoxication is what happens when the brain is affected by certain stimulants.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ความมัวเมา(n) intoxication, See also: indulgence, infatuation, blindness, Syn. ความหลงระเริง, ความเมามัว, Example: ความมัวเมาในอบายมุขของประชาชนก่อให้เกิดความเสื่อมทรามทางศีลธรรม
ความเมา(n) drunkenness, See also: intoxication, tipsiness, Syn. ความเมามาย, ความมึนเมา, Example: ความเมาทำให้เขาขาดสติ
ความเมามาย(n) drunkenness, See also: intoxication, tipsiness, Syn. ความเมา, ความมึนเมา, Example: พวกเขาหลับไปเพราะความเมามาย

CMU Pronouncing Dictionary
INTOXICATION IH2 N T AA2 K S AH0 K EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary
intoxication (n) ˈɪntˌɒksɪkˈɛɪʃən (i1 n t o2 k s i k ei1 sh @ n)

EDICT JP-EN Dictionary
ほろ酔い;微酔い[ほろよい, horoyoi] (n, adj-no) slight intoxication; being tipsy [Add to Longdo]
ほろ酔い加減[ほろよいかげん, horoyoikagen] (exp) state of slight intoxication; being a little drunk [Add to Longdo]
メチルアルコール中毒[メチルアルコールちゅうどく, mechiruaruko-ru chuudoku] (n) methyl alcohol intoxication [Add to Longdo]
一杯機嫌[いっぱいきげん, ippaikigen] (n, adj-no) slight intoxication [Add to Longdo]
急性中毒[きゅうせいちゅうどく, kyuuseichuudoku] (n) acute poisoning; acute intoxication [Add to Longdo]
自家中毒症[じかちゅうどくしょう, jikachuudokushou] (n) autointoxication [Add to Longdo]
自己陶酔[じことうすい, jikotousui] (n, vs) narcissism; self-absorption; self-intoxication [Add to Longdo]
水中毒[みずちゅうどく, mizuchuudoku] (n) water intoxication [Add to Longdo]
酔い[よい, yoi] (n) drunkenness; intoxication; (P) [Add to Longdo]
酔い覚め;酔い醒め[よいざめ, yoizame] (n) recovering from intoxication; sobering up [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.5761 seconds, cache age: 9.591 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม