Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ instinctive แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


24 ผลลัพธ์ สำหรับ instinctive  IH2 N S T IH1 NG K T IH0 V
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -instinctive-, *instinctive*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
instinctive(adj) เกี่ยวกับสัญชาตญาณ, See also: เกี่ยวกับนิสัยดั้งเดิม, ที่เกิดขึ้นทันทีทันใดโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการคิด

Hope Dictionary
instinctive(อินสทิงคฺ'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับสัญชาตญาณ, เกี่ยวกับนิสัยดั้งเดิม., See also: instinctively adv., Syn. inborn, innate

Nontri Dictionary
instinctive(adj) เกี่ยวกับสัญชาตญาณ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When you love someone and they step away, there's an instinctive response to glance up to make sure that they're still there. หากคุณรักใครสักคน แล้วเขาเดินจากไป มันจะมีสัญชาตญานตอบสนอง ให้คอยมองหา เพื่อให้แน่ใจว่า เขายังอยู่ที่นั่น Devil's Night (2010)
But we're instinctive creatures. ผมยังไม่อยากตาย Limitless (2011)
It was an instinctive move. ฉันทำไปตามสัญชาติญาณ Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
He wrote an ending. it was his first instinctive ending. เขาเขียนตอนจบ มันเป็นของเขา ตอนจบสัญชาตญาณแรก The Invisible Woman (2013)
In fact, much of what he said, though spoken convincingly, did not match what I can only call my instinctive response to his presence, though I cannot point to identifiable clinical behaviors that indicate this. ความจริง สิ่งที่เขาพูด แม้จะน่าเชื่อแค่ไหน มันก็ไม่ตรงกับสิ่งที่ฉัน ตอบสนองตามสัญชาตญาณของฉัน ต่อการพบกับเขา Black-Winged Redbird (2013)
We need to find out, do they make conscious choices or is their motivation so instinctive that they don't understand a "why" question at all. เราต้องไปหามันทำจะเลือก ทางเลือกที่ใส่ใจ หรือเป็นแรงจูงใจของมันดังนั้น สัญชาตญาณ ที่มันไม่เข้าใจว่าทำไมเป็นคำถาม ที่ทุกคน Arrival (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
instinctiveAll forms of life have an instinctive urge to survive.
instinctiveAt the moment she saw a tall man with a gun standing in the doorway, she instinctively backed away.
instinctiveI'm instinctively bad with children and infants.
instinctiveThe economist instinctively anticipated the current depression.
instinctiveThe most instinctive act of nearly every creature is to protect its young, and with humans this response persists for a lifetime.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
โดยสัญชาตญาณ(adv) instinctively, Syn. ตามสัญชาตญาณ, Example: พฤติการณ์ของมนุษย์ไม่ได้เป็นไปโดยสัญชาตญาณ แต่เป็นไปโดยมีระเบียบแบบแผน, Thai Definition: อย่างมีมาแต่กำเนิด, อย่างมีความรู้สึกและกระทำได้เองโดยไม่ต้องมีใครสั่งสอน

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
โดยสัญชาตญาณ[dōi sanchāttayān] (adv) EN: instinctively  FR: par instinct ; instinctivement

CMU Pronouncing Dictionary
INSTINCTIVE IH2 N S T IH1 NG K T IH0 V
INSTINCTIVELY IH2 N S T IH1 NG K T IH0 V L IY2

Oxford Advanced Learners Dictionary
instinctive (j) ˈɪnstˈɪŋktɪv (i1 n s t i1 ng k t i v)
instinctively (a) ˈɪnstˈɪŋktɪvliː (i1 n s t i1 ng k t i v l ii)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
良知良能[liáng zhī liáng néng, ㄌㄧㄤˊ ㄓ ㄌㄧㄤˊ ㄋㄥˊ, ] instinctive understanding, esp. of ethical issues (成语 saw); untrained, but with an inborn sense of right and wrong; innate moral sense, #256,351 [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
我知らず;われ知らず;我しらず[われしらず, wareshirazu] (adv) involuntarily; instinctively; without realizing [Add to Longdo]
思わず[おもわず, omowazu] (adv) unintentionally; reflexively; spontaneously; involuntarily; instinctively; (P) [Add to Longdo]
本能的[ほんのうてき, honnouteki] (adj-na) instinctive; instinctual [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 6.5297 seconds
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม