Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ ความหมายของคำว่า insert | พจนานุกรม Longdo Dict
97 ผลลัพธ์ สำหรับ insert  IH2 N S ER1 T
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -insert-, *insert*

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
insert[VT] แซม, See also: แทรก, แทรกเข้า, Syn. enter, include
insert[N] ใบแทรก, See also: หน้าโฆษณาแทรกในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร, Syn. pull-out, supplement
insert[VT] ใส่, See also: สอด, สอดใส่, ใส่เข้า, Syn. put in, stick in;
inserted[ADJ] ซึ่งใส่ไว้, See also: ซึ่งสอดแทรกไว้, ที่เชื่อมต่อโดยการเติบโตตามธรรมชาติ, Syn. enclosed, stuck in
insert in[PHRV] แทรกเข้าไปใน, See also: สอดเข้าไปใน, ใส่เข้าไปใน
insertion[N] การแทรก, See also: การใส่, การเติม, Syn. inclusion, interpolation
insert into[PHRV] เขียนเพิ่มใน, See also: ใส่เพิ่มเข้าไปใน, แทรกเข้าไปใน
insert between[PHRV] แทรกระหว่าง, See also: สอดแทรกระหว่าง, ใส่ระหว่าง
Hope Dictionary
insert(อินเซิร์ท') vt. ใส่เข้า,สอด,แทรก,บรรจุ,ปลูก. n. สิ่งแทรก,ใบแทรก., See also: insertable adj. inserter n., Syn. inject
insert keyแป้นแทรก <คำแปล>เป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีคำว่า Insert หรือ Ins อยู่บนแป้น การกดแป้นนี้จะทำให้สามารถพิมพ์ตัวอักษรแทรกเข้าไปโดยที่ตัวอักษรที่อยู่ถัดไปจะถอยให้ (ถ้าไม่กดแป้นนี้ อักษรตัวใหม่ที่พิมพ์จะทับตัวเก่า ทำให้ตัวเก่าหายไป) อย่างไรก็ตาม แป้นนี้เป็นแป้นเปิด/ปิด (on/off) หมายความว่า กดแป้นนี้ครั้งแรก จะเปลี่ยนให้เป็นภาวะแทรก แต่ถ้ากดอีกครั้งหนึ่ง ก็จะเปลี่ยนกลับไปเป็นภาวะเดิม คือภาวะพิมพ์ทับ บางทีใช้ Ins keyดู insert mode ประกอบ
insert modeภาวะแทรกหมายถึง ภาวะที่เราสามารถพิมพ์แทรก คำ ข้อความ หรือตัวอักษรเข้าไปได้ โดยปกติในการพิมพ์ จะมี 2 ภาวะ ภาวะแรกเรียกว่า ภาวะแทรก หมายถึงการพิมพ์อักขระแทรกลงไป โดยที่อักขระตัวที่มีอยู่แล้วถอยกระเถิบไปให้ ส่วนอีกภาวะหนึ่ง ก็คือ การพิมพ์ทับลงไปบนอักขระเก่า ที่ให้ของเก่าหายไป ถ้าต้องการให้อยู่ในภาวะแทรก ก็กดแป้น Insert ถ้าต้องการพิมพ์ทับ ก็กดแป้นนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
inserted(อินเซอ'ทิด) adj. ซึ่งใส่ไว้,ซึ่งสอดแทรกไว้
insertion(อินเซอ'เชิน) n. การใส่ไว้,การสอดแทรกไว้,สิ่งที่สอดแทรกไว้,การปลูก,ที่ที่ติด, Syn. inset,addition,suplement
insertion pointerตัวชี้การแทรกหมายถึง ตัวชี้ตำแหน่งที่มีลักษณะคล้าย I (เรียกว่า I Beam) ถ้าต้องการจะพิมพ์แทรกลงไปที่ตรงไหน ให้นำตัวนี้ไปวางไว้ตรงนั้น อักขระที่พิมพ์ใหม่ก็จะแทรกลงไปตรงนั้น
Nontri Dictionary
insert(n) สิ่งที่ใส่ไว้,ใบแทรก,สิ่งที่แทรกไว้
insert(vt) ใส่ไว้,สอด,แทรก,บรรจุ
insertion(n) การสอดแทรก,การแทรก,สิ่งที่ใส่ไว้
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
insert๑. สอดใส่๒. สิ่งสอดใส่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
insertปลายเสียบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
Insert key; Ins keyแป้นแทรก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Insert key; Ins keyแป้นแทรก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
insert modeภาวะแทรก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
insertion๑. การสอดใส่ [มีความหมายเหมือนกับ intromission]๒. ที่เกาะปลาย, จุดดึง (กล้ามเนื้อ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Insert keyแป้นแทรก [คอมพิวเตอร์]
Insert modeภาวะแทรก [คอมพิวเตอร์]
Insertio Velamentosaรกที่เกาะอยู่ที่มดลูกส่วนล่าง [การแพทย์]
Insertionใส่ห่วง [การแพทย์]
Insertionจุดยึดเกาะ, การแทรกตัวเข้าไป, จุดเกาะ, ที่เกาะ, ตำแหน่งที่เกาะของกล้ามเนื้อส่วนที่มีการเคลื่อนไหว [การแพทย์]
Insertion of IUDการใส่ห่วง [การแพทย์]
Insertion of Pharyngeal Airwaysใส่ท่อหายใจส่วนฟาริงซ์ [การแพทย์]
Insertion, Immediate Postpartalใส่ห่วงทันทีหลังคลอด [การแพทย์]
Insertion, Marcinalสายสะดือเกาะที่ขอบของรก [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
insertPlease insert your card.
insertprototype.js - inserts 'what's new' data into the page when it is read.
insertShould I insert coins first?
insertThe secretary inserted the letter in the envelope.
insertWhen inserting the budwood into the root stock make the cambium layer overlap.
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
สอดใส่[V] insert, See also: penetrate, Example: คุณครูทั้งหลายพยายามที่จะสอดใส่เนื้อหา และวิธีการหาความรู้ให้แก่นักเรียนของตน, Thai definition: ใส่เข้าไป
เหน็บ[V] insert, See also: stick, tuck, attach, Syn. เสียบ, Example: เงินชายร่างกายกำยำเหน็บผ้าเช็ดหน้าสีฟ้าตรงมุมกระเป๋าบน, Thai definition: สอดไว้ในที่บังคับ
แนม[V] put in, See also: insert, add, Syn. แทรก, เพิ่มเติม, Example: เมี่ยงสดจะต้องแนมด้วยผักสดจึงจะอร่อยเข้ากัน, Thai definition: แทรกเข้าไว้
ใบแทรก[N] insert, See also: addendum, supplement, inset, Syn. ใบเสริม, Example: แผนที่พิมพ์อยู่บนใบแทรกของประกาศในหนังสือพิมพ์ แสดงที่ที่เกิดการฆาตกรรมกองโจรอินโดนีเซีย, Count unit: ใบ, Thai definition: แผ่นกระดาษมีข้อความประกาศหรือโฆษณาเป็นต้นที่แทรกอยู่ในหนังสือพิมพ์
ยอน[V] insert, Syn. แยง, Example: เขาเอาดินสอยอนเข้าไปในหูน้องชาย
การแทรก[N] insertion, See also: infiltration, permeation, penetration, Syn. การคั่น, การสอด, การเข้ายุ่ง, การซึมผ่าน, การเข้าแทรก, Example: เขาประสบความสำเร็จในการแทรกตัวเข้าไปมีบทบาทในทางการเมือง, Thai definition: การเข้าไปอยู่ในระหว่างสิ่งอื่นในลักษณะที่เบียดเสียดหรือสอดเป็นต้น, การเจือเพียงนิดหน่อย, การเกิดขึ้นในระหว่าง, การเติมเข้าไปในระหว่าง
การสอดใส่[N] insertion, Syn. การสอด, การใส่, การแทรก, Thai definition: การใส่เข้าไป
แทรกซอน[V] insert, See also: penetrate, pass in (as a wedge), through, squeeze in, Syn. ซอนไช, Example: เขาแทรกซ้อนผ่านกลุ่มคนดูจนได้ออกมายืนแถวหน้า, Thai definition: แทรกไปทั่ว
ใบเสริม[N] insert, See also: addendum, supplement, inset, Syn. ใบแทรก, Count unit: ใบ, Thai definition: แผ่นกระดาษมีข้อความประกาศหรือโฆษณาเป็นต้นที่แทรกอยู่ในหนังสือพิมพ์
สอด[V] insert, See also: place, slip, Syn. ใส่, เสือก, Example: วงแหวนนี้จะสอดไว้ด้านหลังของม้วนเทปเท่านั้น, Thai definition: เสือกหรือใส่เข้าไปในช่อง หรือในระหว่างที่พอๆ กัน, แทรกเข้าไปในระหว่างกลาง
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
แบบฟอร์มการลงโฆษณา[n. exp.] (baēpføm kān long khōtsanā) FR: formulaire d'insertion publicitaire [m]
ใบแทรก[n.] (baisaēk) EN: insert   
ใบเสริม[n. exp.] (bai soēm) EN: insert   
ฝัง[v.] (fang) EN: insert ; implant   FR: insérer ; implanter ; incruster
การเข้าแทรก[n. exp.] (kān khao saēk) EN: insertion   
การเข้ายุ่ง[n.] (kān khao yung) EN: insertion   
การลงโฆษณา[n. exp.] (kān long khōtsanā) FR: insertion publicitaire [f]
ข้อแทรก[n. exp.] (khø saēk) EN: insertion   
เหน็บ[v.] (nep) EN: insert ; attach ; stick ; tuck   FR: insérer ; introduire
แทรก[X] (saēk) EN: insert ; infiltrate ; penetrate ; insinuate ; introduce   FR: se faufiler ; se frayer un chemin ; s'infiltrer ; insérer
CMU Pronouncing Dictionary
INSERT   IH2 N S ER1 T
INSERT   IH1 N S ER2 T
INSERTS   IH2 N S ER1 T S
INSERTS   IH1 N S ER2 T S
INSERTED   IH2 N S ER1 T AH0 D
INSERTED   IH2 N S ER1 T IH0 D
INSERTING   IH2 N S ER1 T IH0 NG
INSERTION   IH2 N S ER1 SH AH0 N
Oxford Advanced Learners Dictionary
insert  (n) ˈɪnsɜːʳt
insert  (v) ˈɪnsˈɜːʳt
inserts  (n) ˈɪnsɜːʳts
inserts  (v) ˈɪnsˈɜːʳts
inserted  (v) ˈɪnsˈɜːʳtɪd
inserting  (v) ˈɪnsˈɜːʳtɪŋ
insertion  (n) ˈɪnsˈɜːʳʃən
insertions  (n) ˈɪnsˈɜːʳʃənz
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[chā, ㄔㄚ, ] insert; stick in; pierce; to take part in; to interfere; to interpose, #3,649 [Add to Longdo]
插入[chā rù, ㄔㄚ ㄖㄨˋ, ] insert; stick; thrust, #10,029 [Add to Longdo]
插入因子[chā rù yīn zǐ, ㄔㄚ ㄖㄨˋ ㄧㄣ ㄗˇ, ] insertion element [Add to Longdo]
DING DE-EN Dictionary
Einsatzbüchse {f}insert shell [Add to Longdo]
Einsatzring {m}insert ring [Add to Longdo]
Gewindebuchse {f} [techn.]insert nut [Add to Longdo]
Insertion {f}; Ansatzpunkt eines Muskels am Knochen [anat.]insertion [Add to Longdo]
Kontakteinsatz {m}insert connector [Add to Longdo]
Ventilfeder {f}insert spring (valve) [Add to Longdo]
Ventilkörper {m}insert (valve); metal insert; valve body; valve insert; valve stem [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
はめ込む;嵌め込む;填め込む[はめこむ, hamekomu] (v5m,vt) (1) to inlay; to insert; to set; (2) {math} to plug in (to a formula); to immerse; (3) to trick; to deceive [Add to Longdo]
インサーション[, insa-shon] (n) insertion [Add to Longdo]
インサート[, insa-to] (n,vs) insert [Add to Longdo]
インサートモード[, insa-tomo-do] (n) {comp} insert mode [Add to Longdo]
インサート編集[インサートへんしゅう, insa-to henshuu] (n) {comp} insert edit [Add to Longdo]
スペ[, supe] (n) (abbr) insert a space (editor's mark) [Add to Longdo]
加除[かじょ, kajo] (n,vs) insertion and deletion [Add to Longdo]
絵組;絵組み[えぐみ, egumi] (n) (1) structure of an artwork; pictorial design; (2) pictures inserted in a book [Add to Longdo]
開眼供養[かいげんくよう, kaigenkuyou] (n) ceremony to consecrate a newly made Buddhist statue or image by inserting the eyes (thereby investing it with soul) [Add to Longdo]
割り注;割注[わりちゅう, warichuu] (n) inserted notes [Add to Longdo]
COMPDICT JP-EN Dictionary
組み込み[くみこみ, kumikomi] built-in, cut-in (printing), insert, include [Add to Longdo]
挿入[だいにゅう, dainyuu] insertion (vs) [Add to Longdo]
挿入点[そうにゅうてん, sounyuuten] insertion point [Add to Longdo]
挿入[だいにゅう, dainyuu] insert [Add to Longdo]
Time: 0.0103 seconds, cache age: 145.246 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม