Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ inhumanely แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


31 ผลลัพธ์ สำหรับ inhumanely  
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -inhumanely-, *inhumanely*, inhumane

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Automatically try *inhumanely*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Inhumanely strong. แข็งแกร่งเหนือมนุษย์ To Hell... And Back (2009)
Where everybody is poor... that is cruelty and it's inhumane. มันไร้มนุษยธรรม - ผมรู้คุณคุยกับผมเรื่องนี้แล้ว - โอเค I Heart Huckabees (2004)
This can go down humanely if you don't fight, but if you pull a stunt like that again, it's going to get inhumane right quick. ถ้าคุณไม่ขัดขืน ผมก็จะไม่ทำรุนแรง แต่ถ้าขืนทำแบบเมื่อกี้อีกล่ะก็ ผมไม่ปราณีแน่ Otis (2006)
That's just inhumane. แล้วเผ่นมานี่ ใช้งานกันโหดไป Chuck Versus the Sandworm (2007)
It would be inhumane. มันเป็นการทารุณนะครับ The Wild Brunch (2007)
Inhumanely strong. แข็งแกร่งเหนือมนุษย์ To Hell... And Back (2009)
It's inhumane. If a person's allowed to die,  มันไร้มนุษยธรรม You Don't Know Jack (2010)
I won't work in this inhumane kitchen. I will not do it! ฉันจะไม่ทำงานในครัวที่ป่าเถื่อนแบบนี้\ ไม่ทำอีกต่อไปแล้ว Pasta (2010)
It's inhumane, what it is! ไม่มีมนุษยธรรมเอาซะเลย ที่ให้เราอยู่ในกล่อง Transformers: Dark of the Moon (2011)
To expose their inhumane practices! เพื่อแสดงให้เห็นความไร้มนุษยธรรมไง You Smell Like Dinner (2011)
It's inhumane. มันไร้มนุษยธรรม Curriculum Unavailable (2012)
Not just rude... it's downright inhumane! ไม่ใช่แค่ไม่ให้เกียรติ แต่ยังไม่มีมนุษยธรรมด้วย Journey to the West (2013)
I'm sorry, but it would be inhumane. เท่ากับไร้มนุษยธรรม The Space Between Us (2017)
Mr. Miller, I protest your inhuman treatment of this man. Mr. Miller, ich protestiere gegen ihre inhumane Behandlung dieses Mannes. The Young One (1960)
"ln light of recent evidence, "l cannot in good conscience utilize research that was derived from such inhuman practices." Angesichts der Beweise kann ich nicht guten Gewissens Forschung nutzen, die von solch inhumanen Praktiken herruht. Nothing Human (1998)
Such images of slaughter and bloody red water clearly show the Japanese government has little respect for the state of the world's oceans with their inhumane methods of fishing ... often in violation of international treaties, laws and conventions designed Solche Bilder des Schlachtens und blutig-roten Wassers zeigen deutlich, dass die japanische Regierung kaum Respekt für den Zustand der Weltmeere hat, angesichts ihrer inhumanen Fischfang-Methoden, die oft gegen internationale Verträge, Gesetze und Konventionen verstoßen, die dazu gedacht waren, die Meere vor einem Übermaß an Ausbeutung zu schützen - Earthlings (2005)
'Cause everyone warned me that prison would be an inhumane environment. Denn alle warnten mich, dass das Gefängnis ein inhumanes Umfeld sein würde. Seven Minutes in Heaven (2016)

Oxford Advanced Learners Dictionary
inhumanely (a) ˌɪnhjuːmˈɛɪnliː (i2 n h y uu m ei1 n l ii)
inhumane (j) ˌɪnhjuːmˈɛɪn (i2 n h y uu m ei1 n)

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
inhumane(adj) ขาดมนุษยธรรม, See also: ขาดความเมตตาปรานี, Syn. heartless, brutal, unmerciful, unkind, Ant. humane

Hope Dictionary
inhumane(อินฮิวเมน') adj. ขาดมนุษยธรรม, ขาดความกรุณาปรานี, ผิดมนุษย์, ทารุณ, โหดร้าย., See also: inhumanely adv., Syn. inhuman

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
หิน(adj) cruel, See also: brutal, callous, inhumane, ruthless, heartless, malevolent, unkind, vicious, Syn. เหี้ยม, หินชาติ, โหดเหี้ยม
โหดร้าย(v) be cruel, See also: be ruthless, be heartless, be brutal, be callous, be inhumane, be malevolent, be unkind, b, Syn. โหดเหี้ยม, ใจร้าย, Ant. ใจดี, Example: พฤติกรรมของทหารนาซีโหดร้ายดุจคนเถื่อน
โหดร้าย(adv) brutally, See also: cruelly, ruthlessly, heartlessly, callously, inhumanely, malevolently, unkindly, viciously, Syn. ร้ายกาจ, โหดเหี้ยม, อำมหิต, Example: รัฐมนตรีอินเดียก็ถูกระเบิดสังหารอย่างโหดร้าย

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
หิน[hin] (adj) EN: cruel ; brutal ; callous ; inhumane ; ruthless ; heartless ; malevolent ; unkind ; vicious ; merciless  FR: cruel ; dur ; impitoyable ; sans merci ; sans pitié

CMU Pronouncing Dictionary
INHUMANE IH2 N HH Y UW0 M EY1 N

DING DE-EN Dictionary
menschenunwürdig { adj } | menschenunwürdiger | am menschenunwürdigstendegrading; inhumane; unfit for human beings; unworthy of a human being | more degrading | most degrading [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
刻薄;酷薄[こくはく, kokuhaku] (adj-na, n) cruel; inhumane [Add to Longdo]
非人道的兵器[ひじんどうてきへいき, hijindoutekiheiki] (n) (See 非人道兵器・ひじんどうへいき) inhumane weapons; weapon against humanity [Add to Longdo]
非人道兵器[ひじんどうへいき, hijindouheiki] (n) inhumane weapons; weapon against humanity [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1108 seconds, cache age: 132.336 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม