Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ informer แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


36 ผลลัพธ์ สำหรับ informer  IH2 N F AO1 R M ER0
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -informer-, *informer*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
informer(n) คนแจ้งข่าว, Syn. accuser, betrayer, whistle-blower

Hope Dictionary
informer(อินฟอร์ม'เมอะ) n. ผู้บอกให้รู้, สนเทศ, ผู้แจ้งข่าว

Nontri Dictionary
informer(n) ผู้บอก, ผู้แจ้งความ, คนฟ้องร้อง

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
informerผู้แจ้งความ (ว่ามีการกระทำความผิด), สายลับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Get our informers to find out where it's going to be held. ได้รับข่าวคราวของเราที่จะหาที่มันเป็นไปที่จะจัดขึ้น The Godfather (1972)
Major Koslova's informers can't finger. สายของพันตรีโคสโลว่าชี้ตัวเขาไม่ได้ The Jackal (1997)
Two days ago, my informer nearly found out who he was 2 วันก่อน คนของผม เกือบจะรู้ว่าใครเป็นสายให้หานเซิน Infernal Affairs (2002)
My informer nearly found out who the mole was คนของผมเกือบจะรู้แล้วว่าใครเป็นสายให้หานเซิน Infernal Affairs (2002)
Now they know of things only an informer could have told them. แต่ตอนนี้พวกมันรู้เรื่องแค่ที่สายมันบอกมาเท่านั้น The Great Raid (2005)
- My informer tells me that he would be less inclined to be engaged, were it not for the presence of a certain gentleman. -คนที่เต้นด้วยก่อนหน้านี้บอกว่า ...เขาไม่อยากเต้นเลย ถ้าไม่มี... ...การปรากฏตัวของสุภาพบุรุษผู้หนึ่ง Pride & Prejudice (2005)
For years, there's been a well-hidden informer that's sent us all down at one point or another. เป็นปีแล้วที่มีสายข่าวซ่อนอยู่ในนี้... และคอยจับเราเข้าคุกเป็นระยะ RocknRolla (2008)
You have an informer in your neck of the woods. นายมี... ........... หนอนบ่อนไส้ RocknRolla (2008)
No, no, he's a bigtime lawyer who reckons he knows about an informer in our part of town. ไม่ๆๆ.. เขาเป็นทนายใหญ๋ที่คิดว่ารู้ตัวสาย ในบางส่วนของเมืองเรา RocknRolla (2008)
If you tell me who this informer is, then we can talk about anything you want. ถ้าบอกผมว่าใครคือสาย ผมจะคุยทุกเรื่องที่คุณต้องการ RocknRolla (2008)
Because every time an informer finds himself in front of a judge, a secret letter stands witness as to the cooperation and efficiency-- เพราะทุกครั้งที่คนให้ข่าว... .... ต้องเผชิญหน้ากับศาล เจ้าจดหมายลึกลับ.. RocknRolla (2008)
And if that informer provides adequate information then that dog of dogs is magically released. และถ้าคนให้ข่าวคนนั้นส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์... . ..ไม่นาน มนต์วิเศษของคนชั่วก็จะถูกปล่อยออกมา RocknRolla (2008)

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ผู้รายงาน(n) reporter, See also: informer, Syn. คนรายงาน, Example: ผู้รายงานไม่เห็นบอกผมเลยว่างานแสดงอยู่ที่ไหนบ้าง, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่ทำหน้าที่บอกเรื่องราวต่างๆ ให้ผู้อื่นทราบ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บอก[bøk] (v) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach  FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer
บอกให้รู้[bøk hai rū] (v, exp) FR: informer ; apprendre
บอกให้ทราบ[bøk hai sāp] (v, exp) EN: indicate  FR: informer ; mettre au courant ; indiquer
บอกกล่าว[bøkklāo] (v) EN: let on ; give notice ; tell ; notify ; apprise ; inform ; announce to  FR: informer ; aviser
ให้ข้อมูล[hai khømūn] (v, exp) EN: give some information  FR: donner des informations ; informer
แจ้ง[jaēng] (v) EN: tell ; inform ; report ; indicate ; reveal ; advise ; express ; announce ; notify ; let know ; intimate; declare  FR: annoncer ; aviser ; informer ; notifier ; rapporter ; révéler ; dire ; déclarer ; communiquer ; faire connaître ; prévenir ; alerter
แจ้งให้...ทราบ[jaēng hai ... sāp] (v) EN: inform ... (s.o.) ; announce  FR: informer ... (qqn)
ผู้แจ้งความ[phū jaēngkhwām] (n, exp) EN: informer
รายงาน[rāi-ngān] (v) EN: report ; provide information ; give an account of ; inform  FR: rapporter ; rendre compte de ; faire un rapport ; donner un compte-rendu ; informer
เรียน[rīen] (v) EN: inform ; report  FR: informer ; rapporter

CMU Pronouncing Dictionary
INFORMER IH2 N F AO1 R M ER0
INFORMERS IH2 N F AO1 R M ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary
informer (n) ˈɪnfˈɔːmər (i1 n f oo1 m @ r)
informers (n) ˈɪnfˈɔːməz (i1 n f oo1 m @ z)

DING DE-EN Dictionary
Denunziant { m } | Denunzianten { pl }informer | informers [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
インフォーマー[info-ma-] (n) informer [Add to Longdo]
通報者[つうほうしゃ, tsuuhousha] (n) person who notifies the police; informer; whistleblower; delator [Add to Longdo]
密告者[みっこくしゃ, mikkokusha] (n) informer; betrayer [Add to Longdo]
裏切り者(P);裏切者[うらぎりもの, uragirimono] (n) betrayer; traitor; turncoat; informer; (P) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1089 seconds, cache age: 11.875 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม