Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ impractically แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


41 ผลลัพธ์ สำหรับ impractically  
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -impractically-, *impractically*, impractical

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Automatically try *impractically*
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
impractical(adj) ซึ่งไม่มีประสิทธิภาพเมื่อนำมาใช้งานจริง, See also: ที่ใช้งานไม่ได้, Syn. unrealistic, unworkable, Ant. practical, realible, workable

Hope Dictionary
impractical(อิมแพรค' ทิเคิล) adj. ทำไม่ได้, ปฏิบัติไม่ได้, จัดการไม่ได้, เพ้อฝัน., See also: impracticality, impracticalness n.

Nontri Dictionary
impractical(adj) ไม่มีประโยชน์, เพ้อฝัน, ทำไม่ได้, ไม่ได้ผลจริง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
From Don Quixote, pursuer of lofty but impractical ideals. ดอนกิโฮเต้แสวงหาความฝันอันสูงส่ง แต่ไม่มีทางเป็นจริง The Wicker Man (2006)
Perfectly impractical. แน่นอนว่าไม่ได้ช่วยอะไรเลย The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
Once there it will be impractical to attack him คงเป็นเรื่องยากมาก ที่จะจัดการกับเขา Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
How can we fight? This is so impractical! แต่ก่อนกองทัพปฏิวัติไม่มีอะไร เราก็ยังสละชีพกันได้ 1911 (2011)
I'd say that using these weapons in a real conflict would be extremely impractical, no? จะบอกว่า ถ้าอาวุธพวกนี้ ถูกนำไปใช้ในสงครามจริง มันจะทำให้เกิดความรุนแรงมากขึ้น ใช่ไหม? Resident Evil: Damnation (2012)
I mean, kind of impractical, right? แบบว่า มันค่อนข้างเป็นไปไม่ได้ใช่ไหม Plucky Pennywhistle's Magical Menagerie (2012)
It feels like a race car but without the impracticality and discomfort. มันให้ความรู้สึกถึงรถแข่งแต่นุ่มสบาย Episode #18.1 (2012)
It's impractical, Booth. มันใช้ไม่ได้หรอก บูธ The Shot in the Dark (2013)
Well, for one thing, it would be very impractical. ดี สำหรับบางสิ่ง มันอาจจะทำได้ไม่มาก Cat's Cradle (2013)
The surgery was too expensive, too impractical. ค่าผ่าตัดมันแพงเกินไป ไช้การไม่ได้จริง The Grey Hat (2014)
Totally impractical. They all do it. ทำไปก็งั้นๆ แหละ ทำกันทุกคน Deadpool (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
impracticalHis impractical proposal astonished us all.
impracticalHis plan struck them as impractical.
impracticalHis theory was at loss of impractical.
impracticalShe thought the plan was fine but impractical.
impracticalThe committee rejected the proposal on the ground that it was impractical.
impracticalThe plan was rejected as being impractical.
impracticalWe all consider that your idea is impractical.

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ใช้ไม่สะดวก[chai mai sadūak] (adj) EN: impractical  FR: peu pratique

CMU Pronouncing Dictionary
IMPRACTICAL IH2 M P R AE1 K T AH0 K AH0 L
IMPRACTICAL IH2 M P R AE1 K T IH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary
impractical (j) ˈɪmprˈæktɪkl (i1 m p r a1 k t i k l)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
削足适履[xuē zú shì lǚ, ㄒㄩㄝ ㄗㄨˊ ㄕˋ ㄌㄩˇ, / ] to cut the feet to fit the shoes (成语 saw); to force sth to fit (as to a Procrustean bed); impractical or inelegant solution, #98,036 [Add to Longdo]
迂阔[yū kuò, ㄩ ㄎㄨㄛˋ, / ] high sounding and impractical; high flown nonsense, #162,085 [Add to Longdo]
迂儒[yū rú, ㄩ ㄖㄨˊ, ] unrealistic; pedantic and impractical, #335,970 [Add to Longdo]
迂拙[yū zhuō, ㄩ ㄓㄨㄛ, ] stupid; impractical, #492,585 [Add to Longdo]
迂论[yū lùn, ㄩ ㄌㄨㄣˋ, / ] unrealistic argument; high flown and impractical opinion, #793,008 [Add to Longdo]
迂滞[yū zhì, ㄩ ㄓˋ, / ] high-sounding and impractical [Add to Longdo]
迂远[yū yuǎn, ㄩ ㄩㄢˇ, / ] impractical [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Unmöglichkeit { f }impracticality [Add to Longdo]
Unmöglichkeiten { pl }impracticalness [Add to Longdo]
unpraktisch { adj }impractical [Add to Longdo]
unpraktisch { adv }impractically [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
机上空論[きじょうくうろん, kijoukuuron] (n) impractical desktop theory (proposition); unworkable idea; an idea that isn't worth the paper it's written on [Add to Longdo]
空理空論[くうりくうろん, kuurikuuron] (n) impractical or useless theory [Add to Longdo]
書生論[しょせいろん, shoseiron] (n) impractical argument [Add to Longdo]
非実際的[ひじっさいてき, hijissaiteki] (adj-na) impractical; unpractical [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 9.6185 seconds
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม