Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ hush แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


60 ผลลัพธ์ สำหรับ hush  HH AH1 SH
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -hush-, *hush*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
hush(n) ความเงียบ
hush(int) คำออกเสียงเพื่อขอให้เงียบ
hush(adj) เงียบ
hush(vi) ทำให้เงียบ
hush(vt) ปกปิด, See also: ปิดบัง
hushed(adj) เงียบ, See also: สงบ
hush up(phrv) ทำให้เงียบ, See also: เงียบ
hush up(vt) ปกปิด, See also: ปิดบัง
hush money(n) ค่าปิดปาก
hush-money(idm) ค่าปิดปาก, See also: เงินสินบน

Hope Dictionary
hush(ฮัช) { hushed, hushing, hushes } interj. คำอุทานขอให้เงียบ. vi., adj. เงียบ, ปิดบัง, ทำให้สงบ, บรรเทา. -n. ความเงียบ., See also: hushedly adv. hushful adj. hushfully n., Syn. silence, quiet
hush moneyเงินปิดปาก, เงินค่าปิดปาก

Nontri Dictionary
hush(vi, vt) หยุดเงียบ, เงียบสงบ, ระงับ

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hush-moneyเงินค่าปิดปาก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Or just a passing folly that her friends can hush up and will in time be quite forgotten. หรืออาจจะเป็นเรื่องหลอกลวงโง่ๆ จากเพื่อนหล่อน ที่สร้างขึ้นก็ได้ เดี๋ยวถึงเวลาก็ลืมกันเอง Episode #1.5 (1995)
- Shh. Hush yourself, Hardy. - เงียบไว้ ฮาร์ดี้ The Legend of Bagger Vance (2000)
I suppose Dumbledore is trying to hush it all up. ฉันคิดว่า ดัมเบิลดอร์วิ่งเต้นปิดข่าวน่าดูชม Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Hush little baby, don't say a word... [ เด็กน้อยเงียบไป ไม่พูดอะไร... ] Jenny, Juno (2005)
Hush up! เงียบขึ้น! Black Snake Moan (2006)
All y'all, hush up. พวกคุณทั้งหมด, เงียบขึ้น. Black Snake Moan (2006)
Don't hush me. ไม่ต้องมาห้ามผม Faith Like Potatoes (2006)
Hush That's right, we make a wish ชู่ว์ ถูกต้อง เราสามารถขอสิ่งที่เราต้องการได้ Eternal Summer (2006)
Darling, hush now, there's no need for this... เจ้าหนู ยังก่อน นี่มันไม่จำเป็นหรอก... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Hush now, Toby, hush. You're not going anywhere. เย็นไว้ก่อน โทบี้ เย็นไว้ เธอจะไม่ไปไหนทั้งนั้น Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
- Hush now Mar. [ Radio ] ซึ่งมีผลกระทบต่อความอยู่รอดของประเทศเรานั้น I Am Legend (2007)
Hush your wheesht, you daft dog! เงียบซะที ไอ้หมาบ้า The Water Horse (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hushShe got into the room with hushed steps.
hushShe hushed her baby to sleep.
hushThe victim of blackmail has been paying hush money for years, but now he realizes it is foolish, and he has decided not to pay a red cent more.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ปิดข่าว(v) hush news, See also: suppress news, Example: บริษัทปิดข่าวการปลดลูกจ้างเพื่อลดค่าใช้จ่าย, Thai Definition: เก็บความลับไว้ไม่ให้รั่วไหล
ค่าปิดปาก(n) payment for sticking to what one has said, See also: hush money, Example: บางคนจ่ายเงินเป็นค่าปิดปากสมาชิกเอาไว้มิให้นำเรื่องที่เสียหายมาเปิดเผย
ปิดความ(v) hush up, See also: conceal a matter, keep secret, suppress, Syn. ปิดบัง, Example: เขาพยามปิดความไม่ให้ผมทราบความจริง, Thai Definition: ปิดบังความจริง
ไม่พูดไม่จา(v) mute, See also: hush, silence, quiet, still, tranquil, Syn. นิ่ง, เงียบ, Example: หล่อนเดินเข้ามาและไม่พูดไม่จากับใครทั้งนั้น
จุปาก(v) hush, Example: ครูจุปากให้เด็กๆ เงียบ เพราะมีผู้ใหญ่มาตรวจโรงเรียน, Thai Definition: ทำปากดังจุ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อำ[am] (v) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff  FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
ค่าปิดปาก[khā pit pāk] (n, exp) EN: hush money  FR: prix du silence [ m ]
เงียบ ๆ หน่อย[ngīep ngīep nøi] (interj) EN: hush! ; silence!  FR: silence ! ; chut !
เงียบสงัด[ngīep sa-ngat] (adj) EN: quiet ; silent ; soundless ; noiseless ; inaudible ; hushed
งุบงิบ[ngup-ngip] (adv) EN: hush-hush ; on the sly ; in secret ; surreptituously  FR: en cachette ; en secret
สันติสุข[santisuk] (n) EN: calmness ; calm ; tranquillity ; quiet ; hush ; repose ; serenity ; peace ; peacefulness ; peace and happiness

CMU Pronouncing Dictionary
HUSH HH AH1 SH
HUSHED HH AH1 SH T

Oxford Advanced Learners Dictionary
hush (v) hˈʌʃ (h uh1 sh)
hushed (v) hˈʌʃt (h uh1 sh t)
hushes (v) hˈʌʃɪz (h uh1 sh i z)
hushing (v) hˈʌʃɪŋ (h uh1 sh i ng)
hush-hush (j) hˈʌʃ-hʌʃ (h uh1 sh - h uh sh)
hush-money (n) hˈʌʃ-mʌniː (h uh1 sh - m uh n ii)

DING DE-EN Dictionary
Schweigegeld { n }hush money [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
オールドイングリッシュシープドッグ[o-rudoingurisshushi-pudoggu] (n) Old English sheepdog [Add to Longdo]
クラッシュシンドローム[kurasshushindoro-mu] (n) crush syndrome [Add to Longdo]
コントローラ保守診断バス[コントローラほしゅしんだんバス, kontoro-ra hoshushindan basu] (n) { comp } controller maintenance and diagnostic bus [Add to Longdo]
シュシュ[shushu] (n) (uk) scrunchie; hair tie covered in fabric [Add to Longdo]
闇から闇に葬る[やみからやみにほうむる, yamikarayaminihoumuru] (exp, v5r) to cover up; to hush up; to shroud in darkness [Add to Longdo]
看守者[かんしゅしゃ, kanshusha] (n) jailer; gaoler [Add to Longdo]
閑散[かんさん, kansan] (adj-na) (1) deserted (esp. store, market, town, streets); very few people; (2) quiet; inactive; off-season; dull; hushed; (P) [Add to Longdo]
議会制民主主義[ぎかいせいみんしゅしゅぎ, gikaiseiminshushugi] (n) parliamentary democracy [Add to Longdo]
元首相[もとしゅしょう, motoshushou] (n) (See 元・もと) former Prime Minister; former Chancellor [Add to Longdo]
口止め料[くちどめりょう, kuchidomeryou] (n) hush money [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
取捨選択[しゅしゃせんたく, shushasentaku] sifting (vs), making a wise choice [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1115 seconds, cache age: 9.937 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม