Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ hill แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


125 ผลลัพธ์ สำหรับ hill  HH IH1 L
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -hill-, *hill*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
to make a mountain out of a molehillสร้างเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
hill(n) กอง, Syn. heap, mound, pile
hill(n) เนิน, See also: เขาเตี้ยๆ, ดอน
hilly(adj) ซึ่งเต็มไปด้วยเนิน
hilly(adj) ซึ่งเป็นเนิน
hillock(n) เนินเขาเล็กๆ, Syn. knoll, mound
hillside(n) ลาดเขา, See also: ข้างเขา
hill myna(n) นกที่มีขนดำและสอนให้พูดเลียนแบบมนุษย์ได้ มีชื่อในภาษาละตินว่า Gracula religiosa, See also: นกจำพวกนกสาลิกาและนกขุนทอง
hillbilly(adj) เกี่ยวกับคนที่มีลักษณะเหมือนคนบ้านนอก
hillbilly(n) คนบ้านนอก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ตาสีตาสา
hill tribe(n) ชาวเขา

Hope Dictionary
hill(ฮิล) n. เนินเขา, ภูเขาลูกเล็ก ๆ , เขาเตี้ย ๆ -Phr. (over the hill ผ่านพ้นสมัยรุ่งเรืองหรือสมัยมีอำนาจ) . vt. ล้อมรอบเนินเขา, กลายเป็นเนิน
hillock(ฮิล'ลอด) n. เนินเขาเล็ก ๆ, See also: hillocky adj.
hillside(ฮิล'ไซดฺ) n. ข้างภูเขา, ไหล่เขา
hilltop(ฮิล'ทอพ) n. ยอดเขา
hilly(ฮิล'ลี) adj. เต็มไปด้วยเนินเขา, คล้ายเนินเขา, สูง, ชัน., See also: hilliness n.
achilles(อะคิล' ลีซ) n. ชื่อเทพเจ้าของกรีกที่อยู่ยงคงกระพัน เว้นแต่ที่ส้นเท้า, จุดอ่อน, จุดเป็นจุดตาย. -Achillean adj.
achilles heelบริเวณหรือส่วนเดียวที่ได้รับบาดเจ็บ (Achilles hell)
achilles tendon anat.เส้นเอ็นที่เชื่อมระหว่างกล้ามเนื้อน่องกับกระดูกส้นเท้า
ant hillจอมปลวก
chill(ชิล) { chilled.chilling, chills } n. ความหนาว, ความเยือกเย็น, ความหมดสนุก, ความเฉยเมย -adj. หนาว, หนาวสะท้าน, เฉยเมย, ซึ่งทำให้หมดกำลังใจ. -v. เปลี่ยนเป็นหนาวเย็น, ทำให้หนาวสั่น, ทำให้หมดกำลังใจ, ทำให้หวาดกลัว, แช่เย็น, Syn. coldness

Nontri Dictionary
hill(n) ภูเขา, ดอย, เนินเขา, ดอน
hillock(n) ภูเขาน้อย, เนินเขา, โคก, ควน
hillside(n) ชายเขา, ข้างๆเขา, ไหล่เขา
hilltop(n) ยอดเขา
hilly(adj) มีภูเขามาก, เป็นเนิน, สูง, ชัน
chill(adj) เย็นเยือก, หนาว, หนาวสั่น, เฉยเมย
chill(n) ความเยือกเย็น, ความหนาว, หวัด, ความเฉยเมย
chill(vi) รู้สึกเย็น, รู้สึกหนาว, สะท้าน
chiller(n) ตู้เย็น, เครื่องทำความเย็น, ช่องแช่เย็น
chilli(n) พริก

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hillเขา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
hill evergreen forest; montane forestป่าดิบเขา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Hill Evergreen Forestป่าดิบเขา, Example: ป่าไม้ผลัดใบประเภทป่าดิบเมืองร้อนชนิดหนึ่ง ที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 1, 000 เมตรขึ้นไป มีปริมาณน้ำฝนระหว่าง 1, 000-2, 000 มิลลิเมตร พบอยู่บนเขาสูงในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ดอยอินทนนท์ ป่าภูหลวง และป่าภูกระดึง ลักษณะของป่าชนิดนี้จะโปร่งกว่าป่าดิบชื้น เพราะมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่น้อยกว่า อากาศค่อนข้างเย็นเนื่องจากอยู่บนที่สูง พันธุ์ไม้ที่พบเป็นไม้ในวงศ์ก่อ ได้แก่ ก่อขนิดต่างๆ นอกจากนั้นก็มีสนสามพันปี พญาไม้ กำลังเสือโคร่ง บางคร้งก้พบไม้สนเขาขึ้นปะปนอยู่ด้วย ส่วนไม้พื้นล่างมักเป็นพวกเฟิร์น กล้วยไม้ดิน มอสต่างๆ บางแห่งจะพบต้นกุหลาบป่าขึ้นอยู่ตามป่าชนิดนี้จะเป็นป่าที่เป็นต้นน้ำลำธาร [สิ่งแวดล้อม]
Hill mynaนกขุนทอง [TU Subject Heading]
Hill reactionปฏิกิริยาฮิลล์, ปฏิกิริยาการแยกน้ำโดยแสงในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Longdo Unapproved EN-TH
Hill[ฮิล] เนินเขา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Over the seven jewelled hills beyond the seventh fall, in the cottage of the seven dwarfs dwells Snow White, fairest one of all. ในช่วงเจ็ดเนินเขาประดับด้วย เพชรพลอย นอกเหนือจากฤดูใบไม้ร่วงที่ เจ็ด ในกระท่อมของคนแคระทั้งเจ็ด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
"The wire must have slipped on the great hill of his back. ลวดต้องมีเล็ดรอด อยู่บนเนินเขาที่ดีของเขากลับ The Old Man and the Sea (1958)
Sad Hill Cemetery okay? สุสานแซดฮิลล์นะ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
At the Sad Hill Cemetery. สุสานแซดฮิลล์ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
- The hills are alive... เนินเขายังมีชีวิตอยู่ Yellow Submarine (1968)
We can't swing back to the right 'cause of that hill there. เราไปทางขวาไม่ได้เพราะมีเนินเขา Blazing Saddles (1974)
There are some hills here. He was the first real person I met when I landed here. ที่นี่มีเนินเขาสองสามลูก มันเป็นคนแรกที่ผมเจอตอนมาถึงที่นี่ The Little Prince (1974)
How far is Park Hill Lane from here? ไกลแค่ไหนที่พาคิลเลนจากที่นี่ I Spit on Your Grave (1978)
Miss Hills. Miss Hills is special. นางสาว ฮิลส นางสาว ฮิลส์ เป็น พิเศษ I Spit on Your Grave (1978)
- Where the hell are they? - Up the hill about 500 yards. พวกเขาอยู่ที่ไหน ขึ้นเนินเขาประมาณ 500 เมตร First Blood (1982)
Hill House, off Route 41. ฮิลเฮาส์ บนถนนสาย 41 Clue (1985)
You remember when Clint Bracken and those guys got wiped out on Weed Hill in Durham? นายจำตอนที่ คลิ้นท์ แบล็คเค่น กับไอ้พวกนั้น โดนกำจัดที่วี๊ดฮิลล์ ในเดอแร่ม ได้ป่ะ? Stand by Me (1986)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hillA banking scandal is sweeping across Capitol Hill.
hillA beautiful valley lies behind the hill.
hillA castle stands a little way up the hill.
hillA cellar was dug on top of the hill and slowly they moved the house from the road to the hill.
hillAfter running up the hill, I was completely out of breath.
hillAll the villagers went out into the hills to look for a missing cat.
hillAre there oak tree on the hill?
hillA small road ran across the bridge, through the fields and over a hill.
hillAs we entered the shopping district Haruna's gaze darted about, just like she was a rustic from the hills, as she looked over the area.
hillAt the foot of the hill is a beautiful lake.
hillBrian lives over the hill.
hillDay after alone on a hill the man with the foolish grin is keeping perfectly still.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
แม้ว(n) Meo, See also: hill tribe people in northern Thailand, Syn. เผ่าแม้ว, Example: ชาวเขาเผ่าแม้วเป็นชาวเขากลุ่มที่ปลูกฝิ่นมากที่สุด, Thai Definition: ชนชาวเขาพวกหนึ่งอยู่ทางเหนือของประเทศไทย
เนินเขา(n) hill, See also: hillock, mount, knoll, rise, height, mound, Syn. เนิน, Example: คนขี่ม้าต้อนฝูงแกะอยู่ที่เนินเขา, Thai Definition: โคกขนาดใหญ่ที่ค่อยลาดสูงขึ้นจากระดับเดิม
เชิงเนิน(n) mound, See also: hillock, knoll, hummock, Example: เขารวมตัวกันเป็นกลุ่มอยู่ที่เชิงเนินฝากโน้น, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: ส่วนฐานหรือส่วนด้านล่างของโคกที่ค่อยๆ ลาดสูงขึ้น
เย้า(n) hilltribe in northern Thailand, See also: Yao, Syn. ชาวเย้า, Example: แม้วและเย้านั้น ยังไม่ทราบได้แน่ว่าอยู่ในพวกชาติใด ภาษาใด, Count Unit: คน, Thai Definition: ชนชาวเขาเผ่าหนึ่ง อยู่ในประเทศไทยตอนเหนือ
ข่า(n) hill tribe of Mon-Khmer stock living in the north of Thailand, Syn. คนข่า, เผ่าข่า, Example: พวกเราจะไปเก็บข้อมูลภาษาของพวกข่าปลายปีนี้, Count Unit: คน, กลุ่ม, Thai Definition: คนชาวเขาพวกหนึ่ง แบ่งออกเป็น 2 เผ่า เผ่าหนึ่งอยู่ในตระกูลมอญ-เขมรและอีกเผ่าหนึ่งอยู่ในตระกูลชวา-มลายู
ขุนทอง(n) hill myna, See also: Gracula religiosa, Syn. นกขุนทอง, Example: ปัจจุบันประเทศไทยส่งนกขุนทองไปขายต่างประเทศปีละเป็นแสนตัว, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อนกในวงศ์ Sturnidae ขนดำเลื่อมเป็นมัน ที่ปีกมีขนสีขาวแซม และมีติ่งหรือเหนียงสีเหลืองติดอยู่ทางหางตาทั้ง 2 ข้าง ปากสีแสด เท้าสีเหลืองจัด เลียนภาษาคนหรือเสียงอื่นๆ บางอย่างได้
โขด(n) hillock, See also: knoll, Syn. เนิน, โคก, โขดหิน, Example: น้ำใสเย็นไหลรินผ่านโขดผ่านซอกลัดเลาะออกสู่แหล่งน้ำอันกว้างใหญ่, Thai Definition: ดินหรือหินที่สูงขึ้นเป็นโคกเป็นเนิน, ดิน หิน หรือ ทรายที่เป็นจอมสูงขึ้นพ้นน้ำบ้าง อยู่ใต้น้ำบ้าง
เขา(n) mountain, See also: hill, Syn. ภูเขา, เทือกเขา, แนวเขา, ขุนเขา, Example: ในที่สุดนักเดินป่าก็ข้ามเขาลูกนั้นสำเร็จ, Count Unit: ลูก, Thai Definition: เนินที่นูนสูงขึ้นไปเป็นจอมเด่น
พนม(n) mountain, See also: hill, Syn. ภูเขา, Example: ท่านได้พำนักอยู่ณเมืองนครนัยว่าเป็นถ้ำขุนเขา พนม และได้ถึงแก่มรณกรรมในบรรพชิตเพศ, Count Unit: ลูก, Thai Definition: ลักษณะของสิ่งที่เป็นพุ่มยอดแหลมอย่างดอกบัวตูม, ภูเขา
มูน(n) hillock, See also: earth mound, heap, knoll, Syn. โขด, โคก, Example: ซากของเขาเน่าเปื่อยอยู่ใต้มูนดินนี้

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บรรพต[banphot] (n) EN: hill ;peak ; mount ; mountain  FR: mont [ m ] ; montagne [ f ]
แช่เย็น[chaēyen] (v) EN: refrigerate ; chill ; put on ice ; be kept on ice ; put in cold storage
แช่เย็น[chaēyen] (adj) EN: chilled ; frozen
ชาวเขา[chāokhao] (n) EN: hill tribe ; mountaineer  FR: montagnard [ m ]
ชาวป่าชาวดอย[chāo pā chāo døi] (n, exp) EN: hillfolk ; hill dwellers ; hill people  FR: montagnards [ mpl ]
ดอย[døi] (n) EN: mount ; mountain ; hill  FR: colline [ f ] ; mont [ m ] ; montagne [ f ]
ดอยสุเทพ[Døi Suthēp] (n, prop) EN: Doi Sudhep Hill
ฮิลลารี คลินตัน[Hillārī Khlintan] (n, prop) EN: Hillary Clinton (Hillary Rodham Clinton)  FR: Hillary Clinton (Hillary Rodham Clinton)
หัวปลวก[hūapluak] (n) EN: anthill
ใจเย็นลง[jai yen long] (v, exp) EN: chill out  FR: se relaxer ; décompresser

CMU Pronouncing Dictionary
HILL HH IH1 L
HILLE HH IH1 L
HILLS HH IH1 L Z
HILLY HH IH1 L IY0
HILLA HH IH1 L AH0
HILLIN HH IH1 L IH0 N
HILLEN HH IH1 L AH0 N
HILLAS HH IH1 L AH0 S
HILL'S HH IH1 L Z
HILLEL HH IH2 L EH1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary
hill (n) hˈɪl (h i1 l)
hills (n) hˈɪlz (h i1 l z)
hilly (j) hˈɪliː (h i1 l ii)
hillier (j) hˈɪlɪəʳr (h i1 l i@ r)
hillock (n) hˈɪlək (h i1 l @ k)
hilliest (j) hˈɪlɪɪst (h i1 l i i s t)
hillocks (n) hˈɪləks (h i1 l @ k s)
hillside (n) hˈɪlsaɪd (h i1 l s ai d)
hillsides (n) hˈɪlsaɪdz (h i1 l s ai d z)
Hillingdon (n) hˈɪlɪŋdən (h i1 l i ng d @ n)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
山顶[shān dǐng, ㄕㄢ ㄉㄧㄥˇ, / ] hilltop, #11,329 [Add to Longdo]
山坡[shān pō, ㄕㄢ ㄆㄛ, ] hillside, #12,160 [Add to Longdo]
希拉里[Xī lā lǐ, ㄒㄧ ㄌㄚ ㄌㄧˇ, / ] Hillary (person name); Hillary Rodham Clinton (1947-), US Democratic politician, First lady during Bill Clinton's presidency 1993-2001, Senator for New York since 2001, #19,394 [Add to Longdo]
希尔[Xī ěr, ㄒㄧ ㄦˇ, / ] Hill (name); Christopher Hill, US undersecretary of state of East Asian affairs, #21,018 [Add to Longdo]
丘陵[qiū líng, ㄑㄧㄡ ㄌㄧㄥˊ, ] hills, #21,547 [Add to Longdo]
小丘[xiǎo qiū, ㄒㄧㄠˇ ㄑㄧㄡ, ] hill; knoll, #70,143 [Add to Longdo]
鹩哥[liáo gē, ㄌㄧㄠˊ ㄍㄜ, / ] Hill myna (Gracula religiosa, talking bird); grackle, #90,645 [Add to Longdo]
[qǐ, ㄑㄧˇ, ] hill without trees, #106,185 [Add to Longdo]
春岑[Chūn cén, ㄔㄨㄣ ㄘㄣˊ, ] Hill of Spring (derivation of Tel Aviv 特拉維夫|特拉维夫 from the book of Ezekiel 以西結書|以西结书) [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Anhöhe { f }; Hügel { m } | Anhöhen { pl }; Hügel { pl }hill | hills [Add to Longdo]
Bergkuppe { f }hill top [Add to Longdo]
Hügel { m } | Hügel { pl }hill | hills [Add to Longdo]
Bergprinie { f } [ ornith. ]Hill Prinia [Add to Longdo]
Berglaubschnäpper { m } [ ornith. ]Hill Blue Niltava [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
ああでもないこうでもない[aademonaikoudemonai] (exp) humming and hawing; shilly-shallying [Add to Longdo]
うそ寒い[うそさむい, usosamui] (adj-i) somewhat cold; a bit chilly [Add to Longdo]
うらぶれる[urabureru] (v1, vi) to get shabby; to go downhill; to go to seed; to go to the dogs [Add to Longdo]
お寒い;御寒い[おさむい, osamui] (adj-i) (1) poor; unsatisfactory; inadequate; (2) (pol) (See 寒い) cold; chilly [Add to Longdo]
ごま豆腐;ゴマ豆腐;胡麻豆腐[ごまどうふ(ごま豆腐;胡麻豆腐);ゴマどうふ(ゴマ豆腐), gomadoufu ( goma toufu ; goma toufu ); goma doufu ( goma toufu )] (n) crushed sesame seeds boiled in water and chilled like tofu [Add to Longdo]
ぞくぞく[zokuzoku] (adv, n, vs) (on-mim) shiver; feel chilly; shudder; thrill; (P) [Add to Longdo]
ぞくっと[zokutto] (adv) tremblingly; having the chills (through fear, cold, anticipation, etc.) [Add to Longdo]
アカツキハギ;アキレスタン[akatsukihagi ; akiresutan] (n) Achilles tang (Acanthurus achilles, species of surgeonfish found from the Western Pacific to the East Central Pacific) [Add to Longdo]
アキレア[akirea] (n) achillea (lat [Add to Longdo]
アキレス[akiresu] (n, adj-no) Achilles [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.3935 seconds, cache age: 17.733 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม