Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ hiding แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


50 ผลลัพธ์ สำหรับ hiding  HH AY1 D IH0 NG
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -hiding-, *hiding*, hid

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
hiding(n) การซ่อน, See also: การหลบซ่อน, Syn. concealment
hiding(n) สถานที่ที่ใช้หลบซ่อน, See also: สถานที่ที่ใช้ซ่อนตัว
hiding(n) การเฆี่ยนตี (คำไม่เป็นทางการ), See also: การหวด, Syn. beating, flogging, thrashing

Hope Dictionary
hiding(ไฮ'ดิง) n. การช่อน,การหลบซ่อน,สถานที่หลบช่อน,การเฆี่ยน, Syn. retreat, flogging

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's hiding in my cellar. ชูลท์ซ ได้หลบหนี ตอนนี้เขา ซ่อนในห้องใต้ดินฉัน The Great Dictator (1940)
Did you hear what they're saying about Schultz hiding in the ghetto? คุณไม่รู้ว่า ชูลท์ซ หลบอยู่ในชุมชนยิวเหรอ The Great Dictator (1940)
"At police HQ it was believed he may be hiding in the ghetto." ตำรวจลับ รายงานว่า เขาได้หลบซ่อนใน ชุมชนยิว. The Great Dictator (1940)
The mistress of the house was hiding behind the door. เพราะนายหญิงของบ้านหลบอยู่หลังประตู Rebecca (1940)
If that stupid coroner hadn't been as much of a snob as you are, he'd have seen that half-wit was hiding something. ถ้าไม่เพราะความยโสของหมอชันสูตรศพ ก็คงรู้แล้วว่าไอ้คนไม่เต็มบาทนั่นปิดบังอะไรอยู่ Rebecca (1940)
I'm only interested in what name Jackson's hiding under now! ฉันแค่ต้องการรู้ว่า แจ๊คสันคือชื่อปลอมหรือเปล่า? The Good, the Bad and the Ugly (1966)
The name Jackson's hiding under is Bill Carson. ชื่อปลอมของแจ๊ตสันก็คือ ...บิล คาร์สัน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I'm an American, hiding in Sicily. ฉันอเมริกันซ่อนตัวอยู่ในซิซิลี The Godfather (1972)
Because the desert Is hiding a well ก็เพราะมีบ่อน้ำซ่อนอยู่ในทะเลทราย The Little Prince (1974)
At night, the desert Is hiding the sun ทะเลทรายมีดวงตะวันซ่อนไว้ในราตรี The Little Prince (1974)
But now the water Is hiding in me แต่ตอนนี้น้ำซ่อนอยู่ในกายฉัน The Little Prince (1974)
Mr. Gandhi will find he's on a long hiding to nothing. คานธีจะพบว่า เขาต้องเสียเวลาซ่อนตัวไปนาน Gandhi (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hidingDevils are hiding among the rocks.
hidingHe assumed that the man was hiding something from him.
hidingHe came out from where he was hiding.
hidingHe has become expert in hiding his true feeling.
hidingHe is hiding his claws.
hidingI know you are hiding yourself behind the curtain.
hidingIt made him uneasy that someone might find out any second what he was hiding.
hidingI wonder where he is hiding.
hidingNobody will ever again be able to break the wall hiding my heart.
hidingShe betrayed his hiding place to the police.
hidingSomeone is hiding in the corner.
hidingSomething is hiding me off.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ที่ซ่อน(n) hiding place, See also: hide, Example: ผู้ก่อการร้ายเร่ร่อนตระเวนหลบซ่อนตัวจากที่ซ่อนแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่งระหว่างที่ทางการกำลังกวาดล้างอย่างหนัก
การซ่อน(n) hiding, See also: concealment, concealing, covering, Ant. การเปิด, การเผย

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
แอบ[aēp] (v) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as  FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
กบดาน[kopdān] (v) EN: lie low ; stay down ; go into hiding ; be in hiding ; hole up somewhere ; hide out  FR: s'allonger ; s'étendre
ซ่อง[sǿng] (n) EN: secret meeting place ; hiding place ; hideout ; joint ; den ; cave ; lair ; brothel ; cathouse  FR: repaire [m] ; tanière [f] ; bouge [m]
ที่แอบซ่อน[thī aēp-søn] (n, exp) EN: hiding place  FR: cachette [f]

CMU Pronouncing Dictionary
HIDING HH AY1 D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary
hiding (v) hˈaɪdɪŋ (h ai1 d i ng)
hidings (n) hˈaɪdɪŋz (h ai1 d i ng z)
hiding-place (n) hˈaɪdɪŋ-plɛɪs (h ai1 d i ng - p l ei s)
hiding-places (n) hˈaɪdɪŋ-plɛɪsɪz (h ai1 d i ng - p l ei s i z)

DING DE-EN Dictionary
Schlupfwinkel {m}hiding place [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
ひた隠し;直隠し[ひたかくし, hitakakushi] (n) cover-up; hiding at all costs [Add to Longdo]
ハイディング[haideingu] (n) hiding [Add to Longdo]
隠し所[かくしどころ, kakushidokoro] (n) (1) hiding place; (2) genitals [Add to Longdo]
隠れ家;かくれ家;隠れ処;隠処(io)[かくれが, kakurega] (n) hiding place; refuge [Add to Longdo]
隠れ場[かくれば, kakureba] (n) hiding place [Add to Longdo]
隠れ場所[かくればしょ, kakurebasho] (n) hiding place; refuge [Add to Longdo]
隠匿者[いんとくしゃ, intokusha] (n) hider; person in hiding [Add to Longdo]
隠蔽;陰蔽;隠ぺい[いんぺい, inpei] (n,vs) concealment; suppression; hiding [Add to Longdo]
穴(P);孔[あな, ana] (n,n-suf) (1) (See 穴が開く) hole; (2) deficit; shortage; missing person (in a team, meeting, etc.); (3) vacancy; opening; (4) flaw; (5) profitable place (or item, etc.) not well known by others; (6) upset victory (with a large payoff); (7) (sl) (See 平土間) pit (of a theater); (8) (arch) hiding place; (9) (arch) underbelly (of society, etc.); (P) [Add to Longdo]
玄同[げんどう, gendou] (n) (See 和光同塵) hiding one's intelligence to avoid being different from the common people [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.2243 seconds, cache age: (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม