Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ having แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


77 ผลลัพธ์ สำหรับ having  HH AE1 V IH0 NG
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -having-, *having*, hav

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
having it large(sl) ไปหาความสนุกสนาน, See also: ออกไปมีช่วงเวลาที่สนุกสนาน

Hope Dictionary
shaving(เช'วีง) n. แผ่นบางมาก (โดยเฉพาะแผ่นไม้) ,การโกน,เครื่องโกน,มีดโกน,กบไส,การไสกบ,การแต่งหน้า

Nontri Dictionary
shaving(n) มีดโกน,การโกน,เครื่องโกน,กบไสไม้

Longdo Unapproved EN-TH
having rights and privilege to beมีศักดิ์และสิทธิ์เป็น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What do you care? - You're having a good time, ain't ya? คุณกำลังมีช่วงเวลาที่ดีไม่ได้ เป็นยา? Pinocchio (1940)
Mr. De Winter is having some coffee with me. Go and ask that stupid waiter for another cup. คุณเดอ วินเทอร์จะดื่มกาแฟกับฉัน ไปบอกไอ้บ๋อยนั่นให้เอาถ้วยมาอีกใบ Rebecca (1940)
And I suppose I ought to scold you for not having breathed a word of all of this to me. ฉันควรจะต่อว่าเธอเรื่องที่ ไม่เคยเอ่ยปากบอกฉันสักคํา Rebecca (1940)
- Still having trouble with your teeth? - ยังปวดฟันอยู่อีกรึ Rebecca (1940)
For some, their flesh will be marked for life, despite having made it home from the camps. บางคนอาจมีแผลไปตลอดชีวิต นอกเหนือไปจากนั้น... Night and Fog (1956)
What do you mean? What's the point of having witnesses at all? สิ่งที่คุณหมายถึงอะไร สิ่งที่จุดของการมีพยานที่ทั้งหมดหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
I think we can assume the boy ran out in a state of panic, having just killed his father. ผมคิดว่าเราสามารถสมมติเด็กวิ่งออกมาในสถานะของความหวาดกลัวที่มีเพียงแค่ฆ่าพ่อของเขา 12 Angry Men (1957)
- It's like having a tooth out. ก็เช่นเดียวกับการมีฟันออก ก็ฉันได้มีมือดี Help! (1965)
I seem to be having a slight difficulty. ฉันดูเหมือนจะมีความยากลำบาก เล็กน้อย Help! (1965)
Two days, for having a dirty bayonet. ดาบปลายปืนสกปรก คแล ปเปอ How I Won the War (1967)
She's having it away with a Yank now. เธอมีมันไปกับกระตุกในขณะนี้ มือข้ามทะเล How I Won the War (1967)
And having pointed, pounce down! และมีการชี้โผเข้าหาลง! Yellow Submarine (1968)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
havingActually, and I need to keep this quiet, but recently here there's a rumour that young women on this beach are having photos taken in secret of them.
havingA customer is having his shoes shined on a slapped-together stand.
havingAfter having fought many hard battles we were able to bring home the bacon and set up a new government.
havingAfter having read the economic white paper, I am beginning to see the light on our financial standing.
havingAkina: Called by a man she's twice been two-timed by she, having learnt nothing, goes to meet him again.
havingAll having been spent on repairs, he applied to the bank for the loan.
havingAlmost everyone in the class voted in favor of having a thank-you party for the teachers.
havingAlthough ambitions are well worth having, they are not to be achieved easily.
havingAnyhow, having been held in school from morning to evening ... anybody'd be happy on getting released.
havingAre you having a good time?
havingAre you having your period?
havingAre you still having difficulty with physics?

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
สองใจ(adj) having two lovers at the same time, Example: ผู้หญิงจะช้ำใจถ้าไปรักผู้ชายสองใจ, Thai Definition: มีจิตใจไม่แน่นอนในเรื่องชู้สาว
งูๆ ปลาๆ(adv) having a smattering of knowledge, See also: a little bit, Syn. ูเล็กน้อย, นิดหน่อย, Ant. รู้มาก, รู้จริง, Example: อย่ามาถามเรื่องโปรแกรมกับฉันเลย ฉันรู้งูๆ ปลาๆเท่านั้นเอง, Thai Definition: ไม่รู้จริง, มีความรู้เล็กๆ น้อยๆ
เฮี้ยน(adj) having a strength or power to do something, Example: การแห่พระมาให้ประชาชนสรงน้ำ แต่เริ่มมาจากคติแห่พระที่เฮี้ยนๆ มาไล่ผีออกจากเมือง, Thai Definition: มีกำลังแรง หรือมีอำนาจศักดิ์สิทธิ์ที่อาจบันดาลให้เป็นไปได้, Notes: (ปาก)
สังวาส(n) intercourse, See also: having sex, copulation, Syn. การร่วมประเวณี, การร่วมเพศ, การเสพสังวาส, การร่วมรส, Example: ีภาพที่เห็นเป็นภาพชายกับหญิงกำลังเปลือยกายเสพสมสังวาสกัน, Notes: (บาลี)
รุจิเรข(adj) having a beautiful drawing or graphic, See also: beautifully patterned, brightly patterned, Thai Definition: มีลายงาม, มีลายสุกใส
กินเมีย(adj) having many deceased wives
การฉายแสง(n) x-ray, See also: having to do with x-ray, irradiation with ultraviolet rays, radiation treatment, Syn. การฉายแสงอัลตราไวโอเลต
การดัดผม(n) having a permanent wave, See also: giving a permanent wave, hair curling, Example: การดัดผมทำให้ผมแห้งกรอบและแตกปลายง่ายเนื่องจากผมถูกน้ำยากัด
ดาวล้อมเดือน(n) moon in the interstellar, See also: having many attendants, Example: เธอเป็นดาวล้อมเดือนเมื่อก้าวเข้ามาในงานเลี้ยง, Thai Definition: มีบริวารแวดล้อมมาก, Notes: (สำนวน)
ธรรมธาตุ(n) mental-data element, See also: having the element of the Law or of existence, appellation for the Buddha whose essence is, Syn. ธรรมารมณ์, ธรรมธาตุ, Thai Definition: อารมณ์ที่เกิดทางใจ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
แฉก[chaēk] (adj) EN: v-shaped ; serrated ; jagged ; forked ; pointed ; notched ; having sharp projections  FR: pointu
แฉก ๆ[chaēk-chaēk] (adj) EN: v-shaped ; serrated ; jagged ; forked ; pointed ; having sharp projections
การได้เปรียบ[kān dāi prīep] (n, exp) EN: having an advantage over ; being beneficial
การโกนผม[kān kōn phom] (n, exp) EN: hair-shaving
การมี[kān mī] (n) EN: possess ; having  FR: possession [f]
ขี้-[khī-] (pref, (adj,, v)) EN: - (apt to, inclined to, prone to, addicted to, having a propensity for, leaning towards)  FR: - (enclin à, sujet à ; qui a un penchant/une inclination pour, prompt à)
ขี้กบ[khīkop] (n) EN: wood shavings ; plane shavings  FR: copeaux [mpl]
ครีมโกนหนวด[khrīm kōn nūat] (n, exp) EN: shaving cream  FR: crème à raser [f]
ก้นร้อน[kon røn] (adj) EN: fidgety ; unable to sit still ; having ants in one’s pants
กระบองเพชร[krabøngphet] (n, exp) EN: club studded with diamonds usually having miraculous power

CMU Pronouncing Dictionary
HAVING HH AE1 V IH0 NG
HAVINGTON HH AE1 V IH0 NG T AH0 N
HAVINGTON'S HH AE1 V IH0 NG T AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary
having (v) hˈævɪŋ (h a1 v i ng)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
功底[gōng dǐ, ㄍㄨㄥ ㄉㄧˇ, ] having good foundational training; a solid background, #19,006 [Add to Longdo]
通商[tōng shāng, ㄊㄨㄥ ㄕㄤ, ] having trading relations (of nations or regions), #21,230 [Add to Longdo]
德才兼备[dé cái jiān bèi, ㄉㄜˊ ㄘㄞˊ ㄐㄧㄢ ㄅㄟˋ, / ] having both integrity and talent (成语 saw), #28,862 [Add to Longdo]
别具一格[bié jù yī gé, ㄅㄧㄝˊ ㄐㄩˋ ㄧ ㄍㄜˊ, / ] having a unique or distinctive style, #30,506 [Add to Longdo]
便血[biàn xiě, ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧㄝˇ, 便] having blood in one's stool, #39,887 [Add to Longdo]
丰衣足食[fēng yī zú shí, ㄈㄥ ㄧ ㄗㄨˊ ㄕˊ, / ] having ample food and clothing (成语 saw); well fed and clothed, #63,480 [Add to Longdo]
饱经沧桑[bǎo jīng cāng sāng, ㄅㄠˇ ㄐㄧㄥ ㄘㄤ ㄙㄤ, / ] having lived through many changes, #75,452 [Add to Longdo]
多义[duō yì, ㄉㄨㄛ ㄧˋ, / ] having several meanings; ambiguous; equivocal; ambivalent, #147,943 [Add to Longdo]
[mào, ㄇㄠˋ, ] having poor eyesight, #502,966 [Add to Longdo]
力大无比[lì dà wú bǐ, ㄌㄧˋ ㄉㄚˋ ㄨˊ ㄅㄧˇ, / ] having matchless strength [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
ausweinendhaving a good cry [Add to Longdo]
freihabendhaving a holiday [Add to Longdo]
gleichberechtigthaving equal rights [Add to Longdo]
rechtskräftig {adj}having the force of law [Add to Longdo]
werbewirksamhaving advertising appeal [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
あくが強い;灰汁が強い[あくがつよい, akugatsuyoi] (exp,adj-i) (1) (See あくの強い) having a strong alkaline taste; harsh to the taste; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic [Add to Longdo]
お客好き[おきゃくずき, okyakuzuki] (adj-na) enjoys company; enjoys having guests [Add to Longdo]
お熱[おねつ, onetsu] (n) (1) having a crush on someone; (2) flushing [Add to Longdo]
かと言って[かといって, katoitte] (exp) (uk) having said that; on the other hand [Add to Longdo]
げそげそ[gesogeso] (n) (See げっそり) (the appearance of having) lost weight [Add to Longdo]
こうすると[kousuruto] (exp) having done this; if this is done; if it is done in this way; (P) [Add to Longdo]
ごっつん盗[ごっつんとう, gottsuntou] (n) (sl) stealing a car by rear-ending it lightly and having a friend jump in and drive off after the driver gets out [Add to Longdo]
ごろごろ[gorogoro] (adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) thunder; purring; grumbling (e.g. stomach); (2) something large and heavy starting to roll; (3) scattered about; (4) idleness; idle about; (5) having a foreign substance in (e.g. one's eye or stomach); (P) [Add to Longdo]
さっぱり分かりません[さっぱりわかりません, sappariwakarimasen] (exp) (See さっぱり分らない) having no inkling of; having no idea of [Add to Longdo]
さっぱり分らない[さっぱりわからない, sappariwakaranai] (exp,adj-i) (See さっぱり分かりません) having no inkling of; having no idea of [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.236 seconds, cache age: (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม