Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ hammer แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
106 ผลลัพธ์ สำหรับ hammer  HH AE1 M ER0
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -hammer-, *hammer*

Longdo Approved EN-TH
hammered(adj ) เมามาก
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
hammer[N] ค้อน
hammer[VT] ตอก, See also: ทุบ, ตะบัน, กระแทก, เคาะ
hammer[SL] คันเร่ง
hammered[SL] ดื่มเหล้า, Syn. drunk
hammer at[PHRV] ตอกด้วยค้อน, See also: ทุบด้วยค้อน, Syn. knock at
hammer at[PHRV] ดีด, See also: เคาะ
hammer in[PHRV] ใช้ค้อนตอกตะปูลงไป, Syn. drive in, pound in
hammer in[PHRV] พังเข้าไป
hammer in[PHRV] ตอกย้ำ, See also: พร่ำสอน, พร่ำสั่งสอน, Syn. beat in, din in, drill in, drive in, pump in
hammer on[PHRV] ทุบเสียงดัง, Syn. knock at
Hope Dictionary
hammer and sickleตราประจำชาติของรัสเซียเป็นรูปค้อนกับเคียวและมีดาวอยู่ข้างบน
hammerheadn. ปลาฉลามหัวค้อน
hammerlockn. (มวยปล้ำ) การจับแขนคู่ต่อสู้บิดไปข้างหลัง
hammertoen. สภาพนิ้วเท้าหงิกงอผิดปกติ
claw hammern. ค้อนถอนตะปู
hack hammerค้อนแต่งหิน
jackhammern. เครื่องเจาะหินด้วยแรงอัดของอากาศ
shammer(แชม'เมอะ) n. ผู้หลอกลวง,นักต้ม
sledge hammern. ค้อนขนาดใหญ่และหนักที่ต้องใช้สองมือยก
Nontri Dictionary
hammer(n) ค้อน,ตะลุมพุก
hammer(vt) ทุบด้วยค้อน,ตอก
hammerless(adj) ไม่มีค้อน
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hammer finger; finger, drop; finger, malletนิ้วมืองุ้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hammer markรอยค้อน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
hammer weldingการเชื่อมทุบด้วยเครื่อง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Hammermill เครื่องทุบขยะ
เครื่องจักรที่มีความเร็วสูง ใช้ในการทุบชิ้นส่วนขยะให้มีขนาดเล็กลง โดยการใช้ค้อนโลหะทุบ [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
And apart from that, do you mean to tell me that if you wanted to commit suicide, you would go to all the trouble of putting out to sea in a boat, and then take a hammer and chisel แล้วถ้าเกิดต้องการจะฆ่าตัวตายจริง จะลําบากเอาเรือออกทะเลไป... แล้วออกแรงเอาค้อนเเละสิ่ว เจาะรูใต้ท้องเรือไปทําไม Rebecca (1940)
I need the hammer in here! หยิบค้อนให้หน่อย Night of the Living Dead (1990)
[ Hammer Clicking ] [ค้อนคลิก] Pulp Fiction (1994)
A rock hammer is about six or seven inches long. ค้อนหินประมาณหกหรือเจ็ดนิ้วยาว The Shawshank Redemption (1994)
Or maybe you want to hammer somebody's skull. หรือบางทีคุณอาจต้องการที่จะตอกกะโหลกศีรษะของคน The Shawshank Redemption (1994)
All they found of him was a muddy set of prison clothes, a bar of soap and an old rock hammer damn near worn down to the nub. ทั้งหมดที่พวกเขาพบของเขาเป็นชุดของเสื้อผ้าที่เต็มไปด้วยโคลนคุก สบู่ และค้อนหินเก่าสวมใส่แช่งใกล้ลงไปนับ The Shawshank Redemption (1994)
I went to your building and this guy with a hammer said that you might be here, and you are. ฉันไปที่บ้านเธอแต่เธอไม่อยู่ แล้วคนที่ถือค้อนใหญ่ เขาว่าเธออาจอยู่นี้\ ซึ่งก็จริงๆ จริงๆด้วย The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
He threw that hammer through the door. เขาเอาฆ้อนปาด Punch-Drunk Love (2002)
You got so mad, you threw the hammer through the glass door. เธอฉุนจัด เอาฆ้อนฟาดที่ กระจกแก้ว Punch-Drunk Love (2002)
You were building a ramp for the dog and you threw a hammer straight through a sliding glass door. สมัยที่พวกคุณเป็นเด็ก คุณสร้างแพให้หมา... และก็เรื่องฟาดฆ้อนที่ประตูกระจก Punch-Drunk Love (2002)
We'll go first, hammer as deep as we can, then blow our EMP. เราไปกระทุ้งให้ลึกเท่าที่จะทำได้ เเล้วระเบิด อี เอ็ม พี The Matrix Revolutions (2003)
Oh, my gosh. He's gonna lower the hammer on Shang. โอ,ข้าแต่เทพารักษ์ ข้าว่าเขาต้องถูกชางทุบด้วยฆ้อนแน่ๆเลย Mulan 2: The Final War (2004)
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hammerA hammer was used to break the window.
hammerA nail that sticks up is hammered down.
hammerBob can no more swim than a hammer can.
hammerDo you mind handing me the hammer?
hammerDrive into wall with a hammer.
hammerHe accidentally hit his thumb with the hammer.
hammerHe broke up the concrete block with a hammer.
hammerHe can no more swim than a hammer can.
hammerHe cannot swim any more than a hammer can.
hammerHe drove in a nail with his hammer.
hammerHe hammered at the window.
hammerHe hammered nails into the plank.
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ค้อน[N] hammer, See also: mallet, gavel, Example: เขากำค้อนทุบเหล็กบนทั่งจนเหงื่อท่วมตัว, Count unit: อัน, Thai definition: ชื่อเครื่องมือสำหรับเคาะ ตอก ตี ทุบ
ตอก[V] hammer, See also: nail, pound, drive, knock, Syn. ตี, Example: เขาตอกตะปูที่โผล่พ้นแผ่นไม้ขึ้นมา, Thai definition: เอาค้อนหรือสิ่งอื่นตีตะปูหรือหลักให้เข้าไป
ตีทอง[V] beat gold into sheets, See also: hammer a piece of gold, flat to make gold leaf, Example: ช่างทองตีทองได้บางราวแผ่นกระดาษ, Thai definition: ตีแผ่ทองให้แบน
กระหน่ำ[V] pound (repeatedly), See also: hammer, thump, (rain) batter, bang, beat, Syn. ซ้ำๆ, รัว, Example: เมื่อถึงเวลาเพล ลูกศิษย์วัดจะกระหน่ำกลองเพื่อบอกเวลา, Thai definition: ซ้ำๆ ลงอย่างหนัก
การตอก[N] hammering, See also: knock, hitting, beat, Syn. การทุบ, การตี, การเคาะ, การตี, Example: การตอกตะปูต้องระวังอย่าให้โดนนิ้ว
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บ้อง[n.] (bǿng) EN: cutoff section of bamboo ; bamboo section ; pipe for smoking marijuana ; hole in an ax/hammer for the handle   FR: section de bambou [f]
การตี[n.] (kān tī) EN: hammering   FR: coup [m]
เคาะ[v.] (khǿ) EN: rap ; knock ; hammer ; tap ; beat ; strike   FR: frapper ; taper ; tapoter ; cogner
ข้อน[v.] (khøn) EN: hit ; beat ; pound ; hammer ; flog   
ค้อน[n.] (khøn) EN: hammer ; mallet ; gavel   FR: marteau [m]
เลหลัง[X] (lēlang) EN: auction ; put to auction ; be up for auction ; be under the hammer ; knock down   FR: vendre aux enchères ; mettre aux enchères ; adjuger
ง้างนก[v. exp.] (ngāng nok) EN: cock the hammer of a gun   
CMU Pronouncing Dictionary
HAMMER   HH AE1 M ER0
HAMMERS   HH AE1 M ER0 Z
HAMMER'S   HH AE1 M ER0 Z
HAMMERED   HH AE1 M ER0 D
HAMMERLE   HH AE1 M ER0 AH0 L
HAMMERMAN   HH AE1 M ER0 M AH0 N
HAMMERSON   HH AE1 M ER0 S AH0 N
HAMMERING   HH AE1 M ER0 IH0 NG
HAMMERSLEY   HH AE1 M ER0 S L IY0
HAMMERLOCK   HH AE1 M ER0 L AA2 K
Oxford Advanced Learners Dictionary
hammer  (v) hˈæmər
hammers  (v) hˈæməz
hammered  (v) hˈæməd
hammering  (v) hˈæmərɪŋ
Hammersmith  (n) hˈæməsmɪθ
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[chuí, ㄔㄨㄟˊ, ] hammer; mallet; pestle, #22,057 [Add to Longdo]
锤子[chuí zi, ㄔㄨㄟˊ ㄗ˙, / ] hammer, #25,287 [Add to Longdo]
榔头[láng tou, ㄌㄤˊ ㄊㄡ˙, / ] hammer; large hammer; sledgehammer, #49,202 [Add to Longdo]
丁字镐[dīng zì gǎo, ㄉㄧㄥ ㄗˋ ㄍㄠˇ, / ] hammer pick [Add to Longdo]
捶子[chuí zi, ㄔㄨㄟˊ ㄗ˙, ] hammer [Add to Longdo]
击弦类[jī xián lèi, ㄐㄧ ㄒㄧㄢˊ ㄌㄟˋ, / ] hammered string type (of musical instrument) [Add to Longdo]
击弦类乐器[jī xián lèi yuè qì, ㄐㄧ ㄒㄧㄢˊ ㄌㄟˋ ㄩㄝˋ ㄑㄧˋ, / ] hammered string musical instrument [Add to Longdo]
DING DE-EN Dictionary
Hammer {m} | Hämmer {pl}hammer | hammers [Add to Longdo]
Hammer {m}gavel [Add to Longdo]
Hammer {m} | Hämmer {pl}sledge | sledges [Add to Longdo]
Hammerbrecher {m}; Backenbrecher {m}hammer crusher [Add to Longdo]
Hammerfinne {f}; Hammerpinne {f}peen [Add to Longdo]
Hammerkopfschraube {f} [techn.]hammer-head bolt [Add to Longdo]
Hammerschlag {m}hammer blow [Add to Longdo]
Hammerschraube {f} [techn.]T-head bolt [Add to Longdo]
Hammerhuhn {n} [ornith.]Maleo Fowl [Add to Longdo]
Hammerkopf {m} [ornith.]Hammerkop [Add to Longdo]
Hammerhai {m} [zool.]hammerhead; shovelhead (shark) [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[, kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P) [Add to Longdo]
とんかち[, tonkachi] (n) (col) hammer [Add to Longdo]
ばんばん[, banban] (adv) (1) (on-mim) bang bang (sound of a hammer or gunfire); (2) doing something at a mad pace (spend money, work) [Add to Longdo]
インドシュモクザメ属[インドシュモクザメぞく, indoshumokuzame zoku] (n) Eusphyra (genus of hammerhead shark in the family Sphyrnidae whose sole member is the winghead shark) [Add to Longdo]
ウィングヘッドシャーク;ウィングヘッド・シャーク[, uinguheddosha-ku ; uinguheddo . sha-ku] (n) winghead shark (Eusphyra blochii, species of Indo-West Pacific hammerhead shark) [Add to Longdo]
エアハンマー[, eahanma-] (n) air hammer [Add to Longdo]
グレートハンマーヘッド;グレート・ハンマーヘッド[, gure-tohanma-heddo ; gure-to . hanma-heddo] (n) great hammerhead (Sphyrna mokarran, the largest species of hammerhead shark) [Add to Longdo]
シュモクザメ科[シュモクザメか, shumokuzame ka] (n) Sphyrnidae (family containing the nine known species of hammerhead sharks) [Add to Longdo]
シュモクザメ属[シュモクザメぞく, shumokuzame zoku] (n) Sphyrna (genus of hammerhead sharks in the family Sphyrnidae) [Add to Longdo]
スカラップ・ボンネットヘッド;スカラップボンネットヘッド[, sukarappu . bonnettoheddo ; sukarappubonnettoheddo] (n) scalloped bonnethead (Sphyrna corona, little-known species of hammerhead shark found in the eastern Pacific from southern Mexico to northern Peru) [Add to Longdo]
Time: 0.0111 seconds, cache age: 133.016 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม