goodwill แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


41 ผลลัพธ์ สำหรับ goodwill
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -goodwill-, *goodwill*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
goodwill(n) ค่าความนิยม เช่น Everything's that little bit nicer and you get the feeling that in some small way you're contributing to the ongoing goodwill of the workplace.; Just four days later, they ruined whatever goodwill the bishop established with sex-abuse victims.

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
goodwill(n) ความเป็นมิตร, See also: ความหวังดี, มิตรไมตรี

Hope Dictionary
goodwillไมตรีจิต, ความนิยม

Nontri Dictionary
goodwill(n) ไมตรีจิต, น้ำใจ, ความปรารถนาดี, ความนิยม

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
goodwillค่าความนิยม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Goodwillค่าความนิยม [การบัญชี]
Goodwillความนิยม, [การแพทย์]
Goodwill Representativeผู้แทนสันถวไมตรี " หมายถึง การแต่งตั้งบุคคลที่มีพื้นฐานความรู้ ความประพฤติ และ บุคลิกที่เหมาะสมในการเป็นผู้แทนของประเทศ ให้ไปเยือนต่างประเทศ เพื่ออัธยาศัยไมตรี หรือผูกมิตรกับอีกประเทศหนึ่ง โดยสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ " [การทูต]

Longdo Unapproved EN-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
goodwillค่าความนิยม
goodwill[กู้ดวิล] (n) กระชับมิตร, See also: benevolence, brotherhood, charity, cordiality, cordialness, fellowship, fr, Syn. amity

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Haven't you heard of peace on earth and goodwill toward men? นายไม่เคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับสินติบนโลกหรือ และสิ่งดีๆก็เกิดขึ้นกับเขา The Nightmare Before Christmas (1993)
Blessed is he who, in the name of charity and goodwill, shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper... and the finder of lost children. ความสุขคือคนที่อยู่ในชื่อขององค์กรการกุศลและความปรารถนาดีที่ คนเลี้ยงแกะที่อ่อนแอผ่านหุบเขาแห่งความมืด สำหรับเขาเป็นอย่างแท้จริงรักษาพี่ชายของเขา ... Pulp Fiction (1994)
Appreciate the goodwill of these gentlemen who allow you to enjoy such a great privilege we will solemnize your marriage เห็นด้วย goodwill of these สุภาพบุรุษ... ...ผู้ซึ่งยอมให้คุณที่จะมีความสุข such a สิทธิพิเศษใหญ่... ...เราจะ solemnize การสมรสของคุณ . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
To show you our goodwill, you should vote one of you to be allowed to go in town daily and bring 3 kilos of potatoe...yeah? เพื่อแสดงเจตนาที่ดีของเรา คุณควรเลือกตัวแทนหนึ่งคน เราจะยอมให้เขาเข้าไปในเมืองทุกวัน The Pianist (2002)
A final gesture of goodwill to the people of this planet who have given from whom I have taken so much. ท่าทางสุดท้ายของ ค่าความนิยมที่จะ ผู้คนในโลกใบนี้ที่ได้รับ จากที่ฉันได้เอามาก Contact (1997)
... and build an enduring peace founded upon thy holy laws, and upon that unselfish goodwill to all those who love justice and peace which thou hast given unto us through Jesus Christ, thine only son, our Lord. ... และได้โปรดประทานความสงบสุข จากดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ จากความเมตตาและคุณธรรม.. แก่ผู้ที่รักความยุติธรรมและสันติภาพ The Great Raid (2005)
A gesture, they said, of goodwill. เพื่อแสดงไมตรีจิต V for Vendetta (2005)
Show some goodwill. อย่าเคี่ยวนักเลยน่า Call Waiting (2007)
He'll get his goodwill when whistler's out. เราจะไม่เคี่ยวเมื่อวิสท์เลอร์ออกมาแล้ว Call Waiting (2007)
We needed a goodwill gesture. เราต้องดูชั้นเชิงของความเป็นมิตรก่อน Seeds (2008)
We sell 'em those guns. It's a goodwill gesture. เราขายปืนพวกนั้น มันเป็นสัญญาณที่ดี The Sleep of Babies (2008)
Engenders goodwill in the community,  ก่อให้เกิดผลดีกับความร่วมมือที่จะตามมา Chuck in Real Life (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
goodwillYour goodwill sank into my heart.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ความปรารถนาดี(n) goodwill, See also: good intention, Syn. ความหวังดี, Example: ถึงแม้ครูจะรักลูกศิษย์แต่บางทีก็ต้องดุต้องตักเตือนต้องว่าด้วยความปรารถนาดีเพื่อให้ศิษย์ได้ดี
ความหวังดี(n) goodwill, See also: good wishes, concernedness, Syn. ความปรารถนาดี, Example: สำหรับผู้ที่ไม่ชอบหมา ข้าพเจ้าขอแนะนำด้วยความหวังดีว่าอย่าอ่านเรื่องนิกกับพิมของว. ณ ประมวญมารค เป็นอันขาด, Thai Definition: การคิดอย่างเป็นมิตร
ไมตรีจิต(n) goodwill, See also: sympathy, unity, harmony, concord, alliance, accord, agreement, Syn. ความหวังดี, ความปราถนาดี, Example: เขามีไมตรีจิตกับคนทุกคน

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ค่าความนิยม[khā khwām niyom] (n, exp) EN: goodwill
กู๊ดวิลล์[kūtwin] (n) EN: goodwill

CMU Pronouncing Dictionary
goodwill

Oxford Advanced Learners Dictionary
goodwill

WordNet (3.0)
grace(n) a disposition to kindness and compassion, Syn. good will, goodwill

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
善意[shàn yì, ㄕㄢˋ ㄧˋ,  ] goodwill; good-will #11,811 [Add to Longdo]
亲善[qīn shàn, ㄑㄧㄣ ㄕㄢˋ,   /  ] goodwill #43,897 [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
[しゅ, shu] (n, ctr) (1) stock; share; (n) (2) (orig. meaning) stump; (n, ctr) (3) root; rootstock; (4) strain (of bacteria, etc.); (n, n-suf) (5) tradeable rank; goodwill; (n) (6) (See お株) one's forte; (P) #3,179 [Add to Longdo]
国際親善[こくさいしんぜん, kokusaishinzen] (n) international goodwill [Add to Longdo]
商売の株[しょうばいのかぶ, shoubainokabu] (n) goodwill of a business [Add to Longdo]
親善大使[しんぜんたいし, shinzentaishi] (n) goodwill ambassador; friendship ambassador [Add to Longdo]
善意通訳[ぜんいつうやく, zen'itsuuyaku] (n) goodwill guide; volunteer guide and interpreter for foreign residents and tourists [Add to Longdo]
暖簾[のれん, noren] (n) (1) (uk) (short) sign curtain hung at shop entrance; (2) reputation (of a store); goodwill; (P) [Add to Longdo]
暖簾代[のれんだい, norendai] (n) goodwill; intangible assets (part of the acquisition price of a business paid for the name and reputation of the company rather than tangible assets) [Add to Longdo]
日洪親善[にっこうしんぜん, nikkoushinzen] (n) goodwill between Japan and Hungary [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0236 seconds, cache age: 17.822 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม