Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ golden แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


124 ผลลัพธ์ สำหรับ golden  G OW1 L D AH0 N
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -golden-, *golden*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
golden apple snail(n) หอยเชอรี่
golden calf(n) สิ่งที่ได้รับการยกย่องหรือสักการะ ทั้งๆที่ไม่สมควรได้รับการยกย่อง
Golden Globe Award(n) รางวัลลูกโลกทองคำ เช่น The Golden Globe Awards, honoring excellence in film and television, are presented by the Hollywood Foreign Press Association.
Image:

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
golden(adj) สีทอง, See also: สีบลอนด์, ทำด้วยทอง, ประกอบด้วยทอง
golden(adj) รุ่งเรือง, See also: เฟื่องฟู
goldenrod(n) พืชจำพวก Solidago มีดอกเล็กสีเหลือง
golden age(n) ยุคทอง, See also: ยุครุ่งโรจน์, ยุครุ่งเรือง
golden ager(n) วัยทอง, See also: คนวัยทอง, คนสูงอายุ, Syn. elder, senior citizen, Ant. youngster
golden mean(n) ทางสายกลาง, See also: หนทางประเสริฐ
golden rule(n) หลักคำสอน, See also: หลักประพฤติ
golden oldie(n) ภาพยนตร์ / ดนตรีในอดีตซึ่งยังเป็นที่นิยมต่อมาถึงปัจจุบัน
golden jubilee(n) การฉลองครบรอบแต่งงานปีที่ 50, Syn. golden wedding, golden wedding
golden wedding(n) การฉลองครบรอบแต่งงานปีที่ 50, Syn. golden jubilie, golden anniversary

Hope Dictionary
golden(โกล'เดิน) adj. สีทอง, ทำด้วยทอง, มีค่ามาก, ยอดเยี่ยม, งดงาม, เจริญรุ่งเรือง, ครบรอบ50 ปี., See also: goldenness n., Syn. splendid, precious
golden ageยุคทอง, ยุคเฟื่องฟู, ช่วงชีวิตหลังวัยกลางคน, อายุปลดเกษียณของคน
golden agerคนที่ปลดเกษียณแล้ว
golden appleมะตูม
golden fleeceขนแกะทองคำ
golden jubileeการฉลองครบรอบ 50 ปี
golden ruleหลักความประพฤติที่ให้ปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนที่ปฏิบัติต่อตัวเอง
golden weddingการฉลองครบรอบ50ปีของการสมรส
grimes golden(ไกรมซ) n. แอปเปิ้ลสีเหลือง

Nontri Dictionary
golden(adj) เหมือนทอง, ทำด้วยทอง, ดีมาก, มีค่า, งดงาม, ประเสริฐ

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
golden ratioอัตราส่วนทอง [ มีความหมายเหมือนกับ extreme and mean ratio ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
golden sectionภาคตัดทอง [ มีความหมายเหมือนกับ medial section ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Golden rectangleรูปสี่เหลี่ยมทอง, รูปสี่เหลี่ยมที่มีอัตราส่วนของความยาวต่อความกว้างเป็นอัตราส่วนทอง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Golden Showerคูน [การแพทย์]
Golden Triangle (Southeastern Asia)สามเหลี่ยมทองคำ (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) [TU Subject Heading]

Longdo Unapproved EN-TH
Golden eagle[[ โกลเด้น อีเกิ้ล ]] (n) นกอินทรีทอง
golden trevally(n) ชื่อปลาชนิดหนึ่ง (Gnathanodon speciosus) ที่พบในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออก
golden-rumped elephant shrew(n) หนูผีช้างสะโพกสีทอง
golden–rumped elephant shrew(n, name) หนูผีช้างสะโพกสีทอง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He dreamed of the golden beaches and the white beaches so white they hurt your eyes. เขาฝันของหาดทรายสีทองยาว และหาดทรายสีขาวเพื่อให้สี ขาว มันทำร้ายดวงตาของคุณ The Old Man and the Sea (1958)
-Give me your golden staff. -I can't! รับตัวฉันไปสิคะ Oh, God! (1977)
Local tradition held that there was a golden coffin buried at the site. ในกรณีนี้, วัฒนธรรมท้องถิ่น ยึดถือ ว่ามันมีโลงทองคำ ฝังอยู่ในสถานที่นั้น Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
"The Golden Barrel'; "ถังสีทอง ';" Idemo dalje (1982)
Mile's golden fingers. นิ้วทองของ Mile. Idemo dalje (1982)
# I lift my lamp beside the golden door ## ฉันนำทางเขา สู่ประตูสีทอง An American Tail (1986)
I like butterflies with big golden wings... and blue and green tips. ฉันชอบผีเสื้อ ปีกใหญ่สีทอง ปลายปีกสีน้ำเงิน และเขียว An American Tail (1986)
How about another double, golden oldie, twin-spin sound sandwich from KLAM in Portland? เอาไปเบิ้ลเลยเป็นไง โกลเด็นโอลดี้ ทวิน-สปิน ซาวด์ แซนด์วิช จาก เค.แอล.เอ.เอ็ม.ในพอร์ตแลนด์? Stand by Me (1986)
How about another double, golden oldie, twin-spin sound sandwich from KLAM in Portland? เอาไปเบิ้ลเลยเป็นไง โกลเด็นโอลดี้ ทวิน-สปิน ซาวด์ แซนด์วิช จาก เค.แอล.เอ.เอ็ม.ในพอร์ตแลนด์ Stand by Me (1986)
That little guy is the golden goose. นี่มีค่าเหมือนไข่ห่านทองคำเลยนะ *batteries not included (1987)
You've heard of the golden rule, haven't you? เจ้าได้ฟัง กฏทองแล้ว ใช่มั้ย Aladdin (1992)
He's got seventy-five golden camels! -Don't they look lovely, June? เขามีอูฐทอง 75 ตัว มันดูน่านรักนะ ว่ามั้ย Aladdin (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
goldenArt was in its golden age in Venice during the Renaissance.
goldenAs she watched, the birds, especially Chizuko's golden crane, looked alive in a light autumn breeze.
goldenDon't kill the goose that lays the golden eggs.
goldenEven though we're supposedly in a recession, people are traveling abroad in record numbers this Golden Week holiday.
goldenGolden Gate Bridge is made of iron.
goldenHow long is the Golden Gate Bridge?
goldenI missed a golden opportunity.
goldenIn American culture, speech is golden.
goldenIsn't that the Golden Gate Bridge?
goldenKill the goose that lays the golden eggs.
goldenNo wonder the retirement years are often referred to as the golden years.
goldenOn top of the statue, Sadako is holding a golden crane over her head.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ทำเลทอง(n) golden location, See also: good spot, good location, Syn. ทำเลดี, Example: ร้านค้าแถวนี้กลายเป็นแหล่งทำเลทองไปในทันทีหลังจากมีการสร้างห้างสรรพสินค้าขึ้น
แร่งไหม(n) golden silk, Syn. ไหมทอง, Thai Definition: เส้นไหมที่ควบด้วยทองแล่ง หรือกระดาษทอง
ถมทอง(n) golden niello ware, Ant. ถมเงิน, Count Unit: ชิ้น, Thai Definition: เครื่องถมที่ทำด้วยทองคำ
จับปิ้ง(n) fig-leaf worn by little girl, See also: golden or silver medallion, Syn. กระจับปิ้ง, จะปิ้ง, ตะปิ้ง, ตับปิ้ง, , Example: ถ้าผู้ชายฝันเห็นจับปิ้งที่อยู่กับเด็กหญิง ทายว่าผู้นั้นจะเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุแต่ไม่รุนแรงนัก, Count Unit: แผ่น, อัน, Thai Definition: เครื่องปิดที่ลับของเด็กหญิง ทำด้วยเงิน ทอง หรือนาค เป็นต้น
เมรุมาศ(n) royal funeral pyre, See also: golden funeral pyre, Syn. เมรุทอง, พระเมรุมาศ, ที่เผาศพ, เชิงตะกอน
แหลมทอง(n) Southeast Asian Peninsula, See also: Golden Peninsula, Thai Definition: แผ่นดินแหลมที่เป็นที่ตั้งของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บานบุรีสีเหลือง[bānburī sī leūang] (n, exp) EN: Common allamanda ; Golden trumpet
บัตรทอง (30 บาท)[bat thøng (sāmsip bāt)] (n, exp) EN: medical golden card  FR: carte de soins médicaux [ f ]
ชุมเห็ดเทศ[chumhet thēt] (n, exp) EN: Ringworm bush ; Seven golden candle stick ; Candle bush ; Candelabra
ฝอยทอง[føithøng] (n) EN: fireworks emitting a shower of golden sparks
เห็ดเข็มทอง[het khem thøng] (n, exp) EN: Golden Needle Mushroom
หุ้มทอง[hum thøng] (adj) EN: golden  FR: doré ; doublé d'or ; recouvert d'or
ก้ามกุ้งสีทอง[kāmkung sī thøng] (n, exp) EN: Parrot ; Parrot flower ; Yellow bird ; heliconia (golden torch)
กาญจนาภิเษก[Kānchanāphisēk] (n, prop) EN: Golden Jubilee
ครบรอบ 50 ปี[khrop røp hāsip pī] (x) EN: golden jubilee ; 50th anniversary
คูน[khūn] (n) EN: Golden Shower Tree ; Golden Shower Cassia ; drumstick tree ; Indian laburnum ; puddingpipe tree ; purging cassia  FR: Cassia fistula [ m ]

CMU Pronouncing Dictionary
GOLDEN G OW1 L D AH0 N
GOLDEN'S G OW1 L D AH0 N Z
GOLDENSON G OW1 L D AH0 N S AH0 N
GOLDENROD G OW1 L D AH0 N R AA2 D
GOLDENEYE G OW1 L D AH0 N AY2
GOLDENBERG G OW1 L D AH0 N B ER0 G
GOLDENTHAL G OW1 L D AH0 N TH AA2 L
GOLDENSON'S G OW1 L D AH0 N S AH0 N Z
GOLDENSTEIN G OW1 L D AH0 N S T AY2 N
GOLDENSTEIN G OW1 L D AH0 N S T IY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary
golden (j) gˈouldən (g ou1 l d @ n)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
金色[jīn sè, ㄐㄧㄣ ㄙㄜˋ, ] golden, #7,570 [Add to Longdo]
[diāo, ㄉㄧㄠ, / ] golden eagle, #9,306 [Add to Longdo]
黄金周[huáng jīn zhōu, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄣ ㄓㄡ, / ] Golden Week; refers to three 7-day holiday periods at New Year 春節|春节, Labor day 勞動節|劳动节, National day 國慶|国庆, #16,062 [Add to Longdo]
金黄[jīn huáng, ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄤˊ, / ] golden yellow; golden, #16,602 [Add to Longdo]
[yīng, ㄧㄥ, / ] golden oriole, #16,814 [Add to Longdo]
金球奖[Jīn qiú jiǎng, ㄐㄧㄣ ㄑㄧㄡˊ ㄐㄧㄤˇ, / ] Golden Globe Award, #25,401 [Add to Longdo]
金马奖[Jīn mǎ jiǎng, ㄐㄧㄣ ㄇㄚˇ ㄐㄧㄤˇ, / ] Golden Horse Film Festival and Awards, #29,929 [Add to Longdo]
金三角[Jīn sān jiǎo, ㄐㄧㄣ ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ, ] Golden Triangle (Southeast Asia), #31,546 [Add to Longdo]
金丝猴[jīn sī hóu, ㄐㄧㄣ ㄙ ㄏㄡˊ, / ] golden snub-nosed monkey (Rhinopithecus roxellana), #43,260 [Add to Longdo]
黄金分割[huáng jīn fēn gē, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄣ ㄈㄣ ㄍㄜ, / ] golden ratio; golden section, #51,331 [Add to Longdo]

Longdo Approved DE-TH
vergolden(vt) |vergoldete, hat vergoldet| เคลือบทอง, ชุบทอง เช่น Die Glocken sind von Swarovski vergoldet.

DING DE-EN Dictionary
glückliche Stundengolden hours [Add to Longdo]
golden; goldgelb { adj }golden [Add to Longdo]
golden { adj }aureate [Add to Longdo]
Steinadler { m }; Goldadler { m } [ ornith. ]Golden Eagle (Aquila chrysaetos) [Add to Longdo]
Goldfasan { m } [ ornith. ]Golden Pheasant [Add to Longdo]
Goldbrusttaube { f } [ ornith. ]Golden Heart [Add to Longdo]
Goldtaube { f } [ ornith. ]Golden Dove [Add to Longdo]
Goldsittich { m } [ ornith. ]Golden Conure [Add to Longdo]
Prachtnachtschwalbe { f } [ ornith. ]Golden Nightjar [Add to Longdo]
Antillenschwalbe { f } [ ornith. ]Golden Swallow [Add to Longdo]
Goldpieper { m } [ ornith. ]Golden Pipit [Add to Longdo]
Goldbülbül { m } [ ornith. ]Golden Greenbul [Add to Longdo]
Goldschwanzbülbül { m } [ ornith. ]Golden Bulbul [Add to Longdo]
Goldschwanz { m } [ ornith. ]Golden Bush Robin [Add to Longdo]
Gelbbauch-Dickkopf { m } [ ornith. ]Golden Whistler [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
GW[ジーダブリュー, ji-daburyu-] (n) (See ゴールデンウイーク) golden week [Add to Longdo]
アメリカ胸黒[アメリカむなぐろ;アメリカムナグロ, amerika munaguro ; amerikamunaguro] (n) (uk) American golden plover (Pluvialis dominica) [Add to Longdo]
インディアンゴールドバードバタフライフィッシュ[indeiango-rudoba-dobatafuraifisshu] (n) Indian golden-barred butterflyfish (Roa jayakari, was Chaetodon jayakari) [Add to Longdo]
キスジゲンロクダイ[kisujigenrokudai] (n) goldengirdled coralfish (Coradion chrysozonus); orangebanded coralfish [Add to Longdo]
ゴールデン[go-ruden] (adj-no) golden; (P) [Add to Longdo]
ゴールデンウィーク(P);ゴールデンウイーク[go-ruden'ui-ku (P); go-ruden'ui-ku] (n) Golden Week (early-May holiday season in Japan); (P) [Add to Longdo]
ゴールデンエージ[go-ruden'e-ji] (n) golden age [Add to Longdo]
ゴールデングレゴリー[go-rudenguregori-] (n) golden gregory (Stegastes aureus) [Add to Longdo]
ゴールデングローブ賞[ゴールデングローブしょう, go-rudenguro-bu shou] (n) Golden Globe Award; Golden Globe Awards [Add to Longdo]
ゴールデンストライプトバタフライフィッシュ;サンバーストバタフライフィッシュ[go-rudensutoraiputobatafuraifisshu ; sanba-sutobatafuraifisshu] (n) golden butterflyfish (Chaetodon aureofasciatus) [Add to Longdo]

JDDICT JP-DE Dictionary
金冠[きんかん, kinkan] goldene_Krone [Add to Longdo]
金色[こんじき, konjiki] golden [Add to Longdo]
金色[こんじき, konjiki] golden [Add to Longdo]
金色[こんじき, konjiki] golden [Add to Longdo]
金鎖[きんぐさり, kingusari] goldene_Kette [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1358 seconds, cache age: 20.841 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม