Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ give up แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


68 ผลลัพธ์ สำหรับ give up  
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -give up-, *give up*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
give up(phrv) ยกเลิก, See also: หยุดทำ, ละทิ้ง, เลิก, ยอมทิ้ง
give up(phrv) ยอมยกให้, See also: ยินยอมให้, Syn. deliver over, give over
give up(phrv) ไม่คอย
give up(phrv) ไม่ไว้วางใจ (แสร้งทำ), Syn. give up on
give up(phrv) ยื่นหรือเสนอให้ทำโดยปราศจาก (เงิน หรือเวลา)
give up(phrv) ตาย (คำเก่า), Syn. yield up
give up(phrv) เลิกพยายามทำ (บางสิ่ง), Syn. yield up
give upon(phrv) ทำให้มองเห็น, See also: นำไปสู่, Syn. give on, give onto
give up to(phrv) ยอมมอบตัวกับ, Syn. give over to, yield to
give up to(phrv) เตรียม (เวลาหรือสถานที่เพื่อ), Syn. give over to

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Whoever gets it must give up his life but he will join the long line of history's noble martyrs and will rid his country of a tyrant. คนที่ได้เหรียญ จะต้องสละชีพ เขาจะได้จารึกชื่อ ลงบนประวัติศาสตร์ และช่วยประเทศของเขา จากเนื้อมือจอมปีศาจ The Great Dictator (1940)
Tell him all about it. I don't know what you mean. I merely said I hoped to give up selling cars and retire into the country. ผมแค่บอกว่าผมหวังจะเกษียณตัวมาอยู่ชนบท Rebecca (1940)
Well, we didn't give up then and by gum, we're not going to give up now! ตอนนั้นเราไม่ยอมมัน ...ตอนนี้เราก็จะไม่ยอม Blazing Saddles (1974)
# Now don't you go and give up # จงอย่าท้อถอย An American Tail (1986)
She'll soon give up when she realizes she has to start all over again. พอเธอรู้ว่าต้องเริ่มต้นใหม่เข้า จะต้องยอมแพ้แน่ๆ Labyrinth (1986)
We will. You gonna give up stand-up comedy? - คุณจะเลิกโชว์ตลกหรือเปล่า Punchline (1988)
What, and give up all this glamour? อะไรและให้ทุกความเย้ายวนใจนี้ได้อย่างไร Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
I wouldn't give up what I have for a thousand lives like the Lintons. ฉันจะไม่ยอมแลกสิ่งที่มี แม้กับร้อยชีวิต อย่างพวกลินตันก็ตาม Wuthering Heights (1992)
What a fool to give up thy life for thy sister's. แกมันโง่อะไรอย่างนี้ สละชีวิตตัวเองเพื่อช่วยน้องสาว. Hocus Pocus (1993)
A mother, mother can never give up her hope for her own children. คนเป็นแม่ต้องไม่เลิกหวังเพื่อลูกของตัวเอง The Joy Luck Club (1993)
I'll never give up everything. That's disgusting. ผมไม่เคยยอมแพ้ให้กับอะไร มันน่าขยะแขยง Wild Reeds (1994)
If you give up the right to remain silent, anything you say will be held against you in court. ถ้าคุณให้ขึ้นสิทธิที่จะอยู่เงียบ ๆ สิ่งที่คุณบอกว่าจะจัดขึ้นกับคุณในศาล The Shawshank Redemption (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
give upAgain Hawking was almost ready to give up.
give upAll of them didn't give up hope.
give upBecause of illness, he was obliged to give up smoking.
give upBob often tries to give up smoking.
give upCan you give up your seat to old people even when you are tired?
give upDon't give up!
give upDon't give up halfway.
give upDon't give up hope.
give upDon't give up if you fail.
give upDon't give up. Stick with the job.
give upDon't give up the fight.
give upDon't give up your English.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
พลีชีพ(v) sacrifice one's life, See also: give up one's life, Syn. สละชีพ, สละชีวิต, Example: ทหารชุดใหม่จะมาเข้าประจำการแทนทหารชุดเดิมที่พลีชีพไปแล้ว, Thai Definition: ยอมตาย
ปล่อยมือ(v) give up, Syn. วางมือ, ทิ้ง, Example: เมื่อคุณแม่แน่ใจแล้วว่าลูกๆ สามารถรับผิดชอบธุรกิจของครอบครัวได้แล้วก็จะปล่อยมือให้ทำกันเอง, Thai Definition: ไม่เอาธุระด้วย
พับฐาน(v) give up, See also: defeated, Example: นักมวยฝ่ายโน้นพับฐานกลับบ้านแทบไม่ทัน, Thai Definition: แพ้อย่างราบคาบ, Notes: (ปาก)
เปิดหมวกลา(v) give up, See also: abolish, abandon, quit, stop, Syn. เลิกรา, ล้างรา, เลิกล้ม, Example: โครงการนี้ต้องสิ้นสุดลงเพราะผู้ร่วมโครงการเปิดหมวกลากันไปหมด, Thai Definition: ไม่ดำเนินการต่อไปอีกแล้ว
เลิกร้าง(v) give up, See also: abolish, abandon, Syn. ยุติ, หยุด, ล้มเลิก, ร้างลา, เลิก, Example: นักเขียนบางคนต้องเลิกร้างไปจากวงการนี้ เพราะทนระบบเส้นสายไม่ได้
อดเหล้า(v) abstain from liquors, See also: give up drinking, Syn. เลิกเหล้า, Example: พ่ออดเหล้ามา 3 เดือนแล้ว แม่ก็พลอยมีความสุขไปด้วย
ล้ม(v) give up, See also: stop, cease, relinquish, desist, Syn. ทำลาย, สลาย, Example: ผมไม่ต้องการล้มประมูล เพียงแต่ให้มีการทบทวนเท่านั้น, Thai Definition: ทำให้พังลง, ทำให้ล้มเลิก
สละสิทธิ์(v) give up one's right (e.g. to remain silent), See also: forego one's right/s, Example: ผู้ถือหุ้นของบริษัทพากันสละสิทธิ์และมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทนำหุ้นไปจัดสรรให้ใครก็ได้, Thai Definition: ละทิ้งสิทธิ์ที่เป็นของตนไป
สละสิทธิ์(v) give up one's right (e.g. to remain silent), See also: forego one's right/s, Example: ผู้ถือหุ้นของบริษัทพากันสละสิทธิ์และมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทนำหุ้นไปจัดสรรให้ใครก็ได้, Thai Definition: ละทิ้งสิทธิ์ที่เป็นของตนไป

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ละ[la] (v) EN: leave ; desert ; abandon ; give up ; stop ; desist ; remit ; yield ; vacate   FR: abandonner ; quitter ; fuir
ละเว้น[lawen] (v) EN: refrain from ; abstain ; stop ; exclude ; leave out ; omit ; reject ; make an exception of ; abandon ; give up ; remit ; desert  FR: s'abstenir ; arrêter ; se désister ; abandonner ; quitter
เลิก[loēk] (v) EN: abolish ; do away with ; cancel ; annul ; abrogate ; wind up ; give up ; cease ; upend ; quit ; discard ; drop out ; abandon ; rescind  FR: abolir ; annuler ; abroger ; démanteler ; rompre ; abandonner ; renoncer
เลิกล้ม[loēklom] (v) EN: give up ; abandon ; abolish  FR: renoncer à ; liquider ; abandonner ; abolir
เลิกสูบบุหรี่[loēk sūp burī] (v, exp) EN: give up smoking ; stop smoking ; leave off smoking  FR: arrêter de fumer ; arrêter la cigarette
ไม่สู้[mai sū] (v, exp) EN: give up ; discourage  FR: abandonner
หมดหวัง[mot wang] (v) EN: give up hopes  FR: abandonner tout espoir ; désespérer
งดเว้น[ngotwen] (v) EN: refrain from ; abstain from ; give up ; stop ; desist  FR: s'abstenir ; se garder ; arrêter
อด[ot] (v) EN: refrain from ; restrain ; give up ; abstain ; diet  FR: s'abstenir ; se priver
อดบุหรี่[ot burī] (v, exp) EN: give up smoking ; leave smoking ; stop smoking  FR: s'abstenir de fumer ; arrêter de fumer

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[wěi, ㄨㄟˇ, ] give up; indeed; to commission, #1,227 [Add to Longdo]
[shě, ㄕㄜˇ, / ] give up; abandon, #3,932 [Add to Longdo]
半途而废[bàn tú ér fèi, ㄅㄢˋ ㄊㄨˊ ㄦˊ ㄈㄟˋ, / ] give up halfway; leave sth; unfinished, #37,186 [Add to Longdo]
罢手[bà shǒu, ㄅㄚˋ ㄕㄡˇ, / ] give up, #40,842 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] give up; ladle out; pour out, #65,305 [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
ほっぽり出す[ほっぽりだす, hopporidasu] (v5s,vt) (See 放り出す) to throw out; to fire; to expel; to give up; to abandon; to neglect [Add to Longdo]
ギブ[gibu] (n,vs) (1) give; (int) (2) (abbr) (See ギブアップ) uncle! (I give up) [Add to Longdo]
ギブアップ[gibuappu] (n,vs) give up; (P) [Add to Longdo]
ネバーギブアップ[neba-gibuappu] (exp) Never give up! [Add to Longdo]
ネバギバ[nebagiba] (int) (col) (abbr) (See ネバーギブアップ) Never give up! [Add to Longdo]
ボツる[botsu ru] (v5r) (col) (See 没する) to cancel (plans, etc.); to give up (on using) [Add to Longdo]
メガフェプス[megafepusu] (n) megafeps (mnemonic for verbs that never precede infinitives, but rather their gerunds); mind, enjoy, give up, avoid, finish, escape, postpone, stop [Add to Longdo]
煙草を止める;煙草をやめる[たばこをやめる, tabakowoyameru] (exp,v1) to give up smoking [Add to Longdo]
往生際[おうじょうぎわ, oujougiwa] (n) at the point of death; the time to give up [Add to Longdo]
往生際が悪い[おうじょうぎわがわるい, oujougiwagawarui] (exp) (See 往生際,往生際の悪い) not knowing when to give up [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.2295 seconds, cache age: (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม