Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ from the beginning แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


42 ผลลัพธ์ สำหรับ from the beginning  
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -from the beginning-, *from the beginning*, from the beginn

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I knew from the beginning that she wasn't human ผมรู้ตั้งแต่ต้นแล้วล่ะ ว่าเธอต้องไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาแน่ Spygirl (2004)
From the beginning to the end ตั้งแต่ต้นจนจบ Be with You (2004)
From the beginning until the very end. ตั้งแต่เริ่มเกิดจนถึงที่สุดเลย [ Rec ] (2007)
But today I'd like to offer a special honor to the detective who's been on this case right from the beginning who proved through hard work and dedication that the people who died did not die in vain. ในวันนี้ ผมจะเสนอ เกียรติยศพิเศษ ...แก่นักสืบผู้ดำรงไว้ บนความถูกต้องและกล้าหาญ ผู้ที่พิสูจน์ให้เห็นถึงความทุ่มเท และการอุทิศตน Saw V (2008)
Been chasing Jigsaw from the beginning and I got him. ฉันตามล่าจิ๊กซอว์ มาตั้งแต่แรก ...และฉันก็เจอเขา Saw V (2008)
We were clear from the beginning it was just gonna be us fucking. ผมแค่.. คิดว่าเราควรวางแผนเอาไว้ แค่นั้น Plaisir d'amour (2008)
That was something that was gonna keep increasing, building, accelerating, from the beginning to the very end. มันเป็นสิ่งที่ จะต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพิ่มขึ้น เร่งขึ้น ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตอนจบ It Might Get Loud (2008)
all right, let's start from the beginning one more time. ตกลง งั้นเรามาเริ่มใหม่อีกครั้ง The Instincts (2008)
You know that from the beginning my intentions weren't innocent ท่านก็รู้มาตั้งแต่ต้นแล้ว ความมุ่งหมายของข้านั้นเพื่ออะไร Portrait of a Beauty (2008)
Right from the beginning she had me in her sights. ตอนแรกเธอก็ยังให้ผม อยู่ในสายตา Marley & Me (2008)
A message, perhaps, or a sign of intelligence from the beginning of time. บางทีอาจจะเป็นข้อความ หรือสัญลักษณ์ของความความฉลาด จากจุดเริ่มต้นของเวลา The Greater Good (2010)
It's better than saying from the beginning that I absolutely don't want to. น่าจะดีกว่าถ้าบอกว่ามันเป็นการเริ่มต้น และฉันก็ไม่อยากจะทำมันด้วย Prosecutor Princess (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
from the beginningHe intended to reexamine the case from the beginning.
from the beginningI thought that we would be good friends from the beginning.
from the beginningIt is not clear whether Lander intended to alter Emmet's style from the beginning.
from the beginningIt turned out that the cards were stacked against her from the beginning of the game.
from the beginningOur plan went wrong from the beginning.
from the beginningPeople have eaten with their fingers from the beginning of history.
from the beginningRead Lesson 10 from the beginning.
from the beginningThe undertaking was a failure from the beginning.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
เดิม(adv) at first, See also: from the beginning, formerly, originally, Syn. แรก, แรกเริ่ม, แต่แรก, แต่ก่อน, Example: แต่เดิมเราผลิตสินค้าได้น้อยมาก เพราะยังไม่มีเทคโนโลยีรองรับเพียงพอ
เดิมที(adv) formerly, See also: from the beginning, at first, originally, Syn. แต่เดิม, แรกเริ่ม, แต่ก่อน, Example: เดิมทีนั้นมนุษย์ได้อาศัยถ้ำเป็นที่กันแดดฝนพายุตลอดจนลูกเห็บและหิมะ
ตั้งแต่แรก(adv) from the beginning, Syn. ตั้งแต่ต้น, Ant. จบ, Example: เพราะเขาขยันเรียนมาตั้งแต่แรก เขาจึงสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้
แต่ต้น(adv) from the beginning, Syn. แต่แรกเริ่ม, Ant. จนปลาย, จนจบ, Example: เรื่องนี้พ่อแม่ผิดแต่ต้น
แต่ต้นมือ(adv) from the beginning, See also: from the initial stage, from the outset, Syn. แต่เริ่มแรก, Ant. เมื่อปลายมือ, Example: นักภาษาและผู้ที่รักภาษาของชาติควรทำหน้าที่แต่ต้นมือ อย่าปล่อยให้ภาษาดีถูกทำลายเรื่อยๆ ไปจนสายเกินแก้
แต่แรก(adv) at first, See also: from the beginning, Syn. ตั้งแต่แรก, เดิมที, แต่เดิม, แต่ก่อน, Ant. ภายหลัง, Example: ชุมชนแห่งนั้นเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆ ไม่ได้ใหญ่โตดังที่คาดไว้แต่แรก, Thai Definition: ในช่วงเริ่มต้น
ทีแรก(adv) at first, See also: from the beginning

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เดิมที[doēmthī] (adv) EN: formerly ; from the beginning ; at first ; originally  FR: initialement ; au début
เดิมทีเดียว[doēm thīdīo] (adv) EN: formerly ; at first ; from the first ; from the beginning
จากหัวถึงท้าย[jāk hūa theung thāi] (xp) EN: from the beginning to the end
แรกเริ่ม[raēkroēm] (adv) EN: at first ; from the beginning ; at the start : originally  FR: à l'origine ; au début
แต่เริ่มแรก[tāe roēmraēk] (adv) EN: from the beginning ; ab initio
ตั้งแต่แรก[tangtaē raēk] (adv) EN: from the beginning  FR: depuis le début
ตั้งแต่ต้น[tangtaē ton] (adv) EN: from the beginning ; from the first ; from the very beginning ; ab initio  FR: depuis le début

EDICT JP-EN Dictionary
一から[いちから, ichikara] (exp) from the beginning; from scratch [Add to Longdo]
一からやり直す[いちからやりなおす, ichikarayarinaosu] (exp, v5s) to sweep the slate clean; to start again from the beginning; to do it all over again [Add to Longdo]
元より(P);固より;素より[もとより, motoyori] (adv) (1) from the beginning; from the first; all along; originally; (2) of course; (P) [Add to Longdo]
始めから[はじめから, hajimekara] (exp) from the beginning [Add to Longdo]
端から[はなから, hanakara] (exp) (uk) from the start; from the beginning; from the outset [Add to Longdo]
土台[どだい, dodai] (n) (1) foundation; base; basis; (adv) (2) (often in negative contexts) (See 元々) from the beginning; from the outset; by nature; (P) [Add to Longdo]
頭から[あたまから, atamakara] (adv) from the beginning [Add to Longdo]
八十八夜[はちじゅうはちや, hachijuuhachiya] (n) eighty-eighth day from the beginning of spring [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.768 seconds, cache age: 110.078 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม