Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ ford แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


95 ผลลัพธ์ สำหรับ ford  F AO1 R D
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -ford-, *ford*, for

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
ford(n) บริเวณน้ำตื้น
ford(vt) ลุยแม่น้ำหรือลำธารที่ตื้น

Hope Dictionary
ford(ฟอร์ด) n. ที่ตื้นของแม่น้ำลุยข้ามได้. vi. ลุยน้ำข้าม, See also: fordable adj.
afford(อะฟอร์ด') vt. มี, ให้, จัดให้มี, สามารถให้ได้, สามารถมีได้, Syn. provide
herefordn. วัวแดงพันธุ์หนึ่ง
oxford(ออคซฺ'เฟิร์ด) n. ชื่อมหาวิทยาลัยในอังกฤษ

Nontri Dictionary
ford(n) การลุยน้ำ,การข้ามฟาก
ford(vt) ลุยน้ำ,ข้ามฟาก
afford(vi, vt) พอจ่าย,สามารถให้ได้,สามารถซื้อได้

Longdo Unapproved EN-TH
ford focus[ฟอร์ด โฟกัส] (n, uniq) รถรุ่นคอมแพกต์ของบริษัทฟอร์ด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Henry Ford to see Mr. Devaney. - Who? เฮนรี่ ฟอร์ด มาหาคุณเดวานี่ The Bodyguard (1992)
But you were in the Ford Cortina. แต่เธอคือ ใน Cortina ฟอร์ด In the Name of the Father (1993)
But you were in the red Ford Cortina. แต่เธอคือ ใน Cortina ฟอร์ดสีแดง In the Name of the Father (1993)
Ford was able to keep their thing going and companies like Coca Cola they couldn't keep the Coca Cola going so what they did was they invented Fanta Orange for the Germans and that show Coke was able to keep ฟอร์ดก็ยังเดินหน้าต่อไปได้ ส่วนบรรษัทอย่างโคคา-โคลา มันผลักดันโคคา-โคลาต่อไปไม่ได้ The Corporation (2003)
Come on. I saw this in a Harrison ford movie. ไม่ Yankee White (2003)
In the Harrison ford movie the terrorists were reporters. เขาไม่ใช่พวกเรา เรามีเวลาคนละ 15 นาทีใช่ใหม Yankee White (2003)
Henry Ford Hospital. So I am from Detroit. โรงพยาบาลเฮนรี่ ฟอร์ด ฉันเป็นคนดีทรอยต์ Four Brothers (2005)
There's only been one actual smile on record, and that was Tom Ford in 2001. เคยมีสถิติการยิ้มแค่หนเดียว ของทอม ฟอร์ดปี 2001 The Devil Wears Prada (2006)
Last seen in a brown Ford pickup bearing east on Route 9. เห็นล่าสุดในรถฟอร์ดสีน้ำตาล มุ่งหน้าไปตามสาย 9 The Astronaut Farmer (2006)
That look like about a '77 Ford to you, Wendell? นั่นมันฟอร์ดปี77ใช่ไหมเวนเดล No Country for Old Men (2007)
That individual was driving a blue 1960s Ford Mustang, which may have been dented on the left side. ชายดังกล่าวขับรถ ฟอร์ดมัสแตง ปี 60 สีน้ำเงิน ซึ่งคาดว่ามีรอยถลอก เล็กน้อยทางด้านซ้าย Disturbia (2007)
Assassination suspect's vehicle is one government-issue black 2006 Ford Crown Vic. รถผู้ต้องสงสัย เป็นรถใช้ในราชการ ฟอร์ด คราวน์ วิค สีดำ ปี2006 Shooter (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fordA child on your back may guide you across a ford.
fordCan I borrow your Ford for tomorrow?
ford"Festiva" is a Ford, right?
fordHis car is a Ford.
fordI forgot to call up Mr Ford.
fordI'll buy a Ford.
fordMr Ford is all right now.
fordMr Ford is what is called a self-made man.
fordMr Ford owns this land.
fordMy rusty Ford broke down, obstructing the intersection.
fordMy uncle drives a Ford.
ford"What make is your car?" "It is a Ford."

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ฟูมน้ำ(v) wade, See also: ford, Syn. ลุยน้ำ, Example: เขาฟูมน้ำไปยังฝั่งตรงข้ามอย่างเร่งรีบ, Thai Definition: เดินลุยไปบนน้ำหรือโคลน
ท่อง(v) ford, See also: wade, Syn. ลุย, Example: ไกรทองท่องไปกลางน้ำเพื่อไปฆ่าชาละวัน, Thai Definition: เดินก้าวไปในน้ำ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อำนวย[amnūay] (v) EN: accord ; afford ; permit ; allow ; give ; produce ; bestow ; grant  FR: accorder ; permettre ; donner
ฟอร์ด[Føt] (n, prop) EN: Ford  FR: Ford
ลุย[lui] (v) EN: ford ; wade trough  FR: patauger ; marcher dans l'eau
มหาวิทยาลัยนานาชาติ แสตมฟอร์ด[Mahāwitthayālai nānāchāt Sátaēmføt] (org) EN: Stamford International University  FR: université internationale de Stamford [f]
มีเงินพอ[mī ngoēn phø] (v, exp) EN: afford ; have enough money  FR: avoir les moyens (financiers) ; avoir suffisamment d'argent
มีเงินทุนพอ[mī ngoenthun phø] (v, exp) EN: afford ; have enough money  FR: avoir les moyens (financiers) ; avoir suffisamment d'argent
งูปล้องฉนวนอินเดีย[ngū plǿngchanūan Indīa] (n, exp) EN: Common Bridle Snake ; Blanford‘s Bridle Snake
งูปล้องฉนวนป่าต่ำ[ngū plǿngchanūan pā tam] (n, exp) EN: Common Bridle Snake ; Blanford‘s Bridle Snake
งูปล้องฉนวนตับจาก[ngū plǿngchanūan tap jāk] (n, exp) EN: Common Bridle Snake ; Blanford‘s Bridle Snake
งูปล้องฉนวนตับคา[ngū plǿngchanūan tap khā] (n, exp) EN: Common Bridle Snake ; Blanford‘s Bridle Snake

CMU Pronouncing Dictionary
FORD F AO1 R D
FORDE F AO1 R D
FORDS F AO1 R D Z
FORD'S F AO1 R D Z
FORDHAM F AO1 R D AH0 M
FORDICE F AO1 R D IH0 S
FORDICE F AO1 R D AY0 S
FORDYCE F AO1 R D AY2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary
ford (v) fˈɔːd (f oo1 d)
fords (v) fˈɔːdz (f oo1 d z)
forded (v) fˈɔːdɪd (f oo1 d i d)
fording (v) fˈɔːdɪŋ (f oo1 d i ng)
fordable (j) fˈɔːdəbl (f oo1 d @ b l)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
福特[fú tè, ㄈㄨˊ ㄊㄜˋ, ] Ford (name); Ford, US motor manufacturer, #9,094 [Add to Longdo]
涉过[shè guò, ㄕㄜˋ ㄍㄨㄛˋ, / ] ford (a stream, river) [Add to Longdo]

Longdo Approved DE-TH
fördern(vt) |förderte, hat gefördert, etw.(A)/jmdn.| สนับสนุน, อุปภัมภ์, อุปการะ เช่น Die wissenschaftliche Forschung wird meistens durch die Staat gefördert. งานวิจัยด้านวิชาการส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐ, Syn. unterstützen
fordern(vt) |forderte, hat gefordert| เรียกร้อง, แสดงความต้องการ เช่น Er fordert das Gehalt in einer Höhe von 2000 Euro von der Firma. เขาเรียกเงินเดือนสองพันยูโรจากบริษัท, Syn. verlangen
Forderung(n) |die, pl. Forderungen| คำขอร้อง, ความต้องการ เช่น die Forderung anerkennen อนุญาตตามคำขอร้อง, See also: Erfordernis, Frage, Bedarf
erforderlich(adj) ที่จำเป็น, สำคัญ เช่น erforderliche Qualifikation คุณสมบัติที่จำเป็นต้องมี, See also: nötig, Syn. notwendig
wachstumfördernd(adj) ที่เอื้อต่อการเจริญเติบโต, See also: A. wachstumhemmend
auffordern(vt) |forderte auf, hat aufgefordert, zu + D| ขอร้องหรือเรียกร้องให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Ich wurde am Flughafen aufgefordert, den Koffer zu öffnen. ฉันถูกขอร้องให้เปิดกระเป๋าเดินทางที่สนามบิน, See also: fordern

DING DE-EN Dictionary
Forderung {f} | Forderungen {pl}demand | demands [Add to Longdo]
Forderung {f} (nach) | Forderung abtreten | Forderung anerkennenclaim (for) | to assign a claim | to allow a claim [Add to Longdo]
Forderung {f}postulation [Add to Longdo]
Forderung {f}account [Add to Longdo]
Forderungen {pl}outstanding debits [Add to Longdo]
Forderungen {pl}receivables [Add to Longdo]
Forderungen aus Lieferungen und Leistungenaccounts receivable trade [Add to Longdo]
Forderungen gegenüber leitenden Angestellten und Aktionärenaccounts receivable from officers directors and stockholders [Add to Longdo]
Forderungsabtretung {f}assignment of claim [Add to Longdo]
Forderungsausfälle {pl} [fin.]bad debt losses [Add to Longdo]
Forderungspfändung {f}attachment of debt [Add to Longdo]
Forderungsübernahme {f}assumption of indebtedness [Add to Longdo]
Furt {f} | Furten {pl}ford | fords [Add to Longdo]
fordern | fordernd | er/sie fordertto arrogate | arrogating | he/she arrogates [Add to Longdo]
fordern | fordernd | gefordert | er/sie fordert | ich/er/sie forderteto postulate | postulating | postulated | he/she postulates | I/he/she postulated [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
アフォーダンス[afo-dansu] (n) affordance; affordability [Add to Longdo]
オクスフォード[okusufo-do] (n) Oxford [Add to Longdo]
オクスブリッジ[okusuburijji] (n) Oxbridge (i.e. Oxford and Cambridge) [Add to Longdo]
オックスフォード[okkusufo-do] (n) Oxford; (P) [Add to Longdo]
オックスフォード学派[オックスフォードがくは, okkusufo-do gakuha] (n) (obsc) (See 日常言語学派) Oxford school (of analytic philosophy) [Add to Longdo]
スタンフォード[sutanfo-do] (n) Stanford; (P) [Add to Longdo]
フォード[fo-do] (n) (1) ford; (2) Ford (car); (P) [Add to Longdo]
ベンフォードの法則[ベンフォードのほうそく, benfo-do nohousoku] (n) Benford's law [Add to Longdo]
ラザホージウム[razaho-jiumu] (n) rutherfordium (Rf) [Add to Longdo]
レインフォーズバタフライフィッシュ[reinfo-zubatafuraifisshu] (n) Rainford's butterflyfish (Chaetodon rainfordi) [Add to Longdo]

JDDICT JP-DE Dictionary
求める[もとめる, motomeru] fordern, bitten, suchen [Add to Longdo]
要請[ようせい, yousei] Forderung, Erfordernis, Bitte, Postulat [Add to Longdo]
請求[せいきゅう, seikyuu] Forderung, Anspruch [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 1.6377 seconds, cache age: 29.973 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม