Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ flexibility แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


35 ผลลัพธ์ สำหรับ flexibility  F L EH2 K S AH0 B IH1 L AH0 T IY0
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -flexibility-, *flexibility*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
flexibility(n) การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์, See also: ความยืดหยุ่น, การผ่อนสั้นผ่อนยาว, ความพลิกแพลง, Syn. adaptability, adjustability, Ant. inflexibility
flexibility(n) ความสามารถดัดงอได้โดยไม่แตกหัก, See also: การยืดหดได้, การโค้งงอได้, Syn. elasticity, resilience, Ant. inflexibility, stiffness

Nontri Dictionary
flexibility(n) การบิดงอได้, การโค้งงอ, ความยืดหยุ่นได้

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
flexibility๑. ความงอได้, ความคู้ได้๒. (จิตเวช.) ความยืดหยุ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Flexibilityความอ่อนไหวตัว, ความยืดหยุ่น, คล่องแคล่ว [การแพทย์]
flexibilityความคิดยืดหยุ่น, การคิดหาคำตอบได้หลายประเภทและหลายทิศทาง ดัดแปลงจากสิ่งหนึ่งไปเป็นหลายสิ่งได้ เช่น ให้นักเรียนคิดว่าจะนำขวดน้ำพลาสติกที่ใช้แล้ว ไปทำให้เกิดประโยชน์อะไรได้บ้าง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Flexibility Testแบบทดสอบความอ่อนไหวตัว [การแพทย์]
Flexibility, Exaggeratedคล่องตัวเกินไป [การแพทย์]

Longdo Unapproved EN-TH
flexibility(n, vt, adv) แปลว่า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Are you looking to just lose weight, or do you want to have... increased strength and flexibility as well? แล้วคุณแค่จะลดน้ำหนัก หรือจะเพิ่มความแกร่งและยืดหยุ่นล่ะ American Beauty (1999)
I know they encouraged a certain moral flexibility when you worked at the CIA, Mr. Reese, but I like to think that we're reaching for a higher standard. ผมรู้นะว่ามีการแบ่งระดับดีชั่ว ให้กับคนพวกนี้ ตอนที่คุณยังทำงานให้ซีไอเอ คุณรีส แต่ผมอยากจะคิดว่า เราได้มาถึง Flesh and Blood (2012)
Lacking in flexibility and instantaneous reaction to sudden changes. เขาขาดยืดหยุ่นและความเร็ว Operation Proposal (2012)
Such flexibility and the dexterity! ความยืดหยุ่นดังกล่าวและความชำนาญ! A Haunted House 2 (2014)
Minimal flexibility on approach routes, funeral seating, egress. เส้นทางที่ไปเซ็นต์ปอล ยืดหยุ่นได้น้อยมาก ไหนจะที่นั่งในพิธีศพ และทางออก London Has Fallen (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flexibilityLack of flexibility is an obstacle to one's progress.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
การผ่อนปรน(n) lessening, See also: flexibility, lightness, relief, looseness, leniency, alleviation, Syn. การลดหย่อน, การยอมให้, การผ่อนให้, การยืดหยุ่น, Thai Definition: การแบ่งหนักให้เป็นเบา, การเอาไปทีละน้อย, การขยับขยายให้เบาบางลง
ความยืดหยุ่น(n) flexibility, See also: springiness, resilience, elasticity, Syn. ความอ่อนตัว, ความหยุ่น, Ant. ความแข็ง, Example: ผ้าชนิดนี้มีความยืดหยุ่นสูง, Thai Definition: ลักษณะที่วัตถุสามารถกลับคืนสู่รูปทรงเดิมได้หลังจากแรงที่มากระทำต่อวัตถุนั้นหยุดกระทำ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ความยืดหยุ่น[khwām yeūtyun] (n) EN: flexibility ; elasticity  FR: élasticité [ f ]

CMU Pronouncing Dictionary
FLEXIBILITY F L EH2 K S AH0 B IH1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary
flexibility (n) flˌɛksəbˈɪlɪtiː (f l e2 k s @ b i1 l i t ii)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
灵活性[líng huó xìng, ㄌㄧㄥˊ ㄏㄨㄛˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] flexibility, #13,228 [Add to Longdo]
柔性[róu xìng, ㄖㄡˊ ㄒㄧㄥˋ, ] flexibility, #24,676 [Add to Longdo]
机动性[jī dòng xìng, ㄐㄧ ㄉㄨㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] flexibility, #38,595 [Add to Longdo]
伸缩性[shēn suō xìng, ㄕㄣ ㄙㄨㄛ ㄒㄧㄥˋ, / ] flexibility, #67,563 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Flexibilität { f }; Anpassungsfähigkeit { f } | vertikale Flexibilitätflexibility | vertical flexibility [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
フレキシビリティー[furekishibiritei-] (n) flexibility [Add to Longdo]
股割り[またわり, matawari] (n) extreme leg-stretching exercise to increase flexibility of the crotch (sumo) [Add to Longdo]
柔軟性[じゅうなんせい, juunansei] (n) flexibility; pliability; softness; elasticity [Add to Longdo]
伸び縮み[のびちぢみ, nobichidimi] (n, vs) expansion and contraction; elasticity; flexibility [Add to Longdo]
伸縮[しんしゅく, shinshuku] (n, vs) expansion and contraction; elasticity; flexibility; (P) [Add to Longdo]
耐屈曲[たいくっきょく, taikukkyoku] (n) flexibility; bend-tolerance [Add to Longdo]
弾力[だんりょく, danryoku] (n) elasticity; flexibility; (P) [Add to Longdo]
弾力性[だんりょくせい, danryokusei] (n) elasticity; resilience; flexibility; adaptability [Add to Longdo]
適応性[てきおうせい, tekiousei] (n, adj-no) adaptability; flexibility; malleability [Add to Longdo]
軟性[なんせい, nansei] (n, adj-no) softness; flexibility; elasticity [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.2976 seconds, cache age: 5.916 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม