Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ file compression แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
5 ผลลัพธ์ สำหรับ file compression  
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -file compression-, *file compression*

Hope Dictionary
file compressionการอัดแฟ้มข้อมูลหมายถึง การอัดข้อมูลในแฟ้มให้แน่นเข้า เพื่อให้ใช้เนื้อที่เก็บในจานบันทึกน้อยลง หรือเพื่อให้มีที่ว่างในจานบันทึกให้บรรจุข้อมูลอื่นได้เพิ่มมากขึ้น
EDICT JP-EN Dictionary
ファイルの圧縮[ファイルのあっしゅく, fairu noasshuku] (n) {comp} file compression [Add to Longdo]
ファイル圧縮[ファイルあっしゅく, fairu asshuku] (n) {comp} file compression [Add to Longdo]
COMPDICT JP-EN Dictionary
ファイルの圧縮[ファイルのあっしゅく, fairu noasshuku] file compression [Add to Longdo]
ファイル圧縮[ファイルあっしゅく, fairu asshuku] file compression [Add to Longdo]
Time: 0.0167 seconds, cache age: 64.156 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม