Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ fell แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


127 ผลลัพธ์ สำหรับ fell  F EH1 L
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -fell-, *fell*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
fell(vi) กริยาช่องที่ 2 ของ fall
fell(vt) โค่น, See also: ทำให้ล้มลง, ทำให้ร่วงลงมา, Syn. chop down, cut down
fell(adj) ดุร้าย, See also: ร้ายกาจ, โหดร้าย, Syn. barbarous, vicious
fell(n) ที่หลบซ่อนของสัตว์
fell(n) หนังสัตว์
fella(n) คำเรียกผู้ชายหรือเด็กชายอย่างไม่เป็นทางการ
felly(n) ขอบล้อ, See also: ขอบด้านนอกของล้อ, Syn. felloe
fellah(n) ชาวนาอาหรับ, See also: กรรมกรอาหรับ
felloe(n) ขอบล้อ, See also: ขอบวงล้อด้านนอก, Syn. felly
fellow(n) คำเรียกผู้ชายหรือเด็กชาย, See also: พ่อหนุ่ม, ไอ้หนุ่ม, Syn. fella, guy, lad, laddie

Hope Dictionary
fell(เฟล) { felled, felling, fells } vt. อดีตกาลของfall, ทำให้ล้มลง, ชกล้ม, ตีล้ม, ยิงตก, ทำให้ตาย, ตัด, โค่น -n. จำนวนไม้โค่นลงในฤดูหนึ่ง., See also: fellness adj., Syn. level
fella(เฟล' ละ) n. ดูfellow
fellatio(ฟะเล' ชิโอ) n. การอมหรือเลียลึงค์
feller(เฟล'เลอะ) n. คนโค่นต้นไม้, คนตัดไม้, เครื่องตัดต้นไม้, ช่างเย็บตะเข็บ
fellmongern. คนขายหนังสัตว์
felloe(เฟล'โล) n. ขอบล้อ, ขอบวงล้อรูปพัด.
fellow(เฟล'โล) n. คนผู้ชาย, เด็กผู้ชาย, เพื่อน, เพื่อนร่วมงาน, บุคคล, มนุษย์, เจ้าหมอ, คนชั้นเดียวกัน, สิ่งประกอบเป็นคู่, ของคู่กัน, นักศึกษาบัญฑิตวิทยาลัยที่ได้รับทุนการศึกษา, สมาชิกของสมาคมวิชาการ, ผู้วิจัยในมหาวิทยาลัย vt. ทำให้เท่าเทียมกับ, เท่าเทียมกับ. adj. เกี่ยวกับช
fellow-mann. พี่น้องร่วมชาติ -pl. -fellowmen
fellowmann. พี่น้องร่วมชาติ -pl. -fellowmen
fellowship(เฟล'โลชิพ) n. ตำแหน่งผู้วิจัยในมหาวิทยาลัย, ตำแหน่งสมาชิกของสมาคมวิชาการ, ความสัมพันธ์ของมนุษย์, มิตรภาพ, การคบหา, ความเป็นมิตร, สมาคมของบุคคลที่มีอาชีพ, รสนิยม, บริษัท, กลุ่มนักวิจัยในมหาวิทยาลัย. vt. รับเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมหรือกลุ่ม. vi. ร่วมเป็นสมาชิกของสมาค

Nontri Dictionary
fell(vi pt ของ) fall
fell(vt) โค่นลง, ตัดลง, ทำให้ล้มลง, ทำให้ตาย, ล้ม(ควาย, ช้าง)
felloe(n) ขอบวงล้อ, ขอบล้อ
fellow(n) มิตรสหาย, เพื่อน, ภาคีสมาชิก, มนุษย์, นักวิจัยในมหาวิทยาลัย
fellowship(n) มิตรภาพ, ความสัมพันธ์, การคบหาสมาคม, ทุนเรียนในมหาวิทยาลัย
bedfellow(n) คู่นอน, เพื่อนนอน
befell(vt pt ของ) befall
playfellow(n) เพื่อนเล่น
schoolfellow(n) เพื่อนนักเรียน
yokefellow(n) เพื่อนร่วมงาน, คู่ชีวิต, คู่ขา, คู่สมรส

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fellow๑. ผู้รับการฝึกอบรมเฉพาะสาขา๒. วุฒิบัณฑิต๓. สิกขบัณฑิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fellow travellerผู้นิยมอุดมการณ์ของพรรค (โดยไม่ได้เป็นสมาชิก) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fellowshipฐานภาพผู้รับการฝึกอบรมเฉพาะสาขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Fellatioเฟลลาซิโอ, การดูดดมอวัยวะเพศผู้ [การแพทย์]
Fellowships and Scholarshipsทุนการศึกษา [การแพทย์]

Longdo Unapproved EN-TH
fell out withล้มไปตาม เช่น Thai Rak Thai party fell out with party leader Thaksin Shinawatra.
fellowship(n, vi, vt, slang, abb) academic professional

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-And she fell in love. -Was it hard to do? และเธอตกหลุมรัก มันเป็นเรื่อง ยากที่จะทำอย่างไร Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
- I fell down. - Oh, you did. ฉันล้มลง โอ้ที่คุณทำ Pinocchio (1940)
And the dummy fell for it... hook, line and sinker! และหุ่นลดลงสำหรับมัน เบ็ดสายและทำให้จม! Pinocchio (1940)
Traces of the corpses that fell to the ground when the car doors opened? ร่องรอยของศพที่หล่นลงพื้น เมื่อประตูรถไฟถูกเปิดออกหรีอ? Night and Fog (1956)
I almost fell asleep. ฉันเกือบจะผล็อยหลับไป 12 Angry Men (1957)
- Supposing this building fell on my head? - สมมุติว่าอาคารหลังนี้ลงบนหัวของฉันได้อย่างไร 12 Angry Men (1957)
He claims it fell through a hole in his pocket on the way to the movies, sometime between 11.30 and 3.10, and that he never saw it again. ทางที่จะไปดูหนังในช่วงระหว่าง 11.30 และ 3.10, และบอกว่าเขาไม่เคยเห็นมันอีกครั้ง ขณะนี้มีเรื่องที่สุภาพบุรุษ 12 Angry Men (1957)
Are you trying to tell me that this knife fell through a hole in the boy's pocket, someone picked it up, went to the boy's house and stabbed his father with it just to test its sharpness? คุณพยายามที่จะบอกว่ามีดนี้ลดลงผ่านหลุมในกระเป๋าของเด็ก ใครบางคนหยิบมันขึ้นมาไปที่บ้านของเด็ก และแทงพ่อของเขากับมันเพียงเพื่อทดสอบความคมชัดของมัน 12 Angry Men (1957)
Get fell in. ลองดูดาบ ปลายปืนของคุณ How I Won the War (1967)
He was talkin' about his car, he said we'd get cruised till the tires fell off! เขาเป็นคนที่พูดถึงเรื่องรถของเขา เขากล่าวว่าเราจะได้รับการขับรถจนยางปิดลดลง First Blood (1982)
It says here your grandson Captain Krcun fell in battle. มันกล่าวที่นี่หลานชายกัปตัน Krcun ของคุณ Idemo dalje (1982)
She fell head over heels in love with you. เธอตกหลุมรักเธอด้วยความรัก Idemo dalje (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fellA big bomb fell, and a great many people lost their lives.
fellA big tree fell in the storm.
fellA blanket of silence fell over everyone when they heard the disappointing announcement.
fellA drunk man fell down the stairs.
fellA dry leaf fell to the ground.
fellA fork fell off the table.
fellAfter he bumped into the shelf, the priceless china fell and shattered into fragments.
fellA heavy snow fell in Kyoto after a long interval.
fellAll hope of my promotion went up in smoke after my reorganization plan fell through.
fellAll the boys fell in love with Julia.
fellAll the skill of the sailors fell before the violence of the storm.
fellAll you have to do is to cultivate the ability to put yourself in the other fellow's place.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
เพื่อนมนุษย์(n) fellowman, See also: fellow creature, fellowmen, Example: กิจการของวัดสวนแก้วล้วนแล้วแต่มีไว้เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ตกทุกข์ได้ยาก, Count Unit: คน, Thai Definition: มนุษย์ที่เกิดร่วมโลกกัน
สมาชิก(n) member, See also: fellow, Example: เมื่อเราเป็นสมาชิกในครอบครัว เราก็รักชื่อเสียงของครอบครัวไปด้วย, Count Unit: คน, ท่าน, Thai Definition: ผู้มีสิทธิและมีส่วนร่วมในสมาคมหรือองค์การใดๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ผู้ร่วมงาน(n) colleague, See also: fellow, associate, partner, team-mate, Syn. เพื่อนร่วมงาน, Example: การได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมงานถือเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำงาน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ทำงานในที่แห่งเดียวกัน
พี่น้องร่วมชาติ(n) fellow citizen, Syn. ประชาชน, Example: การเคลื่อนไหวของปัญญาชนครั้งนี้ไม่ได้รับความสนใจจากพี่น้องร่วมชาติ และสื่อมวลชนเลย, Count Unit: คน, Thai Definition: ประชาชนที่อยู่ในประเทศเดียวกัน เป็นคนเชื้อชาติเดียวกัน
เพื่อนเดินทาง(n) fellow-traveller, See also: traveling companion, companion, Example: ฉันวางใจที่มีเพื่อนเดินทางที่แสนดีอย่างพวกเธอไปด้วย, Thai Definition: เพื่อนที่ร่วมเดินทางไปตามที่ต่างๆ ด้วยกัน
เพื่อนร่วมชาติ(n) compatriot, See also: fellow-countryman, countryman, Example: ข้าพเจ้าอยากให้เพื่อนร่วมชาติทุกคนสามัคคีกันไว้ให้มาก, Thai Definition: เพื่อนที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกันและมีเชื้อชาติเดียวกัน
โก่น(v) fell, See also: bulldoze, clear, Syn. ขุด, โค่น
เพื่อนร่วมทาง(n) fellow traveler, See also: companion, Example: ผมได้นัดหมายเพื่อนร่วมทางอีกหลายคน เพื่อชวนกันสำรวจและบันทึกภาพน้ำตกอันสวยงาม, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่เดินทางร่วมกัน
ล้ม(v) cut down, See also: fell, hew, lop, Syn. ตัดโค่น, Example: พวกชาวบ้านช่วยกันล้มป่าเพื่อใช้เป็นที่ทำมาหากิน

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ไอ้[ai] (x) EN: fellow ; guy ; you  FR: camarade [ m ]
ชาย[chāi] (n) EN: male ; man ; fellow  FR: homme [ m ] ; garçon [ m ] ; mâle [ m ]
การทำออรัล[kān tham øran] (n, exp) EN: oral sex ; fellatio ; blowjob = blow job (vulg.)  FR: fellation [ f ] ; pipe ]f ] (vulg.)
โค่น[khōn] (v) EN: fall ; be overthrown ; come down ; fell ; overturn ; overthrow ; topple  FR: abattre
โค่นต้นไม้[khōn tonmāi] (v, exp) EN: fell trees ; lumber  FR: abattre un arbre ; débiter ; couper du bois
ความเป็นมิตร[khwām pen mit] (n, exp) EN: friendship ; companionship ; fellowship  FR: amitié [ f ]
มิตร[mit] (n) EN: friend ; companion ; fellow  FR: ami [ m ] ; amie [ f ] ; copain [ m ] (fam.) ; copine [ f ] (fam.) ; camarade [ m, f ] ; compagnon [ m ] ; pote [ m ] (fam.)
อมนกเขา[om nok khao] (v, exp) EN: give oral sex ; perform fellatio   FR: faire une pipe (vulg.) ; tailler une pipe (vulg.)
ภาคีสมาชิก[phākhīsamāchik] (n) EN: associate member ; associate fellow  FR: membre associé [ m ]
เพื่อน[pheūoen] (n) EN: friend ; comrade ; companion ; fellow ; mate ; pal ; buddy ; company  FR: ami [ m ] ; amie [ f ] ; camarade [ m ] ; copain [ m ] (fam.) ; copine [ f ] (fam.) ; pote [ m ] (fam.) ; compagnon [ m ] (vx – litt.) ; compagnie [ f ]

CMU Pronouncing Dictionary
FELL F EH1 L
FELLA F EH1 L AH0
FELLS F EH1 L Z
FELLER F EH1 L ER0
FELLED F EH1 L D
FELLOW F EH1 L OW0
FELLAS F EH1 L AH0 S
FELLIN F EH1 L IH0 N
FELLING F EH1 L IH0 NG
FELLERS F EH1 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary
fell (v) fˈɛl (f e1 l)
fells (v) fˈɛlz (f e1 l z)
fellah (n) fˈɛlə (f e1 l @)
felled (v) fˈɛld (f e1 l d)
fellow (n) fˈɛlou (f e1 l ou)
felling (v) fˈɛlɪŋ (f e1 l i ng)
fellows (n) fˈɛlouz (f e1 l ou z)
fellahin (n) fˌɛləhˈiːn (f e2 l @ h ii1 n)
fellaheen (n) fˌɛləhˈiːn (f e2 l @ h ii1 n)
fellowship (n) fˈɛlouʃɪp (f e1 l ou sh i p)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
同胞[tóng bāo, ㄊㄨㄥˊ ㄅㄠ, ] fellow citizen or countryman, #5,031 [Add to Longdo]
老乡[lǎo xiāng, ㄌㄠˇ ㄒㄧㄤ, / ] fellow townsman; fellow villager; someone from the same hometown, #9,890 [Add to Longdo]
乡亲[xiāng qīn, ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄣ, / ] fellow countryman (from the same village); local people; villager; the folks back home, #20,350 [Add to Longdo]
采伐[cǎi fá, ㄘㄞˇ ㄈㄚˊ, / ] fell; cut, #28,107 [Add to Longdo]
同病相怜[tóng bìng xiāng lián, ㄊㄨㄥˊ ㄅㄧㄥˋ ㄒㄧㄤ ㄌㄧㄢˊ, / ] fellow sufferers empathize with each other (成语 saw); misery loves company, #48,625 [Add to Longdo]
[chá, ㄔㄚˊ, ] fell trees; raft; to hew, #86,447 [Add to Longdo]
同道者[tóng dào zhě, ㄊㄨㄥˊ ㄉㄠˋ ㄓㄜˇ, ] fellow-traveler; like-minded person, #186,777 [Add to Longdo]
同工[tóng gōng, ㄊㄨㄥˊ ㄍㄨㄥ, ] fellow workers [Add to Longdo]
同乡亲故[tóng xiāng qīn gù, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄣ ㄍㄨˋ, / ] fellow countryman (from the same village); the folks back home [Add to Longdo]

Longdo Approved DE-TH
zweifellos(adv) เป็นที่แน่นอนปราศจากความสงสัย, Syn. ohne Zweifel

DING DE-EN Dictionary
Fällgriff { m }fell handle [Add to Longdo]
Fell { n }; Pelz { m }coat [Add to Longdo]
Fell { n }; Pelz { m } (ungegerbt) | Felle { pl }pelt | pelts [Add to Longdo]
Fell { n } (gegerbt)fur [Add to Longdo]
Fell { n }; Haut { f } | Felle { pl }; Häute { pl } | ein dickes Fell haben [ übtr. ]skin | skins | to have a thick skin [Add to Longdo]
Fell abziehento skin [Add to Longdo]
Fellatio { f }fellatio [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
お兄さん(P);御兄さん[おにいさん, oniisan] (n) (1) (hon) (See 兄さん) older brother; elder brother; (2) (vocative) young man; buddy; fella; laddie; (P) [Add to Longdo]
お付き合い[おつきあい, otsukiai] (n) (See 付き合い) association; socializing; socialising; fellowship [Add to Longdo]
がさっ;ガサッ[gasatsu ; gasatsu] (adv-to) (on-mim) with a swoosh; at one fell swoop [Add to Longdo]
イラマチオ;イマラチオ[iramachio ; imarachio] (n) (vulg) (sl) (See フェラチオ) irrumatio (fellatio wherein the majority of movement is performed by the felatee) (lat [Add to Longdo]
ディープスロート[dei-pusuro-to] (n) (1) (sl) deep throat (i.e. a concealed informant); (2) deep throat (i.e. deeply penetrative fellatio) [Add to Longdo]
フェラ[fera] (n) (abbr) (See フェラチオ) fellatio [Add to Longdo]
フェラチオ[ferachio] (n) fellatio; blow job; (P) [Add to Longdo]
フェローシップ[fero-shippu] (n) fellowship; (P) [Add to Longdo]
悪戯者[いたずらもの, itazuramono] (n) loose woman; useless fellow; mischief maker [Add to Longdo]
悪者[わるもの, warumono] (n) bad fellow; rascal; ruffian; scoundrel; (P) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1498 seconds, cache age: 12.405 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม