Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ failing แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


47 ผลลัพธ์ สำหรับ failing  F EY1 L IH0 NG
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -failing-, *failing*, fail

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
failing(n) ความล้มเหลว, Syn. failure
failing(n) ความผิด, See also: ความอ่อนแอ, Syn. shortcoming, defect

Hope Dictionary
failing(เฟล'ลิง) n. ความล้มเหลว,ข้อบกพร่อง,ความอ่อนแอ., See also: failingly adv. failingness n., Syn. fault
unfailing(อันเฟ'ลิง) adj. ไม่สิ้นสุด,เชื่อถือได้ตลอด,ไม่ทำให้ผิดหวังโดยตลอด,ไม่มีขาด,ไม่เคยพลาด., See also: unfailingly adv.

Nontri Dictionary
failing(n) ความล้มเหลว,ข้อบกพร่อง,ความอ่อนแอ,ความผิดหวัง,ความพ่ายแพ้
failing(pre) ถ้าไม่มี,ถ้าไม่ได้,ขาดไป
unfailing(adj) ไม่ท้อถอย,ไม่เคยพลาด,ไม่มีขาด

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
failing circumstancesพฤติการณ์ที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ [ดู insolvency ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's my father's failing health that's upsetting her. เป็นเพราะสุขภาพที่ย่ำแย่ของท่านพ่อต่างหากที่ทำให้เธอเศร้า The Princess Bride (1987)
All my failings were preparations for meeting you. ทุกความล้มเหลวของฉันมีการเตรียมการสำหรับการประชุมที่คุณ The Russia House (1990)
But his rule is failing and our people lose faith. แต่การปกครองของท่านนั้นล้มเหลว ประชาชนของเราสูญสิ้นความศรัทรา The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
"Yeah, well he's never here, he's failing the class..." ใช่ เขาไม่เคยเข้าเรียนเลย ตกวิชานี้แน่นอน Ken Park (2002)
Richard Stoker and Halley Smith have been missing since last Monday... after failing to return from a weekend of rock... ริชาร์ดถ่านหินและฮัลเลย์สมิ ธ ได้รับการขาดหายไปตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ ... หลังจากความล้มเหลวจะกลับมาจากวันหยุดสุดสัปดาห์ของหิน ... Wrong Turn (2003)
I was just so sick of dropping hints and you failing to spot them. ฉันรู้สึกเบื่อที่จะบอกใบ้คุณ แล้วคุณก็ไม่เคยเข้าใจมันเลย Hope Springs (2003)
Your gravest mistake wasn't failing to find the answer ข้อผิดพลาดที่ร้ายแรงที่สุดของนาย ไม่ใช่ความล้มเหลวในการหาคำตอบ Oldboy (2003)
I'm failing almost everything. ชั้นทำทุกอย่างพลาดหมดเลย Mean Girls (2004)
I mean, she's totally failing me on purpose because I didn't join those stupid Mathletes! คือ ที่จริงหล่อนกดดันฉัน เพราะฉันไม่ยอมเข้าชมรมคณิตโง่เง่านั่น! Mean Girls (2004)
Wait. You're failing on purpose? เดี๋ยวนะ เธอตั้งใจสอบตกเลยหรอ? Mean Girls (2004)
Failing to act is just plain dumb. ความล้มเหลวเป็นเพียงแค่ความผิดพลาด Red Eye (2005)
She says you're rude, selfish, a real pain in the ass, and not worth anyone faIling in love with. เธอบอกว่า พี่ทั้งหยาบคาย,เห็นแก่ตัว ใจแคบ และคบยาก House of Fury (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
failingFailing the examination means waiting for another year.
failingHe entered the university after failing the examination twice.
failingHe wishes to resign on the ground that his health is failing.
failingHis eyesight is failing.
failingHis failing the test is no laughing matter.
failingHis powers are failing.
failingMy memory is failing.
failingThe car failing to start, we went by bus.

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ข้อผิดพลาด[khøphitphlāt] (n) EN: error ; mistake ; blunder ; failing ; bungle  FR: erreur [f] ; bévue [f]
กลัวสอบตก[klūa søp tok] (v, exp) EN: be afraid of failing an examination ; be afraid of flunking  FR: craindre d'échouer à un examen ; craindre d'être collé à un examen ; être hanté par la peur de l'échec
ทราม[sām] (adj) EN: delining ; failing ; deteriorating

CMU Pronouncing Dictionary
FAILING F EY1 L IH0 NG
FAILINGS F EY1 L IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary
failing (v) fˈɛɪlɪŋ (f ei1 l i ng)
failings (n) fˈɛɪlɪŋz (f ei1 l i ng z)

DING DE-EN Dictionary
ansonsten; anderenfallsfailing which [Add to Longdo]
sonst; wenn das nicht möglich istfailing this [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
ご無沙汰(P);御無沙汰(P);ご不沙汰;御不沙汰[ごぶさた, gobusata] (n,vs) (See 無沙汰) not writing or contacting for a while; neglecting (failing) to write (call, visit, etc.); long silence; (P) [Add to Longdo]
ギリギリセーフ;ぎりぎりセーフ[girigirise-fu ; girigiri se-fu] (exp) (See ぎりぎり,セーフ) just safe (e.g. just avoiding being late, failing an exam, etc.); just (barely) OK [Add to Longdo]
ギリセーフ[girise-fu] (exp) (col) (abbr) (See ぎりぎりセーフ) just safe (e.g. just avoiding being late, failing an exam, etc.); just (barely) OK [Add to Longdo]
ダブる[dabu ru] (v5r,vi) to coincide (fall on the same day); to have two of something; to overlap; to duplicate; to appear doubled; to repeat a school year after failing [Add to Longdo]
医者の不養生[いしゃのふようじょう, ishanofuyoujou] (exp) failing to practice what one preaches; physician, heal thyself; doctors often neglect their own health [Add to Longdo]
一浪[いちろう, ichirou] (n,vs) failing college entrance exams and retaking them a year later [Add to Longdo]
溢れ[あぶれ, abure] (n) failing to get a job [Add to Longdo]
掛け捨て[かけすて;かけずて, kakesute ; kakezute] (n) failing to honor (honour) an installment payment (instalment) [Add to Longdo]
掛け声倒れ[かけごえだおれ, kakegoedaore] (n) starting with vigor but ending with no action; raising one's voice (in a call to action) and then failing to take action [Add to Longdo]
義理が悪い[ぎりがわるい, girigawarui] (exp,adj-i) failing in one's duty (e.g. to someone) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.2452 seconds, cache age: (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม