Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ fabulous แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


37 ผลลัพธ์ สำหรับ fabulous  F AE1 B Y AH0 L AH0 S
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -fabulous-, *fabulous*, fabulou

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
fabulous(adj) เหลือเชื่อ, See also: ไม่น่าเป็นไปได้, Syn. incredible, amazing
fabulous(adj) เยี่ยม, See also: ดีเลิศ, ประเสริฐ, Syn. wonderful, marvellous
fabulously(adv) อย่างที่สุด

Hope Dictionary
fabulous(แฟบ'บิวลัส) adj. ไม่น่าเชื่อถือที่สุด, โกหก, เป็นเรื่องนิทาน., See also: fabulously adv. fabulousness n.

Nontri Dictionary
fabulous(adj) เกี่ยวกับนิยาย, ซึ่งคิดขึ้น, ไม่น่าเชื่อถือ, ไม่น่าเป็นไปได้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr Fabulous is the top maitre d' at the Chez Paul. คุณแฟบิวลัส เป็นบริกรชายที่สำคัญที่สุดใน เชสโพล The Blues Brothers (1980)
You'll never get Matt and Mr Fabulous out of them high-paying gigs. ไม่มีวันที่คุณจะให้ แมท และ คุณแฟบิวลัส ออกจากงานพิเศษ The Blues Brothers (1980)
Tonight only, the fabulous Blues Brothers... คืนนี้เท่านั้นความยอดเยี่ยมของ บลูส บรัเดอส The Blues Brothers (1980)
The fabulous Blues Brothers... ความยอดเยี่ยมของ บลูส บรัเดอส The Blues Brothers (1980)
Tonight only, from Chicago... the fabulous Blues Brothers... คืนนี้เท่านั้นจากชิคาโก เยี่ยม บลูส บรัเดอส The Blues Brothers (1980)
A fabulous bird reborn from the ashes of its earlier life. เกิดอีกครั้งนกนิยาย จากขี้เถ้าของชีวิตก่อนหน้านี้ ของตน 2010: The Year We Make Contact (1984)
Oh, and doing a fabulous job. อ๋อ และก็ทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมซะด้วย Mannequin: On the Move (1991)
Prince Ali, fabulous he, Ali Ababwa! เจ้าชาย อาลี ผู้ดีเลิศเกินบรรยาย อาลี อะบาวา Aladdin (1992)
Our second and honorable mention... goes to the fabulous Dark Lagoon leeches. รางวัลที่สอง และ ผู้ได้รับเกียรติอันสูงส่ง... ตกเป็นของคนที่เรานึกไม่ถึง / คุณปลิงดูดเลือด The Nightmare Before Christmas (1993)
She was sort of fabulous about it. แกชอบเรื่องนี้มาก As Good as It Gets (1997)
Louis xvi wore a fabulous stone called the Blue Diamond of the Crown. หลุยส์ที่ 16 ทรงเครื่องเพชรซึ่งมีชื่อว่า บลูไดมอนด์ประดับมงกุฎ Titanic (1997)
Yep, either right here on this fabulous leather couch... or I'll take them with a coffee into the courtyard... like a regular movie star. ใช่ค่ะ ถ้าไม่บนโซฟาหนัง ที่สวยงามตัวนี้ หนูก็จะเอาพวกมัน ไปที่ลานพร้อมกับกาแฟ เหมือนกับดาราหนังทั่วไป Mulholland Dr. (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fabulousA snow-clad Mt. Fuji is fabulously beautiful.
fabulousHe has a fabulous reputation for his high integrity.
fabulousHis latest works are on display at the city hall. They are fabulous beyond description.
fabulousThat was fabulous.
fabulousThe laboratory acquired a fabulous reputation for its historic discovery.
fabulousWe were charmed by the fabulous suite.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
นาค(n) Naga, See also: fabulous serpent, snake, Syn. งูใหญ่, นาคา, พญานาค, Ant. งูเล็ก, Example: พญานาคแปลงเป็นมนุษย์มาบวช แต่เวลาหลับจะกลายเป็นนาค, Count Unit: ตัว, Thai Definition: สัตว์เลื้อยคลานที่ตัวใหญ่กว่างูมีหงอน เป็นสัตว์ในนิยาย
มงคลหัตถี(n) fabulous elephant, Count Unit: เชือก, Thai Definition: ชื่อช้างตระกูล 1 ใน 10 ตระกูล กายสีนิลอัญชัน มีกิริยาท่าทางเดินงดงาม
อรหัน(n) fabulous winged animal with two feet and a man-like head, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อสัตว์ในนิยาย มี 2 เท้า มีปีก หัวเหมือนคน

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เมรุ[mēn] (x) EN: sacred mountain in the middle of the universe ; mythical fabulous Indian mountain in the middle of the world  FR: montagne d'Indra [ f ]
นาค[nāk] (n) EN: Naga ; fabulous serpent ; great snake ; mythical serpent-like being with magical powers  FR: naga [ m ] ; serpent fabuleux [ m ]
สาง[sāng] (n) EN: tiger-like fabulous animal  FR: animal mythique (qui ressemble au tigre) [ m ]

CMU Pronouncing Dictionary
FABULOUS F AE1 B Y AH0 L AH0 S
FABULOUSLY F AE1 B Y UW0 L AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary
fabulous (j) fˈæbjuləs (f a1 b y u l @ s)
fabulously (a) fˈæbjuləsliː (f a1 b y u l @ s l ii)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
极好[jí hǎo, ㄐㄧˊ ㄏㄠˇ, / ] fabulous; superb, #15,229 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
märchenhaft; sagenhaft { adj } | märchenhafter | am märchenhaftestenfabulous | more fabulous | most fabulous [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
嘘のよう[うそのよう, usonoyou] (adj-na) (See 様・よう・4) hard to believe; fabulous; unbelievable; incredible [Add to Longdo]
伝説上[でんせつじょう, densetsujou] (adj-no) legendary; fabled; fabulous [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1793 seconds, cache age: 17.004 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม