Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ exuded แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


73 ผลลัพธ์ สำหรับ exuded  IH0 G Z UW1 D IH0 D
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -exuded-, *exuded*, exud, exude

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Automatically try *exuded*
CMU Pronouncing Dictionary
EXUDED IH0 G Z UW1 D IH0 D
EXUDE IH0 G Z UW1 D
EXUDES IH0 G Z UW1 D Z
EXUDING IH0 G Z UW1 D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary
exuded (v) ˈɪgzjˈuːdɪd (i1 g z y uu1 d i d)
exude (v) ˈɪgzjˈuːd (i1 g z y uu1 d)
exudes (v) ˈɪgzjˈuːdz (i1 g z y uu1 d z)
exuding (v) ˈɪgzjˈuːdɪŋ (i1 g z y uu1 d i ng)

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
exude(vt) ไหลซึมออก, See also: ซึมออกมา, Syn. ooze, seep
exude(vi) ไหลซึมออก, See also: ซึมออกมา, Syn. ooze, seep

Hope Dictionary
exudation(เอคซิวเด'เ?ิน) n. การไหลซึมออกมา,สิ่งที่ไหลซึมออกมา., See also: exudative adj.
exude(อิก?ิวดฺ',อิกซิวดฺ') v. ซึมออก,ไหลซึมออก,ทำให้กระจาย., Syn. ooze

Nontri Dictionary
exude(vi) ออกมาเป็นหยดๆ,ไหลซึมออกมา

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pleurisy, exudativeเยื่อหุ้มปอดอักเสบซึมเยิ้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retinitis, exudative; retinopathy, exudativeโรคจอตามีสิ่งซึมเยิ้มข้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retinopathy, exudative; retinitis, exudativeโรคจอตามีสิ่งซึมเยิ้มข้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
exudateสิ่งซึมเยิ้มข้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
exudateของเหลวขับจากพืช [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
exudative inflammationการอักเสบซึมเยิ้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
exudative pleurisyเยื่อหุ้มปอดอักเสบซึมเยิ้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
exudative retinitis; retinopathy, exudativeโรคจอตามีสิ่งซึมเยิ้มข้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
exudative retinopathy; retinitis, exudativeโรคจอตามีสิ่งซึมเยิ้มข้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
exudeซึมเยิ้ม (ข้น) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inflammation, exudativeการอักเสบซึมเยิ้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Cellular Exudatesการมีเซลล์เลือดขาว [การแพทย์]
Cellular Exudationเซลล์เอกซูเดท [การแพทย์]
Exudateเอกซูเดท,ไหลซึมออก,ถูกขับออกมา,เอ็กซูเดท [การแพทย์]
Exudatedมีน้ำ [การแพทย์]
Exudatesน้ำเหลืองที่ออก,น้ำหนอง [การแพทย์]
Exudates, Fibrino-Purulentการอักเสบแบบมีหนอง [การแพทย์]
Exudates, Hardจุดน้ำเหลืองเล็กๆ [การแพทย์]
Exudates, Inflammatoryน้ำเซลล์อักเสบ [การแพทย์]
Exudates, Organizedหนองรวมตัวกัน [การแพทย์]
Exudates, Purulentตุ่มภายในมีหนอง,หนอง,เกิดหนอง [การแพทย์]
Exudates, Serousซีรัสเอกซูเดท [การแพทย์]
Exudationขับออกมา [การแพทย์]
Exudation, Serousน้ำเหลืองที่ถูกขับออกมา [การแพทย์]
Exudativeระยะแรก [การแพทย์]
Exudative Phaseระยะที่มีการอักเสบ [การแพทย์]
Fibrinous Exudateขูดเอาของเหลวออกทิ้ง [การแพทย์]
Fluid Exudateการมีของเหลวโปรตีนสูง [การแพทย์]
Glomerulonephritis, Exudative, Acuteเอกซูเดทีฟโกลเมอรูโลเนไฟรติสชนิดเฉียบพลัน [การแพทย์]
Lesions, Exudativeรอยโรคแบบเอกซูเดท [การแพทย์]
Mucohemorrhagic Exudateมูกปนเลือด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let's exude. ลองคาย Yellow Submarine (1968)
Pulsating with youthful energy, while at the same time exuding a passionate sense of civic pride. และดูลื่นไหลไปกับพลังแห่งเยาว์วัย ในคราวเดียวกัน เหมือนกับความภาคภูมิใจในฐานะพลเมือง มันไหลซึมออกมาด้วยอารมณ์หลงไหล Hope Springs (2003)
Probably because I exude confidence. อาจจะเป็นเพราะความมั่นใจของผม The Apology Insufficiency (2010)
Confidence, not exuding. ความมั่นใจ มั่นคง The Apology Insufficiency (2010)
Look at that, I'm starting to exude. Want to get that? นั่นซิ ผมเริ่มเหงื่อแตกแล้วล่ะ อยากเปิดประตูไหม? The Apology Insufficiency (2010)
Said is at my body exudes one kind of light. เธอคิดว่าฉันจะโดดเดี่ยวเพราะเรื่องนั้นหรอ Spellbound (2011)
You should exude pure evil, born of a blackened soul. คุณต้องปล่อยออร่าปีศาจซึ่งมาจากจิตวิญญาณอันดำมืดของคุณ Neighborhood Watch (2012)
The man does exude presence. คนที่ไม่แสดงตนคาย Empty Hands (2012)

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
คาย(v) emit, See also: give off, evolve, secrete, eject, exude, discharge, Example: ภาพนี้ช่วยให้นักออกแบบมองเห็นว่า ส่วนใดของวัตถุรับหรือคายความร้อนได้เร็ว, Thai Definition: ปล่อยออกมา
รั่ว(v) leak, See also: seep, exude, ooze, escape, spill, Example: เพียงเสียงตะโกนว่าแก๊สรั่ว ผู้คนก็วิ่งกันอลหม่านแล้ว, Thai Definition: มีรอยแตก หรือมีรูซึ่งเกิดจากความชำรุด ทำให้อากาศหรือของเหลว เป็นต้น เข้าออกได้

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
คาย[khāi] (v) EN: emit ; give off ; evolve ; eject ; exude ; disgorge ; discharge ; exude ; spew ; regurgitate  FR: rejeter ; émettre ; dégager ; éjecter ; exsuder ; cracher
ซาบ[sāp] (v) EN: seep ; ooze ; exude  FR: s'infiltrer ; s'écouler ; suinter
เยิ้ม[yoēm] (v) EN: ooze ; seep ; exude ; be sticky ; be wet ; be brimful ; moist  FR: suinter ; perler ; exsuder

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
流露出[liú lù chū, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄨˋ ㄔㄨ, ] to display (talent); to exude (pleasure), #15,594 [Add to Longdo]
渗出[shèn chū, ㄕㄣˋ ㄔㄨ, / ] to seep out; to exude, #17,636 [Add to Longdo]
渗出物[shèn chū wù, ㄕㄣˋ ㄔㄨ ㄨˋ, / ] exudate, #55,779 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Ausschwitzung {f}exudation [Add to Longdo]
ausstrahlento exude [Add to Longdo]
harzen (Baum; Holz)to exude resin; to secrete resin [Add to Longdo]
verströmento exude [Add to Longdo]
Er strahlt große Zuversicht aus.He exudes great confidence. [Add to Longdo]
antiexsudativ {adj} [med.]antiexudative [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
しみ出る;染み出る;滲み出る(oK)[しみでる, shimideru] (v1,vi) (See にじみ出る) to ooze; to exude; to percolate; to soak through [Add to Longdo]
浸出;滲出[しんしゅつ, shinshutsu] (n,vs) {chem} infiltration; permeation; exudation; percolation; effusion; extraction [Add to Longdo]
滲み出る;にじみ出る[にじみでる, nijimideru] (v1,vi) (See 染み出る) to exude; to ooze; to seep out [Add to Longdo]
滲出性[しんしゅつせい, shinshutsusei] (adj-no) exudative [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 10.1919 seconds
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม