Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ expressly แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


20 ผลลัพธ์ สำหรับ expressly  EH0 K S P R EH1 S L IY0
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -expressly-, *expressly*, express

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Hope Dictionary
expressly(อิคซฺเพรส'ลี) adv. ซึ่งเป็นการแสดงออก,ชัดเจน,ชัดแจ้ง,เป็นพิเศษ,อย่างด่วน,ส่งด่วน., Syn. precisely

Nontri Dictionary
expressly(adv) อย่างด่วน,โดยเจตนา,โดยแจ่มแจ้ง,เป็นพิเศษ,อย่างชัดแจ้ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
manufacturers of superior enamelware crockery... expressly designed and crafted for military use. จะผลิตอุปกรณ์เคลือบ... คุณภาพเยี่ยม... ดีไซน์ยอด Schindler's List (1993)
I expressly said you don't drive this tractor. บอกกี่ครั้งแล้วว่าห้ามขับ Faith Like Potatoes (2006)
That i tell every year, which lily has expressly forbidden. ที่ผมมักจะพูดทุกๆ ปี ซึ่งลิลลี่ไม่ค่อยเห็นด้วยนัก The Treasure of Serena Madre (2009)
Who I expressly told to leave Omar morales alone. คนที่ฉันบอกอย่างชัดเจนว่า อย่ายุ่งกับโอมาร์ โมราเลส Rite of Passage (2010)
I think it's safe to assume at least some of these parents had sons expressly for this purpose. ผมคิดว่าอย่างน้อยพ่อแม่บางคน.. ..ก็ต้องเร่งรีบมางานนี้แน่นอน Homecoming (2010)
It is expressly forbidden by the Authority to be filmed feeding on a human. เป็นเรื่องต้องห้ามที่ผู้มีอำนาจออกคำสั่งมา ห้ามถ่ายวิดีโอตอนดื่มเลือดมนุษย์ If You Love Me, Why Am I Dyin'? (2011)
It's a dirty bomb, completely undetectable and expressly designed to kill civilians. มันเป็นระเบิดอานุภาพสูง ไม่สามารถแกะรอยได้ และออกแบบมาเพื่อฆ่าประชากร The Next Seduction (2011)
I expressly forbid you! ฉันห้ามแกอย่างชัดเจนแล้วนะ! Of Grave Importance (2012)
Listen, Aunt Lily has expressly forbid you eating anyone in the house. ฟังนะ น้าลิลลี่ห้ามปู่ไม่ให้ Mockingbird Lane (2012)
And the Queen expressly prohibited it. ของราชินีทรงย้ำเสมอเตือนไม่ให้ละเมิดข้อห้ามนี้ I, Frankenstein (2014)
This is something NASA expressly rejected. นี่คือสิ่งที่นาซ่าปฏิเสธอย่างชัดแจ้ง The Martian (2015)
You sent hit men after Jim Gordon, after I expressly told you to do nothing until I gave you orders? คุณส่งมือปืนตามตัวกอร์ดอนไป หลังจากที่ฉันบอกเธอชัดเจนแล้วว่าห้ามทำอะไร จนกว่าชั้นจะให้คำสั่ง? Rise of the Villains: A Bitter Pill to Swallow (2015)

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
โดยชัดแจ้ง(adv) explicitly, See also: expressly, Example: ใบประกาศเขียนถึงข้อเรียกร้องของพนักงานไว้โดยชัดแจ้ง

CMU Pronouncing Dictionary
EXPRESSLY EH0 K S P R EH1 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary
expressly (a) ˈɪksprˈɛsliː (i1 k s p r e1 s l ii)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
明文规定[míng wén guī dìng, ㄇㄧㄥˊ ㄨㄣˊ ㄍㄨㄟ ㄉㄧㄥˋ, / ] expressly stipulated (in writing) [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
態々(P);態態[わざわざ, wazawaza] (adv) (uk) expressly; specially; doing something especially rather than incidentally; (P) [Add to Longdo]
露に;露わに[あらわに, arawani] (adv) (uk) openly; publicly; frankly; expressly; overtly [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.216 seconds, cache age: (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม