Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ experience แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


100 ผลลัพธ์ สำหรับ experience  IH0 K S P IH1 R IY0 AH0 N S
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -experience-, *experience*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
experience(n) ประสบการณ์, See also: ความชำนาญ, ความเชี่ยวชาญ, ความรู้จากประสบการณ์
experience(vt) มีประสบการณ์, See also: ได้รับประสบการณ์, ประสบกับ, พบกับ, Syn. endure, feel, undergo
experienced(adj) ซึ่งได้รับการฝึกฝน, See also: ซึ่งมีประสบการณ์, ชำนาญ, ช่ำชอง, เชี่ยวชาญ, ชำนิชำนาญ, โชกโชน, ซึ่งจัดเจน, Syn. skillful

Hope Dictionary
experience(อิคซฺเพีย'เรียนซฺ) n. ประสบการณ์,ความชัดเจน,vt. ประสบ,พบ,รู้สึก., Syn. exposure
experienced(อิคเพีย'เรียนซฺทฺ) adj. มีประสบการณ์,ชัดเจน,ฉลาด,เชี่ยวชาญ,ชำนาญ
inexperience(อินอิคซฺเพีย'เรียนซฺ) n. การไม่มีประสบการณ์,ความอ่อนหัด,การขาดความชำนาญ, Syn. immaturity
inexperienced(อินอิคซฺเพีย'เรียนซฺทฺ) adj. ไม่มีประสบการณ์,อ่อนหัด,ขาดความชำนาญ

Nontri Dictionary
experience(n) ความเคยชิน,ประสบการณ์,ความเจนจัด
experience(vt) รู้สึก,ประสบ,พบเห็น,เคยชิน
experienced(adj) ชำนาญ,มีประสบการณ์,จัดเจน,เชี่ยวชาญ
inexperience(n) การขาดประสบการณ์,ความอ่อนหัด
inexperienced(adj) ไม่จัดเจน,อ่อนหัด,ขาดประสบการณ์,ขาดความชำนาญ

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
experience ratingการกำหนดอัตราตามประสบการณ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
experience refundเงินคืนตามประสบการณ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Experienceประสบการณ์ [TU Subject Heading]
Experienceประสบการณ์ [การแพทย์]
Experience, Directประสบการณ์โดยตรง [การแพทย์]
Experience, Immunological, Priorประสบการณ์เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันของโรคมาก่อน [การแพทย์]
Experience, Medical, Priorประสบการณ์ด้านรักษาพยาบาลมาก่อน [การแพทย์]
Experience, Pathologicalประสบการณ์ที่ผิดปกติ [การแพทย์]
Experience, Previousประสบการณ์ในอดีต [การแพทย์]
Experience, Sensoryประสบการณ์จากการเร้าภายนอก [การแพทย์]
Experience, Static, Man'sประสบการณ์คงที่ของคน [การแพทย์]
Experience, Traumaประสบการณ์รุนแรง [การแพทย์]

Longdo Unapproved EN-TH
Experience compared individual subjectรายวิชาที่เทียบประสบการณ์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In the boy's place, do you think you could remember details after an upsetting experience such as being slapped by your father? ในสถานที่ของเด็กที่คุณคิดว่าคุณสามารถจำรายละเอียด หลังจากประสบการณ์ที่กวนใจเช่นถูกตบโดยคุณพ่อของคุณ? 12 Angry Men (1957)
Not with the experience he got all his life handling these things. Not with the experience he got all his life handling these things. 12 Angry Men (1957)
My experience is limited. ฉันก็ไม่รู้ ประสบการณ์ของฉันถูกจำกัดไว้ The Little Prince (1974)
On the basis of our common experience here today I can see why you first claimed, and later maintained that you had seen, and been in the actual presence of God. ตามประสบการณ์ทั่วๆ ไปในวันนี้ ผมเห็นแล้วว่า ทำไมในตอนแรกคุณถึงบอกว่า และต่อมาก็ยืนยันว่า... Oh, God! (1977)
When the virus penetrates, the victim becomes dizzy, and begins to experience an itching rash. เมื่อไวรัสแพร่ เหยื่อก็จะเริ่มวิงเวียน แล้วก็เริ่มมีผื่นคันขึ้นตามตัว Airplane! (1980)
And experience suggests that his troops and his administration are essential in order to secure the peace. และประสบการณ์บอกว่าทหาร และการบริหารของพระองค์ยังจำเป็น เพื่อรักษาความสงบ Gandhi (1982)
I know so many people who've had awful experiences with you! ฉันรู้ว่ามีคน ต้องเจอประสบการณ์ เลวร้ายก็เพราะนาย! Vampire Hunter D (1985)
What kind of work experience have you had? นายมีประสบการ์ณทำงานอะไรมาบ้าง? Mannequin (1987)
Well, I do not know who you really are, but by the way you look, I can see you have no experience in war. เอาล่ะ ฉันไม่รู้จริงๆ ว่านายเป็นใคร แต่จากที่เห็น ฉันว่านายไม่มีประสบการณ์Nเกี่ยวกับสงครามสักเท่าไร ใช่ไหม Rambo III (1988)
It's a new experience for me. มันเป็น ประสบการณ์ใหม่ สำหรับฉัน Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Often they are combat veterans with experience of shooting at soldiers... and planting explosives. บ่อยครั้งที่พวกเขาต่อสู้อยู่กับทหารผ่านศึก ประสบกา? และการปลูกวัตถุระเบิด In the Name of the Father (1993)
Uh, which of you has... domestic experience ? ใครเคยทำงานบ้านบ้าง Schindler's List (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
experienceAccording to my experience, it takes one year to master French grammar.
experienceAdmitting his lack of experience, I still think that he ought to do better.
experienceA more experienced lawyer would have dealt with the case in a different way.
experienceAnyway I am getting more experience.
experienceAs far as my experience goes, such a plan is impossible.
experienceAt any rate, it will be a good experience for you.
experienceAt last they experienced the joy of victory.
experienceBesides the rain, we experienced heavy winds.
experienceBy and by you will forget the painful experience.
experienceBy the end of the century, the earth will have experienced a dramatic increase in temperature.
experienceCanada is a good place to go if it's your first experience living abroad.
experienceComputers can give us facts, but they can't give us experience.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ชั่วโมงบิน(n) experience, Syn. ประสบการณ์, Example: หากพูดถึงเรื่องการซ่อมเครื่องยนต์แล้ว เขามีชั่วโมงบินมากกว่าทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้, Thai Definition: ประสบการณ์ความชำนาญในอาชีพ, Notes: (ปาก)
ตัวเก๋า(adj) veteran, See also: experienced, seasoned, Syn. รุ่นเก๋า, Example: นักการเมืองตัวเก๋ายังคงมีฝีปากที่ยากจะหาใครเทียบ, Thai Definition: ที่เก่งมีความชำนาญเพราะอยู่นาน
ความสันทัด(n) experience, See also: skill, proficiency, Syn. ความถนัด, ความชำนาญ, ความจัดเจน, Example: พวกนายทหารไม่มีความสันทัดในเรื่องการหาปลา การจับปลามากินจึงเป็นเรื่องยากลำบาก
มือเก่า(n) experienced person, See also: old hand, veteran, Syn. มือเก๋า, ผู้ชำนาญ, ผู้ช่ำชอง, ผู้เชี่ยวชาญ, มืออาชีพ, Ant. มือใหม่, Example: ปัญหาอย่างนี้ต้องให้มือเก่าอย่างคุณจัดการ, Thai Definition: ผู้ที่มีความชำนาญหรือช่ำชองมาก
บทเรียน(n) experience, Example: ผู้ผลิตซอฟต์แวร์นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันต่างได้รับบทเรียนที่ค่อนข้างแพงอยู่, Count Unit: บท, ประการ, ครั้ง, Thai Definition: ข้อที่เป็นคติเตือนใจ
ประสบการณ์(n) experience, Syn. ความช่ำชอง, ความจัดเจน, ความชำนาญ, ความเชี่ยวชาญ, Example: คุณครูคนใหม่มีประสบการณ์ทางด้านการสอนมา 20 ปี, Thai Definition: ความจัดเจนที่เกิดจากการกระทำหรือได้พบเห็นมา
การพบเห็น(n) seeing, See also: experience, encounter, meeting, Syn. การพบเจอ
ความจัดเจน(n) skill, See also: experience, expert, adeptness, proficiency, Syn. ความเจนจัด, ความชำนาญ, ความเชี่ยวชาญ, ความช่ำชอง, Example: เธอบรรยายอย่างคล่องแคล่วถึงประสบการณ์และความจัดเจนในเรื่องการ บริหาร-การจัดการ ที่เธอนำมาประยุกต์ใช้
ลิ้มรส(v) taste, See also: experience, Example: คนในเมืองหลวงของไทยได้ลิ้มรสของสงครามเป็นครั้งแรกในปีสองปีแรกของสงครามญี่ปุ่น, Thai Definition: ลองรสของสิ่งต่างๆ ที่ไม่ใช่ของกิน เพื่อให้รู้ว่าเป็นอย่างไร
ลิ้มลอง(v) experience, See also: encounter, taste, Syn. ลิ้มรส, Example: ไข่ในหินอย่างเธอคงไม่เคยลิ้มลองความยากลำบากมาก่อน, Thai Definition: สัมผัสหรือประสบพบเจอ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ชำนาญ[chamnān] (v, exp) EN: be experienced ; have experience in ; be skilled ; be good at ; be expert in  FR: être expérimenté ; avoir de l'expérience ; être spécialisé ; être expert ; être compétent ; être bon en
ชำนาญ[chamnān] (adj) EN: skilled ; skillful ; experienced ; dexterous ; adroit ; deft ; proficient  FR: expérimenté ; éprouvé ; compétent ; adroit
ชาญ[chān] (adj) EN: skilled ; skillful ; experienced ; expert ; master ; proficient  FR: expérimenté
เชี่ยวชาญ[chīochān] (v) EN: be skilled ; be proficient ; be expert at/in ; be experienced  FR: exceller ; être un expert
เชี่ยวชาญ[chīochān] (adj) EN: skilled ; skillful ; dexterous ; proficient ; expert ; experienced  FR: expérimenté ; spécialisé
ชั่วโมงบิน[chūamōngbin] (n, exp) EN: experience  FR: expérience [f]
ได้ประสบการณ์[dāi prasopkān] (v, exp) EN: get experiences  FR: acquérir de l'expérience
จัดเจน[jatjēn] (v) EN: be skilful ; be experienced
เจน[jēn] (v) EN: be well-versed ; be conversant ; be experienced ; be familiar ; be skilled at ; be practiced of ; be experienced through ; be skillful  FR: être habitué ; être familiarisé avec ; avoir l'expérience de ; s'y connaître ; être rompu à
เจน[jēn] (adj) EN: well-versed ; experienced ; skilled at  FR: habitué ; accoutumé ; rompu ; expérimenté

CMU Pronouncing Dictionary
EXPERIENCE IH0 K S P IH1 R IY0 AH0 N S
EXPERIENCED IH0 K S P IH1 R IY0 AH0 N S T
EXPERIENCES IH0 K S P IH1 R IY0 AH0 N S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary
experience (v) ˈɪkspˈɪəʳrɪəʳns (i1 k s p i@1 r i@ n s)
experienced (v) ˈɪkspˈɪəʳrɪəʳnst (i1 k s p i@1 r i@ n s t)
experiences (v) ˈɪkspˈɪəʳrɪəʳnsɪz (i1 k s p i@1 r i@ n s i z)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
经历[jīng lì, ㄐㄧㄥ ㄌㄧˋ, / ] experience; go through, #1,296 [Add to Longdo]
有经验[yǒu jīng yàn, ㄧㄡˇ ㄐㄧㄥ ㄧㄢˋ, / ] experienced, #14,391 [Add to Longdo]
老手[lǎo shǒu, ㄌㄠˇ ㄕㄡˇ, ] experienced person; an old hand at sth, #32,817 [Add to Longdo]
老成[lǎo chéng, ㄌㄠˇ ㄔㄥˊ, ] experienced; trained; mellowing, #36,268 [Add to Longdo]
宿儒[sù rú, ㄙㄨˋ ㄖㄨˊ, 宿] experienced scholar; old expert in the field, #190,760 [Add to Longdo]
经验丰富[jīng yàn fēng fù, ㄐㄧㄥ ㄧㄢˋ ㄈㄥ ㄈㄨˋ, / ] experienced; with ample experience [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Auslandserfahrung {f}experience abroad; international experience [Add to Longdo]
Bekehrungserlebnis {n}experience of conversion [Add to Longdo]
Erfahrung {f}; Sachkenntnis {f} | Erfahrungen {pl} | praktische Erfahrung {f}; Übung {f} | praktische Erfahrung {f}; Betriebserfahrung {f} | eine Erfahrung machen | Erfahrung sammeln; Erfahrung hinzugewinnen | viele Jahre Erfahrung mit | eine etwa zwanzigjährige Erfahrung | langjährige Erfahrungen in | aus eigener Erfahrung | aus (eigener) Erfahrung wissen | nach unserer Erfahrung | besondere Erfahrung; besondere Berufserfahrung | aus Erfahrung | nach meinen Erfahrungen; nach meiner Erfahrungexperience | experiences | practical knowledge | operational experience | to have an experience | to gain experience | many years of experience with | some twenty years of experience | a long experience in | from my own personal experience | to know from (one's own) experience | as far as our experience goes | special experience | by experience | in my experience [Add to Longdo]
Erfahrungswert {m} | Erfahrungswerte {pl}experience value; practical value | experience [Add to Longdo]
Erfahrungswerte für Rückerstattungenexperience refund [Add to Longdo]
Erlebnisphase {f}experience phase [Add to Longdo]
Erweckungserlebnis {n}; Erleuchtungserlebnis {n}experience of enlightenment [Add to Longdo]
Farbwahrnehmung {f}experience of colour; experience of color [Add to Longdo]
Lebenserfahrung {f} | Lebenserfahrungen {pl}experience of life | experiences of life [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
いい薬になる;良い薬になる[いいくすりになる, iikusurininaru] (exp,v5r) to learn a lesson (usu. from an unpleasant experience); to be good for someone [Add to Longdo]
こみ上げる;込み上げる;込上げる(io)[こみあげる, komiageru] (v1,vi) (1) to fill (one's heart); to experience a welling up of feelings or sensations; (2) to feel nauseated [Add to Longdo]
し慣れる;仕馴れる[しなれる, shinareru] (v1) to be used to doing; to be experienced in [Add to Longdo]
ちゃんこ長[ちゃんこちょう, chankochou] (n) most experienced chanko cook in the sumo stable [Add to Longdo]
とする[tosuru] (exp,vs-i) (1) (after the volitional form of verb) to try to ...; to be about to do ...; (2) (after the dictionary form of verb) to decide to ...; (3) to take as; to treat as; (4) to use for; (5) to suppose that (such) is the case; to assume; (6) to decide that; to think that; (7) to make into; to change into; (8) to feel (e.g. after sound symbolism or psychological experience word); to look; to feel like; (9) (with を目的) to intend; to have the intention [Add to Longdo]
ひどい目にあう;酷い目に遭う;酷い目に遇う[ひどいめにあう, hidoimeniau] (exp,v5u) to have a bad time; to go through a bitter experience; to get into trouble; to get hurt; to suffer [Add to Longdo]
エクスペリエンス[ekusuperiensu] (n) experience; (P) [Add to Longdo]
ガクガクブルブル[gakugakuburuburu] (vs) (on-mim) (See ガクガク,ブルブル) to tremble; to shiver (from stress, fear or panic); (figuratively) to experience a sense of stress, fear, or panic [Add to Longdo]
ガクブル[gakuburu] (vs) (abbr) (on-mim) (See ガクガク,ガクガクブルブル,ブルブル) to tremble; to shiver (from stress, fear or panic); (figuratively) to experience a sense of stress, fear, or panic [Add to Longdo]
デスクトップエクスペリエンス[desukutoppuekusuperiensu] (n) {comp} desktop experience [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.2907 seconds, cache age: (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม