Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ exotic แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


42 ผลลัพธ์ สำหรับ exotic  IH0 G Z AA1 T IH0 K
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -exotic-, *exotic*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
exotic(adj) มาจากต่างประเทศ, See also: มาจากดินแดนอื่น, มาจากภูมิภาคอื่น, Syn. foreign

Hope Dictionary
exotic(อิกซอท'ทิด) adj. เกี่ยวกับหรือมาจากต่างประเทศ, ไม่ใช่ของพื้นเมือง, ผิดธรรมดา, ประหลาด. n. สิ่งที่มาจากต่างประเทศ, สิ่งที่ผิดธรรมดา., See also: exotically adv., Syn. alien

Nontri Dictionary
exotic(adj) เป็นของต่างประเทศ, ไม่ใช่ของพื้นเมือง, แปลกประหลาด, ผิดธรรมดา
exotic(n) ของต่างประเทศ, สิ่งที่ผิดธรรมดา

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
exotic-วิเทศ, มาจากแหล่งอื่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Exotic animalsสัตว์ต่างแดน [TU Subject Heading]
Exotic marine organismsสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นทางทะเล [TU Subject Heading]

Longdo Unapproved EN-TH
exotic(n, adj) สิ่งที่มาจากต่างประเทศ (n) เกี่ยวกับ หรือมาจากต่างประเทศ (adj) -ผิดธรรมดา-สิ่งผิดธรรมดา exoticall (adv), See also: foreign, strane, unfamiliar, outside, external, fascinating, intriguing, Syn. adj. alien

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So forget any ideas you've got about lost cities, exotic travel, and digging up the world. ดังนั้น ลืมความคิดที่คุณได้มาก่อนหน้านี้ เกี่ยวกับเมืองที่สูญหาย, การเดินทางในต่างแดน และขุด ไปทั่วโลก. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
When it comes to exotic type mammals Has he got a zoo, I'm telling you It's a world class menagerie! มาดูสัตว์ที่ผิดธรรมดาบ้าง เขามีสวนสัตว์ ข้ากำลังพวกพวกเจ้า นี่คือสวนสัตว์ป่าระดับโลก Aladdin (1992)
Since I failed miserably with an Austrian wife... an exotic failure with a Tibetan wife seems misguided. ตั้งแต่ที่ผิดหวังปางตาย กับภรรยาชาวออสเตรีย จะมาผิดหวังต่างแดนกับ ภรรยาชาวทิเบตอีกก็คงไม่ไหวล่ะ Seven Years in Tibet (1997)
With Isabella's exotic dishes, Toninho's new restaurant was the hottest spot in Brazil. อาหารของอิซาเบลล่าระบือไกล ทำให้ร้านโทนินโย่เป็นที่นิยมในบราซิล Woman on Top (2000)
Just eat it as if you were in some exotic country... you've never visited before and this is the national dish. ลองกินมันแบบ.. เหมือนกับนายไปต่างประเทศ ประเทศที่ไม่เคยไปมาก่อน และนี้คืออาหารประจำชาติ The Dreamers (2003)
I went to Loompaland looking for exotic new flavors for candy. ตอนนั้นผมไปอุมป้าแลนด์เพื่อเสาะหารสชาติใหม่ๆของขนม Charlie and the Chocolate Factory (2005)
And exotic local wildlife. และสัตว์ท้องถิ่นแปลกๆ The Perfect Man (2005)
Y'all just keep walkin' around naked... and massaging' each other in exotic oils or whatever. นวดน้มมันหอมให้ทั่วทุกตารางนิ้ว Big Momma's House 2 (2006)
This is the number of invasive exotic species that have rushed in to fill the new ecological niches that are opening up. นี่คือจำนวนของสายพันธุ์ผู้บุกรุกจากต่างถิ่น ที่ได้หลั่งไหลเข้าไปในระบบนิเวศใหม่ๆที่กำลังเปิดออก An Inconvenient Truth (2006)
What is that exotic aroma? กลิ่นที่เย้ายวนนั่นคืออะไร Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
We found them in the Penny Saver next to the exotic birds. เราหาเจอจากนิตยสารเพนนีเซฟเวอร์ หน้าถัดจากนกสวยงาม Juno (2007)
But no exotic dancers. แต่ไม่มีแดนซ์เซอร์ประหลาดๆ Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exoticHer exotic perfume has a subtle scent.
exoticIn woodworking we classify wood as hardwood, softwood or exotic wood.
exoticThe streets are filled with an air of exoticism.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ต่างแดน(adj) exotic, See also: alien, foreign, remote, Syn. เมืองนอก, ต่างบ้านต่างเมือง, ต่างถิ่น, ต่างประเทศ, Example: เขาเริ่มสนใจวรรณกรรมต่างแดนตั้งแต่ยังเด็ก, Thai Definition: ที่เป็นประเทศอื่น, ที่อยู่ถิ่นฐานอื่น

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
แปลกใหม่[plaēk mai] (adj) EN: strange ; new ; novel ; exotic ; alien ; unknown
ต่างแดน[tāngdaēn] (adj) EN: exotic

CMU Pronouncing Dictionary
EXOTIC IH0 G Z AA1 T IH0 K
EXOTICS EH0 G Z AA1 T IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary
exotic (j) ˈɪgzˈɒtɪk (i1 g z o1 t i k)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
异国[yì guó, ㄧˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] exotic; foreign, #16,606 [Add to Longdo]
山珍海味[shān zhēn hǎi wèi, ㄕㄢ ㄓㄣ ㄏㄞˇ ㄨㄟˋ, ] exotic delicacies; luxury foodstuff from distant locations, #49,260 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
exotisch { adj } | exotischer | am exotischstenexotic | more exotic | most exotic [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
エキゾチ;エキゾチシズム;エキゾチズム[ekizochi ; ekizochishizumu ; ekizochizumu] (n) exoticism [Add to Longdo]
エキゾチック[ekizochikku] (adj-na, n) exotic; (P) [Add to Longdo]
エキゾチックアニマル[ekizochikkuanimaru] (n) exotic animal (e.g. tarantula) [Add to Longdo]
異国趣味[いこくしゅみ, ikokushumi] (n) taste for the exotic; infatuation with a foreign way of life; exoticism [Add to Longdo]
異国情緒[いこくじょうちょ;いこくじょうしょ(ik), ikokujoucho ; ikokujousho (ik)] (n, adj-no) exotic mood; exotic atmosphere; exoticism [Add to Longdo]
異国情調[いこくじょうちょう, ikokujouchou] (n) exoticism [Add to Longdo]
新材料[しんざいりょう, shinzairyou] (n) new material; exotic material [Add to Longdo]
船虫[ふなむし;フナムシ, funamushi ; funamushi] (n) wharf roach (species of isopod closely related to the sea slater; Ligia exotica) [Add to Longdo]
唐木[からき, karaki] (n) exotic non-Japanese wood (rosewood, ebony, blackwood, etc.); imported wood [Add to Longdo]
南蛮[なんばん, nanban] (n) (1) (arch) (derog) southern barbarians (formerly used by the Chinese to refer to non-ethnic Chinese to the south); (2) (arch) South-East Asia; (3) (arch) (See 紅毛・2) Western Europe (esp. Spain and Portugal, their South-East Asian colonies, and their goods and people arriving in Japan via the colonies); (pref) (4) exotic (esp. Western European or South-East Asian style); (n) (5) (usu.ナンバ) (in dance, puppetry, etc.) thrusting the right foot and right arm forward at the same time (or left foot and left arm); (6) (abbr) (See 南蛮煮・なんばんに・2) food prepared using chili peppers or Welsh onions; (P) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.234 seconds, cache age: 6.493 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม