Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ excessively แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
40 ผลลัพธ์ สำหรับ excessively  IH0 K S EH1 S IH0 V L IY0
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -excessively-, *excessively*, excessive

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
excessively[ADV] อย่างมากเกินกว่าจะยอมรับได้, See also: อย่างเกินไป, อย่างมากเกินความจำเป็น, Syn. immoderately, inordinately
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
Oh, no, I am excessively diverted. It's all so strange. โอไม่หรอกค่ะ หนูรู้สึกสนุกที่สุด มันแปลกมากๆ เลย Episode #1.6 (1995)
Well, excessively charming, I thought. แหม ผมคิดว่ามีเสน่ห์เหลือเกิน Becoming Jane (2007)
That night wasn't excessively what I signed up for either. คืนนั้นก็แย่เลยที่ฉันเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย The Grandfather (2009)
What is this excessively environmentally friendly present? เป็นของขวัญที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอะไรประมาณนั้นน่ะครับ Episode #1.4 (2010)
Yeah, you keep this apartment excessively warm. ใช่ อพาร์ทเม้นที่นี่ร้อนเกินไป Rhodes to Perdition (2011)
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
excessivelyExposing skin excessively to the sun causes sunburn, sometimes blisters.
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
เลยเถิด[ADV] inordinately, See also: excessively, exceedingly, too much, aggressively, Syn. เกินเลย, Example: เราอย่าเพิ่งทำเลยเถิดจนเกินไป รอดูเหตุการณ์ก่อนดีกว่า, Thai definition: อย่างเกินความพอดีไปมาก
เติบ[ADV] excessively, See also: lavishly, prodigally, extravagantly, Syn. มาก, โข, มากมาย, Example: เธอยังยึดติดกับสัญลักษณ์ของความเป็นคนเคยมีต้องแต่งตัวดีใช้เงินเติบ, Thai definition: มากเกินสมควร
เกินงาม[ADV] excessively, See also: too much, immoderately, unreasonably, Example: นอกจากนักสะสมแล้ว ยังมีพวกพ่อค้าคนกลางที่มักแฝงตัวมากวาดซื้อของเก่าตัดหน้าเพื่อนำไปค้ากำไรเกินงาม, Thai definition: เกินพอดีจนไม่งาม
เกินดี[ADV] excessively, See also: too much, immoderately, unreasonably, Example: ฉันรู้สึกว่าคนรอบข้างล้วนยกย่องเงินจนเกินดีทั้งนั้น, Thai definition: เกินพอดีจนไม่ดี
งอหาย[ADV] uncontrollably, See also: excessively, extremely, Example: ความที่แกหน้างอทั้งวันทำให้เขาหัวเราะเสียจนงอหาย, Thai definition: อาการที่ร้องไห้หรือหัวเราะจนเสียงเงียบหายไป
ล้นหลาม[ADV] overwhelmingly, See also: excessively, Example: ประชาชนให้ความสนใจเข้าชมนิทรรศการอย่างล้นหลาม, Thai definition: มากมายเหลือประมาณ
สุดเหวี่ยง[ADV] extremely, See also: excessively, immensely, inordinately, over, overfull, overly, overmuch, Syn. เต็มที่, สุดฤทธิ์, สุดฤทธิ์สุดเดช, Example: เขาเต้นสุดเหวี่ยงในผับเมื่อคืนนี้, Thai definition: อย่างเต็มที่
สุดฤทธิ์[ADV] extremely, See also: excessively, immensely, inordinately, over, overfull, overly, overmuch, Syn. สุดฤทธิ์สุดเดช, สุดกำลัง, สุดแรง, สุดเหวี่ยง, Example: เขาต่อสู้สุดฤทธิ์กับเรื่องที่เกิดขึ้น เพราะเขาไม่ใช่คนผิด, Thai definition: อย่างเต็มกำลังความสามารถ
สิ้นดี[ADV] extremely, See also: excessively, immensely, Example: ผมเห็นว่าเรื่องที่เขาพูดเป็นเรื่องเปล่าประโยชน์ไร้สาระสิ้นดี, Thai definition: อย่างมาก, เหลือเกิน, อย่างที่สุด
ตะเหลนเป๋น[ADV] overly long, See also: excessively (tall), unduly (long), high and erect (rise), Syn. กะเหลนเป๋น, สูงชะลูด, Thai definition: ใช้ประกอบคำสูงหรือยาว หมายความว่าสูงผิดส่วน ยาวผิดส่วน
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บาน[adv.] (bān) EN: a lot ; many ; a great deal ; excessively ; plenty of   FR: beaucoup ; énormément
จัด[adv.] (jat) EN: very ; extremely ; exceedingly ; excessively   FR: extrêmement ; très
จ๋อย[adv.] (jǿi) EN: excessively   
เกิน[adv.] (koēn) EN: exceedingly ; excessively ; over- ; far ; too much ; over ; more ; further ; beyond   FR: trop
เกินควร[adv.] (koēn khūan) EN: excessively   
เกินไป[adv.] (koēnpai) EN: too much ; over ; excessively ; improperly ; immoderately   FR: trop ; excessivement
เลยเถิด[adv.] (loēithoēt) EN: inordinately ; excessively ; exceedingly ; too much ; too far ; aggressively   
นัก[adv.] (nak) EN: extremely ; very ; greatly ; much ; excessively ; intensely ; utterly   FR: extrêmement ; intensément ; excessivement ; très
ปรี่[adv.] (prī) EN: full to the brim ; excessively ; extremely   FR: plein à ras bord
รุนแรง[adv.] (runraēng) EN: strongly ; vehemently ; fervidly ; rousing ; ardently ; violently ; intensely ; sharply ; acutely ; excessively ; viciously   
CMU Pronouncing Dictionary
EXCESSIVELY   IH0 K S EH1 S IH0 V L IY0
Oxford Advanced Learners Dictionary
excessively  (a) ˈɪksˈɛsɪvliː
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
姑息[gū xī, ㄍㄨ ㄒㄧ, ] excessively tolerant; to indulge; to appease, #32,625 [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
あくが強い;灰汁が強い[あくがつよい, akugatsuyoi] (exp,adj-i) (1) (See あくの強い) having a strong alkaline taste; harsh to the taste; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic [Add to Longdo]
あくの強い;灰汁の強い[あくのつよい, akunotsuyoi] (adj-i) (1) (See あくが強い) harsh tasting; strongly alkaline tasting; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic [Add to Longdo]
だだっ広い;徒広い[だだっぴろい, dadappiroi] (adj-i) very (excessively) spacious; unduly wide; sprawling [Add to Longdo]
使い過ぎる[つかいすぎる, tsukaisugiru] (v1) to use excessively; to use too much; to spend too much; to overwork someone [Add to Longdo]
石橋を叩いて渡る[いしばしをたたいてわたる, ishibashiwotataitewataru] (exp) (id) being excessively cautious; knocking on a strong stone bridge before crossing it [Add to Longdo]
馬鹿丁寧[ばかていねい, bakateinei] (adj-na,n) overly polite; excessively polite; polite to a fault [Add to Longdo]
無性に[むしょうに, mushouni] (adv) excessively; very much; (P) [Add to Longdo]
冥加に余る[みょうがにあまる, myouganiamaru] (exp,v5r) to receive too many blessings; to be excessively favoured; to be too good for [Add to Longdo]
矢鱈[やたら, yatara] (adj-na,adv,adv-to) (uk) at random; thoughtlessly; recklessly; excessively [Add to Longdo]
余りと言えば[あまりといえば, amaritoieba] (exp) excessively [Add to Longdo]
Time: 0.1414 seconds, cache age: 224.722 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม