Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ excellent แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


74 ผลลัพธ์ สำหรับ excellent  EH1 K S AH0 L AH0 N T
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -excellent-, *excellent*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
excellent(adj) ยอดเยี่ยม, See also: ดีเยี่ยม, ดีเลิศ, เป็นเลิศ, เยี่ยมยอด, Syn. superior, outstanding
excellently(adv) อย่างดีเยี่ยม, See also: อย่างยอดเยี่ยม, อย่างดีเลิศ, อย่างเยี่ยมยอด, Syn. outstandingly

Hope Dictionary
excellent(เอค'ซะเลินทฺ) adj. ดีเด่น, ดีงาม, ดียิ่ง, ยอดเยี่ยม., Syn. exceptional

Nontri Dictionary
excellent(adj) ดีเลิศ, ดีงาม, ดียิ่ง, ยอดเยี่ยม, เป็นเยี่ยม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Excellent choice. เลือกได้ดี Dentist of Detroit (2011)
- An excellent idea. To the buffet! - โต๊ะบุพเฟ่ต์ ดูท่าจะดี The Great Dictator (1940)
He did an excellent job. เขาได้งานที่ดี 12 Angry Men (1957)
You've made some excellent points, but I still believe the boy is guilty. You've made some excellent points, but I still believe the boy is guilty. 12 Angry Men (1957)
What an excellent fish dolphin is to eat cooked and what a miserable fish raw. สิ่งที่เป็นปลาโลมาปลาที่ดีเยี่ยม จะกินสุก และสิ่งที่ดิบปลาอนาถ The Old Man and the Sea (1958)
Spoiled food can provoke excellent diarrhoea อาหารทำให้เสียสามารถ provoke excellent โรคท้องร่วง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
John is an excellent mimic. Any animal that he has heard, parfaitement. จอห์นเป็นเลียนแบบที่ดีเยี่ยม สัตว์ใด ๆ ที่เขาได้ยิน Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
That won't be necessary. We have excellent meals here. ไม่จำเป็นหรอก เรามีอาหารอร่อยๆ ที่นี่แล้ว Return to Oz (1985)
He has many excellent qualities, but thinking is not one of them. เขามีความสามารถดีๆหลายอย่างๆ แต่เขาไม่ถนัด เรื่องใช้ความคิด Return to Oz (1985)
Chinese people are excellent drivers. Fine. คนจีนขับรถเก่ง Punchline (1988)
Excellent morning's work, sir. No problems. ที่ยอดเยี่ยมในตอนเช้าของการทำงานครับ ไม่มีปัญหา The Russia House (1990)
Nonsense. One thing I pride myself on Jafar, I'm an excellent judge of character. เหลวไหลน่า สิ่งหนึ่งที่ข้าภูมิใจ จาฟา ข้าวิจารณ์ลักษณะผู้คนได้ดี Aladdin (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
excellentA dictionary is an excellent reference book.
excellentApart from a few minor mistakes, your composition was excellent.
excellentApart from a few mistakes, your composition was excellent.
excellentApplication to his studies brought him excellent results in the final examination.
excellentA scholar made an excellent speech about human rights.
excellentBill is excellent scientist material.
excellentDr. Hellebrandt is an associate professor in that excellent university.
excellentExcellent! It's just like you to come through like that.
excellentExcellent putt.
excellentExcellent reviews.
excellentHe answered my questions by the exercise of his excellent memory.
excellentHe handled things wonderfully playing it by ear the whole way. I have to say he did an excellent job.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
เยี่ยมยอด(adj) excellent, See also: best, supreme, Syn. เลิศ, ยอดเยี่ยม, Ant. แย่, ห่วย, Example: คุณมีโอกาสเยี่ยมยอดที่จะพิสูจน์ตัวเอง, Thai Definition: ลักษณะที่ดีที่สุด
ดีมาก(adj) excellent, See also: well-done, outstanding, Syn. ดีเยี่ยม, ดีเลิศ, Example: แฟนเขานิสัยดีมากแล้วก็เข้ากับเพื่อนๆ ของเขาได้ทุกคน, Thai Definition: ที่มีความสามารถมาก, ที่ทำได้ดีเยี่ยม
ลอยฟ้า(adv) excellently, See also: superbly, transcendently, Syn. ลอยเมฆ, วิเศษ, เลิศ, Example: เขาได้รับการยกย่องอย่างลอยฟ้า
อภิธรรม(n) excellent law, See also: higher doctrine, transcendental law, metaphysics, Example: การสวดหน้าศพมีการจัดตั้งเครื่องบูชา และจัดที่สำหรับพระสวดอภิธรรมในเวลากลางคืน, Thai Definition: ชื่อธรรมะชั้นสูง มี 7 คัมภีร์ นิยมใช้สวดในงานศพ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เลิศ(adj) excellent, See also: first-rate, perfect, splendid, marvelous, wonderful, Syn. ยอดเยี่ยม, เยี่ยม, เลิศเลอ, Example: กลุ่มนักธุรกิจร่วมกันดื่มสุรารสเลิศหลังเสร็จสิ้นการเจรจา, Thai Definition: ที่ยอดเยี่ยมในทางใดเป็นพิเศษ
วิเศษ(adj) superb, See also: excellent, splendid, magnificent, marvelous, wonderful, Syn. ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ, Example: การช็อปปิ้งครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่แสนจะวิเศษจริงๆ, Thai Definition: ที่ดีเลิศหรือที่ยอดเยี่ยม
มกุฎ(adj) supreme, See also: excellent, superb, highest, Syn. สูงสุด, ยอดเยี่ยม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มือหนึ่ง(adj) firsthand, See also: excellent, expert, Syn. มือชั้นยอด, Example: เขาเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งจากทีมแดนโคนมเดนมาร์ก, Thai Definition: ที่มีความสามารถยอดเยี่ยมหรือมีความชำนาญการ
เยี่ยม(adj) excellent, See also: top, first-rate, topmost, superb, best, prime, outstanding, supreme, Syn. ยิ่ง, เด่น, เลิศ, Ant. แย่, Example: เขาเป็นนักเล่นหมากรุกฝีมือเยี่ยมคนหนึ่งของเมืองไทย
เก่ง(adv) excellently, See also: expertly, proficiently, skilfully, brilliantly, Syn. สามารถ, รอบรู้, Example: ผู้ใหญ่ไม่ควรคาดหวังให้สูงจากเด็ก เช่น ต้องเรียนเก่ง เพราะการคาดหวังทำให้ผู้เลี้ยงมีอารมณ์รุนแรงต่อเด็ก, Thai Definition: สามารถในทางใดทางหนึ่ง

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บรม[børom] (adj) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful  FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme
บรม-[børomma-] (pref, (adj)) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful  FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme
บวร[bøwøn = bøwøra] (n) EN: superb ; sublime ; glorious ; noble ; excellent ; supreme  FR: suprême ; supérieur ; sublime ; glorieux
ชั้นเยี่ยม[chan yīem] (adj) EN: first-class ; top-flight ; top-notch ; excellent ; super ; superb  FR: de première qualité ; excellent
เด็ด[det] (adj) EN: excellent ; fine
เด็ดดวง[detdūang] (v, exp) EN: be excellent be marvelous; be wonderful; e superb; b splendid; be matchless  FR: être magnifique ; être merveilleux
เด็ดสะระตี่[det saratī] (v, exp) EN: be splendid; be excellent; be fantastic; be wonderful; be marvelous; be superb; be great
ดีเด่น[dīden] (x) EN: excellent  FR: excellent
ดีเลิศ[dīloēt] (adj) EN: excellent ; fine ; fantastic  FR: excellent ; fantastique ; sublime
ดีมาก[dī māk] (adj) EN: excellent ; well-done ; outstanding ; great  FR: excellent ; remarquable

CMU Pronouncing Dictionary
EXCELLENT EH1 K S AH0 L AH0 N T
EXCELLENTLY EH1 K S AH0 L AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary
excellent (j) ˈɛksələnt (e1 k s @ l @ n t)
excellently (a) ˈɛksələntliː (e1 k s @ l @ n t l ii)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[yōu, ㄧㄡ, / ] excellent; superior, #2,473 [Add to Longdo]
[jiā, ㄐㄧㄚ, ] excellent, #2,555 [Add to Longdo]
优质[yōu zhì, ㄧㄡ ㄓˋ, / ] excellent quality, #3,266 [Add to Longdo]
[jiā, ㄐㄧㄚ, ] excellent, #3,474 [Add to Longdo]
高超[gāo chāo, ㄍㄠ ㄔㄠ, ] excellent; superlative, #15,765 [Add to Longdo]
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, / ] excellent; surname Huan, #29,295 [Add to Longdo]
[yī, ㄧ, / ] excellent; precious; rare; fine; used in given names, #33,273 [Add to Longdo]
佳酿[jiā niàng, ㄐㄧㄚ ㄋㄧㄤˋ, / ] excellent wine, #57,802 [Add to Longdo]
[gě, ㄍㄜˇ, ] excellent; happy; well-being, #59,655 [Add to Longdo]

Saikam JP-TH-EN Dictionary
優良[ゆうりょう, yuuryou] TH: เยี่ยมยอด  EN: excellent

DING DE-EN Dictionary
famos { adj } | famoser | am famosestenexcellent | more excellent | most excellent [Add to Longdo]

Longdo Approved FR-TH
excellent, e(adj) ยอดเยี่ยม, ดีมาก, Syn. très bon

EDICT JP-EN Dictionary
エクセレント[ekuserento] (adj-na) excellent [Add to Longdo]
バッチグー[bacchigu-] (int) (See ばっちり) just right!; excellent! [Add to Longdo]
偉い(P);豪い[えらい, erai] (adj-i) (1) great; excellent; admirable; remarkable; distinguished; important; celebrated; famous; eminent; (2) (uk) awful; terrible; (P) [Add to Longdo]
偉挙[いきょ, ikyo] (n) excellent deeds [Add to Longdo]
逸物[いちもつ, ichimotsu] (n) excellent person; superb article [Add to Longdo]
逸物[いちもつ, ichimotsu] (n) excellent animal [Add to Longdo]
英気[えいき, eiki] (n) (1) great wisdom; excellent disposition; (2) strength (to face something); willpower; energy; (P) [Add to Longdo]
[か, ka] (adj-na, n) beautiful; good; excellent [Add to Longdo]
佳什[かじゅう, kajuu] (n) excellent poem [Add to Longdo]
河童[かっぱ, kappa] (n) (1) kappa (mythical water-dwelling creatures); (2) excellent swimmer; (3) (See 胡瓜) cucumber; (4) (abbr) (See 河童巻き) rolled sushi containing a stick of cucumber [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1477 seconds, cache age: 0.853 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม