Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ evacuation แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


40 ผลลัพธ์ สำหรับ evacuation  IH0 V AE2 K Y AH0 W EY1 SH AH0 N
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -evacuation-, *evacuation*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
evacuation(n) การระบายของเสียในร่างกายออก, See also: การถ่ายของเสียในร่างกายออก, Syn. discharge, draining
evacuation(n) การอพยพ, See also: การย้ายไปยังที่ปลอดภัยกว่า, Syn. removal, withdrawal
evacuation(n) สิ่งที่ถูกขับถ่ายออกจากร่างกาย ได้แก่ ปัสสาวะ อุจจาระ, Syn. excrement, feces, urine

Nontri Dictionary
evacuation(n) การถอนทหาร,การอพยพ,การโยกย้าย,การขับออก,การทำให้ว่างเปล่า

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
evacuation๑. การถ่ายออก, การขจัดออก๒. สิ่งถ่ายออก, สิ่งถูกขจัดออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
evacuation๑. การอพยพ๒. การส่งกลับ (ทหาร) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
evacuationการอพยพหลบภัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Evacuation of civiliansการอพยพพลเรือน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
These are the evacuation orders. ฉันไม่คิดยังงั้น Schindler's List (1993)
Evacuation complete. ทุกอย่างพร้อม Ghost in the Shell (1995)
You're talking about the evacuation of 7,400 people. คุณกำลังพูดถึง เกี่ยวกับการอพยพของ 7,400 คน Dante's Peak (1997)
Norman, why don't you pull out the town's emergency evacuation plans. นอร์แมนทำไมคุณไม่ดึงออก เมืองแผนอพยพฉุกเฉิน Dante's Peak (1997)
I am requesting that all residents attend a meeting at the high school... at 6:00 p. m. to discuss the evacuation of our town. ฉันกำลังขอให้ผู้อยู่อาศัยทั้งหมด เข้าร่วมประชุมที่โรงเรียนมัธยม ... ที่ 6: 00 พี ม. Dante's Peak (1997)
There will be a meeting held... in the high school at 6:00 p. m. to discuss the evacuation of Dante's Peak. ในโรงเรียนมัธยมที่ 6: 00 พี ม. ไปยัง หารือเกี่ยวกับการอพยพของพีคของดันเต้ Dante's Peak (1997)
I want you to remember, no one should leave tonight without a copy... of the town's emergency evacuation plan. ฉันต้องการให้คุณจำไว้ว่าไม่มีใครควร โดยไม่ต้องออกจากคืนสำเนา ... ฉุกเฉินของเมือง แผนอพยพ Dante's Peak (1997)
Sir, where is your designated evacuation center? คุณประจำอยู่ศูนย์อพยพไหน The Time Machine (2002)
You will be held in detention until your evacuation center clears you for transport. คุณจะโดนกักบริเวณ จนกว่าศูนย์อพยพยืนยันมา The Time Machine (2002)
This is U-Gamma 7, evacuation complete but we just lost contact with Gamma 12. นี่ ยู-แกมม่า7 การอพยพสำเร็จ... ...แต่ว่าพวกเราเพิ่งจะเสียการติดต่อ กับ แกมม่า12 Resident Evil: Apocalypse (2004)
You have to start thinking about large-scale evacuations right now. ท่านต้องคิดเรื่องอพยพคนจำนวนมาก The Day After Tomorrow (2004)
I was covering the evacuation of Shanghai. ตอนนั้นฉันกำลังชุลมุน กับข่าวการอพยพคนที่เซี่ยงไฮ้ Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
evacuationThe flow of evacuation events from occurrence of a large earthquake to the conclusion of emergency counter measures.

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ระบบความปลอดภัย[rabop khwām pløt phai] (n, exp) EN: safety measures  FR: système de sécurité [m] ; mesures d'évacuation [fpl]
ท่อน้ำทิ้ง[thø nām thing] (n, exp) EN: drain  FR: tuyau d'évacuation (des eaux sales) [m]

CMU Pronouncing Dictionary
EVACUATION IH0 V AE2 K Y AH0 W EY1 SH AH0 N
EVACUATION IY0 V AE1 K Y AH0 W EY1 SH AH0 N
EVACUATIONS IH0 V AE2 K Y AH0 W EY1 SH AH0 N Z
EVACUATIONS IY0 V AE1 K Y AH0 W EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary
evacuation (n) ˈɪvˌækjuˈɛɪʃən (i1 v a2 k y u ei1 sh @ n)
evacuations (n) ˈɪvˌækjuˈɛɪʃənz (i1 v a2 k y u ei1 sh @ n z)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
疏散措施[shū sàn cuò shī, ㄕㄨ ㄙㄢˋ ㄘㄨㄛˋ ㄕ, ] evacuation; measures to evacuate a building in an emergency [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
お通じ;御通じ[おつうじ, otsuuji] (n) (pol) (See 通じ) bowel movement; evacuation [Add to Longdo]
エバキュエーション[ebakyue-shon] (n,vs) evacuation [Add to Longdo]
引き上げ(P);引き揚げ;引上げ;引揚げ;引揚[ひきあげ, hikiage] (n) (1) pulling up; drawing up; salvage; re-flotation; (2) raising; increase; upward revision; (3) repatriation; evacuation; (P) [Add to Longdo]
引き揚げ船;引揚船[ひきあげふね;ひきあげぶね, hikiagefune ; hikiagebune] (n) evacuation boat; repatriation ship [Add to Longdo]
下し[くだし, kudashi] (n) evacuation; purgation [Add to Longdo]
学童疎開[がくどうそかい, gakudousokai] (n) evacuation of school children (from major cities to more rural areas, esp. during late World War II) [Add to Longdo]
救出作戦[きゅうしゅつさくせん, kyuushutsusakusen] (n) rescue mission; evacuation operation [Add to Longdo]
共同疎開[きょうどうそかい, kyoudousokai] (n) community evacuation [Add to Longdo]
強制疎開[きょうせいそかい, kyouseisokai] (n) forced evacuation [Add to Longdo]
緊急避難[きんきゅうひなん, kinkyuuhinan] (n) emergency evacuation [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.2329 seconds, cache age: (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม