essential แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
Sandbagging แปลว่าอะไร? [What a Word!] Sandbagging ไม่ได้แปลว่า ถุงทรายที่เราใช้กั้นน้ำเวลาน้ำท่วมเพียงอย่างเดียว จริงๆ แล้วคำนี้ยังมีความหมายอื่นๆ อีกด้วยและสามารถใช้ได้ในหลายสถานการณ์ จะใช้แบบไหนได้บ้างลองมาดูกันเลย ระดับความยาก: 2 “Sandbagging” is something we know very well in Thailand. Every year...
“ขับรถ” ฝรั่งไม่ใช้ “I drive a car.” เวลาเราได้ยินประโยค “I drive a car.” จะรู้สึกว่ามันไม่แปลก เพราะประโยคนี้ถ้าแปลตรงๆ ก็คือ ฉันขับรถ ก็ดูเหมือนจะถูกแล้ว แต่สงสัยกันมั้ยว่าทำไมฝรั่งถึงไม่ใช้กัน ก็เพราะว่า Drive เฉยๆ ด้วยตัวมันเองก็แปลว่า ขับรถ แล้วจึงไม่ต้องมีคำว่า a car ต่อท้าย...
Earworm แปลว่าอะไร? [What a Word!] เคยเป็นมั้ย? หลายๆ ครั้งที่เรามักจะนึกถึงเพลงใดเพลงหนึ่ง ท่อนใดท่อนหนึ่งวนเวียนอยู่ในหัวไปมา ถึงแม้ว่าเพลงนั้นอาจจะไม่ใช่เพลงโปรดสักเท่าไหร่แต่เราดันจําและร้องได้ทันทีแม้ฟังเพียงไม่กี่ครั้ง ทำอะไรก็จะคิดถึงเพลงนั้นๆ วนไป ทํายังไงก็สลัดไม่ออก อาการแบบนี้เราเรียกว่า “Earworm” ระดับความยาก: 1 What on earth is an “earworm“? It sounds...
ฉันเพิ่งรู้ ฝรั่งไม่ใช้ “I just know that” I just know ไม่ได้แปลว่า เพิ่งรู้ แต่จะหมายถึง ฉันรู้แค่ว่า … เช่น I just know that my parents love me more than anyone else...
3 Ways to Say “It’s Untrue” [เรียนภาษาอังกฤษ in English] หลายครั้งที่เราได้ยินเรื่องราวที่เกินจริง หรือยากที่จะเชื่อได้ บางครั้งเรื่องราวอาจจะฟังดูไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลย ในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่าอะไรได้บ้างลองมาหาคำตอบจากบทความนี้กันเลยค่ะ ระดับความยาก: 1 Have you heard the expression “ring true”? As in: “That doesn’t ring true to...
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


87 ผลลัพธ์ สำหรับ essential  EH0 S EH1 N SH AH0 L
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -essential-, *essential*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
essential(adj) จำเป็นที่สุด, ซึ่งขาดเสียมิได้, เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ, เป็นเนื้อแท้, เป็นปัจจัยพื้นฐาน, เกี่ยวกับตัวยาสำคัญ, เกี่ยวกับหัวน้ำหอม, เป็นธรรมชาติ, ซึ่งเกิดขึ้นเอง

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
essential(adj) จำเป็น, See also: ซึ่งสำคัญ, ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด, ซึ่งเป็นส่วนจำเป็นที่สุด, Syn. crucial, necessary
essential(n) องค์ประกอบสำคัญ, See also: เนื้อแท้, ปัจจัยพื้นฐาน, สิ่งจำเป็น
essentially(adv) โดยพื้นฐาน, See also: อย่างสำคัญ, อย่างจำเป็นอย่างยิ่ง, Syn. intrinsically, substantially

Hope Dictionary
essential(อะเซน'เชิล) adj. จำเป็นที่สุด, ซึ่งขาดเสียมิได้, เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ, เป็นปัจจัย, เกี่ยวกับตัวยาสำคัญ, เกี่ยวกับหัวน้ำมัน, เกี่ยวกับหัวน้ำหอม, เป็นธรรมชาติ, ซึ่งเกิดขึ้นเอง., See also: essentialness n. ดูessential, Syn. funda
unessential(อันอะเซน'เชิล) adj., n. (สิ่งที่) ไม่สำคัญ, ไม่สำคัญยิ่งยวด, ไม่จำเป็น, See also: unessentially adv.

Nontri Dictionary
essential(adj) จำเป็น, สำคัญ, เป็นหัวใจ, เป็นปัจจัย, เป็นเนื้อแท้, เป็นธรรมชาติ
nonessential(adj) ไม่สำคัญ, ไม่จำเป็น

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
essential๑. จำเป็น๒. ไม่ทราบสาเหตุ, -เกิดขึ้นเอง๓. -แก่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
essential elementธาตุจำเป็น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
essential elementองค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
essential fever; fever, idiopathicไข้ไม่รู้เหตุ, ไข้เกิดเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
essential haemorrhageการตกเลือดไม่รู้สาเหตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
essential hypertensionความดันเลือดสูงไม่รู้สาเหตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
essential mineralแร่หลัก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
essential partiesคู่ความที่จำเป็น [ ดู indispensable parties และ necessary parties ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
essential singularityภาวะเอกฐานหลัก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
essential tremor; tremor, familial; tremor, heredofamilialอาการสั่นไม่ทราบเหตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Essentialที่จำเป็น, ไม่ทราบสาเหตุ, เอสเซนเชียล, จำเป็น [การแพทย์]
essential amino acidกรดอะมิโนที่จำเป็น, กรดอะมิโนที่ร่างกายคนสังเคราะห์ไม่ได้ ต้องได้รับจากอาหาร กรดอะมิโนที่จำเป็นมีหลายชนิด  เช่น วาลีน ไลซีน อาร์จินีน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Essential fatty acidกรดไขมันจำเป็น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Essential oilน้ำมันหอมระเหย [เศรษฐศาสตร์]

Longdo Unapproved EN-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
essential oil(n) นำมันหอมที่สกัดมาจากพืช ใช้เป็นหัวเชื้อเพื่อผสม หรือใช้แบบเข้มข้น ขึ้นกับชนิดและการนำไปใช้, See also: essence, Syn. volatile oil

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What's essential is invisible to the eye. สิ่งที่จำเป็นนั้นมองไม่เห็นด้วยตา The Little Prince (1974)
And experience suggests that his troops and his administration are essential in order to secure the peace. และประสบการณ์บอกว่าทหาร และการบริหารของพระองค์ยังจำเป็น เพื่อรักษาความสงบ Gandhi (1982)
Of course, I understand that to you such considerations may seem absurd... but it is essential for all of us that he take his place in society... as his family has done for generations. แน่นอนฉันเข้าใจว่าในการพิจารณา เช่นคุณอาจจะดูไร้สาระ ... แต่มันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราทุกคน ว่าเขาจะใช้สถานที่ของเขาในสังคม ... เป็นครอบครัวของเขาได้ทำเพื่อคนรุ่น Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
I stole essential air force radio parts, and I sold them on the black market. ฉันขโมยชิ้นส่วนวิทยุกองทัพอากาศ และขายมันในตลาดมืด Clue (1985)
"Yet, no child was ever denied these essentials ... because, in the background, there was always Dr. Graham." "แต่ไม่มีเด็กคนไหน ปฏิเสธปัจจัยเหล่านี้" "เพราะมีคุณหมอเกรแฮมคอยช่วย อยู่เบื้องหลังตลอดเวลา" Field of Dreams (1989)
"Secrecy essential to success. "ความจำเป็นในการเก็บความลับ เพื่อความสำเร็จ. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
It's an essential step for us to determine... certain covert sector applications for Angelo's work. มันเป็นสิ่งที่เราต้องการจะรู้.. ..ถ้าอยากจะให้ โครงการของแอนเจโลดำเนินต่อไป The Lawnmower Man (1992)
You'll have to leave the line now, then you'll get a blue card, a Blauschein, to say that you are an essential worker. แล้วจะได้บัตรน้ำเงิน แสดงว่าเป็นแรงงานสงคราม Schindler's List (1993)
Not essential ? ไม่มีมูลค่า... Schindler's List (1993)
I teach history and literature. Since when is not essential ? ฉันสอนประวัติศาสตร์กับวรรณคดี Schindler's List (1993)
They would have killed me, but I am essential to the war effort, thanks to you. ผมอาจถูกฆ่า... ถ้าไม่ได้เป็นแรงงานสงคราม Schindler's List (1993)
I am an essential worker. ฉันเป็นแรงงานสำคัญ Schindler's List (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
essentialA blue suit, white shirt and red tie are essential for all male workers.
essentialAn essential condition for a helpful interview is a quiet room in which doctor and parents can sit comfortably and in private without being interrupted.
essentialC++ Common Knowledge: Essential Intermediate Programming by Stephen C. Dewhurst, trans: Quipu
essentialClay is the essential ingredient in making pottery.
essentialConformity is an essential element of our homogeneous community.
essentialConjugation of irregular verbs - essential for those learning English.
essentialDiamond is essentially hard.
essentialDiligence is essential to success in life.
essentialEffort is essential to studying.
essentialEssentially it's a one-to-one match, but the content of that match is a level so high as to be unthinkable to an ordinary person.
essentialFood is essential to life.
essentialGathering information is one of the essentials of travel.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
เป็นหลัก(adv) mainly, See also: essentially, importantly, principally, Example: ผู้ร่วมโครงการนี้ต้องมีความรู้เรื่องการคำนวณเป็นหลัก, Thai Definition: อย่างสำคัญในการดำเนินการ
ถึงแก่น(adv) thoroughly, See also: essentially, Example: ท่านได้ศึกษาวัฒนธรรมไทยจนรู้ซาบซึ้งถึงแก่น, Thai Definition: ไม่มีอะไรปิดบัง

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
หัวน้ำมัน[hūanāmman] (n) EN: essential oil  FR: huile essentielle
หัวน้ำมันระเหย[hūanāmman rahoēi] (n, exp) EN: essential oil  FR: huile essentielle
จำเป็น[jampen] (adj) EN: essential ; indispensable ; necessary  FR: indispensable ; essentiel ; nécessaire
จุดสำคัญ[jut samkhan] (n, exp) EN: important point ; crux ; crucial point ; essential point ; keynote ; important part ; crux of the matter  FR: point capital [ m ] ; point essentiel [ m ] ; point crucial [ m ] ; point important [ m ]
ขาดไม่ได้[khāt mai dāi] (adj) EN: necessary ; essential
กรดอะมิโนที่จำเป็น[krot aminō thī jampen] (n, exp) EN: essential amino acid  FR: aminoacide essentiel [ m ]
หลัก[lak] (adj) EN: main ; basic ; fundamental ; principal ; essential ; major ; chief  FR: principal ; primordial ; fondamental ; essentiel ; basique
มูลฐาน[mūnlathān = mūnthān] (adj) EN: elemental ; elementary ; fundamental ; main ; essential  FR: fondamental ; essentiel
ปัจจัย[patjai] (n) EN: requisite ; necessary thing ; necessities of life ; subsistence ; means of livelihood ; essential
สำคัญ[samkhan] (adj) EN: important ; essential ; main ; primary ; outstanding ; significant ; valuable ; special  FR: important ; essentiel ; primoridal ; principal ; fondamental ; significatif

CMU Pronouncing Dictionary
ESSENTIAL EH0 S EH1 N SH AH0 L
ESSENTIAL IY0 S EH1 N SH AH0 L
ESSENTIALS EH0 S EH1 N SH AH0 L Z
ESSENTIALS IY0 S EH1 N SH AH0 L Z
ESSENTIALLY EH0 S EH1 N SH AH0 L IY0
ESSENTIALLY IY0 S EH1 N SH AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary
essential (n) ˈɪsˈɛnʃl (i1 s e1 n sh l)
essentials (n) ˈɪsˈɛnʃlz (i1 s e1 n sh l z)
essentially (a) ˈɪsˈɛnʃəliː (i1 s e1 n sh @ l ii)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
要素[yào sù, ㄧㄠˋ ㄙㄨˋ, ] essential factor; key constituent #4,891 [Add to Longdo]
必备[bì bèi, ㄅㄧˋ ㄅㄟˋ, / ] essential #7,168 [Add to Longdo]
必需[bì xū, ㄅㄧˋ ㄒㄩ, ] essential; indispensable #9,142 [Add to Longdo]
本质上[běn zhì shàng, ㄅㄣˇ ㄓˋ ㄕㄤˋ, / ] essentially; inherent #12,679 [Add to Longdo]
[tí, ㄊㄧˊ, ] essential oil of butter #93,343 [Add to Longdo]
切要[qiè yào, ㄑㄧㄝˋ ㄧㄠˋ, ] essential; extremely important [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Hauptbestandteil { m }; wesentlicher Bestandteilessential element; essential part; key ingredient [Add to Longdo]
Quintessenz { f }; wesentlicher Punktessential point [Add to Longdo]
wesentlich; notwendig; ausschlaggebend; unerlässlich { adj } | wesentlicher | am wesentlichstenessential | more essential | most essential [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
必要(P);必用[ひつよう, hitsuyou] (adj-na) (1) necessary; needed; essential; indispensable; (n) (2) necessity; need; requirement; (P) #191 [Add to Longdo]
重要[じゅうよう, juuyou] (adj-na, n) important; momentous; essential; principal; major; (P) #861 [Add to Longdo]
本来[ほんらい, honrai] (n-adv, n-t, adj-no) (1) originally; primarily; (2) essentially; naturally; by nature; in (and of) itself; (3) proper; legal; (P) #1,904 [Add to Longdo]
[つか, tsuka] (n, n-suf) (1) pattern; design; (n) (2) body build; figure; physique; (n, n-suf) (3) essential qualities; character; nature; (n-suf) (4) appropriate to; fitting of; suitable for; (P) #6,085 [Add to Longdo]
要領[ようりょう, youryou] (n) (1) (See 要領を得る) point; gist; essentials; tenets; outline; (2) knack; trick; the ropes; (P) #10,728 [Add to Longdo]
不可欠[ふかけつ, fukaketsu] (adj-na, n) indispensable; essential; (P) #11,368 [Add to Longdo]
要員[よういん, youin] (n) essential member; necessary person; personnel; (P) #11,773 [Add to Longdo]
元来[がんらい, ganrai] (n-adv) originally; primarily; essentially; logically; naturally; (P) #13,566 [Add to Longdo]
要旨[ようし, youshi] (n) point; essentials; gist; summary; fundamentals; (P) #14,030 [Add to Longdo]
肝心(P);肝腎[かんじん, kanjin] (adj-na, n, adj-no) essential; fundamental; crucial; vital; main; (P) #17,493 [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0548 seconds, cache age: 10.389 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม