Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ eradicate แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
37 ผลลัพธ์ สำหรับ eradicate  IH0 R AE1 D AH0 K EY2 T
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -eradicate-, *eradicate*

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
eradicate[VT] กำจัดจนหมดสิ้น, See also: ขจัดจนหมดสิ้น, Syn. destroy, get rid of, wipe out
Hope Dictionary
eradicate(อิแรด'ดิเคท) vt. กำจัด,ทำลาย,ถอนรากเหง้า,ถอนรากถอนโคน., See also: eradicable adj. ดูeradicate eradicant adj.,n. ดูeradicate eradication n. ดูeradicate eradicative adj. ดูeradicate eradicator n. ดูeradicate -S...
Nontri Dictionary
eradicate(vt) โค่นทิ้ง,กำจัด,ทำลาย,ถอนรากถอนโคน,ขจัด
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
She's looking for a way to reverse the process, a way to eradicate the problem. เป็นงานที่ตรงข้ามกับผม เพราะงานเธอต้องแก้ปัญหา Day of the Dead (1985)
Will you take me in your arms again... and with one kiss eradicate each hour apart from your embrace? คุณจะโอบกอดฉันอีกครั้งหรือไม่ และยังมีจุมพิตอันแสนหวาน ให้กันและกันอยู่หรือเปล่า The Red Violin (1998)
it's a disease which threatens to eradicate them all. มันเป็นโรคที่จะกำจัดพวกเขาให้หมดสิ้น Chapter One 'Four Months Later...' (2007)
The antibodies in my blood will eradicate any traces of the virus in your system. แอนตี้บอดี้ในเลือดผมจะกำจัด ไวรัสไปจากร่างกายคุณจนหมดสิ้น Chapter Seven 'Out of Time' (2007)
Gorbachev, right after he became the party's general secretary, tried to eradicate vodka in Russia? หลังจากขึ้นเป็นเลขาฯของพรรค เขาพยามสั่งแบนว็อดก้าในรัสเซีย Henry Poole Is Here (2008)
You will eradicate the other kryptonian and then the rest of the planet. แกจะกำจัดชาวคริปโตเนี่ยนที่เหลืออยู่ และสิ่งที่เหลือในโลกทั้งหมดให้สิ้นซาก Legion (2009)
With continued help from members of the community, we hope to eradicate the criminal element who have long since blighted the lives of the silent majority. และด้วยความช่วยเหลือจากคนในชุมชน เรามั่นใจว่า แนวโน้มของอาชญากรรม จะลดลงอย่างต่อเนื่อง Harry Brown (2009)
You must eradicate the source, Merlin. เจ้าต้องกำจัดต้นตอของพลังนี้ เมอร์ลิน The Fires of Idirsholas (2009)
Who sought to eradicate the vampires. พวกคนที่กำจัดแวมไพร์ Unpleasantville (2010)
He ventures to eradicate a Hellenic future. เขาจะทำลายอนาคตของกรีกจนสิ้นซาก Immortals (2011)
You know, Blutbaden, Fuchsbau, Wildschwein, those of us the Grimms have been trying to eradicate for centuries. ก็พวก.. หมาป่า หมาจิ้งจอก หมูป่า อะไรเทือกนั้นน่ะ พวกกริมพยายาม กำจัดมาเป็นศตวรรษแล้ว Tarantella (2012)
There are high-level talks at the Pentagon right now about how to eradicate vampires from the face of the planet. พวกระดับสูงที่เพนตากอน กำลังคุยกันอยู่ตอนนี้ ว่าจะกำจัดพวกแวมไพร์ ออกไปจากโลกนี้ยังไงดี Sunset (2012)
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eradicateThe savage in man is never quite eradicated.
eradicateWe must eradicate the drug traffic, root and branch.
eradicateWe shall continue our efforts to eradicate racial discrimination.
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ลบล้าง[V] wipe out, See also: eradicate, destroy, blot out, wash off, be obliterated, Syn. กำจัด, ขจัด, Example: คุณงามความดีที่เขาทำไว้ถูกลบล้างหมด, Thai definition: ทำให้หมดไปสิ้นไป
ลบ[V] obliterate, See also: eradicate, erase, extirpate, destroy, blot out, efface, expunge, Syn. ลบเลือน, Ant. ใส่, เพิ่ม, Example: ถ้าลบความรู้สึกเหล่านี้ไปได้ คุณก็จะมีความสุข, Thai definition: ทำให้หายไป
ถอนราก[V] eradicate, See also: abolish, destroy, eliminate, erase, extirpate, remove, root out, uproot, Syn. ขุดรากถอนโคน, ถอนต้นก่นราก, ถอนรากถอนโคน, Example: พระชั้นผู้ใหญ่เสนอให้ถอนราก พุทธพาณิชย์ หรือระบบรับส่วยเลื่อนชั้นสมณศักดิ์, Thai definition: ทำลายให้ถึงต้นตอ, ทำลายให้สิ้นเสี้ยนหนาม, Notes: (สำนวน)
กำจัด[V] eradicate, See also: eliminate, get rid of, exterminate, remove, drive away, abolish, clear up, Syn. ขจัด, ขับไล่, ปราบ, Example: ในสังคมของเพื่อนร่วมงาน มีคนอยู่มากที่คิดที่จะกำจัดเพื่อนร่วมงานกันเองเพื่อความก้าวหน้าของตัว, Thai definition: ทำให้สิ้นไป
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
กำจัด[v.] (kamjat) EN: get rid of ; eliminate ; dispose of ; eradicate ; clear up ; exterminate ; remove ; drive away ; abolish   FR: éliminer ; supprimer ; éradiquer ; se débarasser de
ขจัด[v.] (khajat) EN: expel ; get rid of ; wipe out ; dispel ; drive away ; eliminate ; eradicate ; remove   FR: chasser ; écarter ; éliminer ; dissiper
ขจัดความยากจน[v. exp.] (khajat khwām yākjon) EN: eradicate poverty   
ก่น[v.] (kon) EN: dig up ; dig out ; grub ; eradicate   
ลบ[v.] (lop) EN: erase ; rub out ; obliterate ; wipe out ; eradicate ; extirpate ; destroy ; blot out ; efface ; expunge   FR: effacer
ลบล้าง[v.] (loplāng) EN: wipe out ; eradicate ; destroy ; blot out ; wash off ; be obliterated   FR: supprimer ; abolir
ถอนราก[v.] (thøn rāk) EN: eradicate ; abolish ; destroy ; eliminate ; erase ; extirpate ; remove ; root out ; uproot   
CMU Pronouncing Dictionary
ERADICATE   IH0 R AE1 D AH0 K EY2 T
ERADICATED   IH0 R AE1 D AH0 K EY2 T IH0 D
Oxford Advanced Learners Dictionary
eradicate  (v) ˈɪrˈædɪkɛɪt
eradicated  (v) ˈɪrˈædɪkɛɪtɪd
eradicates  (v) ˈɪrˈædɪkɛɪts
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[, ㄧㄚˋ, ] eradicate; pull up, #254,318 [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
絶やす[たやす, tayasu] (v5s,vt) (1) to exterminate; to eradicate; (2) to let (fire) go out; (P) [Add to Longdo]
退治る[たいじる, taijiru] (v1,vt) (See 退治・1) to exterminate; to eliminate; to eradicate; to suppress [Add to Longdo]
Time: 0.0088 seconds, cache age: 3.644 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม