entrancing แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


260 ผลลัพธ์ สำหรับ entrancing
ภาษา
หรือค้นหา: -entrancing-, *entrancing*, entranc

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Automatically try *entrancing*
Hope Dictionary
entrancingadj. ซึ่งทำให้ปีติยินดี, ซึ่งทำให้หลงใหล
entrance(เอน'เทรินซฺ) n. การเข้า, ทางเข้า, ปากทางเข้า, การเข้าโรงเรียน, การเข้าสนาม, การเข้ารับตำแหน่ง, การเริ่มลงมือ, วิธีการเข้า, ลักษณะการเข้า -vt. ทำให้ปิติยินดี, ทำให้งงงวย., See also: entrancement n. ดูentrance entrancingly adv. ดูentrance

Oxford Advanced Learners Dictionary
entrancing
entrance
entrance
entranced
entrances
entrances
entrance-fee
entrance-fees
entrance-money

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
entrance(n) ทางเข้า, See also: ประตูเข้า, ประตูออก, ประตู, Syn. door, entry, gate
entrance(n) สิทธิในการเข้า, Syn. entry
entrance(vt) จับใจ, See also: ทำให้ลุ่มหลง, Syn. charm, enchant, fascinate

Nontri Dictionary
entrance(n) การเข้า, ทางเข้า, ปากแม่น้ำ, ปากทาง, การเข้าเรียน

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
College entrance achievement testsแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การเข้ามหาวิทยาลัย [TU Subject Heading]
College entrance achivement testsแบบทดสอบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย [TU Subject Heading]
Entrance examinationการสอบเข้า [TU Subject Heading]
Entrance requirementsคุณสมบัติในการเข้าศึกษา [TU Subject Heading]
Entrance Slitช่องแสงผ่านเข้า [การแพทย์]
Entrance regionบริเวณลมพัดเข้าหา กัน [อุตุนิยมวิทยา]
entrance lossentrance loss, การสูญเสียที่ทางเข้า [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was captivated, entranced. It hit me like a thunderbolt. ผมตะลึง งงงัน มันเล่นงานผมเหมือนสายฟ้าฟาด Airplane! (1980)
I think I saw Childs outside the main entrance of the camp. Well, that's suicide! The Thing (1982)
We found the entrance to the catacombs. เราพบทางเข้าของหลุมฝังศพใต้ดิน Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Here he comes, And what better way to make your grand entrance on the streets of Agrabah, than... riding your very own brand new... camel! ขี่ ยี่ห้อใหม่ของท่าน อูฐ ระวังนะ มันถมน้ำลายด้วย Aladdin (1992)
My entrance to the winner's circle! ...ถ้าคุณผ่านการทดสอบของวาชูตูได้... Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Get me the video records of their entrance. ขอผมดูภาพตอนเขาเข้ามาหน่อย Ghost in the Shell (1995)
The security cameras show only two people but remember how sensitive the sensors on the entrance doors are? ภาพจากกล้องรักษาความปลอดภัยมีแค่ 2คน แต่อย่าลืมว่าระบบเซ็นเซอร์ตรงประตูทางเข้าอ่อนไหวแค่ไหน? Ghost in the Shell (1995)
Get me the identity of the man who was with Nakamura from entrance records. ขอข้อมูลของคนที่มาพร้อมกับนากามูระมาให้ผมด้วย Ghost in the Shell (1995)
Now, the entrance is heavily guarded. We need a way to get inside. เอาล่ะ ทางเข้าถูกเฝ้าแน่นหนามาก เราต้องเข้าไปในนั้น Toy Story (1995)
That's the side entrance to this building. The club? นั่นคือทางเข้าด้านข้างอาคารนี้ สโมสรหรือไม่ The Birdcage (1996)
I spent the summer studying for my entrance exam. ฉันใช้เวลาในฤดูร้อนทั้งหมดไปกับการสอบเอ็นทรานส์ April Story (1998)
That's the card key for the entrance. นี่เป็นคีย์การ์ดสำหรับทางเข้า Blues Harp (1998)
You're standing at the entrance of your cave. ผมรู้ว่าพวกเรา.. พวกเรากำลังจะตาย, ใช่มั้ย? แต่คุณเปล่า, คุณไม่ได้กำลังจะตายเหมือนโคล Fight Club (1999)
Let's race to the hotel entrance. แข่งกันไหมว่าใครถึงทางเข้าโรงแรมก่อน Autumn in My Heart (2000)
Must be the entrance ตรงนี้คงเป็นทางเข้า คุณค่ะ... Spirited Away (2001)
I have to pass some entrance examinations next year. ผมต้องผ่านการสอบเอนทร้านซ์ ในปีหน้า. Visitor Q (2001)
Soon you'll have to focus on your high-school entrance exams, but you try to have a fun while you still can. เธอจะต้องคิดถึงการสอบเข้าม.ปลาย ได้แล้วนะ แต่เธอก็ยังเล่นสนุกในตอนที่เธอสามรถทำได้อยู่ All About Lily Chou-Chou (2001)
It's one entrance to showbiz. เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงโชว์ Platonic Sex (2001)
The mansion above us is an emergency entrance to the Hive. บ้านข้างบนเป็นทางเข้าฉุกเฉินไปยังรังผึ้ง Resident Evil (2002)
You are security operatives placed there to protect that entrance. คุณ เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ค่อยเฝ้าทางเข้านี้ Resident Evil (2002)
Security operatives placed there to protect that entrance. หัวหน้าระบบรักษาความปลอดภัยที่นี้ รักษาทางเข้า Resident Evil (2002)
- Weren't you saying just last night that you've known all along where the entrance to the Chamber of Secrets is? - คุณเพิ่งบอกเมื่อคืนนี้เอง ว่ารู้มาตลอด ว่าทางเข้าออก ห้องลับนั่นอยู่ที่ไหน Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
This is it, Ron. I think this is the entrance to the Chamber of Secrets. ตรงนี้ รอน ฉันคิดว่านั่นคือทางเข้าห้องแห่งความลับ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Turn around to the main entrance อ้อมไปหน้าประตูตึกนี่ Infernal Affairs (2002)
Double Eight, watch the entrance at 2P 88 เฝ้าทางเข้า 2P Infernal Affairs (2002)
If not, the only place we will be able to mount a defense will be at the entrance of the temple. แต่ถ้าไม่ ที่ๆเดียวที่เราจะสามารถ ขึ้นไปถึงด่านได้ น่าจะเป็นทางเข้าของวิหาร The Matrix Revolutions (2003)
My men have fortified the entrance with enough artillery to make our last stand. ลูกน้องผมป้องกันทางเข้าออก ด้วยอาวุธหนักพร้อมสรรพ The Matrix Revolutions (2003)
So you want the entrance and exit to be separate, right? ดังนั้นคุณควรเข้าและออกคนละเวลากัน ตกลงไหม Uninvited (2003)
The dementors will be stationed at every entrance to the grounds. ผู้คุมวิญญาณจะประจำ อยู่ทุกๆ ทางออก Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
-With dementors at every entrance? ใช่มั้ย ? ผู้คุมวิญญาณเฝ้าอยู่ทุกประตู Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
They got him with a Taser at the service entrance. He doesn't remember a thing. พวกนั้นยิงเขาด้วยปืนไฟฟ้าตรงทางเดิน เขาจำอะไรไม่ได้. National Treasure (2004)
This bearing should take us back to the entrance. We'll regroup at the whaling station. ทิศทางนี้จะนำเรากลับไปที่ทางเข้า เราจะรวมกลุ่มกันที่สถานีปลาวาฬ AVP: Alien vs. Predator (2004)
Let's keep moving. Only another 200 yards to the entrance. ไปกันต่อ อีก 200 หลาเราจะถึงทางเข้า AVP: Alien vs. Predator (2004)
Nice entrance. จอดได้สวย Crash (2004)
The Entrance, No. 23 to 32. ซุ้มทางเข้า เลขที่23ถึง32 My Little Bride (2004)
You only got little time left till the college entrance exam! แกเหลือเวลาน้อยนะ นี่ก็จะถึงการสอบเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
Block the entrance, and wait until backup arrives ปิดทางเข้าออก รอจนกว่ากำลังเสริมจะมาถึง Windstruck (2004)
[ Can't get through to you, boo-hoo ] More than 3 questions of this subject will come out in the next university entrance exam. [ ฉันติดต่อเธอไม่ได้เลย ] มีมากกว่า 3 ข้อ ในวิชานี้ที่จะออกข้อสอบเอ็นทรานซ์เชียวนะ Romance of Their Own (2004)
No wonder you're retaking the entrance exam. ไม่สงสัยเลยถ้าเธอต้องสอบเอนทรานซ์ใหม่ Romance of Their Own (2004)
So just study for your college entrance exam! เพราะฉะนั้นแกจะต้องเรียนต่อในมหาวิทยาลัย Sweet 18 (2004)
How can you be out when the college entrance exam isn't that far off? เธอออกมาข้างนอกได้อย่างไร ใกล้สอบเข้ามหาวิทยาลัยแล้วไม่ใช่หรือ? Sweet 18 (2004)
the employee of the month parking spot right in front of the main entrance, of course, the Mega Mart mug, the, uh, gift certificate for dinner for two at the lobster barrel on 17th street. พนักงานดีเด่นประจำเดือน ได้สิทธิจอดรถด้านหน้าทางเข้าห้าง แน่นอน ถ้วยเมก้ามาร์ท แล้วก็ บัตรของขวัญสำหรับอาหารค่ำ 2 ท่าน ที่ร้านล็อบสเตอร์บาร์เลย์ ถนน 17 Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
And the winner's plaque, which will be on display right at the main entrance for the entire month, which should inspire all of us to reach deep inside us so we can find it, the best inside us และโล่รางวัลของผู้ชนะเลิศ ซึ่งได้สิทธิจอดรถด้านหน้าทางเข้าห้าง ตลอดทั้งเดือน ซึ่งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจของเราทุกคน เข้าถึงลึกข้างในหัวใจของเรา Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
'Harry Potter, H12, suspect entrance for the Triwizard Tournament.' แฮรี่ พอตเตอร์, อายุ12, ได้รับเลือกให้เข้าแข่งกันการประลองเวทไตรภาคี Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
There's an enormous cavern about 300 feet down, just below the cave entrance. นี่เป็น มหาถ้ำ ที่อยู่ลึกลงไป 300 ฟิต ซึ่งเป็นถ้าที่เราจะเข้าไปสำรวจกัน The Cave (2005)
Make sure our guys have the entrance set, his security takes it from there. รีบจัดคนมารอรับที่ทางเข้า แล้วที่เหลือรปภ.ของคุณคีฟเขาจะจัดการเอง Red Eye (2005)
Would you like to try that entrance again? ลองไปใช้ทางเข้านั้นอีกทีสิจ๊ะ Imagine Me & You (2005)
The entrance isn't far. ทางเข้ายังอีกไม่ไกล March of the Penguins (2005)
This is the entrance ตรงนี้เป็นทางเข้า Grave of the Fireflys (2005)
These separate wound channels blossom from the entrance wounds. มันค่อนข้างเก่ากว่า อาจจะก่อนปี 1985 ผมหวังว่าคุณน่าจะรู้ว่ารถสีอะไรด้วยนะ L.D.S.K. (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
entrancA car drew up at the entrance.
entrancAll you have to do is to read this book to pass the entrance examination.
entrancAre you going to take the entrance examination?
entrancBecause an entrance was locked, it could not enter the house.
entrancBob will fail in the entrance examination ten to one.
entrancBoth of them worked hard so that they could pass the entrance examination.
entrancCan you tell me where the subway entrance is?
entrancDon't drag out Chinese sayings about the importance of an environment conducive learning just to justify moving house for a child's entrance exams!
entrancEntrance is restricted to those above 18.
entrancHaruyo is undoubtedly under stress during this entrance-examination season.
entrancHe blamed his teacher for his failure in the entrance examination.
entrancHe boasted of having passed the entrance exam.
entrancHe couldn't pass the entrance examination.
entrancHe failed the entrance exam.
entrancHe is bound to pass the entrance examination.
entrancHe is busy preparing for the entrance examination.
entrancHe is likely to pass the entrance examination.
entrancHe passed the entrance examination.
entrancHe took off his cap in front of the entrance.
entrancHe tried to force an entrance into the house.
entrancHe was entranced with joy.
entrancHe will sit for the entrance examination.
entrancHe works hard that he may pass the entrance examination.
entrancHis wagon drew up at the entrance to the market.
entrancHow much is the entrance fee?
entrancI am prepare for the entrance examination.
entrancI am sure of his passing the coming entrance examination.
entrancI can't stand to take another university entrance exam!
entrancI congratulated him on passing the entrance exam.
entrancIf you had made more effort, you would have passed the entrance examination.
entrancI have to take the entrance examination today.
entrancI hear you passed the entrance exam. Congratulations!
entrancI hope that my sister will pass the entrance examination.
entrancI must sit for the entrance examination next year.
entrancIn all likelihood you will pass the entrance exam if you use this textbook.
entrancIt is known all over the world that, in Japan, students have to take difficult entrance examinations to enter universities.
entrancIt was difficult for me to find the entrance to that building.
entrancI've already had the entrance ceremony. It's a university alongside the same railway line.
entrancI was admitted to school without having to take an entrance examination.
entrancI was entranced by her singing.
entrancI will devote myself to studying for entrance examinations.
entrancI will make every effort to pass the entrance examination.
entrancMake a student cram for the entrance examination.
entrancMy brother is taking the entrance examination today.
entrancMy father says he failed in the entrance examination twice.
entrancNext week, I receive the entrance examination of the university.
entrancOur entrance examination is near at hand.
entrancPlease hand in the papers at the entrance.
entrancPlease wait for me at the entrance of the building.
entrancRanks of police guarded the entrance.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
บัตรผ่านประตู(n) entrance ticket, See also: pass, admission ticket, Example: การละเล่นและการแสดงต่างๆ ในงาน ล้วนต้องซื้อบัตรผ่านประตูทั้งสิ้น, Count Unit: ใบ, Thai Definition: เอกสารอนุญาตที่ให้เข้าชมการแสดงได้
โขลนทวาร(n) archway of victory, See also: opening or way of entrance into a forest or jungle, Syn. ประตูป่า, Example: เหล่าทหารพากันลอดโขลนทวารก่อนออกรบครั้งสำคัญ, Thai Definition: ประตูป่าที่ทำตามตำราพราหมณ์เป็นประตูซุ้มประดับด้วยใบไม้และต้นไม้สำหรับให้กองทัพลอดเพื่อเป็นมงคล
ค่าผ่านประตู(n) admission charge, See also: gate fee, entrance fee, Example: ที่สนามแข่งมีการล้อมรั้วเก็บเงินค่าผ่านประตูคนละ 1 - 2 บาท, Thai Definition: ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น ชมภาพยนตร์ เป็นต้น
คูหา(n) arched space, See also: space between pillar, arched entrance, Example: เขาถ่ายภาพคูหาผนังพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตร 3 ช่อง, Thai Definition: ช่องเวิ้งเข้าไป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ปากตรอก(n) mouth of the lane, See also: entrance to the road, Syn. ปากซอย, Example: ร้านของเขาตั้งอยู่ที่ปากตรอก มองเห็นเด่นชัด
ปากทาง(n) entrance, Syn. ทางเข้า, Example: คูเวตมีชัยภูมิที่เป็นต่อคือมีท่าเรือน้ำลึกและอยู่ตรงปากทางออกทะเล
ทางเข้า(n) entrance, Syn. ปากทาง, Ant. ทางออก, Example: ป้ายคัตเอาต์ขนาดใหญ่ ตั้งตระหง่านหน้าทางเข้าสนามม้า, Count Unit: ทาง, Thai Definition: หนทางสำหรับเข้าไปสู่สถานที่
ประตูป่า(n) entrance into the forest, Example: ที่นี่ถือว่าเป็นประตูป่าของป่าแห่งนี้, Thai Definition: ปากทางที่จะเข้าสู่ป่า
ประตูเข้า(n) entrance, Syn. ทางเข้า, Example: ประตูเข้าบริษัทอยู่ทางทิศตะวันออก, Count Unit: ประตู
ประตู(n) door, See also: gate, entrance, gateway, goal, exit, Syn. ทวาร, ช่อง, ทางเข้าออก, Example: คุณพ่อซ่อมประตูบานนี้ด้วยตัวเอง, Count Unit: บาน, Thai Definition: ช่องทางเข้าออกของบ้านเรือนเป็นต้น มีบานเปิดปิดได้ โดยปริยายหมายถึงสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ประตูฟุตบอล ประตูรักบี้
ชะวาก(n) enclosure approached by a tortuous entrance, Example: เรือแล่นเข้าไปใกล้ๆ ที่ชะวากปากทะเล, Thai Definition: ช่องที่เวิ้งว้างเข้าไป
ซุ้มประตู(n) arch, See also: door facade, arched entrance, Example: ซุ้มประตูตามปราสาทหิน ปรากฏภาพจำหลักแบบศิลปะขอม, Count Unit: แห่ง, ซุ้ม
จุกช่องล้อมวง(v) encircle an area and close the entrance for protection, Thai Definition: ปิดทางเข้าออก เพื่ออารักขากษัตริย์ในเวลาเสด็จประพาส
ต้นทาง(n) entrance of a secret gambling place, Syn. ปากทาง, Example: บ่อนพนันมักจะจ้างคนดูต้นทางให้, Thai Definition: ปากทางเข้าออกอย่างทางเข้าบ่อนการพนันเป็นต้น เช่น ดูต้นทาง
ปากคลอง(n) mouth of a canal, See also: entrance to a canal, Example: หอนาฬิกาตั้งตระหง่านอยู่ปากคลองบริเวณสถานีบางกอกน้อยซึ่งเป็นเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ญี่ปุ่นใช้เคลื่อนย้ายทหารและเชลยศึกไปสร้างทางรถไฟ, Count Unit: แห่ง
ปากซอย(n) entrance to the sides treet, See also: mouth of the sideroad, Syn. ปากตรอก, Example: จากปากซอยมาถึงบ้านมีคนยืนเรียงรายเข้าแถวยาวเหยียด
ปากคลอง(n) mouth of a canal, See also: entrance to a canal, Example: หอนาฬิกาตั้งตระหง่านอยู่ปากคลองบริเวณสถานีบางกอกน้อยซึ่งเป็นเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ญี่ปุ่นใช้เคลื่อนย้ายทหารและเชลยศึกไปสร้างทางรถไฟ, Count Unit: แห่ง
ปากซอย(n) entrance to the sidestreet, See also: mouth of the sideroad, Syn. ปากตรอก, Example: จากปากซอยมาถึงบ้านมีคนยืนเรียงรายเข้าแถวยาวเหยียด
มุข(n) path, See also: way, entrance, Syn. ทาง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สอบคัดเลือก(v) take an entrance exam, Syn. สอบแข่งขัน, Example: ทางภาควิชาจะสอบคัดเลือกภายในวันที่ 15 มกราคมศกนี้, Thai Definition: ทดสอบความรู้เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บัตรผ่านประตู[bat phān pratū] (n, exp) EN: entrance ticket ; pass ; admission ticket ; theatre ticket ; ticket  FR: carte d'admission [ f ] ; billet d'entrée [ m ]
ช่อง[chǿng] (n) EN: entrance ; window ; booth  FR: entrée [ f ] ; cabine [ f ] ; guichet [ m ]
ช่องประตู[chǿng pratū] (n, exp) EN: entrance ; doorway
เอ็นทรานซ์[enthrān] (n) EN: entrance  FR: entrée [ f ]
การสอบเอ็นทรานซ์[kān søp enthrān] (n, exp) EN: entrance examination ; admission  FR: épreuve d'admission [ f ]
การสอบเข้า[kān søp khao] (n, exp) EN: entrance  FR: examen d'entrée [ m ] ; épreuve d'admission [ f ]
ค่าผ่านประตู[kha phān pratū] (n, exp) EN: admission fee ; admission charge ; gate fee ; entrance fee  FR: prix d'entrée [ m ]
คูหา[khūhā] (n) EN: arched space ; space between pillar ; arched entrance
มุข[muk] (n) EN: path ; way ; entrance ; mouth
ปาก[pāk] (n) EN: entrance ; orifice ; opening  FR: entrée [ f ]
ประตูเข้า[pratū khao] (n, exp) EN: entrance  FR: porte d'entrée [ f ] ; entrée [ f ]
ซุ้มประตู[sum pratū] (n, exp) EN: arch ; door facade ; arched entrance ; arched gate  FR: arcade [ f ]
ทางเข้า[thāngkhao] (n) EN: entrance ; entry  FR: entrée [ f ]
ทวาร[thawān] (n, exp) EN: gate ; entry ; entrance ; orifice ; opening  FR: porte [ f ] ; ouverture [ f ]
ต้นทาง[tonthāng] (n) EN: entrance of a secret gambling place

CMU Pronouncing Dictionary
entrance
entranced
entrances

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
高考[gāo kǎo, ㄍㄠ ㄎㄠˇ,  ] college entrance exam #2,852 [Add to Longdo]
大门[dà mén, ㄉㄚˋ ㄇㄣˊ,   /  ] entrance; door; gate #3,744 [Add to Longdo]
单元[dān yuán, ㄉㄢ ㄩㄢˊ,   /  ] unit; entrance number; staircase (for residential buildings) #5,980 [Add to Longdo]
入口[rù kǒu, ㄖㄨˋ ㄎㄡˇ,  ] entrance #7,969 [Add to Longdo]
出入[chū rù, ㄔㄨ ㄖㄨˋ,  ] to go out and come in; entrance and exit; expenditure and income; discrepancy; inconsistent #9,613 [Add to Longdo]
考上[kǎo shàng, ㄎㄠˇ ㄕㄤˋ,  ] to pass a university entrance exam #9,929 [Add to Longdo]
入门[rù mén, ㄖㄨˋ ㄇㄣˊ,   /  ] entrance door; to enter a door; introduction (to a subject) #11,584 [Add to Longdo]
恍惚[huǎng hū, ㄏㄨㄤˇ ㄏㄨ,  ] entranced; absent-minded; distracted #18,628 [Add to Longdo]
正门[zhèng mén, ㄓㄥˋ ㄇㄣˊ,   /  ] the formal entrance, main gate (to a university etc); portal #24,459 [Add to Longdo]
考取[kǎo qǔ, ㄎㄠˇ ㄑㄩˇ,  ] to pass an entrance exam #24,754 [Add to Longdo]
防盗门[fáng dào mén, ㄈㄤˊ ㄉㄠˋ ㄇㄣˊ,    /   ] entrance door (for apartment) #25,982 [Add to Longdo]
井口[jǐng kǒu, ㄐㄧㄥˇ ㄎㄡˇ,  ] entrance to mine #27,106 [Add to Longdo]
出神[chū shén, ㄔㄨ ㄕㄣˊ,  ] entranced; Trance (music genre) #30,015 [Add to Longdo]
玄关[xuán guān, ㄒㄩㄢˊ ㄍㄨㄢ,   /  ] entrance hall; front door; porch; vestibule #33,643 [Add to Longdo]
入神[rù shén, ㄖㄨˋ ㄕㄣˊ,  ] to be enthralled; to be entranced #43,230 [Add to Longdo]
门厅[mén tīng, ㄇㄣˊ ㄊㄧㄥ,   /  ] entrance hall; vestibule #43,732 [Add to Longdo]
门禁[mén jìn, ㄇㄣˊ ㄐㄧㄣˋ,   /  ] guarded entrance #44,645 [Add to Longdo]
出入门[chū rù mén, ㄔㄨ ㄖㄨˋ ㄇㄣˊ,    /   ] entrance and exit door [Add to Longdo]
统一招生[tǒng yī zhāo shēng, ㄊㄨㄥˇ ㄧ ㄓㄠ ㄕㄥ,     /    ] national unified entrance exam [Add to Longdo]
考入[kǎo rù, ㄎㄠˇ ㄖㄨˋ,  ] to pass entrance exam; to enter college after a competitive exam [Add to Longdo]
考研[kǎo yán, ㄎㄠˇ ㄧㄢˊ,  ] Master's course entrance exams; taking a graduate exam [Add to Longdo]
联考[lián kǎo, ㄌㄧㄢˊ ㄎㄠˇ,   /  ] entrance examination [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Antritt { m } | Antritte { pl }entrance upon | entrances upon [Add to Longdo]
Aufnahmeprüfung { f }entrance examination [Add to Longdo]
Eingang { m }; Zugang { m }; Einfahrt { f }entrance; entranceway [Add to Longdo]
Eingang { m }; Eintritt { m }entrance [Add to Longdo]
Eingangshalle { f }entrance hall [Add to Longdo]
Einreisevisum { n }entrance visa [Add to Longdo]
Einsatz { m }; Auftritt { m } (Theater)entrance [Add to Longdo]
Einsprungstelle { f }entrance [Add to Longdo]
Einstieg { m }entrance [Add to Longdo]
Eintrittsgeld { n } | Eintrittsgelder { pl } | Eintritt freientrance fee | entrance fees | entrance free [Add to Longdo]
Eintrittsinvarianz { f }reentrancy [Add to Longdo]
Haupteingang { m }main-entrance [Add to Longdo]
Hochschulreife { f }higher education entrance qualification [Add to Longdo]
Nebeneingang { m } | Nebeneingänge { pl }side entrance | side entrances [Add to Longdo]
Wiedereintritt { m }; Wiedereintreten { n }reentrance [Add to Longdo]
Zugangsbestimmung { f } | Zugangsbestimmungen { pl }entrance rule | entrance rules [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
登場[とうじょう, toujou] (n, vs) (1) entry (on stage); appearance (on screen); (2) entrance; introduction (into a market); (P) #220 [Add to Longdo]
[くち, kuchi] (n) (1) mouth; (2) opening; hole; gap; orifice; (3) mouth (of a bottle); spout; nozzle; mouthpiece; (4) gate; door; entrance; exit; (5) (See 口を利く・1) speaking; speech; talk (i.e. gossip); (6) (See 口に合う) taste; palate; (7) mouth (to feed); (8) opening (i.e. vacancy); available position; (9) (See 口がかかる) invitation; summons; (10) kind; sort; type; (11) opening (i.e. beginning); (suf, ctr) (12) counter for mouthfuls, shares (of money), and swords; (P) #1,194 [Add to Longdo]
戸(P);門[と, to] (n) (1) (戸 only) (See 扉) door (esp. Japanese-style); (2) (arch) entrance (to a home); (3) (arch) narrows; (P) #2,735 [Add to Longdo]
入口(P);入り口(P)[いりぐち(P);いりくち;はいりぐち;はいりくち, iriguchi (P); irikuchi ; hairiguchi ; hairikuchi] (n, adj-no) entrance; entry; gate; approach; mouth; (P) #3,375 [Add to Longdo]
受験[じゅけん, juken] (n, vs) taking an examination (esp. school and university entrance); (P) #4,842 [Add to Longdo]
入場[にゅうじょう, nyuujou] (n, vs) entrance; admission; entering; (P) #5,012 [Add to Longdo]
西口[にしぐち, nishiguchi] (n) west entrance; (P) #5,651 [Add to Longdo]
東口[ひがしぐち, higashiguchi] (n) east entrance; (P) #6,339 [Add to Longdo]
北口[きたぐち, kitaguchi] (n) north entrance; (P) #7,119 [Add to Longdo]
南口[みなみぐち, minamiguchi] (n) south entrance; (P) #7,141 [Add to Longdo]
入試[にゅうし, nyuushi] (n, adj-no) (abbr) (See 入学試験) entrance examination; (P) #9,966 [Add to Longdo]
玄関(P);玄關(oK)[げんかん, genkan] (n, adj-no) entranceway; entry hall; vestibule; foyer; entryway; mud room; (P) #10,481 [Add to Longdo]
木戸[きど, kido] (n) (1) wicket gate; wooden door; (2) entrance to an entertainment venue (i.e. sumo arena, etc.); (P) #11,729 [Add to Longdo]
入所[にゅうしょ, nyuusho] (n, vs) entrance; admission; imprisonment; internment; (P) #14,328 [Add to Longdo]
正門[せいもん, seimon] (n) main gate; main entrance; (P) #14,666 [Add to Longdo]
うっとりする;うっとりとする[uttorisuru ; uttoritosuru] (exp, vs-i) (1) (See うっとりさせる) to be entranced; to be enraptured; to be transported; to be fascinated; (2) to be absentminded; to be miles away; to be in a world of one's own [Add to Longdo]
ずかずか[zukazuka] (adv) (on-mim) making rude entrance [Add to Longdo]
とば口[とばくち, tobakuchi] (n) (1) entrance; threshold; (2) beginning; first step; start [Add to Longdo]
イントランス[intoransu] (n) entrance [Add to Longdo]
エスカレーター学校;エスカレータ学校[エスカレーターがっこう(エスカレーター学校);エスカレータがっこう(エスカレータ学校), esukare-ta-gakkou ( esukare-ta-gakkou ); esukare-ta gakkou ( esukare-ta gakkou )] (n) (col) (See エスカレーター校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school" [Add to Longdo]
エスカレーター校;エスカレータ校[エスカレーターこう(エスカレーター校);エスカレータこう(エスカレータ校), esukare-ta-kou ( esukare-ta-kou ); esukare-ta kou ( esukare-ta kou )] (n) (col) (See エスカレーター学校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school" [Add to Longdo]
エントランス[entoransu] (n) entrance [Add to Longdo]
エントランスホール[entoransuho-ru] (n) entrance hall [Add to Longdo]
ハーフインターチェンジ[ha-fuinta-chienji] (n) half interchange (an interchange that lacks an exit or an entrance in either or both directions) [Add to Longdo]
ビジネススクール入学共通試験[ビジネススクールにゅうがくきょうつうしけん, bijinesusuku-ru nyuugakukyoutsuushiken] (n) business school entrance test; GMAT [Add to Longdo]
フルインターチェンジ[furuinta-chienji] (n) full interchange (an interchange that has exits and entrances in both directions) [Add to Longdo]
一芸入試[いちげいにゅうし, ichigeinyuushi] (n) entrance exam for a university giving preference to persons who excel in one special field (skill); one-talent oriented entrance examination [Add to Longdo]
一浪[いちろう, ichirou] (n, vs) failing college entrance exams and retaking them a year later [Add to Longdo]
院試[いんし, inshi] (n) (abbr) (See 大学院入学試験) graduate school entrance examination [Add to Longdo]
華表[かひょう, kahyou] (n) monument at cemetery entrance [Add to Longdo]
滑り止め;辷り止め[すべりどめ, suberidome] (n) (1) tyre chains; anti-skid device; (2) backup measure; taking entrance examination to a university in case one fails at other universities [Add to Longdo]
茅門;萱門[かやもん;ぼうもん(茅門), kayamon ; boumon ( me mon )] (n) (1) thatched-roof gate (used as the entrance to a garden, esp. of a tea ceremony house); (2) (ぼうもん only) (hum) my home [Add to Longdo]
瓦灯口[がとうぐち, gatouguchi] (n) low entrance (usually, but not always, to a teahouse) with a tiled archway overhead [Add to Longdo]
共通一次試験[きょうつういちじしけん, kyoutsuuichijishiken] (n) common first-stage (university entrance) examination [Add to Longdo]
玄関ホール[げんかんホール, genkan ho-ru] (n) entrance hall [Add to Longdo]
玄関口[げんかんぐち, genkanguchi] (n) entrance door; front door [Add to Longdo]
玄関先[げんかんさき, genkansaki] (n) entrance; front door [Add to Longdo]
現役合格[げんえきごうかく, gen'ekigoukaku] (n) passing university entrance exams in the last year of high school (instead of failing then taking gap year(s)) [Add to Longdo]
御手洗[みたらし, mitarashi] (n) font of purifying water placed at the entrance of a shrine [Add to Longdo]
口々(P);口口[くちぐち, kuchiguchi] (n) each entrance; every mouth; (P) [Add to Longdo]
口元;口許;口もと[くちもと, kuchimoto] (n) the mouth; shape of the mouth; near an entrance [Add to Longdo]
港口[こうこう, koukou] (n) harbor entrance; harbour entrance [Add to Longdo]
妻入り;妻入(io)[つまいり, tsumairi] (n) (See 平入り) Japanese traditional architectural style where the main entrance is on one or both of the gabled sides [Add to Longdo]
参加費[さんかひ, sankahi] (n) entrance fee; participation cost [Add to Longdo]
試験地獄[しけんじごく, shikenjigoku] (n) (entrance) examination hell [Add to Longdo]
式台[しきだい, shikidai] (n) step in a Japanese entranceway [Add to Longdo]
車寄せ;車寄(io)[くるまよせ, kurumayose] (n) carriage porch; entranceway [Add to Longdo]
受験生[じゅけんせい, jukensei] (n) student preparing for or taking examinations (usu. entrance exams); test-taker [Add to Longdo]
受験戦争[じゅけんせんそう, jukensensou] (n) fiercely competitive entrance examinations [Add to Longdo]
受験地獄[じゅけんじごく, jukenjigoku] (n) competitive university entrance examinations (lit [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
入口[いりくち, irikuchi] entry, entrance [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0386 seconds, cache age: 5.411 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม