Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ echo แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
128 ผลลัพธ์ สำหรับ echo  EH1 K OW0
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -echo-, *echo*
Possible hiragana form: えちょ

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
echo[N] การซ้ำ, See also: การเลียนแบบ, Syn. copy, imitation
echo[VT] ทำให้ก้อง, See also: ทำให้สะท้อน, ทำให้กังวาน
echo[VI] สะท้อน, See also: ก้อง, กังวาน, Syn. resound
echo[N] เสียงสะท้อน, See also: เสียงก้อง, เสียงกังวาน, Syn. repetition, reverberation
echoic[ADJ] คล้ายเสียงสะท้อน, See also: เกี่ยวกับการเลียนเสียง
echo back[PHRV] สะท้อนกลับ (ความคิด)
echo with[PHRV] ก้องไปด้วย, Syn. resound with, reverberate with, ring with
echolocation[N] การหาตำแหน่งที่อยู่ของวัตถุโดยคิดจากเวลาและทิศทางของการสะท้อนกลับ เช่น เรดาร์และโซนาร์
Hope Dictionary
echo(เอค'โค) n. เสียงสะท้อน,เสียงก้อง,การซ้ำ,การเลียนแบบ,การหวนกลับ,ผู้เลียนแบบ,การสะท้อนกลับของคลื่นวิทยุ. -v. สะท้อน,หวนกลับ,เลียนแบบ,ทำซ้ำ, See also: echoer n. ดูecho, Syn. reverberation,imitation,imitate -pl. echoes
anechoic(แอนนิโค' อิค) adj. ซึ่งมีเสียงก้องต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้, ไม่มีเสียงสะท้อนกลัย
reecho(รีเอค'โค) vi. สะท้อนกลับ,ดังสะท้อน,
Nontri Dictionary
echo(n) เสียงก้อง,เสียงสะท้อน,เสียงกึกก้อง,การสะท้อนกลับ
echo(vi) ส่งเสียงก้อง,หวนกลับ,กล่าวซ้ำ,สะท้อนกลับ
reecho(n) ความก้อง,การสะท้อนกลับ,เสียงสะท้อน
reecho(vi) ก้อง,สะท้อนกลับ,ส่งเสียงกลับ
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
echoสะท้อน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
echoสะท้อน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
echo attenuation๑. การลดทอนจากการสะท้อน๒. ตัวลดทอนจากการสะท้อน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
echo channel; E channelช่องสัญญาณอี [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
echo soundingการหยั่งน้ำด้วยเสียงสะท้อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
echocardiographyการบันทึกภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
echolalia; echophrasiaอาการพูดเลียน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
echophrasia; echolaliaอาการพูดเลียน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
echopraxiaอาการทำท่าเลียน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Echoการสะท้อนการทำงานให้เห็น [คอมพิวเตอร์]
Echoเสียงสะท้อนกลับ [TU Subject Heading]
Echoเสียงสะท้อน,เอโค [การแพทย์]
echoเสียงสะท้อนกลับ, เสียงที่สะท้อนกลับมายังผู้พูดหรือแหล่งกำเนิดเสียงให้ได้ยินอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่เปล่งเสียงออกไปเป็นระยะเวลาหนึ่ง ประมาณเกินกว่า 1/10 วินาที ซึ่งนานพอที่หูจะแยกฟังเสียงเดิมและเสียงสะท้อนได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
echo sounderecho sounder, เครื่องหยั่งความลึกของน้ำด้วยเสียงสะท้อน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
echo soundingecho sounding, การหยั่งความลึกของน้ำด้วยเสียงสะท้อน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Echo suppression (Telecommunication)การบีบอัดสัญญาณเสียงสะท้อน (โทรคมนาคม) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Echo Virusอีโคไวรัส [การแพทย์]
Echocardiographyการบันทึกคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ [TU Subject Heading]
Echocardiographyการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง,หัวใจ,การบันทึกคลื่นเสียงสะท้อน,การตรวจหัวใจด้วยเครื่องสะท้อนเสียง,การตรวจโดยเสียงสะท้อน,คลื่นเสียงสะท้อนของหัวใจ,การตรวจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ,คลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
will echo in your perfect ears. เสียงเหล่านี้จะสะท้อนอยู่ในหูของเจ้าอย่างชัดเจน The Princess Bride (1987)
And I will build that mound as a humble echo of the great mountains the Lord has given us. และพ่อจะสร้างกองดินนั้น เป็นสัญลักษณ์ยิ่งใหญ่ ของภูเขาอันยิ่งใหญ่ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Permit me to echo your praise. โปรดอนุญาติให้ข้าได้กล่าวคำสรรเสริญต่อท่าน Mulan 2: The Final War (2004)
Ghost Two, this is Echo One. Ghost Two, this is Echo One. The Marine (2006)
Ghost Two, this is Echo One. Ghost Two, this is Echo One. The Marine (2006)
For what happens on sunday night, Will echo through eternity. กับสิ่งที่เกิดขึ้นคืนวันอาทิตย์ จะสะท้อนไปตลอดกาล Cashback (2006)
What, is there an echo in here? Yes, we're still on the dinosaur thing. อะไร มีเสียงสะท้อนในนี้ด้วยเหรอ ใช่เรายังทำเรื่องไดโนเสาร์อยู่ 65 Million Years Off (2007)
But I finally understood the strange echo I'd been hearing-- แต่สุดท้ายผมก็เข้าใจแล้วว่าเสียงสะท้อนแปลกๆ ที่ผมได้ยินมาตลอด Fever (2007)
Echo Charlie Zero, this is Leopard's Rest Lodge. Over. เอคโค่ ชาลี ซีโร่, นี่คือบ้านพักอุทยานเสือดาว ตอบด้วย Prey (2007)
Yeah,yeah-- we're going to go grab some chinese food and then maybe hit the echo after that. อืมๆ คงไปทานอาหารจีนแล้วไม่แน่อาจจะไป Echo ต่อ Chuck Versus the First Date (2008)
I got this echo unit and I brought it back to rehearsal. ผมได้อุปกรณ์ทำเสียงสะท้อนมา ผมเอามันไปใช้ตอนซ้อม It Might Get Loud (2008)
and just got totally into playing, but listening to the return echo filling in notes that I'm not playing, like two guitar players rather than one. แล้วผมก็เอาแต่เล่นไม่หยุดเลย แต่ผมฟังเสียงสะท้อนนะ มันช่วยเติมโน้ตที่ผมไม่ได้เล่นอยู่ มันทำให้เหมือนกับมีมือกีตาร์สองคน It Might Get Loud (2008)
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
echoHe echoes his wife in everything.
echoHer laughter echoed through the house.
echoHis opinion does not arouse any echo in his colleagues.
echoIf you shout from the top of a cliff, you can hear the echo of your voice.
echoI just echoed his opinion.
echoThe room echoes with his voice.
echoThe shout sound echoes loud.
echoThe valley echoed with his call.
echoThe valley echoes the sound of the waterfall.
echoWe heard the echo of our voices from the other side of the valley.
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
สะท้อน[V] echo, See also: resound
ดังลั่น[V] reverberate, See also: echo, resound, re-echo, Syn. ดังสนั่น, ดังอื้ออึง, ดังกระหึ่ม, Example: เสียงเพลงในงานดังลั่นไปทั้งซอย, Thai definition: บังเกิดเสียงกึกก้องสนั่นขึ้นอย่างแรง
ดังสนั่น[V] echo, See also: resound, reverberate, Syn. อึกทึก, Ant. เงียบเชียบ, Example: เสียงปืนดังสนั่นทั้งป่า แต่เสียงสะท้อนกลับมากึกก้องโหยหวนกว่ามาก, Thai definition: ดังลั่นอย่างเสียงในที่จำกัด
เสียงสะท้อน[N] echo, See also: reverberation, sound reflection, Syn. เสียงสะท้อนกลับ, Example: เสืออ้นแผดเสียงดังสนั่นป่า จนเสียงสะท้อนกลับคืนมาอย่างรวดเร็ว, Thai definition: เสียงที่ย้อนกลับ, เสียงที่วกกลับ
กระหึม[V] reverberate, See also: echo, re-echo, resound, vibrate, Syn. กระหึ่ม, Ant. ค่อย, เบา, Example: เครื่องบินทิ้งระเบิดกระหึมไปทั่ว, Thai definition: เสียงดังหึ่มอย่างน่ากลัว
ก้อง[V] echo, See also: resound, reverberate, Syn. ดังสนั่น, Example: สรรพสำเนียงอันไพเราะของสัตว์ป่าก้องไปในดินแดนแห่งขุนเขาตระการ, Thai definition: ดังลั่นอย่างเสียงในที่จำกัด
ก้องกังวาน[V] echo, See also: reverberate, resound, Syn. สะท้อน, Example: เมื่อทั้งสองจับมือกันได้ เสียงที่ดูธรรมดาก็ก้องกังวานขึ้นมาในบัดดล สมาชิกที่เหลือคือส่วนที่ยอมรับการนำของนาย
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บันลือ[v.] (banleū) EN: celebrate ; spread ; echo ; make a sensation   FR: résonner ; retentir ; célébrer
ชนกัน[v.] (chon kan) EN: collide ; bump into   FR: se heurter ; entrer en collision ; se cogner ; se percuter ; s'entrechoquer
ชวด[v.] (chūat) EN: lose ; fail ; come to nothing ; fall through   FR: échouer ; tomber à l'eau
ห้างร้าน[n.] (hāngrān) EN: shops ; stores   FR: boutique [f] ; échoppe [f]
เครื่องอบผ้า[n. exp.] (khreūang op phā) EN: dryer   FR: séchoir (à linge) [m]
กลัวสอบตก[v. exp.] (klūa søp tok) EN: be afraid of failing an examination ; be afraid of flunking   FR: craindre d'échouer à un examen ; craindre d'être collé à un examen ; être hanté par la peur de l'échec
เกย[v.] (koēi) EN: run aground ; ground ; be stranded   FR: s'échouer ; s'ensabler ; échouer ; s'engraver ; s'envaser
ก้อง[v.] (kǿng) EN: echo ; resound ; reverberate   
กระหึ่ม[v.] (kraheum) EN: reverberate ; reecho ; resound ; pealed ; sonorously ; roar ; thunder ; roll ; boom   
กระหึ่ม[adj.] (kraheum) EN: resounding , reverberating ; echoing   
CMU Pronouncing Dictionary
ECHO   EH1 K OW0
ECHOS   EH1 K OW0 Z
ECHOLS   EH1 K AH0 L Z
ECHOES   EH1 K OW0 Z
ECHOED   EH1 K OW0 D
ECHO'S   EH1 K OW0 Z
ECHOING   EH1 K OW0 IH0 NG
ECHOHAWK   EH1 K OW0 HH AO2 K
ECHOGRAPH   EH1 K OW0 G R AE2 F
ECHOHAWK'S   EH1 K OW0 HH AO2 K S
Oxford Advanced Learners Dictionary
echo  (v) ˈɛkou
echos  (v) ˈɛkouz
echoed  (v) ˈɛkoud
echoes  (n) ˈɛkouz
echoing  (v) ˈɛkouɪŋ
echo-sounder  (n) ˈɛkou-saundər
echo-sounders  (n) ˈɛkou-saundəz
echo-sounding  (n) ˈɛkou-saundɪŋ
echo-soundings  (n) ˈɛkou-saundɪŋz
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
呼应[hū yìng, ㄏㄨ ㄧㄥˋ, / ] echoed; echo, #14,495 [Add to Longdo]
回声[huí shēng, ㄏㄨㄟˊ ㄕㄥ, / ] echo, #14,917 [Add to Longdo]
回波[huí bō, ㄏㄨㄟˊ ㄅㄛ, ] echo (e.g. radar); returning wave, #47,942 [Add to Longdo]
伊科病毒[yī kē bìng dú, ㄧ ㄎㄜ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, ] echovirus (RNA virus in genus Enterovirus) [Add to Longdo]
回声定位[huí shēng dìng wèi, ㄏㄨㄟˊ ㄕㄥ ㄉㄧㄥˋ ㄨㄟˋ, / ] echolocation [Add to Longdo]
超声波检查[chāo shēng bō jiǎn chá, ㄔㄠ ㄕㄥ ㄅㄛ ㄐㄧㄢˇ ㄔㄚˊ, / ] echography; ultrasound scan [Add to Longdo]
DING DE-EN Dictionary
Echo {n}; Wiederhall {m} | Echos {pl}echo | echoes [Add to Longdo]
Echofunktion {f}echo feature [Add to Longdo]
Echograf {m}; Echograph {m}echograph [Add to Longdo]
Echografie {f}; Echographie {f}echography [Add to Longdo]
Echolot {n}echo-sounder; sounding [Add to Longdo]
Echolotung {f}echolocation [Add to Longdo]
Echomodus {m}blipmode [Add to Longdo]
Echoprüfung {f}echo check [Add to Longdo]
echofrei; schalltot {adj} | schalltoter Raumanechoic | anechoic room; anechoic chamber [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
xx[ちょめちょめ, chomechome] (n) (m-sl) (sometimes also **, ○○, etc.) (See 伏せ字・1) blankety-blank; bleep; used in place of sensitive word (often sexually related) [Add to Longdo]
アミメチョウチョウウオ[, amimechouchouuo] (n) pearlscale butterflyfish (Chaetodon xanthurus, Western Pacific species found from Indonesia and the Philippines north to the Ryukyu Islands); Philippines chevron butterflyfish; orange butterflyfish; netted butterflyfish; yellow-tailed butterflyfish [Add to Longdo]
エコー[, eko-] (n,vs) echo; (P) [Add to Longdo]
エコーキャンセラ[, eko-kyansera] (n) {comp} echo canceller [Add to Longdo]
エコーキャンセル[, eko-kyanseru] (n) {comp} echo cancellation [Add to Longdo]
エコーチェック[, eko-chiekku] (n) {comp} echo check [Add to Longdo]
エコーチェンバー[, eko-chienba-] (n) echo chamber [Add to Longdo]
エコーバック[, eko-bakku] (n) {comp} echo back [Add to Longdo]
エコールーム[, eko-ru-mu] (n) (See エコーチェンバー) echo room [Add to Longdo]
COMPDICT JP-EN Dictionary
エコー[えこー, eko-] echo [Add to Longdo]
エコーキャンセラ[えこーきゃんせら, eko-kyansera] echo canceller [Add to Longdo]
エコーキャンセル[えこーきゃんせる, eko-kyanseru] echo cancellation [Add to Longdo]
エコーチェック[えこーちえっく, eko-chiekku] echo check [Add to Longdo]
エコー立体[エコーりったい, eko-rittai] echo area, echo volume [Add to Longdo]
エコー領域[エコーりょういき, eko-ryouiki] echo area, echo volume [Add to Longdo]
テレチョイス[てれちょいす, terechoisu] Telechoice [Add to Longdo]
リモートエコー[りもーとえこー, rimo-toeko-] remote echo [Add to Longdo]
ローカルエコー[ろーかるえこー, ro-karueko-] local echo [Add to Longdo]
入力促進エコー種別[にゅうりょくそくしんエコーしゅべつ, nyuuryokusokushin eko-shubetsu] prompt and echo type [Add to Longdo]
JDDICT JP-DE Dictionary
反響[はんきょう, hankyou] Echo, Resonanz [Add to Longdo]
Time: 0.0382 seconds, cache age: 29.711 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม