Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ drop แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


158 ผลลัพธ์ สำหรับ drop  D R AA1 P
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -drop-, *drop*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
at a drop of a hat|Idiom Amer.| ทันทีทันใด, อย่างรวดเร็ว, ในพริบตาเดียว (ถ้าเกี่ยวข้องกับความช่วยเหลือ แปลได้ว่า ด้วยความเต็มใจ) เช่น I am wondering who can fix my computer? - Call Bill. He will come at a drop of a hat.

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
drop(n) การทิ้ง, See also: การปล่อย, การตก, การหล่น
drop(vi) ตก, See also: ย้อย, หล่น, ลง, จม
drop(vt) ทำคะแนน, See also: ทำแต้ม
drop(vt) ทำเสียงต่ำลง
drop(vi) น้อยลง, See also: ลดลง
drop(vt) มองข้าม, See also: มองผ่าน
drop(vi) แย่ลง, See also: อ่อนแอ
drop(vt) โยนทิ้ง, See also: ทิ้ง, ปล่อย, หย่อน, Syn. drop, lower, Ant. lift
drop(vt) เลิก, See also: ยกเลิก, หยุด, Syn. end, stop, cease, Ant. start, begin
drop(vt) เลิกคบหา

Hope Dictionary
drop(ดรอพ) { dropped, dropping, drops } n. หยด, หยาด, จำนวนเล็กน้อย, หยดยา, ลูกตุ้ม, การตกลง vi., vt. (ทำให้) หยดลง, หย่อนลง, ตก, จมลง, สิ้นสุด, ถอน, ยุติ, หายไป, หมอบ, ตกต่ำลง, ถอยหลัง, เคลื่อนต่ำลง -Phr. (drop behind ล้าหลัง, ไม่ครบ, ไม่ถึง)
drop capหมายถึงอักษรตัวโตกว่าขนาดปกติตัวแรกของย่อหน้า โดยปกติส่วนบนจะมีระดับเท่ากับตัวอักษรอื่น ๆ แต่จะกินเนื้อที่ของบรรทัดที่สองและสาม
drop-down list boxช่องเลือกแบบดึงลงในระบบวินโดว์ จะมีช่องสองช่องที่แสดงบนจอภาพ ช่องแรกมีไว้ให้พิมพ์ชื่อแฟ้มข้อมูลลงไป ส่วนอีกช่องหนึ่ง จะมีรายชื่อให้เลือกหาเอาโดยกดเมาส์ที่ลูกศรที่บาร์เลื่อนจอ ภาพ (scroll bar) เช่น ในการสั่งเก็บหรือบันทึกแฟ้มข้อมูลลงในจานบันทึก เราอาจเลือกหาชื่อที่แสดงอยู่ในช่องให้เลือกนี้ (ถ้ามีอยู่แล้ว) เมื่อพบแล้ว ก็กดเมาส์ที่ชื่อนั้น หรือถ้ารู้แน่ว่าไม่มี จะพิมพ์ชื่อแฟ้มข้อมูลใหม่ลงไปในช่องสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ อีกช่องหนึ่งเลยก็ได้
drop-down menuรายการเลือกแบบดึงลงหมายถึง รายชื่อเมนูที่เมื่อใช้เมาส์กดแล้วจะมีรายการแสดงให้เลือก เช่น ถ้ากดเมาส์ที่เมนู Edit จะมีรายการเลือก copy, cut, paste ฯ เรียงลงมาให้เลือก
drop-off(ดรอพ'ออฟ) n. ทางลงที่ชันมาก, การลดลง, การลง
drop-outn. นักเรียนที่ถอนการเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง, ผู้ที่เลิกเรียนเมื่อครบอายุ, การถอนออกกลางคัน, ผู้ที่ออกจากโรงเรียนกลางคัน, Syn. quitter
droplet(ดรอพ'ลิท) n. หยดน้อย ๆ
dropoutn. นักเรียนที่ถอนการเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง, ผู้ที่เลิกเรียนเมื่อครบอายุ, การถอนออกกลางคัน, ผู้ที่ออกจากโรงเรียนกลางคัน, Syn. quitter
dropper(ดรอพ'เพอะ) n. คนหยอด, เครื่องหยอด, ที่หยอดยา
dropsy(ดรอพ'ซี) n. ภาวะการสะสมน้ำอย่างผิดปกติในเนื้อเยื่อโพรงของร่างกาย, โรคบวมน้ำ., See also: dropsied adj. ดูdropsy dropsical adj. ดูdropsy

Nontri Dictionary
drop(n) หยด, การตก, หยาด, ลูกตุ้ม, ของเล็กน้อย
drop(vi) หยด, ตก, หย่อนลง, เคลื่อนต่ำลง, จมลง, ยุติ, สิ้นสุด
drop(vt) เลิก, ทำตก, ปลด, ส่งข่าวคราว, ทำให้จมลง
dropsical(adj) เป็นโรคบวมน้ำ
dropsy(n) โรคบวมน้ำ
backdrop(n) ฉากหลัง, ม่านหลังเวที
dewdrop(n) หยาดน้ำค้าง, หยดน้ำค้าง
eavesdrop(vt) แอบฟัง, ดักฟัง, ลอบฟัง
eavesdropper(n) ผู้แอบฟัง, คนดักฟัง, ผู้ลอบฟัง
hydrophobia(n) โรคกลัวน้ำ, โรคพิษสุนัขบ้า

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
drop๑. หยด๒. ยาหยด๓. ยาเม็ดอม [ มีความหมายเหมือนกับ pastille ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dropระยะตก (ของลม) [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
drop armขาไก่ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
drop finger; finger, hammer; finger, malletนิ้วมืองุ้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
drop foot; footdropอาการเท้าตก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
drop hand; carpoptosis; wristdropอาการข้อมือตก, อาการมือตก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
drop shoulderไหล่ตก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
drop wireสายกระจาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
drop-center wheelกระทะล้อร่องกลาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
droplet infectionการติดเชื้อจากละอองเสมหะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Dropหยด, เป็นหยดๆ [การแพทย์]
dropdrop, อาคารน้ำตก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Drop in the Bottle Toyการหยิบของใส่ขวด [การแพทย์]
Drop Model, Liquidแบบหยดของเหลว [การแพทย์]
Drop Outจำนวนผู้ป่วยที่จะขาดหายไปจากการทดลอง [การแพทย์]
Drop size mterดร๊อฟไซส์มิเตอร์ หรือเครื่องวัดขนาดของเม็ดน้ำ [อุตุนิยมวิทยา]
Drop Testingทดสอบโดยการทำตก [การแพทย์]
Dropletsละออง, เป็นหยด, หยดเล็กๆ [การแพทย์]
Droplets, Aerosolizedละอองเสมหะ [การแพทย์]
Droplets, Fineน้ำละอองเล็กๆ, หยดน้ำเล็กๆ [การแพทย์]

Longdo Unapproved EN-TH
drop some iron(slang) ใช้เงิน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Drop it. วางซะ Transformers (2007)
Don't drop the other one. ห้ามทิ้งของแม้แต่อย่างเดียว The Great Dictator (1940)
Why don't you drop a quarter in his collection box? ทำไมคุณไม่ลดลงไตรมาสในกล่องเก็บของเขา? 12 Angry Men (1957)
The idea as I see it is that we expand the molecules and the ring grows bigger and drops off. คือการที่เราขยายโมเลกุล และแหวนเติบโตใหญ่และมันหยด ออก มีอะไรค่าไฟฟ้าของคุณคืออย่างไร Help! (1965)
Tell the wife to drop the butcher and become a vegetarian. บอกภรรยาว่าจะลดลงคนขาย เนื้อและ กลายเป็นมังสวิรัติ นั่นเป็นคำแนะนำของคุณ How I Won the War (1967)
Didn't drop it in the sandbag. มันก็ออกจากเรือเฟอร์รี่ How I Won the War (1967)
Send me a postcard, drop me a line ส่งโปสการ์ดวางฉันบรรทัด Yellow Submarine (1968)
Let your hand drop to your side and let the gun slip out. ปล่อยให้มือของคุณที่จะอยู่เคียงข้างคุณและปล่อยให้ปืนหลุดออก The Godfather (1972)
Did he tell you to drop the gun right away? เขาบอกคุณที่จะวางปืนทันทีหรือไม่ The Godfather (1972)
Drop it! Or I swear I'll blow this nigger's head all over this town! ทิ้งปืน ไม่งั้นจะยิงหัวไอ้มืดนี่ ให้กระจายทั่วเมือง Blazing Saddles (1974)
Chief, best drop another chum marker. สารวัตร หย่อนเหยื่ออีกทีซิ Jaws (1975)
When he runs, you drop that rope or you'll lose your hands. พอมันกระชาก ต้องปล่อยเชีอกเลยนะ ไม่งั้นมือพังเเน่ Jaws (1975)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dropA book dropped from the shelf.
dropA coin dropped out of his pocket.
dropA drop in a bucket.
dropAll of a sudden, large drops of rain began falling from the dark sky.
dropAn atomic bomb was dropped on Hiroshima in 1945.
dropAn old friend of mine dropped in on me for the first time in ages.
dropAre you too busy to drop me a line?
dropA ripe apple dropped from the tree.
dropAs soon as I get to Hokkaido, I'll drop you a line.
dropAs soon as I get to London, I'll drop you a line.
dropAt this rate the risk is high that our country's competitive position will drop even further.
dropA workman is dropping off an arrangement of artificial flowers.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ตกฮวบ(v) fall quickly, See also: drop quickly, Ant. พุ่งพรวด, Example: เมื่ออิรักยึดคูเวต ราคาหุ้นที่ตลาดหุ้นก็ตกฮวบ, Thai Definition: ตกลงมาอย่างรวดเร็ว
หยาด(v) drop, See also: drip, Syn. หยาดหยด, Example: น้ำหยาดลงมาจากเพดาน, Thai Definition: หยดลง, เม็ดฝนหรือน้ำค้างที่ไหลยืดหยดลง
ย้อย(v) drop, See also: trickle down, drip, stream down, Syn. ไหล, Example: เลือดยังไหลอาบใบหน้าย้อยเป็นสายลงมา, Thai Definition: ไหลเป็นทางยืดลงมา
หยด(v) drop, Syn. เหยาะ, Example: น้ำจากเนื้อปลาบนตะแกรงหยดใส่ถ่านกลิ่นหอมฉุย, Thai Definition: ไหล หรือทำให้ไหลหลุดออกมาเป็นหยาดๆ
หยอด(v) drop, Example: แพทย์จะหยอดตาเด็กเกิดใหม่ทุกคนด้วยเกลือเงินไนเทรต เพื่อป้องกันการติดเชื้อ, Thai Definition: ใส่ลง หรือเทลงคราวละน้อยๆ
หยาดน้ำ(n) drop (of water), See also: droplet, Syn. หยด, หยดน้ำ, Example: หยาดน้ำจากชายคาไหลลงมาเปื้อนเสื้อผ้าของเขาจนชุ่มฉ่ำ, Thai Definition: น้ำที่ไหลยืดหยดลง
หล่น(v) fall, See also: drop, Syn. ร่วง, ตก, จม, Example: กระถางต้นไม้หล่นลงมาถูกรถยนต์ที่จอดอยู่ข้างล่างเสียหาย, Thai Definition: ตกลงมา, ร่วงลง
ทิ้งสมอ(v) anchor, See also: drop anchor, Syn. ทอดสมอ, Ant. ถอนสมอ, Example: เรือทิ้งสมออยู่ที่กลางแม่น้ำ, Thai Definition: ทิ้งสมอเรือลงน้ำ
ย่อ(v) drop, See also: bend one's back, lean forward, lower, stoop down, Syn. ลด, ย่อตัว, ลดตัว, ยอบกาย, ย่อกาย, Example: เขาย่อลงเล็กน้อยแล้วสอดไหล่ช่วงบ่าเข้ารับกับคานหาบ, Thai Definition: ทำให้ต่ำ เช่น ย่อตัว
ร่วง(v) drop, See also: fall off, come off, Syn. หล่น, หลุด, ตก, Example: ขนของมันร่วงจนหมดเพราะร้อนอุดอู้อยู่ในโพรง, Thai Definition: หลุดออกและตกลง

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อัญชนะ[anchana] (n) EN: eye drops
ฉาก[chāk] (n) EN: curtain ; screen ; backdrop ; scene  FR: scène [ f ] ; décor [ m ] ; rideau [ m ] ; écran [ m ]
ฉากหลัง[chāk lang] (n, exp) EN: background ; backdrop
ฝอย[føi] (n) EN: fibre ; filament ; trimmings ; spray ; fuzz ; droplets ; fluff ; puff  FR: particule [ f ] ; gouttelette [ f ]
หา[hā] (v) EN: call ; visit ; see ; meet; call on ; visit ; drop in  FR: visiter ; rendre visite ; voir
หาสู่[hāsū] (v) EN: visit ; call on ; drop in
เหี้ยน[hīen] (adv) EN: short ; to the ground ; all ; to the last drop ; all gone; without nothing left ; down to nothing ; wiped out ; devastated  FR: à ras ; dépouillé ; rasé
การลดลง[kān lotlong] (n, exp) EN: decrease ; decline ; drop   FR: baisse [ f ] ; abaissement [ m ] ; chute [ f ]
การลดลงของกำไร[kān lotlong khøng kamrai] (n, exp) EN: profit drop
การลดลงของราคาน้ำมัน[kān lotlong khøng rākhā nāmman] (n, exp) EN: oil price drop

CMU Pronouncing Dictionary
DROP D R AA1 P
DROP D R AO1 P
DROPS D R AA1 P S
DROPSY D R AA1 P S IY0
DROPKIN D R AA1 P K IH0 N
DROPPED D R AA1 P T
DROPOFF D R AA1 P AO2 F
DROPPER D R AA1 P ER0
DROPOUT D R AA1 P AW2 T
DROPLET D R AA1 P L AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary
drop (v) drˈɒp (d r o1 p)
drops (v) drˈɒps (d r o1 p s)
dropsy (n) drˈɒpsiː (d r o1 p s ii)
dropout (n) drˈɒpaut (d r o1 p au t)
dropped (v) drˈɒpt (d r o1 p t)
dropouts (n) drˈɒpauts (d r o1 p au t s)
dropping (v) drˈɒpɪŋ (d r o1 p i ng)
drop-kick (n) drˈɒp-kɪk (d r o1 p - k i k)
droppings (n) drˈɒpɪŋz (d r o1 p i ng z)
dropsical (j) drˈɒpsɪkl (d r o1 p s i k l)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
上门[shàng mén, ㄕㄤˋ ㄇㄣˊ, / ] drop in; visit, #6,716 [Add to Longdo]
暗示[àn shì, ㄢˋ ㄕˋ, ] drop a hint; hint; suggest; suggestion, #7,072 [Add to Longdo]
[zhàng, ㄓㄤˋ, / ] dropsical; swollen; to swell; to be bloated, #10,677 [Add to Longdo]
水滴[shuǐ dī, ㄕㄨㄟˇ ㄉㄧ, ] drop, #26,671 [Add to Longdo]
掉价[diào jià, ㄉㄧㄠˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] drop in price; devalued; to have one's status lowered, #56,955 [Add to Longdo]
吊球[diào qiú, ㄉㄧㄠˋ ㄑㄧㄡˊ, ] drop shot (in tennis or volleyball), #70,784 [Add to Longdo]
猛跌[měng diē, ㄇㄥˇ ㄉㄧㄝ, ] drop sharply (e.g. stock prices), #71,028 [Add to Longdo]
[gǔ, ㄍㄨˇ, ] dropsical; swollen, #93,012 [Add to Longdo]
跌水[diē shuǐ, ㄉㄧㄝ ㄕㄨㄟˇ, ] drop of height in waterway; staircase of waterfalls, #106,941 [Add to Longdo]
[dí, ㄉㄧˊ, ] drop; fall, #350,984 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Abwurftank { m }drop tank [Add to Longdo]
Drops { m, n } | saure Dropsfruit drop | acid drops [Add to Longdo]
Druckabfall { m }drop in pressure [Add to Longdo]
Gefälle { n } (eines Flusses) | nutzbares Gefälle (eines Flusses)drop (of a river) | available head; potential head [Add to Longdo]
Gewindestange { f }drop rod; threaded rod [Add to Longdo]
quantitativer Leistungsabfall { m }drop in productivity [Add to Longdo]
qualitativer Leistungsabfall { m }drop in quality [Add to Longdo]
Rennlenker { m }drop bars [Add to Longdo]
Signalausfall { m }drop out [Add to Longdo]
Störsignal { n }drop in [Add to Longdo]
Temperaturabfall { m }; Temperatursturz { m }drop in the temperature; drop of temperature [Add to Longdo]
Tropfen { m } | Tropfen { pl } | ein Tropfen auf den heißen Stein [ übtr. ]drop | drops | a drop in the ocean; a drop in the bucket [ fig. ] [Add to Longdo]
Verbindungskabel { n }drop cable [Add to Longdo]
Wermutstropfen { m }drop of bitterness [Add to Longdo]
Zwischenvorhang { m } | Zwischenvorhänge { pl }drop scene | drop scenes [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to, adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
あいた口が塞がらぬ;開いた口が塞がらぬ[あいたくちがふさがらぬ, aitakuchigafusagaranu] (exp, adj-f) (See 開いた口も塞がらぬ) surprising; shocking; jaw-dropping [Add to Longdo]
あいた口も塞がらぬ;開いた口も塞がらぬ[あいたくちもふさがらぬ, aitakuchimofusagaranu] (exp, adj-f) (See あいた口が塞がらぬ) surprising; shocking; jaw-dropping [Add to Longdo]
くたばる[kutabaru] (v5r, vi) (1) (col) to kick the bucket; to drop dead; to die; (2) to be pooped; to be exhausted; (P) [Add to Longdo]
ずぶ焼き入れ[ずぶやきいれ, zubuyakiire] (n) immersion quenching (hardening by dropping heated metal into water or oil) [Add to Longdo]
たらたら[taratara] (adv) (1) (on-mim) drop-by-drop; dribbling; in a trickle; (2) incessantly; in great profusion; (P) [Add to Longdo]
だらだら[daradara] (adv, adv-to, vs) (1) (on-mim) in drops; dripping; trickling; streaming; flowing; (2) (on-mim) gently (sloping); (3) (on-mim) sluggishly; endlessly; lengthily; (4) (on-mim) leisurely; idly; slowly; slovenly; (P) [Add to Longdo]
ちょぼちょぼ[chobochobo] (adj-na, adv, n) (on-mim) sparsely; drop-by-drop [Add to Longdo]
のど飴;喉飴[のどあめ, nodoame] (n) throat lozenge; cough drop [Add to Longdo]
ばらつく;バラつく[baratsuku ; bara tsuku] (v5k, vi) (See ばらばら) to rain (drops on the large side); to go to pieces; to be taken apart [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
ドラッグ&ドロップ[ドラッグアンドドロップ, doragguandodoroppu] drag and drop [Add to Longdo]
ドロップアウト[どろっぷあうと, doroppuauto] drop-out [Add to Longdo]
ドロップアウトカラー[どろっぷあうとからー, doroppuautokara-] drop-out colour [Add to Longdo]
ドロップイン[どろっぷいん, doroppuin] drop-in [Add to Longdo]
ドロップケーブル[どろっぷけーぶる, doroppuke-buru] drop cable (for workstations) [Add to Longdo]
引込みケーブル[ひきこみケーブル, hikikomi ke-buru] drop cable [Add to Longdo]
分岐[ぶんき, bunki] multi-drop (a-no), forking, jump (computer), multipoint, branching [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0661 seconds, cache age: 6.291 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม