Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ disguise แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


67 ผลลัพธ์ สำหรับ disguise  D IH0 S G AY1 Z
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -disguise-, *disguise*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
disguise(n) การปลอมแปลง, See also: การหลอกลวง, การแอบซ่อน, การปลอมตัว, Syn. quise, mask, pretense, camouflage
disguise(vt) ปลอมตัว, See also: แอบแฝง, ซุกซ่อน, ปิดบัง, อำพราง, ปลอมแปลง, Syn. repress, conceal, hide, Ant. reveal, expose
disguise(n) สิ่งที่ใช้ปลอมตัว, See also: สิ่งที่ใช้พรางตัว
disguise as(phrv) แสร้งทำเป็น, See also: ปลอมตัวเป็น
disguise in(phrv) ซ่อนเร้นด้วยหรือซ่อนอยู่ใน, See also: ซ่อนด้วย
disguise with(phrv) ปิดบังด้วย, See also: ซ่อนเร้นด้วย

Hope Dictionary
disguise(ดิสไกซ') vt. ปลอมตัว,ปลอมแปลง,ซ่อนเร้น,ปิดบัง,แกล้งทำ,แสร้ง. n. สิ่งที่ปลอมแปลง,เครื่องแต่งกายที่ปลอมแปลง,การแกล้งทำ, การซ่อนเร้น., See also: disguiser n. ดูdisguise disguisement n. ดูdisguise, Syn. mask, change, camouf
undisguised(อัน'ดิสไกซดฺ) adj. ไม่ได้ปลอมแปลง,ไม่ได้ซ่อนเร้น,ไม่ได้อำพราง,ปิดบัง

Nontri Dictionary
disguise(n) การปลอมแปลง,การปลอมตัว,การอำพราง,การปิดบัง,การเสแสร้ง
disguise(vt) ปลอมแปลง,ปลอมตัว,ปิดบัง,อำพราง,เสแสร้ง
undisguised(adj) ไม่ได้ปกปิด,ไม่ปิดบัง

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
disguised unemploymentการว่างงานแฝง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
disguised extraditionการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแฝง (หรือการผลักดันออกนอกประเทศ) [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll go myself to the dwarfs' cottage in a disguise so complete no one will ever suspect. ฉันจะไปตัวเองไปที่กระท่อม คนแคระ ' ในการปลอมตัวเพื่อให้สมบูรณ์ ไม่มีใครเลยที่จะสงสัยว่า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
well, RosaIind disguises herself as a man, and then she escapes into the forest. รอสซาลินด์ปลอมตัวเป็นผู้ชาย แล้วหนีเข้าไปในป่า Never Been Kissed (1999)
See, disguise changes all the rules. เห็นมั้ย.. การปลอมตัวเปลี่ยนกฎเกณฑ์ทั้งหมด Never Been Kissed (1999)
Conceal me what I am, and be my aid for such disguise as haply shall become the form of my intent. ซ่อนเร้นตัวตนฉันไว้... , ช่วยฉันให้ได้... ...เสแสร้งไป... V for Vendetta (2005)
They're not just disguises anymore. พวกเขาไม่ใช่แค่เพื่อพรางตัวอีกต่อไป The British Invasion (2007)
Oh, Henry, do not disguise yourself, not to me. -เฮนรี่ อย่าหลอกตัวเองหรือหลอกฉันเลย Becoming Jane (2007)
That's why we disguise ourselves as Black Jackets. -ปืน เราก็ต้องปลอมเป็นพวกชุดดำไง \ ไปกันเถอะ Inkheart (2008)
Didn't it become a blessing in disguise for you in the end? มันไม่ได้เป็นสิ่งที่เลวร้ายกลับการเป็นดี ในที่สุด สำหรับเธอหลอกหรือ? Episode #1.9 (2008)
I gotta wear disguises sometimes just to make them admit they're themselves... so I can serve them the papers. บางครั้งฉันต้องปลอมตัว เพื่อให้พวกเขาเปิดเผยตัว ฉันจะได้ยื่นเอกสารให้พวกเขาได้ Pineapple Express (2008)
They could disguise as a emergency patient and medical staff. พวกนั้นอาจแกล้งตบตาคน เป็นทีมแพทย์กับคนไข้ด่วนก็ได้ Death Note: L Change the World (2008)
Women hide their need for commitment... men disguise their growing insecurity... wives mask their intense disdain. ผู้หญิงปิดบังความต้องการที่จะผูกมัด ผู้ชายหลบเลี่ยงการเริ่มรู้สึกไม่มั่นคง ภรรยาใส่หน้ากากเพื่อป้องกันการดูถูกเหยียดหยาม Rose's Turn (2009)
In order to walk among us, they disguise their appearance. หวัดดี - หวัดดี - สุขสันต์วันเกิด V (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disguiseAlthough Bob was in disguise, I recognized him at a glance.
disguiseCan't you just picture Ed in woman's disguise?
disguiseDisguise myself as a doctor.
disguiseEverybody was disguised, so I couldn't tell who was who.
disguiseHe approached her in the disguise of a policewoman.
disguiseHe disguised himself as a salesman and visited her house.
disguiseHe disguised himself as a woman.
disguiseHe disguised himself as Santa Claus to please his children.
disguiseHe disguised his sorrow with a smile.
disguiseHe got away disguised as a policeman.
disguiseHe makes no disguise of his feelings.
disguiseHe was not aware that the praise was a satire in disguise.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
แฝงตัว(v) disguise, See also: hide, conceal, Syn. แอบแฝงตัว, Example: ผู้หญิงหากินพวกนี้จะแฝงตัวอยู่กับกลุ่มนักศึกษาตามมหาวิทยาลัย, Thai Definition: แอบเข้ามาหรือซ่อนเร้นเข้ามาโดยมีสิ่งอื่นบังหน้า
ปลอมตัว(v) disguise, Example: พวกสายลับมักจะปลอมตัวไปตามสถานที่ต่างๆ โดยไม่ให้ใครรู้ เพื่อทำการสืบความลับ, Thai Definition: ทำให้เหมือนคนอื่นหรือสิ่งอื่น เพื่อให้หลงผิดว่าเป็นคนนั้นหรือสิ่งนั้น
พราง(v) disguise, See also: conceal, hide, Syn. ซ่อน, บดบัง, ปิดบัง, ปกปิด, อำพราง, Ant. ชัดแจ้ง, ชัดเจน, Example: ้เจ้าหล่อนมีรูปทรงอวบอัด แม้จะพรางกายอยู่ในเสื้อผ้ารูปทรงหลวม, Thai Definition: ทำให้เข้าใจเป็นอื่น, ทำให้เลือน
แปลงตัว(v) disguise, See also: incarnate, embody, transform, personate, transfigure, Syn. แปลงกาย, Example: ต่อให้ผู้ต้องหาแปลงตัวเป็นนก ก็ไม่สามารถหลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้, Thai Definition: เปลี่ยนรูปกายทั้งหมดให้กลายเป็นอีกรูปกายหนึ่ง

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
แฝง[faēng] (v) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; obscure ; seclude ; disguise  FR: cacher ; dissimuler
แฝงตัว[faēng tūa] (v) EN: disguise
จำแลง[jamlaēng] (v) EN: transform ; convert ; disguise ; modify ; adapt  FR: se transformer en ; modifier ; adapter
โจ่งแจ้ง[jōngjaēng] (adj) EN: frank ; open ; apparent, obvious, patent ; undisguised  FR: clair et net ; franc ; évident
หน้ากาก[nākāk] (n) EN: mask ; disguise  FR: masque [m]
ออกนอกหน้า[øknøknā] (adj) EN: open ; noticeable ; undisguised
ออกนอกหน้า[øknøknā] (adv) EN: openly ; shamelessly ; undisguisedly ; noticeably  FR: ouvertement
พราง[phrāng] (v) EN: hide ; conceal ; deceive ; mislead ; camouflage ; disguise ; mask ; dissemble  FR: camoufler ; déguiser
พูดโจ่งแจ้ง[phūt jōngjaēng] (v, exp) EN: speak undisguisedly ; speak in no equivocal terms  FR: parler en termes non équivoques
แปลกปลอม[plaēkpløm] (v) EN: sneak ; worm into ; disguised  FR: s'ingérer ; faire intrusion

CMU Pronouncing Dictionary
DISGUISE D IH0 S G AY1 Z
DISGUISED D IH0 S G AY1 Z D
DISGUISES D IH0 S G AY1 Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary
disguise (v) dˈɪsgˈaɪz (d i1 s g ai1 z)
disguised (v) dˈɪsgˈaɪzd (d i1 s g ai1 z d)
disguises (v) dˈɪsgˈaɪzɪz (d i1 s g ai1 z i z)

EDICT JP-EN Dictionary
化けの皮;化の皮(io)[ばけのかわ, bakenokawa] (n) masking one's true character; disguise; sheep's clothing [Add to Longdo]
化ける[ばける, bakeru] (v1,vi) (1) to appear in disguise; to take the form of; (2) to change for the worse; to corrupt; (P) [Add to Longdo]
仮装[かそう, kasou] (n,vs,adj-no) (1) costume; fancy dress; masquerade; disguise; (2) converted (cruiser); (P) [Add to Longdo]
仮面[かめん, kamen] (n) (1) mask; (2) disguise; (P) [Add to Longdo]
丸出し[まるだし, marudashi] (n) bare; exposed; undisguised; broad (provincial accent) [Add to Longdo]
偽装(P);擬装(P)[ぎそう, gisou] (n,vs,adj-no) disguise; camouflage; masquerade; (P) [Add to Longdo]
偽装工作[ぎそうこうさく, gisoukousaku] (n,vs) diversionary tactics (maneuvering); disguise; hide by camouflage [Add to Longdo]
偽装難民[ぎそうなんみん, gisounanmin] (n) fake (phony) refugee; illegal migrant disguised as a refugee [Add to Longdo]
七化け[ななばけ, nanabake] (n) the seven common disguises of ninja [Add to Longdo]
七方出[しっぽうで, shippoude] (n) {MA} seven disguises of the ninja [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.2354 seconds, cache age: (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม