diminish แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
Sandbagging แปลว่าอะไร? [What a Word!] Sandbagging ไม่ได้แปลว่า ถุงทรายที่เราใช้กั้นน้ำเวลาน้ำท่วมเพียงอย่างเดียว จริงๆ แล้วคำนี้ยังมีความหมายอื่นๆ อีกด้วยและสามารถใช้ได้ในหลายสถานการณ์ จะใช้แบบไหนได้บ้างลองมาดูกันเลย ระดับความยาก: 2 “Sandbagging” is something we know very well in Thailand. Every year...
Earworm แปลว่าอะไร? [What a Word!] เคยเป็นมั้ย? หลายๆ ครั้งที่เรามักจะนึกถึงเพลงใดเพลงหนึ่ง ท่อนใดท่อนหนึ่งวนเวียนอยู่ในหัวไปมา ถึงแม้ว่าเพลงนั้นอาจจะไม่ใช่เพลงโปรดสักเท่าไหร่แต่เราดันจําและร้องได้ทันทีแม้ฟังเพียงไม่กี่ครั้ง ทำอะไรก็จะคิดถึงเพลงนั้นๆ วนไป ทํายังไงก็สลัดไม่ออก อาการแบบนี้เราเรียกว่า “Earworm” ระดับความยาก: 1 What on earth is an “earworm“? It sounds...
“ขับรถ” ฝรั่งไม่ใช้ “I drive a car.” เวลาเราได้ยินประโยค “I drive a car.” จะรู้สึกว่ามันไม่แปลก เพราะประโยคนี้ถ้าแปลตรงๆ ก็คือ ฉันขับรถ ก็ดูเหมือนจะถูกแล้ว แต่สงสัยกันมั้ยว่าทำไมฝรั่งถึงไม่ใช้กัน ก็เพราะว่า Drive เฉยๆ ด้วยตัวมันเองก็แปลว่า ขับรถ แล้วจึงไม่ต้องมีคำว่า a car ต่อท้าย...
ฉันเพิ่งรู้ ฝรั่งไม่ใช้ “I just know that” I just know ไม่ได้แปลว่า เพิ่งรู้ แต่จะหมายถึง ฉันรู้แค่ว่า … เช่น I just know that my parents love me more than anyone else...
The 2 Sides of “I don’t think so” [เรียนภาษาอังกฤษ in English] “I don’t think so” ไม่ได้แปลว่า “ฉันไม่แน่ใจ” เพียงอย่างเดียว จริงๆ แล้วสามารถใช้ได้สถานการณ์อื่นๆ จะใช้แบบไหนได้บ้างลองมาดูกันเลย ระดับความยาก: 2 We’ve all been in a situation when we’re...
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


70 ผลลัพธ์ สำหรับ diminish  D IH0 M IH1 N IH0 SH
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -diminish-, *diminish*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
diminish(vt) ทำให้ลดลง, See also: ทำให้น้อยลง, ทำให้เล็กลง, Syn. decrease, Ant. increase, intensify
diminish(vi) ทำให้ลดลง, See also: ทำให้น้อยลง, ทำให้เล็กลง, Syn. decrease, Ant. increase, intensify

Hope Dictionary
diminish(ดิมิน'นิช) vt. ทำให้ลดน้อยลง, ลดลง, ดูหมิ่น vi. ลดลง, See also: diminishable adj.

Nontri Dictionary
diminish(vi, vt) ลดลง, น้อยลง, ดูหมิ่น

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
diminished responsibilityความรับผิดทางอาญาที่เบาลง (เพราะสติไม่สมประกอบ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
diminishing bell butt jointรอยต่อชนปากบานใน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
diminishing metaphorอุปลักษณ์ลดสภาพ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And you think that time will diminish their presence... และคุณคิดว่า เวลาจะเป็นตัวช่วยที่ดีได้... The Story of Us (1999)
I will diminish and go into the West... และเดินทางไปสู่ประจิมทิศ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Even so, it won't diminish the meaning of your wedding. แต่กระนั้น มันก็ไม่ได้ทำลายความหมายของงานแต่งงานของเจ้าเสียทีเดียว Episode #1.43 (2006)
To be mistress of the king of England is by no means to diminish yourself. การที่จะเป็นนางสนมของกษัตริย์แห่งอังกฤษ ไม่ได้เป็นการลดค่าของตัวเองลงหรอกนะ The Other Boleyn Girl (2008)
I'm not trying to diminish what you're going through. ฉันไม่ได้พยายามจะตอกย้ำ ว่าคุณได้ผ่านอะไรมา Air: Part 3 (2009)
We will not diminish this brave soldier's sacrifice เราไม่ควรไปลดคุณค่า แห่งความกล้าหาญในการยอม พลีชีพของนายทหารคนหนึ่ง A Bright New Day (2009)
I don't want to use the F-word... 'cause I don't want to diminish its beauty in any way. ฉันไม่อยากจะใช้ตัว F เพราะ ฉันไม่อยากมันให้มันดูแย่ ไม่ว่ายังไงมันสวยงาม MacGruber (2010)
Mr. Vaziri, your obsession with sport will no doubt diminish your mental acuity. คุณวาซีรี่ ความหมกมุ่นของคุณ เรื่องเบสบอลเนี่ย จะทำให้ความเฉลียวฉลาดทางด้านจิตใจของคุณลดลงนะ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Mason said it'll diminish my strength... อาเมสันบอกว่ามันจะลดพลังของฉัน By the Light of the Moon (2010)
I'm not trying to diminish it or guilt-trip you or anything,  ฉันไม่ได้จะพยายามไปขัดขวาง หรืออะไรหรอกนะ Transformers: Dark of the Moon (2011)
Otherwise our chances of survival diminish greatly. ไม่อย่างนั้นโอกาสรอดชีวิตของเราจะน้อยลง The Outsiders (2011)
Just because I pay you for your services doesn't diminish our friendship. เพียงเพราะฉันต้องจ่ายเงิน สำหรับการให้บริการของคุณไม่ได้ มิตรภาพของเราลดน้อยลง Blackwater (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
diminishAge diminished his strength.
diminishEven the most graceful and imposing existing buildings may now be so sadly diminished as to seem slightly ridiculous beside the monster.
diminishHis income was diminished by half after retirement.
diminishHis sense of guilt was diminished.
diminishPersonal liberty is diminishing nowadays.
diminishRecently, the dignity and importance of the Japanese father has diminished.
diminishThe deficit has been diminishing little by little.
diminishThe population of this country is diminishing.
diminishThe war diminished the wealth of the country.
diminishTo say so should not diminish his importance.
diminishWith no supply of water from trees, rainfalls diminish in time and the area keeps drying up.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
อ่อนตัว(v) reduce, See also: diminish, lessen, lower, decrease, Example: สภาพความรุนแรงของการขัดแย้งเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวได้เริ่มอ่อนตัวลงเป็นลำดับ หลังจากที่พระประจักษ์ได้เข้าไปปักหลักอยู่ในพื้นที่, Thai Definition: ลดระดับความรุนแรงลงจากเดิม
ลดค่าใช้จ่าย(v) reduce the expenses, See also: diminish the expenses, Syn. ทุ่นค่าใช้จ่าย, Ant. เพิ่มค่าใช่จ่าย, Example: การใช้มินิคอมพิวเตอร์ในลักษณะนี้ทำให้ลดค่าใช้จ่ายลงได้มาก
ซาลง(v) diminish, See also: dwindle, subside, lessen, moderate, abate, Syn. เบาลง, เบาบาง, บรรเทา, Example: ที่โรงอาหารตอนบ่ายคนคงซาลงกว่าตอนเที่ยง, Thai Definition: ลดน้อยถอยลงกว่าที่เป็นอยู่, บรรเทาเบาลงกว่าที่เป็นอยู่
บางเบา(v) reduce, See also: diminish, Syn. เบาบาง, Example: อาการไข้ที่ขึ้นสูงบางเบาลงบ้างแล้วหรือยัง, Thai Definition: น้อยลง, ทุเลาลง
ลดทอน(v) reduce, See also: diminish, lessen, Syn. ตัดทอน, Ant. เพิ่มเติม, Example: การปราบปรามกระบวนการผลิต และค้ายาเสพติดในพื้นที่ส่วนใน มีเป้าหมายเพื่อลดทอนการขยายตัวของกระบวนการผลิต และค้ายาเสพติดรายใหญ่
อ่อนกำลัง(v) weaken, See also: diminish, Syn. อ่อนแรง, Example: อเมริกาจะปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อไป จนกว่ากำลังภาคพื้นดินของอิรักจะอ่อนกำลังลง, Thai Definition: เรี่ยวแรงถอยลง
ซา(v) moderate, See also: diminish, let up, calm down, relief, Syn. ลดลง, Example: ฝนซาเม็ดแล้ว แต่อากาศก็เริ่มเยือกเย็นลงทีละน้อย, Thai Definition: ลดน้อยถอยลงกว่าที่เป็นอยู่, บรรเทาเบาลงกว่าที่เป็นอยู่
ย่อหย่อน(v) decrease, See also: diminish, decline, drop, lessen, lower, reduce, shrink, subside, Syn. ถดถอย, Example: การทำงานใดๆ ไม่ว่าเล็กใหญ่ง่ายยาก ถ้าย่อหย่อนจากความเพียรแล้วยากที่จะให้สำเร็จเรียบร้อยทันเวลาได้
สิ้นสลาย(v) diminish, See also: end, disappear, come to an end, terminate, Ant. ก่อกำเนิด, Example: เมื่อพ้นจากตำแหน่ง อำนาจของท่านก็สิ้นสลายลงไปด้วย, Thai Definition: หมดไป ไม่มีเหลืออยู่

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เบาลง[bao long] (v, exp) EN: diminish ; weaken ; wane ; become lighter  FR: diminuer
ความรับผิดทางอาญาที่เบาลง[khwām rapphit thāng āyā thī bao long] (n, exp) EN: diminished criminal responsibility
ลบ[lop] (v) EN: subtract ; deduct ; take away ; remove ; diminish ; take off  FR: soustraire ; ôter ; déduire ; enlever ; retirer
ลดค่าใช้จ่าย[lot khāchaijāi] (v, exp) EN: reduce the expenses ; diminish the expenses  FR: réduire les dépenses ; diminuer les dépenses
ลดลง[lotlong] (n) EN: go down ; decrease ; abate ; become lower ; be down ; subside ; diminish ; cut ; decline ; reduce  FR: descendre ; baisser ; diminuer ; décroître
ลดน้อยลง[lot nøi long] (v, exp) EN: decrease ; reduce ; lower ; subside ; recede ; cut down ; diminish ; bring down ; lessen  FR: amoindrir ; atténuer ; diminuer
งวด[ngūat] (v) EN: dry out ; decrease ; diminish ; lesson ; reduce ; become almost dry ; be at a premium ; be in low supply ; be dwindling ; be tight  FR: assécher : être à sec ; décroître ; être serré
น้อยลง[nøi long] (x) EN: be smaller ; get smaller ; get less ; decrease ; decline ; lessen ; diminish ; abate  FR: décroître ; s'amoindrir ; diminuer
อ่อนกำลัง[øn kamlang] (v) EN: weaken ; diminish
อ่อนตัว[øntūa] (v) EN: reduce ; diminish ; lessen ; lower ; decrease

CMU Pronouncing Dictionary
DIMINISH D IH0 M IH1 N IH0 SH
DIMINISHED D IH0 M IH1 N IH0 SH T
DIMINISHES D IH0 M IH1 N IH0 SH IH0 Z
DIMINISHING D IH0 M IH1 N IH0 SH IH0 NG
DIMINISHMENT D IH0 M IH1 N IH0 SH M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary
diminish (v) dˈɪmˈɪnɪʃ (d i1 m i1 n i sh)
diminished (v) dˈɪmˈɪnɪʃt (d i1 m i1 n i sh t)
diminishes (v) dˈɪmˈɪnɪʃɪz (d i1 m i1 n i sh i z)
diminishing (v) dˈɪmˈɪnɪʃɪŋ (d i1 m i1 n i sh i ng)

EDICT JP-EN Dictionary
減らす[へらす, herasu] (v5s, vt) to abate; to decrease; to diminish; to shorten; (P) #1,937 [Add to Longdo]
減る[へる, heru] (v5r, vi) to decrease (in size or number); to diminish; to abate; (P) #17,292 [Add to Longdo]
基数1の補数[きすういちのほすう, kisuuichinohosuu] (n) { comp } diminished radix complement; radix-minus-one complement [Add to Longdo]
気勢を削ぐ;気勢を殺ぐ[きせいをそぐ, kiseiwosogu] (exp, v5g) to diminish (dampen) the spirit [Add to Longdo]
減基数の補数[げんきすうのほすう, genkisuunohosuu] (n) { comp } diminished radix complement; radix-minus-one complement [Add to Longdo]
減殺[げんさい, gensai] (n, vs) lessening; diminishing; reducing [Add to Longdo]
減弱[げんじゃく, genjaku] (n, vs) reduction; weakening; attenuation; diminution; diminishment; lessening [Add to Longdo]
限界効用逓減の法則[げんかいこうようていげんのほうそく, genkaikouyouteigennohousoku] (n) law of diminishing marginal utility [Add to Longdo]
限界生産物逓減の法則[げんかいせいさんぶつていげんのほうそく, genkaiseisanbutsuteigennohousoku] (n) law of diminishing marginal product [Add to Longdo]
収穫逓減の法則[しゅうかくていげんのほうそく, shuukakuteigennohousoku] (n) law of diminishing returns; law of diminishing marginal returns [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
基数―1の補数[きすう―1のほすう, kisuu -1 nohosuu] diminished radix complement, radix-minus-one complement [Add to Longdo]
減基数の補数[げんきすうのほすう, genkisuunohosuu] diminished radix complement, radix-minus-one complement [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1218 seconds, cache age: 4.181 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม